Vloženie obrázka alebo obrázka do e-mailu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vloženie obrázka alebo obrázka do e-mailu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pre ľudí, ktorí nie sú pomocou čítačky obrazovky, pozrite si tému Priloženie súborov alebo vložiť obrázky v programe Outlook e-mailové správy (Windows) alebo Vloženie obrázkov v balíku Office for Mac.

Používajte Outlook 2016 pomocou klávesnice a čítačky obrazovky, ako je Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky pre Windows a pridávajte obrázky do e-mailových správ. Môžete napríklad vložiť obrázky zo svojho počítača alebo zariadenia, prípadne z online zdroja na webe, ako je Bing.com.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka z počítača

T o vložiť obrázky, vaša správa musí byť naformátovaný pomocou HTML alebo RTF formátov.

 1. V e-mailovej správe nastavte zameranie na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Prechod na kartu Vložiť na páse s nástrojmi a otvorte dialógové okno Vložiť obrázok, stlačte kláves Alt + N a nakoniec P. Ako sa vykoná presun do poľa názov súboru v dialógovom okne Vložiť obrázok, budete počuť "Dialógové okno Vložiť obrázok." Otvorí dialógové okno Vložiť obrázok predvolený priečinok pre obrázky v počítači alebo zariadení (zvyčajne do priečinka obrázky ).

 3. Presun medzi priečinkami a výber priečinka v dialógovom okne Vložiť obrázok:

  • Stláčajte kláves Tab, kým sa výber nepresunie na priečinky a súbory v dialógovom okne Vložiť obrázok. Ozve sa názov niektorého z priečinkov alebo súborov.

  • Na presun medzi priečinkami a súbormi a na ich výber použite klávesy so šípkami. Po výbere zaznie názov priečinka.

  • Keď budete počuť názov priečinka, ktorý chcete otvoriť, stlačte kláves Enter.

   Tip: Po stlačení klávesu Enter sa zameranie môže z priečinka presunúť. V takom prípade sa zameranie presunie na položku na ľavej table. Ak chcete zameranie znova presunúť na priečinky, stlačte kláves so šípkou doprava.

  • Opakujte postup dovtedy, kým nenájdete priečinok s požadovaným obrázkom.

 4. Ak chcete vložiť obrázok z aktuálne vybratého priečinka, vyberte požadovaný súbor a stlačte kláves Enter.

  Prípadne môžete stlačením klávesu F6 presunúť zameranie na pole Názov súboru (ozve sa „File name“ (Názov súboru), zadať názov súboru s požadovaným obrázkom a stlačiť kláves Enter.

Vloženie obrázka z online zdroja

Poznámka: Filtre hľadania obrázkov cez Bing sú založené na uznávanom systéme licencií Creative Commons. Ak chcete lepšie porozumieť licenčným možnostiam, pozrite si tému Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie. Nezabúdajte, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie práv iných používateľov na ich vlastníctvo vrátane autorských práv.

 1. V e-maile nastavte kurzor na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Prechod na kartu Vložiť na páse s nástrojmi a otvorte dialógové okno Vloženie obrázkov, stlačte kláves Alt + N, potom F. Ako sa vykoná sa prechod do poľa Hľadanie obrázkov cez Bing, v dialógovom okne Vložiť obrázky, budete počuť "Vložiť obrázok".

 3. Zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje požadovaný typ obrázka, a dvakrát stlačte kláves Enter.

 4. Na pohyb medzi výsledkami hľadania obrázkov a na výber obrázkov použite klávesy so šípkami. Po vybratí jednotlivých obrázkov sa ozve ich popis.

  Tip: Ak chcete zadať iné slovo alebo slovné spojenie, kliknite na pole Hľadanie obrázkov cez Bing. Ozve sa „Search Bing, Enter your search term“ (Vyhľadať v službe Bing, zadajte hľadaný výraz). (Táto možnosť nie je k dispozícii pri použití čítačky JAWS.)

 5. Ak chcete stiahnuť a vložiť obrázok z výsledkov hľadania, najprv obrázok vyberte stlačením medzerníka a potom stláčajte kláves Tab, kým sa nedostanete na tlačidlo Vložiť. Ozve sa „Insert button“ (Tlačidlo Vložiť). Potom stlačte medzerník. Zameranie sa vráti do správy a ozve sa „Message edit“ (Úprava správy).

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

 1. V e-maile programu Outlook vyberte obrázok, ku ktorému chcete pridať alternatívny text.

 2. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 3. Opakovane stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Format Picture“ (Formátovať obrázok). Stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Effects, 2 of 4, selected“ (Efekty, 2 zo 4, vybraté). V JAWS sa ozve: „Effects grid, 2 of 4“ (Mriežka efektov, 2 zo 4).

 5. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Layout and properties, 3 of 4, selected “ (Rozloženie a vlastnosti, 3 zo 4, vybraté). V JAWS sa ozve: „Layout and Properties grid, 3 of 4“ (Mriežka rozloženia a vlastností, 3 zo 4).

 6. Opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Off, Alt Text, button“ (Vypnuté, alternatívny text, tlačidlo). V JAWS sa ozve: „Alt Text button“ (Tlačidlo Alternatívny text). Stlačte kláves Enter.

 7. Stlačením klávesu so šípkou nadol sa presuňte do poľa Názov a zadajte názov alternatívneho textu pre obrázok.

 8. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa Popis a zadajte popis alternatívneho textu. Po dokončení sa stlačením klávesu Esc vrátite späť do dokumentu.

Pozrite tiež

Uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v Outlooku

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky pridať podpis v programe Outlook

Zmena fotografie profilu

Zmenšenie veľkosti obrázkov a príloh v e-mailových správach programu Outlook

Klávesové skratky pre Outlook

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Používajte Outlook pre Mac pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky v systéme Mac OS, na vkladanie obrázkov v e-mailoch. Môžete pridať obrázky zo svojho počítača alebo stiahnuť obrázky z internetu a pridať ich do e-mailu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka z počítača

Môžete jednoducho pridať obrázok do e-mailu pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver. Ak chcete vložiť obrázky, vaša správa musí byť vo formáte HTML.

 1. V e-maile nastavte zameranie na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ak chcete prejsť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nebudete počuť „Format“ (Formát), a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve: „Insert picture ellipses“ (Vložiť obrázok tri bodky).

 4. Stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Vložiť súbor.

 5. Ak chcete prejsť na umiestnenie, kde je uložený požadovaný obrázok, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Sidebar table“ (Bočný panel tabuľky).

  Tip: Ak chcete otvoriť Bočný panel, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Show Sidebar button“ (Tlačidlo Zobraziť bočný panel), a potom stlačte medzerník.

  Zameranie sa presunie do zoznamu obľúbených umiestnení, ako je napríklad Všetky moje súbory alebo Dokumenty. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadované umiestnenie.

 6. V správnom umiestnení stlačte kláves Tab. Potom pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol prejdite do požadovaného podpriečinka alebo na požadovaný súbor. Ak chcete zadať podpriečinok, stlačte kláves so šípkou doprava.

 7. Po výbere správneho súboru obrázok vložíte stlačením klávesu Enter alebo kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Obrázok sa vloží do e-mailu.

Vloženie obrázka z online zdroja

Vyhľadávanie a vkladanie obrázkov z online zdrojov priamo z programu Outlook v súčasnosti nie je podporované. Vždy však môžete do svojho e-mailu pridať obrázok z online zdroja, ak požadovaný obrázok vyhľadáte online, uložíte jeho lokálnu kópiu a potom vložíte lokálnu kópiu do e-mailu.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu www.bing.com. Zameranie sa presunie na pole Bingu Hľadať.

 2. Do poľa Hľadať zadajte kľúčové slovo pre typ obrázka, ktorý hľadáte, a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Filtre hľadania obrázkov cez Bing sú založené na uznávanom systéme licencií Creative Commons. Ak chcete lepšie porozumieť licenčným možnostiam, pozrite si tému Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie. Nezabúdajte, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie práv iných používateľov na ich vlastníctvo vrátane autorských práv. Na výsledky vyhľadávania môžete použiť filter Licencia, ktorý vyberie len obrázky s licenciou Creative Commons, alebo si môžete vybrať zobrazenie všetkých obrázkov. Ak sa rozhodnete pre možnosť Všetky, výsledky vyhľadávania sa rozbalia a zobrazia sa všetky obrázky v službe Bing. Ak chcete vybrať možnosť licencie, použite kláves so šípkou nahor alebo nadol a potom stlačením medzerníka vyberte.

 3. Ak chcete, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovali len obrázky, vo výsledkoch vyhľadávania služby Bing stláčajte kombináciu klávesov Option + Tab, kým sa neozve „Link, Images“ (Prepojenie, obrázky), a potom stlačíte kláves Enter.

 4. Stlačením kombinácie klávesov Option + Tab alebo Option+Shift+Tab prejdite k výsledným obrázkom. Ozve sa: „Link, image, image results for <kľúčové slová vyhľadávania>“ (Prepojenie, obrázok, výsledné obrázky pre <kľúčové slová vyhľadávania>).

 5. Ak chcete otvoriť obrázok v plnej veľkosti, stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete stiahnuť obrázok, stlačte kombináciu klávesov Option + Tab, kým sa neozve „Image result for <kľúčové slová vyhľadávania>“ (Výsledný obrázok pre <kľúčové slová vyhľadávania>) spolu s názvom a príponou súboru. Stlačte kombináciu klávesov Command + S.

 7. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako. Zameranie sa nachádza v poli Názov súboru. Ak chcete vybrať miesto uloženia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „<Aktuálne miesto uloženia>, Where, column, pop-up button“ (<Aktuálne miesto uloženia>, Kde, stĺpec, rozbaľovacie tlačidlo), a potom vyberte umiestnenie pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami. Uloženie vykonajte stlačením kombinácie klávesov Command + S.

  Tip: Uložte obrázky do položky Dokumenty, aby sa dali jednoduchšie vložiť do dokumentu programu Outlook.

 8. V programe Outlook umiestnite zameranie na miesto, kam chcete obrázok vložiť. Vložte obrázok, ktorý ste práve uložili, pomocou pokynov uvedených v téme Vloženie obrázka z počítača.

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Sprístupnite e-maily a pridajte alternatívny text v obrázkoch v e-maile.

 1. Prejdite na obrázok v e-maile a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník potvrďte výber.

 2. Keď je zameranie na obrázku, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + 2. Ozve sa: „Add alt text“ (Pridať alternatívny text). Otvorí sa pracovná tabla Formátovať obrázok.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Edit text, blank, title“ (Úprava textu, prázdne, názov), a potom zadajte popisný názov pre obrázok.

 4. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Edit text“ (Úprava textu). Zadajte popis obrázka.

 5. Ak chcete ukončiť pracovnú tablu úloh Formát obrázka, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Close Format picture button“ (Tlačidlo Zatvoriť formát obrázka), a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v Outlooku

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky pridať podpis v programe Outlook

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Používajte Outlook pre iOS pomocou klávesnice a funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky systému iOS, na vkladanie obrázkov v e-maile. Môžete pridať obrázky zo svojho iPhonu alebo stiahnuť obrázky z internetu, ktoré sa môžu pridať do e-mailu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka z iPhonu

Poznámka: Skontrolujte v nastaveniach svojho iPhonu, že aplikácia Outlook pre iOS má prístup k položke Fotografie.

 1. V tele novej e-mailovej správy nastavte zameranie na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Attach file or photo button“ (Tlačidlo Priložiť súbor alebo fotografiu), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete vložiť obrázok z telefónu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Choose photo from library button“ (Tlačidlo Vybrať fotografiu z knižnice), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa položka Fotografie a môžete si vybrať obrázok, ktorý chcete vložiť.

 4. Ak chcete prehľadávať priečinky Fotografie, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť názov požadovaného priečinka. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte priečinok.

 5. V požadovanom priečinku potiahnite prstom doprava alebo doľava a prejdite na požadovaný súbor. V súbore vložte obrázok dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 6. Vloží sa obrázok a vykoná sa prechod na telo novej e-mailovej správy.

Vloženie obrázka z online zdroja

Vyhľadávanie a vkladanie obrázkov z online zdrojov priamo z aplikácie Outlook pre iOS v súčasnosti nie je podporované. Vždy však môžete do svojho e-mailu pridať obrázok z online zdroja, ak požadovaný obrázok vyhľadáte online, uložíte jeho lokálnu kópiu a potom vložíte lokálnu kópiu do e-mailu.

 1. V aplikácii webového prehliadača prejdite na lokalitu www.bing.com. Zameranie sa presunie na pole Bingu Hľadať.

 2. V poli Hľadať dvakrát ťuknite na obrazovku a pomocou klávesnice na obrazovke zadajte hľadané kľúčové slovo pre typ obrázka, ktorý hľadáte. Po dokončení zadávania ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Search button“ (Tlačidlo Hľadať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka s výsledkami vyhľadávania v službe Bing.

  Tip: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Filtre hľadania obrázkov cez Bing sú založené na uznávanom systéme licencií Creative Commons. Ak chcete lepšie porozumieť licenčným možnostiam, pozrite si tému Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie. Nezabúdajte, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie práv iných používateľov na ich vlastníctvo vrátane autorských práv.

 3. Ak chcete, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovali len obrázky, vo výsledkoch vyhľadávania služby Bing potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Images link“ (Prepojenie Obrázky), a potom dvakrát ťuknete na obrazovku.

 4. Potiahnutím prstom doprava prejdite k výsledným obrázkom. Funkcia VoiceOver oznámi obrázky ako „Image results for <kľúčové slová vyhľadávania>, link image“ (Výsledné obrázky pre <kľúčové slová vyhľadávania>; obrázok prepojenia).

 5. Ak chcete otvoriť obrázok v plnej veľkosti, na obrázku ťuknite dvakrát na obrazovku.

 6. Po otvorení obrázka v plnej veľkosti ho stiahnete tak, že prejdete prstom doprava, kým sa neozve „Image results for <kľúčové slová vyhľadávania>, image“ (Výsledky obrázka pre <kľúčové slová vyhľadávania>, obrázok), a potom dvakrát ťuknete a podržíte prst na obrazovke, kým sa neozve „Alert, save image button“ (Upozornenie, tlačidlo Uložiť obrázok). Uloženie vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Obrázok sa uloží v položke Fotografie v priečinku Všetky fotografie.

 7. V programe Outlook umiestnite zameranie na miesto, kam chcete obrázok vložiť. Potom vložte obrázok, ktorý ste práve uložili, pomocou pokynov uvedených v téme Vloženie obrázka z iPhonu.

Pozrite tiež

Uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v Outlooku

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky pridať podpis v programe Outlook

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Používajte Outlook pre Android pomocou funkcie TalkBack, vstavanej čítačky obrazovky v systéme Android, na vkladanie obrázkov v e-maile. Môžete pridať obrázky zo svojho telefónu alebo stiahnuť obrázky z internetu, ktoré sa môžu pridať do e-mailu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka z telefónu

Poznámka: Skontrolujte, či ste umožnili aplikácii Outlook pre Android prístup ku svojim fotografiám, médiám a súborom v telefóne v položke Povolenie aplikáciínastaveniach.

 1. V novej e-mailovej správe ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť „Attach files“, (Priložiť súbory), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete vložiť obrázok z telefónu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Choose from photos“ (Vyberte z fotografií), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Otvoriť z.

 3. Ak chcete prejsť na položku Fotografie, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Photos“ (Fotografie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Vyberte fotografiu a môžete si vybrať obrázok, ktorý chcete vložiť.

 4. Ak chcete prehľadávať priečinky, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť názov požadovaného priečinka. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte priečinok. V požadovanom priečinku potiahnite prstom doprava alebo doľava a prejdite na požadovaný súbor. V súbore vložte obrázok dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 5. Vloží sa obrázok a vykoná sa prechod na e-mailovú správu.

Vloženie obrázka z online zdroja

Vyhľadávanie a vkladanie obrázkov z online zdrojov priamo z aplikácie Outlook pre Android v súčasnosti nie je podporované. Vždy však môžete do svojho e-mailu pridať obrázok z online zdroja, ak požadovaný obrázok vyhľadáte online, uložíte jeho lokálnu kópiu a potom vložíte lokálnu kópiu do e-mailu.

Poznámka: Skontrolujte, či ste umožnili aplikácii webového prehliadača prístup ku svojim fotografiám, médiám a súborom v telefóne v položke Povolenie aplikáciínastaveniach.

 1. V aplikácii webového prehliadača prejdite na stránku www.bing.com. Potom prejdite do poľa Bingu Hľadať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Collapsed. Enter your search term, editing.“ (Zbalené. Zadajte hľadaný výraz, úpravy).

 2. V poli Hľadať dvakrát ťuknite na obrazovku a pomocou klávesnice na obrazovke zadajte hľadané kľúčové slovo pre typ obrázka, ktorý hľadáte. Po dokončení zadávania ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Search button“ (Tlačidlo Hľadať), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa stránka s výsledkami vyhľadávania v službe Bing.

  Tip: Klávesnicu môžete vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. Funkcia TalkBack ohlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete vyznačenú položku vybrať, zdvihnite prst. V závislosti od nastavení zariadenia možno budete musieť znak vložiť dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Poznámka: Filtre hľadania obrázkov cez Bing sú založené na uznávanom systéme licencií Creative Commons. Ak chcete lepšie porozumieť licenčným možnostiam, pozrite si tému Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie. Nezabúdajte, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie práv iných používateľov na ich vlastníctvo vrátane autorských práv.

 3. Ak chcete, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovali len obrázky, vo výsledkoch vyhľadávania služby Bing potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Images link“ (Prepojenie Obrázky), a potom dvakrát ťuknete na obrazovku.

 4. Potiahnutím prstom doprava prejdite k výsledným obrázkom. Funkcia TalkBack oznámi obrázky ako „Image result for <kľúčové slová vyhľadávania>, link“ (Výsledný obrázok pre <kľúčové slová vyhľadávania>; prepojenie).

 5. Ak chcete otvoriť obrázok v plnej veľkosti, na obrázku ťuknite dvakrát na obrazovku.

 6. Po otvorení obrázka v plnej veľkosti ho stiahnete tak, že prejdete prstom doprava, kým sa neozve „Image result for <kľúčové slová vyhľadávania>, graphic“ (Výsledný obrázok pre <kľúčové slová vyhľadávania>, grafika), a potom dvakrát ťuknete a podržíte prst na obrazovke, kým sa neozve „Image result for <kľúčové slová vyhľadávania>, showing items“ (Výsledný obrázok pre <kľúčové slová vyhľadávania>, zobrazenie položiek). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Download image“ (Stiahnuť obrázok), a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku uložte. Obrázok sa uloží v položke Fotografiev priečinku Stiahnuť.

 7. V programe Outlook v novej e-mailovej správe vložte obrázok, ktorý ste práve uložili, pomocou pokynov uvedených v téme Vloženie obrázka z telefónu.

Pozrite tiež

Uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v Outlooku

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Používanie čítačky obrazovky pridať podpis v programe Outlook

Nastavenie e-mailového konta v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Používajte Outlook Pošta s Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky systému Windows, na vkladanie obrázkov a snímok do e-mailov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka zo zariadenia

Oživte e-maily a pridajte obrázok z lokálneho ukladacieho priestoru svojho zariadenia.

 1. V e-maile nastavte zameranie na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Insert, button collapsed“ (Vložiť, zbalené tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Files button“ (Tlačidlo Súbory).

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Pictures button“ (Tlačidlo Obrázky), a potom ťuknite na obrazovku. Otvorí sa aplikácia Fotografie.

 5. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaný obrázok, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 6. Ak chcete vložiť obrázok, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Insert, app bar button“ (Vložiť, tlačidlo na paneli aplikácie), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Sprístupnite e-maily a pridajte alternatívny text v obrázkoch v e-maile.

 1. Keď ste v e-maile a chcete vybrať obrázok, do ktorého chcete pridať alternatívny text, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Selected, image“ (Vybraté, obrázok).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Picture button“ (Tlačidlo Obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Obrázok.

 4. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Alt text button“ (Tlačidlo Alternatívny text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Title, editing“ (Názov, úprava). Otvorí sa dialógové okno Alternatívny text so zameraním v textovom poli Názov a zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

 5. Zadajte názov alternatívneho textu.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Description, editable text“ (Popis, upraviteľný text), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Zadajte popis alternatívneho textu.

 8. Ak chcete odísť z dialógového okna, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Done button“ (Tlačidlo Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v Outlooku

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Používanie čítačky obrazovky pridať podpis v programe Outlook

Vloženie hypertextového prepojenia v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Používajte program Outlook Web App pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, na vkladanie obrázkov v e-maile. Môžete pridať obrázky zo svojho počítača alebo z online umiestnenia.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Obsah tohto článku

Vloženie obrázka zo zariadenia

Oživte e-maily a pridajte obrázok z lokálneho ukladacieho priestoru svojho zariadenia.

 1. V e-maile nastavte zameranie na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert pictures inline button“ (Tlačidlo Vložiť vnorené obrázky), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Otvorenie.

 3. Prejdite na požadovaný obrázok a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + O. Obrázok sa vloží do e-mailu.

Vloženie obrázka z online zdroja

Vyhľadávanie a vkladanie obrázkov z online zdrojov priamo z programu Outlook Web App v súčasnosti nie je podporované. Vždy však môžete do svojho e-mailu pridať obrázok z online zdroja, ak požadovaný obrázok vyhľadáte online, uložíte jeho lokálnu kópiu a potom vložíte lokálnu kópiu do e-mailu.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite na lokalitu www.bing.com. Zameranie sa presunie na pole Bingu Hľadať.

 2. Do poľa Hľadať zadajte kľúčové slovo pre typ obrázka, ktorý hľadáte, a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Filtre hľadania obrázkov cez Bing sú založené na uznávanom systéme licencií Creative Commons. Ak chcete lepšie porozumieť licenčným možnostiam, pozrite si tému Filtrovanie obrázkov podľa typu licencie. Nezabúdajte, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie práv iných používateľov na ich vlastníctvo vrátane autorských práv. Na výsledky vyhľadávania môžete použiť filter Licencia, ktorý vyberie len obrázky s licenciou Creative Commons, alebo si môžete vybrať zobrazenie všetkých obrázkov. Ak sa rozhodnete pre možnosť Všetky, výsledky vyhľadávania sa rozbalia a zobrazia sa všetky obrázky v službe Bing. Ak chcete vybrať možnosť licencie, použite kláves so šípkou nahor alebo nadol a potom stlačením klávesu Enter vyberte.

 3. Ak chcete, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovali len obrázky, vo výsledkoch vyhľadávania služby Bing stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „ Images, link“ (Obrázky, prepojenie), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Pomocou klávesu Tab sa presúvajte k výsledným obrázkom. Ozve sa: „Image results for <kľúčové slová vyhľadávania>“ (Výsledné obrázky pre <kľúčové slová vyhľadávania>).

 5. Ak chcete otvoriť obrázok v plnej veľkosti, stlačte kláves Enter.

 6. Stláčajte kláves Tab , kým sa neozve: „Image result for <kľúčové slová vyhľadávania>“ (Výsledný obrázok pre <kľúčové slová vyhľadávania>). Zameranie sa presunie na obrázok.

 7. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 8. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Save picture as“ (Uložiť obrázok ako), a potom stlačte kláves Enter.

 9. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako. Zameranie sa nachádza v poli Názov súboru. Ak chcete vybrať umiestnenie pre uloženie, stlačte kláves Tab a potom stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve názov požadovaného umiestnenia. Výber urobíte stlačením klávesu Enter. Obrázok uložíte stlačením kombinácie klávesov Alt + S.

 10. V programe Outlook umiestnite zameranie na miesto, kam chcete obrázok vložiť. Vložte obrázok, ktorý ste práve uložili, pomocou pokynov uvedených v téme Vloženie obrázka zo zariadenia.

Pridanie alternatívneho textu k obrázku

Sprístupnite e-maily a pridajte alternatívny text v obrázkoch v e-maile.

 1. Ak chcete v e-maile presunúť zameranie na obrázok, do ktorého chcete pridať alternatívny text, stlačte kombináciu klávesov Shift + šípka nadol alebo šípka nahor, kým sa neozve: „End of line, selected“ (Koniec čiary, vybraté).

 2. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Unchecked font checkbox“ (Nezačiarknuté políčko pre písmo).

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Add alternate text to image button“ (Tlačidlo Pridanie alternatívneho textu k obrázkom), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Dialog focus on editing“ (Zameranie dialógového okna na úpravu).

 4. Zadajte požadovaný text, potom stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte medzerník.

Pozrite tiež

Uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v Outlooku

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Používanie čítačky obrazovky pridať podpis v programe Outlook

Klávesové skratky v Outlooku na webe

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×