Vloženie objektu do tabuľkového hárka Excelu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Prepájanie a vkladanie objektov (OLE) možno použiť na zahrnutie obsahu z iných programov, napríklad Word alebo Excel.

Prepájanie a vkladanie objektov je podporované v mnohých programoch. Táto technológia umožňuje využiť obsah vytvorený v jednom programe v inom programe. Môžete napríklad vložiť dokument programu Office Word do programu Office Excel. Ak chcete vidieť, čo všetko môžete vkladať, kliknite na príkaz Objekt v skupine Text na karte Vložiť. V zozname Typ objektu sa zobrazia len programy, ktoré sú nainštalované na počítači a podporujú technológiu OLE.

Ak kopírujete informácie medzi Excelom alebo iným programom podporujúcim technológiu OLE, napríklad Wordom, môžete skopírovať informácie buď ako prepojený objekt alebo ako vložený objekt. Hlavný rozdiel medzi prepojenými objektmi a vloženými objektmi je v miestach uloženia ich dát a v spôsobe, akým sa aktualizuje objekt po umiestnení do súboru programu cieľový súbor. Vložené objekty sa ukladajú v zošitoch, do ktorých sú vložené, a neaktualizujú sa. Prepojené objekty zostávajú ako samostatné súbory a nemožno ich aktualizovať.

Prepojené a vložené objekty v dokumente

Prepojené alebo vložené objekty v dokumente balíka Office pre Windows

1. Vložený objekt nemá žiadne pripojenie k zdrojovému súboru.

2. Prepojený objekt je prepojený k zdrojovému súboru.

3. Zdrojový súbor aktualizuje prepojený objekt.

Používanie prepojených objektov

Ak chcete, aby sa informácie, ktoré obsahuje cieľový súbor aktualizovali, keď sa údaje v zdrojovom súbore zmenia, použite prepojené objekty.

Pri použití prepojených objektov zostávajú pôvodné informácie uložené v zdrojovom súbore. Cieľový súbor zobrazuje zastúpenie prepojenej informácie, ale ukladá iba umiestnenie pôvodných údajov (a ich veľkosť, ak je objekt grafom programu Excel). Zdrojový súbor musí byť k dispozícii na počítači alebo v sieti, aby sa zachovalo prepojenie s pôvodnými údajmi.

Prepojené informácie sa môžu automaticky aktualizovať pri každej zmene pôvodných údajov v zdrojovom súbore. Ak napríklad vyberiete odsek vo wordovom dokumente a potom ho prilepíte ako prepojený objekt do excelového zošita, informácie v Exceli možno aktualizovať potom, čo ich zmeníte vo wordovom dokumente.

Používanie vložených objektov

Ak nechcete aktualizovať kopírované údaje potom, čo sa zmenia v zdrojovom súbore, použite vložený objekt. Verzia zdroja sa úplne vloží do zošita. Ak údaje skopírujete ako vložený objekt, cieľový súbor vyžaduje viac miesta na disku ako keď informácie prepojíte.

Ak na inom počítači otvorí súbor iný používateľ, môže si prezrieť vložený objekt aj bez toho, aby mal prístup k pôvodným údajom. Pretože vložený objekt neobsahuje prepojenie na zdrojový súbor, takýto objekt sa pri zmene pôvodných údajov nebude aktualizovať. Ak vložený objekt chcete zmeniť, kliknite dvakrát na objekt, aby sa otvoril a mohli ste ho upraviť v zdrojovom programe. Zdrojový program (alebo iný program umožňujúci úpravy objektu) musí byť nainštalovaný na vašom počítači.

Zmena spôsobu zobrazovanie objektu OLE

V zošite možno prepojený objekt alebo vložený objekt zobraziť rovnako ako v programe zdrojový program alebo ako ikonu. Ak sa zošit bude prezerať v režime online a daný zošit nechcete vytlačiť, objekt môžete zobraziť ako ikonu. Tým sa minimalizuje priestor potrebný na jeho zobrazenie. Používatelia môžu v prípade potreby zobraziť informácie, ak dvakrát kliknú na danú ikonu.

Vloženie objektu do hárka

 1. Kliknite do bunky tabuľkového hárka, do ktorej chcete vložiť objekt.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na príkaz Objekt Ikona Objekt na páse s nástrojmi .
  Vloženie objektu

 3. V dialógovom okne Objekt kliknite na kartu Vytvoriť zo súboru.

 4. Kliknite na položku Prehľadávať a vyberte súbor, ktorý chcete vložiť.

 5. Ak chcete, aby sa v hárku namiesto obsahu súboru zobrazovala len ikona, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu. Ak nezačiarknete žiadne políčko, Excel zobrazí prvú stranu súboru. Dokončený súbor v oboch prípadoch otvoríte dvojitým kliknutím. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Pridanú ikonu alebo súbor môžete presunúť na ľubovoľné miesto v hárku. Veľkosť ikony alebo súboru môžete zmeniť pomocou rukovätí na zmenu veľkosti. Rukoväte vyhľadáte jedným kliknutím na súbor alebo ikonu.

Vloženie prepojenia na súbor

Namiesto samotného objektu môžete do hárka vložiť prepojenie na objekt. Túto možnosť môžete využiť, ak zošit aj objekt, ktorý chcete pridať, sú uložené na lokalite SharePointu, zdieľanej sieťovej jednotke alebo na podobnej lokalite a ich umiestnenie sa nezmení. Je to užitočné, ak sa v prepojenom objekte vykonávajú zmeny, pretože prepojenie vždy otvorí najaktuálnejšiu verziu dokumentu.

Poznámka: Ak prepojený súbor presuniete do iného umiestnenia, prepojenie prestane fungovať.

 1. Kliknite do bunky tabuľkového hárka, do ktorej chcete vložiť objekt.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na príkaz Objekt Ikona Objekt na páse s nástrojmi .
  Vloženie objektu

 3. Kliknite na kartu Vytvoriť zo súboru.

 4. Kliknite na položku Prehľadávať a vyberte súbor, ktorý chcete prepojiť.

 5. Začiarknite políčko Prepojiť na súbor a kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie nového objektu v Exceli

V excelovom zošite môžete vytvoriť úplne nový objekt iného programu. Ak napríklad chcete pridať podrobnejšie vysvetlenie ku grafu alebo k tabuľke, môžete vytvoriť vložený dokument, napríklad súbor programu Word alebo PowerPoint v programe Excel. Môžete nastaviť zobrazovanie objektu priamo v hárku alebo pridať ikonu, ktorou sa bude otvárať súbor.

Tento vložený objekt je wordový dokument.
 1. Kliknite do bunky tabuľkového hárka, do ktorej chcete vložiť objekt.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na príkaz Objekt Ikona Objekt na páse s nástrojmi .
  Vloženie objektu

 3. Na karte Vytvoriť nový vyberte zo zoznamu typ objektu, ktorý chcete vložiť. Ak chcete do hárka namiesto objektu vložiť len ikonu, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK. V závislosti od typu vkladaného súboru sa buď otvorí nové okno programu, alebo sa priamo v Exceli zobrazí okno úprav.

 5. Vytvorte nový objekt, ktorý chcete vložiť.

  Ak po dokončení Excel otvoril nové okno programu, v ktorom ste objekt vytvorili, môžete pracovať priamo v ňom.

  Vložený wordový dokument môžete upravovať priamo v Exceli.

  Po ukončení práce v okne môžete prejsť na ďalšie úlohy bez uloženia vloženého objektu. Nové objekty sa uložia automaticky pri zatvorení zošita.

  Poznámka: Pridaný objekt môžete presunúť na ľubovoľné miesto v hárku programu Excel. Veľkosť objektu môžete zmeniť pomocou rukovätí na zmenu veľkosti. Rukoväte vyhľadáte jedným kliknutím na objekt.

Vloženie objektu do hárka

 1. Kliknite do bunky tabuľkového hárka, do ktorej chcete vložiť objekt.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na príkaz Objekt.

  Možnosť Objekt sa nachádza na karte Vložiť.
 3. Kliknite na kartu Vytvoriť zo súboru.

  Karta Vytvoriť zo súboru v dialógovom okne Objekt.
 4. Kliknite na položku Prehľadávať a vyberte súbor, ktorý chcete vložiť.

 5. Ak chcete, aby sa v hárku namiesto obsahu súboru zobrazovala len ikona, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu. Ak nezačiarknete žiadne políčko, Excel zobrazí prvú stranu súboru. Dokončený súbor v oboch prípadoch otvoríte dvojitým kliknutím. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Pridanú ikonu alebo súbor môžete presunúť na ľubovoľné miesto v hárku. Veľkosť ikony alebo súboru môžete zmeniť pomocou rukovätí na zmenu veľkosti. Rukoväte vyhľadáte jedným kliknutím na súbor alebo ikonu.

Vloženie prepojenia na súbor

Namiesto samotného objektu môžete do hárka vložiť prepojenie na objekt. Túto možnosť môžete využiť, ak zošit aj objekt, ktorý chcete pridať, sú uložené na lokalite SharePointu, zdieľanej sieťovej jednotke alebo na podobnej lokalite a ich umiestnenie sa nezmení. Je to užitočné, ak sa v prepojenom objekte vykonávajú zmeny, pretože prepojenie vždy otvorí najaktuálnejšiu verziu dokumentu.

Poznámka: Ak prepojený súbor presuniete do iného umiestnenia, prepojenie prestane fungovať.

 1. Kliknite do bunky tabuľkového hárka, do ktorej chcete vložiť objekt.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na príkaz Objekt.

  Možnosť Objekt sa nachádza na karte Vložiť.
 3. Kliknite na kartu Vytvoriť zo súboru.

 4. Kliknite na položku Prehľadávať a vyberte súbor, ktorý chcete prepojiť.

 5. Začiarknite políčko Prepojenie na súbor a kliknite na tlačidlo OK.

  Na karte Vytvoriť zo súboru začiarknite políčko Prepojiť so súborom.

Vytvorenie nového objektu v Exceli

V excelovom zošite môžete vytvoriť úplne nový objekt iného programu. Ak napríklad chcete pridať podrobnejšie vysvetlenie ku grafu alebo k tabuľke, môžete vytvoriť vložený dokument, napríklad súbor programu Word alebo PowerPoint v programe Excel. Môžete nastaviť zobrazovanie objektu priamo v hárku alebo pridať ikonu, ktorou sa bude otvárať súbor.

Tento vložený objekt je wordový dokument.
 1. Kliknite do bunky tabuľkového hárka, do ktorej chcete vložiť objekt.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na príkaz Objekt.

  Možnosť Objekt sa nachádza na karte Vložiť.
 3. Na karte Vytvoriť nový vyberte zo zoznamu typ objektu, ktorý chcete vložiť. Ak chcete do hárka namiesto objektu vložiť len ikonu, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu.

  Karta Vytvoriť nový v dialógovom okne Objekt.
 4. Kliknite na tlačidlo OK. V závislosti od typu vkladaného súboru sa buď otvorí nové okno programu, alebo sa priamo v Exceli zobrazí okno úprav.

 5. Vytvorte nový objekt, ktorý chcete vložiť.

  Ak po dokončení Excel otvoril nové okno programu, v ktorom ste objekt vytvorili, môžete pracovať priamo v ňom.

  Vložený wordový dokument môžete upravovať priamo v Exceli.

  Po ukončení práce v okne môžete prejsť na ďalšie úlohy bez uloženia vloženého objektu. Nové objekty sa uložia automaticky pri zatvorení zošita.

  Poznámka: Pridaný objekt môžete presunúť na ľubovoľné miesto v hárku programu Excel. Veľkosť objektu môžete zmeniť pomocou rukovätí na zmenu veľkosti. Rukoväte vyhľadáte jedným kliknutím na objekt.

Prepojenie alebo vloženie obsahu z iného programu pomocou technológie OLE

Z iného programu možno prepojiť alebo vložiť celý obsah alebo jeho časť.

Vytvorenie prepojenia na obsah z iného programu

 1. Kliknite na hárok, do ktorého chcete prilepiť prepojený objekt.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na príkaz Objekt.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

 3. Kliknite na kartu Vytvoriť zo súboru.

 4. Do poľa Názov súboru napíšte názov súboru, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte súbor zo zoznamu.

 5. Začiarknite políčko Prepojiť so súborom.

 6. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete zobraziť obsah vkladaného objektu, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť ako ikonu.

  • Ak chcete zobraziť ikonu, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu. Prípadne, ak chcete zmeniť predvolený obrázok alebo menovku ikony, kliknite na tlačidlo Zmeniť ikonu a potom kliknite na požadovanú ikonu v zozname Ikona, alebo zadajte menovku do poľa Popis.

  Poznámka: Na vloženie grafických objektov a určitých typov súborov nemožno použiť príkaz Objekt. Ak chcete vložiť grafický objekt alebo súbor, na karte Vložiť kliknite v skupine Ilustrácie na položku Obrázok.

Vloženie obsahu z iného programu

 1. Kliknite na hárok, do ktorého chcete prilepiť vložený objekt.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na príkaz Objekt.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

 3. Ak dokument ešte neexistuje, kliknite na kartu Vytvoriť nový. V zozname Typ objektu kliknite na typ objektu, ktorý chcete vytvoriť.

  Ak dokument existuje, kliknite na kartu Vytvoriť zo súboru. Do poľa Názov súboru napíšte názov súboru, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte súbor zo zoznamu.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Prepojiť so súborom.

 5. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete zobraziť obsah vkladaného objektu, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť ako ikonu.

  • Ak chcete zobraziť ikonu, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu. Ak chcete zmeniť predvolený obrázok alebo menovku ikony, kliknite na tlačidlo Zmeniť ikonu a potom kliknite na požadovanú ikonu v zozname Ikona, alebo zadajte menovku do poľa Popis.

Prepojenie alebo vloženie časti obsahu z iného programu

 1. V inom programe ako Excel vyberte informácie, ktoré chcete kopírovať ako prepojený objekt alebo vložený objekt.

 2. Na karte Domov v skupine Schránka kliknite na tlačidlo Kopírovať.

  Skupina Schránka na karte Domov

 3. Prepnite do hárka, do ktorého chcete informácie umiestniť, a potom kliknite na miesto, kde sa majú informácie zobraziť.

 4. Na karte Domov kliknite v skupine Schránka na šípku pod tlačidlom Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 5. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Informácie prilepíte ako prepojený objekt kliknutím na prepínač Prilepiť prepojenie.

  • Ak chcete prilepiť informácie ako vložený objekt, kliknite na prepínač Prilepiť. V zozname Ako kliknite na položku, ktorá má v názve slovo „objekt“. Keď napríklad kopírujete informácie z wordového dokumentu, kliknite na položku Objekt Dokument programu Microsoft Word.

Zmena spôsobu zobrazovanie objektu OLE

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu alebo objekt, potom ukážte na Objekttyp objektu (napríklad Objekt Dokument) a kliknite na príkaz Konvertovať.

 2. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete zobraziť obsah vkladaného objektu, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť ako ikonu.

  • Ak chcete zobraziť ikonu, začiarknite políčko Zobraziť ako ikonu. Prípadne môžete zmeniť predvolený obrázok alebo menovku ikony, kliknite na tlačidlo Zmeniť ikonu a potom kliknite na požadovanú ikonu v zozname Ikona, alebo zadajte menovku do poľa Popis.

Riadenie aktualizácií prepojených objektov

Prepojenia na ostatné programy možno nastaviť tak, aby sa aktualizovali nasledovným spôsobom: automaticky, keď sa otvorí cieľový súbor, manuálne, ak chcete zobraziť predchádzajúce údaje pred aktualizáciou novými údajmi zo zdrojového súboru, alebo na základe špecifického vyžiadania aktualizácie bez ohľadu na to, či je zapnutá automatická alebo manuálna aktualizácia.

Manuálna aktualizácia prepojenia na iný program

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Upraviť prepojenia.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

  Poznámka: Ak príkaz Upraviť prepojenia nie je k dispozícii, súbor neobsahuje žiadne prepojenia na iné súbory.

 2. V zozname Zdroj kliknite na prepojený objekt, ktorý chcete aktualizovať. Písmeno A v stĺpci Aktualizovať znamená, že prepojenie je automatické, písmeno R v stĺpci Aktualizovať naznačuje, že prepojenie je nastavené na aktualizáciu Ručne.

  Tip: Ak chcete vybrať viac prepojených objektov naraz, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite postupne na každý z týchto prepojených objektov. Ak chcete vybrať všetky prepojené objekty, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

 3. Ak chcete vykonávať aktualizáciu prepojeného objektu len pri kliknutí na tlačidlo Aktualizovať hodnoty, kliknite na prepínač Ručne.

Automatická aktualizácia prepojenia na iný program

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Upraviť prepojenia.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

  Poznámka: Ak príkaz Upraviť prepojenia nie je k dispozícii, súbor neobsahuje žiadne prepojenia na iné súbory.

 2. V zozname Zdroj kliknite na prepojený objekt, ktorý chcete aktualizovať. Písmeno A v stĺpci Aktualizovať znamená, že prepojenie sa aktualizuje automaticky, písmeno R v stĺpci Aktualizovať naznačuje, že prepojenie je potrebné aktualizovať manuálne.

  Tip: Ak chcete vybrať viac prepojených objektov naraz, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite postupne na každý z týchto prepojených objektov. Ak chcete vybrať všetky prepojené objekty, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Problém: Nedajú sa aktualizovať automatické prepojenia v hárku.

Možnosť Ručne môže byť prepísaná možnosťou Excelu Aktualizovať prepojenia na iné dokumenty.

Zaistenie automatickej aktualizácie automatických prepojení na objekty OLE:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , potom na položku Možnosti programu Excel a nakoniec kliknite na kategóriu Spresnenie.

 2. Uistite sa, že v časti Pri výpočte tohto zošita je začiarknuté políčko Aktualizovať prepojenia na iné dokumenty.

Okamžitá aktualizácia prepojenia na iný program

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Upraviť prepojenia.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

  Poznámka: Ak príkaz Upraviť prepojenia nie je k dispozícii, súbor neobsahuje žiadne prepojené informácie.

 2. V zozname Zdroj kliknite na prepojený objekt, ktorý chcete aktualizovať.

  Tip: Ak chcete vybrať viac prepojených objektov naraz, podržte stlačený kláves CTRL a kliknite postupne na každý z týchto prepojených objektov. Ak chcete vybrať všetky prepojené objekty, stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

 3. Kliknite na tlačidlo Aktualizovať hodnoty.

Úprava obsahu z programu OLE

Počas práce v Exceli môžete prepojený alebo vložený obsah zmeniť z iného programu.

Úprava prepojeného objektu v zdrojovom programe

 1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Upraviť prepojenia.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

  Poznámka: Ak príkaz Upraviť prepojenia nie je k dispozícii, súbor neobsahuje žiadne prepojené informácie.

 2. V zozname Zdrojový súbor kliknite na zdroj prepojený objekt a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť zdroj.

 3. Vykonajte požadované zmeny prepojeného objektu.

 4. Ukončite zdrojový program a vráťte sa do cieľového súboru.

Úprava vloženého objektu v zdrojovom programe

 1. Dvojitým kliknutím otvorte vložený objekt.

 2. Vykonajte požadované zmeny objektu.

 3. Ak upravujete objekt priamo v otvorenom programe, kliknite na ľubovoľné miesto mimo objektu a vráťte sa do cieľového súboru.

  Ak upravujete vložený objekt v samostatnom okne zdrojového programu, na návrat do cieľového súboru ukončite zdrojový program.

Poznámka: Niektoré vložené objekty, napríklad videoklipy alebo zvukové záznamy, sa pri dvojitom kliknutí neotvoria, ale budú prehrané. Ak chcete niektorý z týchto objektov upraviť, kliknite na ikonu alebo objekt pravým tlačidlom myši, ukážte na príkaz Objekttyp objektu (napríklad Objekt Multimediálny klip), a potom kliknite na príkaz Upraviť.

Úprava vloženého objektu v inom ako v zdrojovom programe

 1. Vyberte vložený objekt, ktorý chcete upraviť.

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu alebo objekt, potom ukážte na Objekttyp objektu (napríklad Objekt Dokument) a kliknite na príkaz Konvertovať.

 3. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete konvertovať vložený objekt na typ, ktorý ste zadali v zozname, kliknite na prepínač Konvertovať na.

  • Ak chcete otvoriť vložený objekt ako typ, ktorý ste zadali v zozname, bez toho, aby sa zmenil typ vloženého objektu, kliknite na tlačidlo Aktivovať.

Výber objektu OLE pomocou klávesnice

 1. Stlačením klávesov CTRL+G zobrazte dialógové okno Prejsť na.

 2. Kliknite na tlačidlo Špeciálne, vyberte položku Objekty a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Stáčajte kláves TAB, pokým sa nevyberie požadovaný objekt.

 4. Stlačte klávesy SHIFT + F10.

 5. Ukážte na položku Objekt alebo Objekt grafu a potom kliknite na príkaz Upraviť.

Problém: Ak dvakrát kliknem myšou na prepojený alebo vložený objekt, zobrazí sa hlásenie „nedá sa upraviť“.

Toto hlásenie sa zobrazí, keď nemožno otvoriť zdrojový súbor alebo zdrojový program.

Skontrolujte, či je zdrojový program k dispozícii.    Ak zdrojový program nie je nainštalovaný v počítači, skonvertujte objekt do formátu súborov niektorého z nainštalovaných programov.

Presvedčte sa, či má počítač dostatok pamäte.    Presvedčte sa, či má počítač dostatok pamäte na spustenie zdrojového programu. V prípade potreby ukončite iné programy a uvoľnite pamäť.

Zatvorte všetky dialógové okná.    Ak je zdrojový program spustený, presvedčte sa, či v ňom nie sú otvorené žiadne dialógové okná. Prejdite do zdrojového programu a zavrite všetky otvorené okná.

Zatvorte zdrojový súbor.    Ak je zdrojový súbor prepojený objekt, presvedčte sa, či zdrojový súbor nemá otvorený iný používateľ.

Presvedčte sa, že sa nezmenil názov zdrojového súboru.    Ak je zdrojový súbor, ktorý chcete upravovať, prepojený objekt, presvedčte sa, že má rovnaký názov ako v čase, keď ste vytvorili prepojenie, a či nebol presunutý. Vyberte prepojený objekt a potom kliknite na príkaz Upraviť prepojenia v skupine Pripojenia na karte Údaje, aby ste zobrazili názov zdrojového súboru. Ak bol zdrojový súbor premenovaný alebo presunutý, nájdite zdrojový súbor a obnovte prepojenie pomocou tlačidla Zmeniť zdroj v dialógovom okne Úprava prepojení.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×