Vloženie medzisúčtov do zoznamu údajov v pracovnom hárku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou príkazu Medzisúčet môžete automaticky vypočítať medzisúčty a celkové súčty v zozname pre určitý stĺpec.

Dôležité: Medzisúčty nie sú podporované v tabuľkách programu Excel. Príkaz Medzisúčet sa zobrazí sivou, ak pracujete s tabuľky programu Excel. Ak chcete pridať medzisúčty v tabuľke, najprv skonvertovať tabuľku na normálny rozsah údajov a potom pridajte medzisúčtu. Všimnite si, že táto akcia odstráni všetky funkcie tabuľky z údajov s výnimkou formátovanie tabuľky. Alebo môžete vytvoriť kontingenčnú tabuľku.

Keď vkladáte medzisúčty:

 • Medzisúčty    sa vypočítavajú s súhrnná funkcia, ako napríklad Sum alebo Average, pomocou funkcie SUBTOTAL. Môžete zobraziť viac ako jeden typ súhrnnej funkcie pre každý stĺpec.

 • Celkové súčty    sú odvodené z podrobné údaje, nie z hodnôt v medzisúčtoch. Napríklad, ak používate súhrnnú funkciu Average, celkových súčtov zobrazí priemer všetkých riadkov podrobností v zozname, nie priemer hodnôt v riadkoch s medzisúčtami.

Example of automatic subtotals

Ak je zošit nastavený na automatické počítanie vzorcov, príkaz Medzisúčet prepočíta medzisúčtov a celkových súčtov automaticky počas vykonávania úprav podrobné údaje. Príkaz Medzisúčet sú popísané v zozname tak, že môžete zobraziť alebo skryť riadkov podrobností pre každý Medzisúčet.

Poznámka: Počas filtrovania údajov, ktorý obsahuje medzisúčty, medzisúčty sa môže zobraziť skryté. Na ich opätovné zobrazenie, vymazanie všetkých filtrov pre ďalšie informácie o používaní filtrov nájdete v téme rýchly začiatok: filtrovanie údajov pomocou automatického filtra.

 1. Skontrolujte, či každý stĺpec v rozsah údajov, pre ktorú chcete vypočítať medzisúčty obsahuje označenie v prvom riadku, obsahuje podobné fakty v každom stĺpci a či rozsah neobsahuje žiadne prázdne riadky ani stĺpce.

 2. Vyberte bunku v rozsahu.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  Vloženie jednej úrovne medzisúčtov

  Pre skupinu údajov je možné vložiť jednu úroveň medzisúčtov tak, ako to znázorňuje nasledujúci príklad.

  Example of automatic subtotals

  1. Pri každej zmene v stĺpci Šport...

  2. ... sa vypočíta medzisúčet stĺpca Predaj.

  1. Ak chcete zoradiť stĺpec obsahujúci údaje, podľa ktorých chcete vykonať zoradenie, vyberte daný stĺpec a potom na karte Údaje v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Zoradiť od A po Z alebo Zoradiť od Z po A.

  2. Na karte Údaje v skupine Prehľad kliknite na položku Medzisúčet.

   Obrázok pása s nástrojmi v Outlooku

   Zobrazí sa dialógové okno Medzisúčet.

  3. V poli Pri každej zmene v stĺpci kliknite na stĺpec, pre ktorý chcete vypočítať medzisúčet. Pri použití príkladu uvedeného vyššie by napríklad išlo o stĺpec Šport.

  4. V poli Použiť funkciu kliknite na súhrnnú funkciu, pomocou ktorej chcete počítať medzisúčty. Pri použití príkladu uvedeného vyššie by napríklad išlo o funkciu Súčet.

  5. V poli Medzisúčet pridať do stĺpca začiarknite políčko pre každý stĺpec obsahujúci hodnoty, ktoré chcete sčítať. Pri použití príkladu uvedeného vyššie by napríklad išlo o políčko stĺpca Predaj.

  6. Ak má po každom medzisúčte nasledovať automatický zlom strany, začiarknite políčko Zlom strany medzi skupiny.

  7. Ak chcete riadok súhrnu zadať nad riadok podrobností, zrušte začiarknutie políčka Súhrn pod údajmi. Ak chcete riadok súhrnu zadať pod riadok podrobností, začiarknite políčko Súhrn pod údajmi. Pri použití príkladu uvedeného vyššie by ste napríklad začiarknutie políčka zrušili.

  8. Taktiež môžete zopakovaním krokov jedna až sedem a opätovným použitím príkazu Medzisúčty pridať viaceré medzisúčty s rozličnými súhrnnými funkciami. Ak chcete zabrániť prepísaniu existujúcich medzisúčtov, zrušte začiarknutie políčka Nahradiť aktuálne medzisúčty.

  Vloženie vnorených úrovní medzisúčtov

  Môžete vložiť medzisúčty pre vnútorné, vnorené skupiny v rámci ich zodpovedajúcich vonkajších skupín tak, ako to znázorňuje nasledujúci príklad.

  Example of outer and nested subtotals

  1. Pri každej zmene vo vonkajšom stĺpci Oblasť...

  2. ...sa vypočíta medzisúčet stĺpca Predaj pre príslušnú oblasť, ako aj pri každej zmene vnútorného stĺpca Šport.

  1. Ak chcete zoradiť stĺpec obsahujúci údaje, podľa ktorých chcete vykonať zoradenie, vyberte daný stĺpec a potom na karte Údaje v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Zoradiť od A po Z alebo Zoradiť od Z po A.

  2. Vložte vonkajšie medzisúčty.

   Vloženie vonkajších medzisúčtov

   1. Na karte Údaje v skupine Prehľad kliknite na položku Medzisúčet.

    Obrázok pása s nástrojmi v Outlooku

    Zobrazí sa dialógové okno Medzisúčet.

   2. V poli Pri každej zmene v stĺpci kliknite na stĺpec pre vonkajšie medzisúčty. Pri použití príkladu uvedeného vyššie by napríklad išlo o stĺpec Oblasť.

   3. V poli Použiť funkciu kliknite na súhrnnú funkciu, pomocou ktorej chcete počítať medzisúčty. Pri použití príkladu uvedeného vyššie by napríklad išlo o funkciu Súčet.

   4. V poli Medzisúčet pridať do stĺpca začiarknite políčko pre každý stĺpec obsahujúci hodnoty, ktoré chcete sčítať. Vo vyššie uvedenom príklade by išlo o políčko Predaj.

   5. Ak má po každom medzisúčte nasledovať automatický zlom strany, začiarknite políčko Zlom strany medzi skupiny.

   6. Ak chcete riadok súhrnu zadať nad riadok podrobností, zrušte začiarknutie políčka Súhrn pod údajmi. Ak chcete riadok súhrnu zadať pod riadok podrobností, začiarknite políčko Súhrn pod údajmi. Pri použití príkladu uvedeného vyššie by ste napríklad začiarknutie políčka zrušili.

   7. Taktiež môžete zopakovaním krokov jedna až šesť a opätovným použitím príkazu Medzisúčty pridať viaceré medzisúčty s rozličnými súhrnnými funkciami. Ak chcete zabrániť prepísaniu existujúcich medzisúčtov, zrušte začiarknutie políčka Nahradiť aktuálne medzisúčty.

  3. Vložte vnorené medzisúčty.

   Vloženie vnorených medzisúčtov

   1. Na karte Údaje v skupine Prehľad kliknite na položku Medzisúčet.

    Obrázok pása s nástrojmi v Outlooku

    Zobrazí sa dialógové okno Medzisúčet.

   2. V poli Pri každej zmene v stĺpci kliknite na stĺpec s vnoreným medzisúčtom. Pri použití príkladu uvedeného vyššie by napríklad išlo o stĺpec Šport.

   3. V poli Použiť funkciu kliknite na súhrnnú funkciu, pomocou ktorej chcete počítať medzisúčty. Pri použití príkladu uvedeného vyššie by napríklad išlo o funkciu Súčet.

    Vyberte akékoľvek ďalšie požadované možnosti.

   4. Zrušte začiarknutie políčka Nahradiť aktuálne medzisúčty.

  4. V prípade viacerých vnorených medzisúčtov zopakujte predchádzajúci krok. Začnite od vonkajšieho medzisúčtu smerom dovnútra.

Tip: Ak chcete zobraziť súhrn medzisúčtov a celkových súčtov, kliknite na položku symboly prehľadu jeden dva tri vedľa čísla riadkov. Použitím symbolov znamienko plus a mínus na zobrazenie alebo skrytie riadkov podrobností pre jednotlivé medzisúčty.

 1. Vyberte bunku v zozname obsahujúcu medzisúčet.

 2. Na karte Údaje v skupine Prehľad kliknite na položku Medzisúčet.

  Obrázok pása s nástrojmi v Outlooku

 3. V dialógovom okne Medzisúčet kliknite na položku Odstrániť všetky.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×