Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pri vytváraní hypertextových prepojení v dokumente použite Word pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Word ponúka množstvo rôznych možností na prepojenie: môžete vytvoriť prepojenie na súbor, webovú stránku alebo prázdnu e-mailovú správu, alebo môžete prepojiť z jedného miesta na druhé v aktuálnom dokumente.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie automatického hypertextového prepojenia

Word dokáže automaticky vytvoriť hypertextové prepojenie počas písania na klávesnici. Zadajte do svojho dokumentu webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com, a potom stlačte medzerník alebo kláves Enter. Word zmení text na hypertextové prepojenie.

Tip: Ak nechcete, aby sa webová alebo e-mailová adresa, ktorú ste zadali, zmenila na hypertextové prepojenie, okamžite po stlačení medzerníka alebo klávesu Enter vráťte poslednú akciu späť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z. Ak stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + Z druhýkrát, Word odstráni tento text úplne.

Vytvorenie prepojenia na súbor, webovú stránku alebo prázdnu e-mailovú správu

Môžete vytvoriť hypertextové prepojenia na súbor, webovú stránku alebo e-mailovú správu.

Prepojenie na súbor

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie v dokumente.

 2. Ak chcete vložiť prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + N, I. Ozve sa: „Recent items“ (Naposledy použité položky) a následne názov naposledy otvoreného dokumentu.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor, ktorý ste nedávno otvorili, nájdite tento súbor pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol v zozname Naposledy použité položky a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete súbor vyhľadať vo svojom počítači, stlačte kláves I a otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Current folder, tree“ (Aktuálny priečinok, strom). Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nenájdete požadovaný súbor, a potom stlačte kláves Enter.

   Tip: Ak sa daný súbor nenachádza v predvolenom priečinku Dokumenty, stlačením kombinácie klávesov Alt + L otvoríte rozbaľovaciu ponuku Kde hľadať. Použitím klávesov so šípkami nadol a nahor nájdite správny priečinok, stlačte kláves Enter, a potom hľadajte súbor rovnakým spôsobom.

  Dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia sa zatvorí a kurzor sa umiestni za vložené prepojenie.

Prepojenie na webovú stránku

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie v dokumente.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, I, I otvoríte dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia. Zameranie sa nachádza v poli Adresa.

 3. Zadajte webovú adresu cieľovej lokality a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + T a presuňte sa do poľa Zobrazovaný text.

 4. Zadajte text prepojenia, ktorý sa zobrazí v dokumente.

  Tip: Text prepojenia by mal popisovať cieľ prepojenia. Názov cieľovej webovej stránky sa napríklad považuje za dobrý text pre prepojenie. Keď ľudia použijú prepojenie na túto stránku, čítačky obrazovky prečítajú najprv názov tejto stránky. To potvrdzuje cieľ a umožňuje mať s prepojením jednoduchšiu skúsenosť.

 5. Stlačte kláves Enter. Dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia sa zatvorí a kurzor sa umiestni za vložené prepojenie.

Prepojenie na novú e-mailovú správu

Niekedy budete chcieť, aby bolo možné odosielať e-maily počas čítania dokumentu. Môžete napríklad chcieť, aby používatelia kontaktovali vašu kanceláriu pre ďalšie informácie, alebo zhromažďujete pripomienky týkajúce sa nového nápadu, ktorý ste navrhli. Word vám umožní pridať prepojenie, ktoré otvorí novú e-mailovú správu s vopred vyplnenou adresou a predmetom.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie v dokumente.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, I, I otvoríte dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + M otvoríte dialógové okno e-mailovej správy. Ozve sa: „Email address, editing text“ (E-mailová adresa, úprava textu).

 4. Zadajte e-mailovú adresu a potom stlačením klávesu Tab sa presuňte do poľa Predmet.

 5. Zadajte predmet e-mailovej správy a potom sa stlačením kombinácie klávesov Alt + T presuňte do poľa Zobrazovaný text.

 6. Zadajte text prepojenia, ktorý sa zobrazí v dokumente.

  Tip: Ak nenapíšete text prepojenia, zobrazí sa ako dlhé prepojenie mailto:, ktoré zahŕňa informácie o adrese a predmete. Váš vlastný text prepojenia môže byť krátky a informatívny.

 7. Stlačte kláves Enter. Dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia sa zatvorí a kurzor sa umiestni za vložené prepojenie.

Odstránenie hypertextového prepojenia

Niekedy zmeníte názor. Odstránenie hypertextového prepojenia v dokumente prebieha takto:

 1. Otvorte dokument a potom vyberte položku s hypertextovým prepojením na text.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + N, I, I otvoríte dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Alt + R. Dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia sa zatvorí a hypertextové prepojenie sa odstráni z vybratého textu. Samotný text ostáva nezmenený.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použite Word pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, pri vytváraní hypertextových prepojení v dokumente. Môžete pridať prepojenie na súbor, webovú stránku alebo prázdnu e-mailovú správu. Alebo môžete prepojiť z jedného miesta na druhé v aktuálnom dokumente.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Vytvorenie automatického hypertextového prepojenia

Word dokáže automaticky vytvoriť hypertextové prepojenie počas písania na klávesnici. Zadajte webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com, a potom stlačte medzerník alebo kláves Return. Word zmení text na hypertextové prepojenie.

Vytvorenie prepojenia na súbor, webovú stránku alebo prázdnu e-mailovú správu

Môžete vytvoriť hypertextové prepojenia na súbor, webovú stránku alebo e-mailovú správu.

Prepojenie na súbor

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie v dokumente.

 2. Ak chcete vložiť prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. V dialógovom okne stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve „Web page or file, tab“ (Webová stránka alebo súbor, karta), a potom stlačením medzerníka vyberte kartu.

 4. Ak chcete vybrať súbor na prepojenie, stláčajte kombináciou klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Select, button“ (Vybrať, tlačidlo), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník uskutočnite výber.

 5. Otvorí sa dialógové okno Vyberte súbor, na ktorý sa vytvorí prepojenie. Pomocou klávesu Tab alebo kombináciu klávesov Control + Option + klávesy so šípkami môžete prehľadávať sekcie v dialógovom okne. Položkami môžete prechádzať pomocou klávesov so šípkami. Medzi priečinkami a podpriečinkami môžete prechádzať pomocou klávesov so šípkou doprava alebo doľava. Keď ste na súbore, na ktorý chcete pridať prepojenie, stlačte kláves Return. Výber uskutočníte stlačením medzerníka. Súbor sa vyberie a dialógové okno sa zatvorí.

 6. Ak chcete pridať alebo zmeniť text prepojenia, v dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava, kým sa neozve „Text to display, Edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu). Zadajte text.

 7. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Return. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Prepojenie na webovú stránku

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie v dokumente.

 2. Ak chcete vložiť prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. V dialógovom okne stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve „Web page or file, tab“ (Webová stránka alebo súbor, karta), a potom stlačením medzerníka uskutočnite výber.

 4. Na textové pole Adresa prejdete stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Address, edit text“ (Adresa, úprava textu). Zadajte webovú adresu cieľovej lokality.

 5. Ak chcete text prepojenia pridať alebo zmeniť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým nezaznie: „Text to display, edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu). Napíšte text.

 6. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Return. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Prepojenie na novú e-mailovú správu

Word tiež umožňuje vytvoriť prepojenia na e-mailové adresy. Pomocou prepojenia môžete rýchlo otvoriť aplikáciu Pošta a odoslať e-mail na konkrétnu adresu.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie v dokumente.

 2. Ak chcete vložiť prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. V dialógovom okne stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve „Email address tab“ (Karta e-mailovej adresy), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník uskutočnite výber.

 4. Zameranie sa presunie na textové pole E-mailová adresa. Zadajte e-mailovú adresu.

 5. Ak chcete pridať do e-mailu predmet, stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Subject, edit text“(Predmet, úprava textu), a potom zadajte predmet e-mailu.

 6. Ak chcete pridať alebo zmeniť text prepojenia, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava, kým nezaznie: „Text to display, edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu). Napíšte text.

 7. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Return. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Vytvorenie prepojenia na iné miesto v aktuálnom dokumente

Ak chcete vytvoriť prepojenie na iné miesto v aktuálnom dokumente, musíte najprv vytvoriť záložku, ktorá slúži ako cieľ prepojenia, a potom vložíte prepojenie na záložku.

Môžete tiež vytvoriť prepojenie na nadpis vo svojom dokumente. Postup vytvorenia nadpisov nájdete v téme Používanie nadpisov.

Vytvorenie záložky

 1. Ak chcete vytvoriť záložku cieľa, vyberte toto umiestnenie. Ako cieľ môžete vybrať text, obrázok alebo tabuľku.

 2. Ak chcete prejsť na kartu Vložiť, stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť názov karty a „You are currently on a tab…inside a tab group“ (Nachádzate sa na karte...v skupine kariet). Potom použite kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Insert tab“ (karta Vložiť). Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Ak chcete prejsť na ponuku Prepojenia, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Links, menu button“ (Prepojenia, tlačidlo ponuky). Ponuku rozbalíte stlačením medzerníka.

 4. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Bookmark, button“ (Záložka, tlačidlo). Potom stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Záložka a zameranie bude na textovom poli Názov záložky. Zadajte názov záložky.

  Dôležité: Názvy záložiek sa musia začínať písmenom a môžu obsahovať iba písmená, čísla a symbol podčiarknutia, napríklad Dev_Report_2.

 5. Ak chcete vytvoriť záložku, stlačte kláves Return. Dialógové okno sa zavrie a vytvorí sa záložka.

Vloženie prepojenia na záložku

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie na záložku v dokumente.

 2. Ak chcete vložiť prepojenie, stlačte kombináciu klávesov Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia.

 3. V dialógovom okne stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve „This document, tab“ (Tento dokument, karta), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník uskutočnite výber.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Select a place in this document, table“ (Vyberte miesto v tomto dokumente, tabuľka), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol.

  Ak chcete prehľadávať zoznam dostupných cieľov prepojenia, napr. položkyNadpisy a Záložky, použite kombináciu klávesov Control + Option + klávesy so šípkami nahor alebo nadol. Položku rozbalíte stlačením klávesu so šípkou doprava. Systém bude počas presúvania oznamovať názvy.

 5. Ak chcete vybrať záložku alebo nadpis, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 6. Ak chcete pridať alebo zmeniť text prepojenia, stláčajte kláves Tab, kým nezaznie: „Text to display, edit text“ (Zobrazovaný text, úprava textu). Napíšte text.

 7. Prepojenie vložíte stlačením klávesu Return. Dialógové okno sa zavrie a vloží sa hypertextové prepojenie.

Odstránenie hypertextového prepojenia

Ak nechcete, aby sa zadaná webová alebo e-mailová adresa zmenila na hypertextové prepojenie, okamžite po stlačení medzerníka alebo klávesu Return vráťte poslednú akciu späť stlačením kombinácie klávesov Command + Z. Z textu môžete tiež odstrániť hypertextové prepojenie bez odstránenia textu.

 1. V dokumente vyberte hypertextové prepojenie, ktoré chcete odstrániť.

 2. Prepojenie odstránite stlačením kombinácie klávesov Command + K. Otvorí sa dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia. Potom stlačením klávesu Tab prejdite na položku Odstrániť prepojenie. Výber uskutočníte stlačením medzerníka.

 3. Dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia sa zatvorí a hypertextové prepojenie sa odstráni z textu. Samotný text ostane nezmenený a jeho štýl sa zmení na Normálny.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Word pre iOS môžete použiť s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, na tvorbu hypertextových prepojení na webové alebo e-mailové adresy v dokumente.

Poznámky: 

 1. Prejdite v dokumente na miesto, kam chcete vložiť hypertextové prepojenie.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com, a potom vložte medzeru. Word pre iOS zmení daný text na hypertextové prepojenie a funkcia VoiceOver oznámi URL adresu alebo e-mailovú adresu.

Tip: Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, vymažte text prepojenia.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor, musíte použiť počítačovú verziu programu Word.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Word pre Android môžete použiť s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, na tvorbu hypertextových prepojení na webové alebo e-mailové adresy v dokumente.

Poznámky: 

 1. Prejdite v dokumente na miesto, kam chcete vložiť hypertextové prepojenie.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com, a potom vložte medzeru. Word pre Android zmení daný text na hypertextové prepojenie.

Tip: Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, vymažte text prepojenia.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor, musíte použiť počítačovú verziu programu Word.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Word Mobile môžete použiť s Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na tvorbu hypertextových prepojení na webové alebo e-mailové adresy v dokumente.

Poznámky: 

 1. Prejdite v dokumente na miesto, kam chcete vložiť hypertextové prepojenie.

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com, a potom vložte medzeru. Word Mobile zmení daný text na hypertextové prepojenie.

Tip: Ak chcete odstrániť hypertextové prepojenie, vymažte text prepojenia.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor, musíte použiť počítačovú verziu programu Word.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Môžete vytvoriť hypertextové prepojenia na webe alebo e-mailové adresy v dokumente pomocou Word Online s klávesnici a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Keďže Word Online sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Vytvorenie rýchleho hypertextového prepojenia

Word Online dokáže automaticky vytvoriť hypertextové prepojenie počas písania na klávesnici. Zadajte do svojho dokumentu webovú adresu (URL), napríklad www.contoso.com, alebo e-mailovú adresu, napríklad meno@example.com, a potom stlačte medzerník alebo kláves Enter. Word zmení text na hypertextové prepojenie.

Tip: Ak nechcete, aby sa webová alebo e-mailová adresa, ktorú ste zadali, zmenila na hypertextové prepojenie, okamžite po stlačení medzerníka alebo klávesu Enter vráťte poslednú akciu späť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z. Ak stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + Z druhýkrát, Word odstráni tento text úplne.

Prepojenie na webovú stránku

Napíšte vlastný text prepojenia namiesto použitia webovej adresy (URL) ako textu prepojenia.

Tip: Text prepojenia má popisom cieľa prepojenia. Napríklad názov cieľová webová stránka zmení text dobré prepojenia. Keď sa ľudia odkaz na tejto stránke, čítačiek obrazovky čítať názov stránky ako prvé. Toto potvrdí cieľa a vytvorí prepojenie jednoduchšieho skúsenosti. Ďalšie informácie o písaní dokumentov so zjednodušeným ovládaním nájdete Worddokumenty prístupné pre ľudí s postihnutím.

 1. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete umiestniť prepojenie v dokumente.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Selected, Home tab item“ (Vybraté, položka karty Domov), a potom stlačením kombinácie klávesov Alt + kláves s logom Windows + N, I otvorte dialógové okno Prepojenie. Ozve sa: „Dialog, Link, focus on Address, editing“ (Dialógové okno, Prepojenie, zameranie na adresu, úprava).

 3. Zadajte webovú adresu cieľovej lokality.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Display text, editing“ (Zobrazený text, úprava), a potom zadajte text prepojenia, ktoré chcete použiť.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Insert button“ (Tlačidlo Vložiť), a potom stlačte kláves Enter.

  Dialógové okno Prepojeniesa zatvorí a Word vloží hypertextové prepojenie do dokumentu.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť prepojenie na súbor, musíte použiť počítačovú verziu programu Word.

Odstránenie hypertextového prepojenia

Niekedy zmeníte názor. Hypertextové prepojenie môžete odstrániť takto:

 1. Prejdite v dokumente na text s hypertextovým prepojením.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Selected, Home tab item“ (Vybraté, položka karty Domov), a potom stlačením kombinácie klávesov Alt + kláves s logom Windows + N, I otvorte dialógové okno Prepojenie. Ozve sa: „Dialog, Link, focus on Address“ (Dialógové okno, prepojenie, zameranie na adrese).

 3. Stlačte kláves Backspace. Ozve sa: „Selection deleted“ (Výber odstránený).

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

  Dialógové okno Prepojenie sa zatvorí a hypertextové prepojenie sa odstráni z vybratého textu. Samotný text ostane nezmenený.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×