Vloženie hlavičky alebo päty

Pri navrhovaní šablóny formulára môžete určiť, aby sa pri tlači formulára používateľmi zobrazili na horných a dolných okrajoch strany hlavičky a päty. Ak šablóna formulára obsahuje väčší počet zobrazenie, hlavičky a päty musíte vložiť pre každé rozdielne zobrazenie samostatne.

Čo chcete urobiť?

Vloženie hlavičky alebo päty

Centrovanie hlavičky alebo päty

Zarovnanie hlavičky alebo päty vpravo

Vloženie hlavičky alebo päty

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta.

 2. Kliknite na kartu Nastavenia tlače.

 3. V časti Hlavičky a päty vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete do šablóny formulára pridať hlavičku, kliknite na položku Hlavička.

  • Ak chcete do šablóny formulára pridať pätu, kliknite na položku Päta.

 4. V dialógovom okne Hlavička alebo Päta vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Ak chcete vložiť do hlavičky alebo päty statický text, napríklad názov spoločnosti, zadajte požadovaný text do poľa Vytlačiť formulár s touto hlavičkou alebo do poľa Vytlačiť formulár s touto pätou. Text hlavičky alebo päty vo vytlačenom formulári bude predvolene zarovnaný vľavo.

  • Ak chcete do hlavičky alebo päty vložiť premenný text, napríklad aktuálne číslo strany alebo dnešný dátum, vyberte požadovanú možnosť v zoznameVložiť automatický text. Ak chcete vložiť text v kombinácii s premenným textom, zadajte text aj premenný text priamo do poľa Vytlačiť formulár s touto hlavičkou alebo do poľa Vytlačiť formulár s touto pätou. Ak napríklad chcete tlačiť „Strana 1 z 3“, „Strana 2 z 3“ a tak ďalej, do poľa Vytlačiť formulár s touto hlavičkou alebo do poľa Vytlačiť formulár s touto pätou zadajte výraz Strana &p z &P.

   Poznámka: Prepojenia na ďalšie informácie o hlavičkách a pätách nájdete v časti Pozrite tiež, ktorá sa zobrazuje iba pri pripojení na Internet.

   Zoznam položiek automatického textu

   Pri vytváraní hlavičky alebo päty môžete použiť nasledujúce položky automatického textu.

   Požadovaná akcia

   Položka automatického textu

   Premenná

   Tlač údajov z formulára

   Pole

   Rôzne

   Tlač aktuálneho dátumu v skrátenom formáte*

   Krátky dátum

   &d

   Tlač aktuálneho dátumu v dlhom formáte*

   Dlhý dátum

   &D

   Tlač aktuálneho času*

   Čas (miestny formát)

   &t

   Tlač aktuálneho času v 24-hodinovom formáte

   24-hodinový čas

   &T

   Tlač aktuálneho čísla strany

   Aktuálna strana

   &p

   Tlač počtu strán

   Počet strán

   &P

   Zarovnanie textu vpravo

   Posunúť text doprava

   &b

   Tlač jedného znaku (&)

   &

   &&

   *Podľa miestnych nastavení v okne Ovládací panel.

 5. Vyberte požadované možnosti formátovania pre hlavičku alebo pätu.

 6. Ak chcete otestovať vzhľad zmien v tlačenej podobe, kliknite na tlačidlo Ukážka pred tlačou Obrázok tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Centrovanie hlavičky alebo päty

V predvolenom nastavení sa hlavička alebo päta zobrazuje na ľavej strane tlačeného formulára. Ak chcete centrovať text v hlavičke alebo päte, pred text a za text musíte zadať premennú &b.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta.

 2. Kliknite na kartu Nastavenia tlače.

 3. V časti Hlavičky a päty kliknite na položku Hlavička alebo na položku Päta.

 4. Do poľa Vytlačiť formulár s touto hlavičkou alebo do poľa Vytlačiť formulár s touto pätou umiestnite kurzor na začiatok textu hlavičky alebo päty a zadajte výraz &b.

 5. Umiestnite kurzor na koniec textu hlavičky alebo päty a znovu zadajte výraz &b.

  Ak napríklad chcete centrovať názov spoločnosti v hlavičke, zadajte výraz &bnázov&b, pričom premenná názov predstavuje názov spoločnosti.

 6. Ak chcete otestovať vzhľad zmien v tlačenej podobe, kliknite na tlačidlo Ukážka pred tlačou Obrázok tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Zarovnanie hlavičky alebo päty vpravo

V predvolenom nastavení sa hlavička alebo päta zobrazuje na ľavej strane tlačeného formulára. Ak chcete zarovnať text v hlavičke alebo v päte vpravo, musíte pred príslušný text zadať premennú &b.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Hlavička a päta.

 2. Kliknite na kartu Nastavenia tlače.

 3. V časti Hlavičky a päty kliknite na položku Hlavička alebo na položku Päta.

 4. Do poľa Vytlačiť formulár s touto hlavičkou alebo do poľa Vytlačiť formulár s touto pätou umiestnite kurzor na začiatok textu hlavičky alebo päty a zadajte výraz &b.

  Ak napríklad chcete zarovnať názov spoločnosti v hlavičke vpravo, zadajte výraz &b názov, pričom názov predstavuje názov spoločnosti.

 5. Ak chcete otestovať vzhľad zmien v tlačenej podobe, kliknite na tlačidlo Ukážka pred tlačou Obrázok tlačidla na štandardnom paneli s nástrojmi.

  Poznámka: Hlavičky a päty sa zobrazujú iba v okne Ukážka pred tlačou a v tlačenej forme, pričom v okne Ukážka sa nezobrazujú.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×