Vloženie dnešného dátumu

V accessovom formulári sa na zadanie aktuálneho dátumu používa funkcia Výber dátumu. Ak je pole nastavené na hodnotu Dátum a čas, po kliknutí do poľa sa zobrazí ikona Výber dátumu. Kliknite na ikonu a potom na tlačidlo Dnes pod kalendárom.

Výber dátumu so zvýrazneným tlačidlom Dnes.

Klávesová skratka    V accessovej počítačovej databáze môžete do vybratého poľa doplniť aktuálny dátum súčasným stlačením klávesu Ctrl a bodkočiarky (;).

Ďalšie informácie o pridaní poľa Dátum a čas do tabuľky nájdete v téme Vytvorenie poľa na ukladanie dátumov a časov. Ďalšie informácie o formulároch nájdete v téme Vytvorenie accessového formulára.

Predvolená hodnota novej položky

Väčšina polí a ovládacích prvkov v Accesse má vlastnosť Predvolená hodnota, kam môžete zadať funkciu, pomocou ktorej sa pri vytvorení každej novej položky vloží aktuálny dátum. V počítačových databázach aj accessových webových aplikáciách sa na vloženie aktuálneho dátumu a času používa funkcia Now(). Ak chcete vložiť len dátum, v počítačovej databáze použite funkciu Date() a v accessovej webovej aplikácii funkciu Today().

Kam sa zadáva funkcia?

Vyberte požadovaný postup podľa typu objektu, ktorý chcete zmeniť. Všimnite si, že ak v tabuľke nastavíte predvolenú hodnotu, nastavenie predvolenej hodnoty sa použije na všetky formuláre alebo zobrazenia založené na tejto tabuľke. Preto je táto metóda často preferovaná.

V tabuľke

Nájdenie vlastnosti Predvolená hodnota v tabuľke v počítačovej databáze alebo v accessovej webovej aplikácii:

 1. Stlačením klávesu F11 zobrazte navigačnú tablu, ak ešte nie je otvorená.

 2. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku a potom na položku Návrhové zobrazenie.

 3. Kliknite na pole, do ktorého chcete pridať predvolenú hodnotu, a potom v časti Vlastnosti poľa zadajte hodnotu =Date(), =Today() alebo hodnotu =Now() do poľa vlastností Predvolená hodnota.

  Nastavenie predvolenej hodnoty poľa Dátum a čas v accessovej tabuľke.

Vo formulári (počítačové databázy)

 1. Stlačením klávesu F11 zobrazte navigačnú tablu, ak ešte nie je otvorená.

 2. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár a potom na položku Zobrazenie rozloženia.

 3. Kliknite na pole, do ktorého chcete vložiť aktuálny dátum.

 4. Stlačením klávesu F4 otvorte hárok vlastností, ak ešte nie je otvorený.

 5. V hárku vlastností na karte Údaje zadajte hodnotu =Date() do vlastností poľa Predvolená hodnota.

  Hárok vlastností s vlastnosťou Predvolená hodnota nastavenou na hodnotu Date().

  Poznámka: Na vloženie aktuálneho času aj dátumu namiesto funkcie Date() použite funkciu Now(). Na zobrazenie času bude možno potrebné nastaviť aj vlastnosť poľa Formát (v hárku vlastností na karte Formát).

V zobrazení (v accessových webových aplikáciách)

 1. Otvorte webovú aplikáciu v Accesse.

 2. Stlačením klávesu F11 zobrazte navigačnú tablu, ak ešte nie je otvorená.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na formulár, ktorý chcete zmeniť.

 4. Kliknite na pole, do ktorého chcete vložiť aktuálny dátum a potom kliknite na tlačidlo Údaje zobrazené napravo od poľa.

 5. Zadajte hodnotu =Today() alebo =Now() do poľa Predvolená hodnota.

  Nastavenie predvolenej hodnoty poľa s dátumom v accessovej aplikácii.

  Poznámka:  Na vloženie aktuálneho času aj dátumu namiesto funkcie Date() použite funkciu Now(). Na zobrazenie času bude možno potrebné nastaviť aj vlastnosť poľa Formát (kliknite na tlačidlo Formátovanie vedľa tlačidla Údaje).

V hornej časti zostavy

Ak chcete zobraziť aktuálny dátum v hlavičke zostavy (len pri počítačových databázach), otvorte zostavu v zobrazení rozloženia a potom kliknite na položky Návrh > Dátum a čas.

Ďalšie informácie o vytváraní zostáv nájdete v téme Úvodné informácie o zostavách v programe Access.

V SQL

V accessovej počítačovej databáze môžete na zmenu poľa s dátumom na aktuálny dátum použiť aktualizačný dotaz. Príklad:

UPDATE TASKS SET StartDate = Date() WHERE ID=1;

Ďalšie informácie o aktualizačných dotazoch nájdete v téme Vytvorenie a spustenie aktualizačného dotazu.

Ak chcete vložiť nový záznam s aktuálnym dátumom, použite pripájací dotaz ako v tomto príklade:

INSERT INTO TASKS ( TaskTitle, StartDate ) VALUES ("Task2", Date());

Ďalšie informácie o pripájacích dotazoch nájdete v téme Pridanie záznamov do tabuľky pomocou pripájacieho dotazu.

Poznámka: Ak chcete vložiť aktuálny čas aj dátum, použite namiesto funkcie Date() funkciu Now().

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×