Vloženie alebo pridanie poľa s formátovaním RTF

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programe Microsoft Office Access 2007 môžete do databázy uložiť text vo formáte RTF. Na tento účel sa používa pole typu Memo, kde sa vlastnosť poľa FormátTextu (novinka v programe Office Access 2007) musí nastaviť na hodnotu RichText. Formátovanie možno použiť v celom obsahu poľa, alebo iba v jeho časti, cez úpravy poľa prostredníctvom viazaného ovládacieho prvku vo formulári, prípadne po zobrazení poľa v údajovom hárku. Formátovanie v celom obsahu poľa, alebo v jeho časti, možno použiť aj počas zobrazenia zostavy v zobrazení rozloženia (novinka v programe Office Access 2007).

Tento článok obsahuje informácie o tom, ako vložiť alebo zmeniť pole typu Memo používajúce text vo formáte RTF a ako naformátovať text pomocou možností formátovania RTF.

Obsah tohto článku

Čo je text vo formáte RTF?

Úvod do FormátTextu

Vytvorenie poľa typu rich-text

Zmena existujúceho poľa obyčajný text do poľa text vo formáte RTF

Použitie možností formátovania textu

Zmena poľa typu rich-text do textového poľa

Čo robiť, keď nie sú zosynchronizované vlastnosti FormátTextu

Ďalšie informácie


Čo je text vo formáte RTF?

Text vo formáte RTF je text naformátovaný pomocou bežných možností formátovania, ako napríklad tučné písmo a kurzíva, ktoré nie sú dostupné pre obyčajný text. Údaje sa formátujú pomocou nástrojov na formátovanie, ktoré sú dostupné v programoch systému produktov systém Microsoft Office 2007, ako napríklad v programe Microsoft Office Word 2007 a programe Microsoft Office PowerPoint 2007. Program Office Access 2007 používa na formátovanie údajov kód formátovania HTML (Hypertext Markup Language). Program Access používa formátovanie HTML preto, lebo poskytuje širší stupeň kompatibility s poľami typu RTF uloženými v zoznamoch Windows SharePoint Services 3.0.

Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti formátovania RTF podporované programom Office Access 2007:

Ikona

Možnosť

Popis

Vzhľad tlačidla

Názov písma

Slúži na výber rôznych písiem.

Vzhľad tlačidla

Veľkosť písma

Slúži na výber veľkosti písma.

Vzhľad tlačidla

Tučné

Slúži na nastavenie tučného písma. Ak má text už nastavené tučné písmo, tučné písmo sa odstráni.

Vzhľad tlačidla

Kurzíva

Slúži na nastavenie kurzívy vybratého textu. Ak text už má nastavenú kurzívu, kurzíva sa odstráni.

Vzhľad tlačidla

Podčiarknuté

Slúži na podčiarknutie textu. Ak je text už podčiarknutý, podčiarknutie sa odstráni.

Vzhľad tlačidla

Zarovnať doľava

Slúži na zarovnanie textu k ľavému okraju.

Vzhľad tlačidla

Na stred

Slúži na zarovnanie textu na stred v rámci okrajov.

Vzhľad tlačidla

Zarovnať doprava

Slúži na zarovnanie textu k pravému okraju.

Vzhľad tlačidla

Číslovanie

Slúži na spustenie číslovania odsekov. Číslo sa zobrazí pred každým odsekom.

Obrázok tlačidla Odrážky

Odrážky

Slúži na umiestnenie odrážky pred každý odsek.

Vzhľad tlačidla

Farba písma

Slúži na výber farby písma v popredí.

Vzhľad tlačidla

Farba zvýraznenia textu

Slúži na zmenu vzhľadu textu, pričom text sa zobrazí ako zvýraznený zvýrazňovačom.

Vzhľad tlačidla

Zmenšiť zarážku

Zmenší zarážku odseku.

Vzhľad tlačidla

Zväčšiť zarážku

Zväčší zarážku odseku.

Obrázok tlačidla Zľava doprava

Zľava doprava

Slúži na vyplnenie ovládacieho prvku zľava doprava.

Obrázok tlačidla Sprava doľava

Sprava doľava

Slúži na vyplnenie ovládacieho prvku sprava doľava.

Program Office Access 2007 ukladá text formátu RTF pomocou typu údajov Memo. Ide o jediný typ údajov v programe Access, ktorý má vstavanú podporu pre text formátu RTF. Ak chcete vytvoriť pole na uloženie textu vo formáte RTF, musíte vytvoriť pole typu Memo a potom nastaviť vlastnosť FormátTextu tohto poľa na hodnotu RichText.

Na začiatok stránky


Informácie o vlastnosti FormátTextu

Väčšina ovládacích prvkov, polí a objektov v programe Access má priradenú množinu vlastností. Vlastnosť je pomenovaná hodnota, ktorá definuje niektoré charakteristiky objektu – napríklad jeho polohu, veľkosť, viditeľnosť alebo neviditeľnosť. Vlastnosť FormátTextu obsahuje nastavenie, ktoré určuje, či sa text považuje za text formátu RTF alebo obyčajný text. Možné sú dve hodnoty:

Vlastnosť FormátTextu

Popis

RichText

Text sa zobrazuje vo formáte RTF. Takýto text sa ukladá a interpretuje ako kód HTML RTF.

PlainText

Text sa zobrazuje ako obyčajný text a interpretuje sa ako obyčajný text.

Vlastnosť FormátTextu pre pole typu Memo sa nastavuje v návrhovom zobrazení tabuľky. Hodnotu nastavenú na tomto mieste prevezme každé textové pole, ktoré vytvoríte na zobrazenie údajov z poľa typu Memo. Hodnota sa však zdedí iba v prípade, ak vytvoríte ovládací prvok. Následne môžete túto hodnotu textového poľa zmeniť pomocou hárka vlastností.

Na začiatok stránky


Vytvorenie poľa s formátovaním RTF

Text vo formáte RTF sa ukladá do poľa, ktoré používa typ údajov Memo. Ide o jediný typ údajov, ktorý má vstavanú podporu zobrazenia a ukladania textu formátu RTF. Ak chcete vytvoriť pole, do ktorého možno uložiť text vo formáte RTF, najskôr musíte vytvoriť pole typu Memo a potom nastaviť vlastnosť FormátTextu poľa typu Memo na hodnotu RichText.

Vytvorenie poľa typu Memo na uloženie textu vo formáte RTF

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť otvorte databázu, do ktorej chcete pridať pole.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, do ktorej chcete pridať pole s formátovaním RTF, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. V mriežke návrhu tabuľky vyhľadajte prvý prázdny riadok. Potom do stĺpca Názov poľa zadajte názov poľa.

 5. V stĺpci Typ údajov vyberte položku Memo.

 6. V časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Všeobecné.

 7. Kliknite dovnútra poľa Formát textu a vyberte položku Formát RTF.

 8. Ak chcete uložiť tabuľku, kliknite na položku Uložiť Vzhľad tlačidla . na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Po vytvorení poľa typu memo, môžete zadať a formátovanie textu vo formáte RTF v údajovom zobrazení alebo vo formulárovom zobrazení. Ďalšie informácie o formátovaní textu vo formáte RTF, nájdete v časti Použitie možností formátovania textu, ďalej v tomto článku.

Na začiatok stránky


Zmena existujúceho poľa s obyčajným textom na pole s formátovaním RTF

Ak máte existujúce pole typu memo, ktoré by ste chceli zmeniť tak, aby ho môžu obsahovať text vo formáte RTF, môžete zmeniť vlastnosť FormátTextu pre dané pole z PlainText na vo formáte RTF. Ak máte existujúce textové pole, ktoré chcete zmeniť tak, aby bolo možné ukladať textu vo formáte RTF, musíte najprv zmeniť typ údajov poľa z textu na oznamu.

Zmena existujúceho poľa typu Memo na ukladanie textu vo formáte RTF

 1. Spustite program Office Access 2007.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 3. V dialógovom okne Otvoriť otvorte databázu obsahujúcu požadované pole.

 4. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na tabuľku, ktorá obsahuje požadované pole, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 5. V mriežke návrhu tabuľky kliknite na pole typu Memo, ktoré chcete zmeniť na pole s textom vo formáte RTF.

 6. V časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Všeobecné.

 7. Kliknite dovnútra poľa Formát textu a vyberte položku Formát RTF.

 8. Ak chcete uložiť tabuľku, kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zmena existujúceho textového poľa na uloženie textu vo formáte RTF

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť otvorte databázu obsahujúcu požadované pole.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na tabuľku, ktorá obsahuje požadované pole, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. V mriežke návrhu tabuľky kliknite na textové pole, ktoré chcete zmeniť na pole s textom vo formáte RTF.

 5. V časti Typ údajov zmeňte hodnotu Text na Memo.

 6. V časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Všeobecné.

 7. Kliknite dovnútra poľa Formát textu a vyberte položku Formát RTF.

 8. Ak chcete uložiť tabuľku, kliknite na tlačidlo Uložiť

Po uložení textu vo formáte RTF do poľa typu Memo môžete toto pole zobraziť vo formulári alebo zostave pomocou ovládacieho prvku textového poľa. Ovládací prvok textového poľa má vlastnosť FormátTextu, ktorá zdedí počiatočnú hodnotu vlastnosti FormátTextu poľa typu Memo. V ovládacom prvku textového poľa však môžete vlastnosť FormátTextu zmeniť.

Na začiatok stránky


Použitie možností formátovania v texte

Keď upravujete pole s formátovaním RTF v údajovom alebo formulárovom zobrazení, môžete použiť možnosti formátovania pomocou príkazov na miniatúrnom paneli s nástrojmi alebo v skupinách Písmo a Zarovnanie písma na karte Domov. Najskôr vyberte požadovaný text a potom použite možnosti formátovania.

Keď na výber textu v poli typu Memo, ktoré podporuje formát RTF, použijete myš, po dokončení výberu a uvoľnení ľavého tlačidla myši sa zobrazí miniatúrny panel s nástrojmi. Miniatúrny panel s nástrojmi obsahuje tlačidlá najčastejšie používaných možností formátovania.

Miniatúrny panel s nástrojmi

Predpokladajme, že chcete zvýrazniť určitý text použitím tučného písma, aby bol text tmavší a výraznejší.

Použite formátovania textu pomocou miniatúrneho panela s nástrojmi.

 1. Kliknutím a posunutím myši vyberte text, ktorý chcete formátovať.

  Zobrazí sa miniatúrny panel s nástrojmi.

 2. Umiestnite ukazovateľ myši nad miniatúrny panel s nástrojmi na zviditeľnenie a kliknite na položku tučné Vzhľad tlačidla .

Zobrazený miniatúrny panel s nástrojmi bude odrážať charakteristiky formátovania vybratého textu. Ak je napríklad text už naformátovaný na tučné písmo, tlačidlo Tučné sa v paneli s nástrojmi zobrazí zvýraznené.

Možnosti formátovania možno použiť aj z karty Domov na páse s nástrojmi, súčasti rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent. Predpokladajme, že chcete použiť možnosť formátovania Kurzíva.

Použitie formátovania pomocou pásu s nástrojmi rozhrania Office Fluent

 1. Kliknutím a posunutím myši vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte domov v skupine písmo kliknite na tlačidlo kurzíva Vzhľad tlačidla .

Tip: Ak chcete vybrať jedno slovo, umiestnite nad slovo ukazovateľ a dvakrát kliknite myšou. Ak chcete vybrať celý odsek, kliknite trikrát.

Na začiatok stránky


Zmena poľa s formátovaním RTF na pole s obyčajným textom

Zmenou vlastnosti poľa FormátTextu na PlainText môžete zmeniť pole s formátovaním RTF na pole s obyčajným textom a odstrániť všetko formátovanie. Keď zmeníte pole z typu RTF na pole s obyčajným textom, program Office Access 2007 zobrazí výzvu s upozornením o odstránení všetkého formátovania. Po použití zmeny na obyčajný text a uložení tabuľky sa zmena nedá vrátiť späť.

Zmena poľa s formátovaním RTF na pole s obyčajným textom

 1. Spustite program Office Access 2007.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 3. V dialógovom okne Otvoriť vyberte a otvorte databázu obsahujúcu požadované pole.

 4. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na tabuľku, ktorá obsahuje požadované pole a kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 5. V mriežke návrhu tabuľky kliknite na pole typu Memo, ktoré chcete zmeniť na pole s textom vo formáte RTF.

 6. V časti Vlastnosti poľa kliknite na kartu Všeobecné.

 7. Kliknite do poľa FormátTextu a vyberte položku PlainText.

 8. Ak chcete uložiť tabuľku, kliknite na položku Uložiť

Na začiatok stránky


Postup v prípade straty synchronizácie vlastnosti FormátTextu

Aby podpora textu vo formáte RTF fungovala správne, je nevyhnutné nastaviť vlastnosť FormátTextu v poli typu Memo a v každom ovládacom prvku textového poľa, ktorý zobrazuje pole typu Memo. Tieto vlastnosti FormátTextu by mali byť rovnaké. Vlastnosť FormátTextu poľa a ovládacieho prvku by mala byť nastavená na hodnotu RichText, ak chcete, aby pole a ovládací prvok podporovali text s formátovaním RTF. Ak nechcete text formátovať ako RTF, vlastnosti by mali byť nastavené na hodnotu PlainText. Ak je vlastnosť FormátTextu v poli typu Memo nastavená na hodnotu RichText a vlastnosť FormátTextu v textovom poli nastavená na hodnotu PlainText, v textovom poli vo formulárovom a návrhovom zobrazení sa zobrazí úplný text vo formáte RTF s kódom HTML.

Na začiatok stránky


Ďalšie informácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×