Riadky a stĺpce

Vloženie alebo odstránenie buniek, riadkov a stĺpcov

Vloženie alebo odstránenie buniek, riadkov a stĺpcov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Prázdne bunky môžete vkladať nad alebo naľavo od aktívna bunka v hárok. Keď vložíte prázdne bunky, program Excel posunie ďalšie bunky v rovnakom stĺpci nadol, alebo bunky v rovnakom riadku doprava, aby sa mohli umiestniť nové bunky. Podobne môžete vkladať riadky nad vybratý riadok a stĺpce naľavo od vybratého stĺpca. Taktiež môžete odstraňovať bunky, riadky a stĺpce.

V programe Microsoft Excel existujú nasledujúce obmedzenia týkajúce sa stĺpcov a riadkov: 16 384 stĺpcov a 1 048 576 riadkov.

Informácie o krokoch, ktoré možno uplatniť v celých hárkoch, nájdete v téme Vloženie alebo odstránenie hárka.

Čo chcete urobiť?

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, kam chcete vložiť nové prázdne bunky. Vyberte rovnaký počet buniek, ako je počet vkladaných buniek. Ak chcete napríklad vložiť päť prázdnych buniek, vyberte päť buniek.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na ktorúkoľvek bunku v hárku.

  Ďalšie informácie o požadovaných možností nájdete v téme Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov v tejto téme.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Taktiež môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na vybraté bunky a potom kliknúť na položku Vložiť.

  • Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na šípku pod položkou Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť bunky.

   Vloženie nových buniek na karte Domov

 3. V dialógovom okne Vložiť kliknite na smer, v ktorom sa majú posunúť susedné bunky.

Keď vkladáte bunky do hárka, všetky odkazy, ktoré sú ovplyvnené vložením, sa príslušne upravia, bez ohľadu na to, či ide o absolútne alebo relatívne odkazy na bunku. Rovnaké správanie sa uplatňuje aj v prípade odstraňovania buniek s výnimkou prípadu, ak na odstránenú bunku priamo odkazuje vzorec. Ak chcete, aby sa odkazy upravovali automaticky, je vhodné vo vzorcoch podľa možnosti používať odkazy na rozsahy namiesto uvádzania jednotlivých buniek.

 • Ak chcete vložiť bunky s údajmi alebo vzorcami ich skopírovaním alebo vystrihnutím, kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, kam ich chcete prilepiť, a potom kliknite na položku Vložiť kopírované bunky alebo Vložiť vystrihnuté bunky.

Tipy    

 • Ak chcete zopakovať vloženie buniek, kliknite na miesto, kam chcete bunku vložiť, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y.

 • Ak sa v kopírovaných bunkách používalo formátovanie, na výber nastavenia funkcie Formátovanie vložených buniek môžete použiť položku Rýchla analýza.

 1. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete vložiť jeden riadok, vyberte celý riadok alebo bunku v riadku, nad ktorý chcete vložiť nový riadok. Ak napríklad chcete vložiť nový riadok nad riadok 5, kliknite na bunku 5.

  • Ak chcete vložiť viac riadkov, vyberte riadky, nad ktoré chcete vložiť riadky. Vyberte rovnaký počet riadkov, ako je počet vkladaných riadkov. Ak chcete napríklad vložiť tri riadky, vyberte tri riadky.

  • Ak chcete vložiť riadky, ktoré nesusedia, pri vyberaní nesusediacich riadkov podržte stlačený kláves Ctrl.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na ktorúkoľvek bunku v hárku.

  Ďalšie informácie o požadovaných možností nájdete v téme Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov v tejto téme.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Taktiež môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na vybraté riadky a potom kliknúť na položku Vložiť.

  • Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na šípku pod položkou Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť riadky hárka.

   Kliknite na položku Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť riadky hárka

Poznámka: Keď vkladáte bunky do hárka, všetky odkazy, ktoré sú ovplyvnené vložením, sa príslušne upravia, bez ohľadu na to, či ide o absolútne alebo relatívne odkazy na bunku. Rovnaké správanie sa uplatňuje aj v prípade odstraňovania buniek s výnimkou prípadu, ak na odstránenú bunku priamo odkazuje vzorec. Ak chcete, aby sa odkazy upravovali automaticky, je vhodné vo vzorcoch podľa možnosti používať odkazy na rozsahy namiesto uvádzania jednotlivých buniek.

Tipy    

 • Ak chcete zopakovať vloženie riadka, kliknite na miesto, kam chcete riadok vložiť, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y.

 • Ak sa použilo formátovanie, na výber nastavenia funkcie Formátovanie vložených riadkov môžete použiť položku Rýchla analýza.

 1. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete vložiť jeden stĺpec, kliknite na stĺpec alebo na bunku v susednom stĺpci vpravo od miesta, kam chcete vložiť nový stĺpec. Ak chcete napríklad vložiť nový stĺpec vľavo od stĺpca B, kliknite na bunku v stĺpci B.

  • Ak chcete vložiť viac stĺpcov, vyberte stĺpce napravo od stĺpcov, vedľa ktorých chcete stĺpce vložiť. Vyberte rovnaký počet stĺpcov, ako je počet vkladaných stĺpcov. Ak chcete napríklad vložiť tri stĺpce, vyberte tri stĺpce.

  • Ak chcete vložiť stĺpce, ktoré nesusedia, pri vyberaní nesusediacich stĺpcov podržte stlačený kláves Ctrl.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na ktorúkoľvek bunku v hárku.

  Ďalšie informácie o požadovaných možností nájdete v téme Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov v tejto téme.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté bunky a potom kliknite na príkaz Vložiť.

  • Na karte Domov kliknite v skupine Bunky na šípku pod položkou Vložiť a potom kliknite na položku Vložiť stĺpce hárka.

   Kliknite na položku Vložiť a potom na položku Vložiť stĺpce hárka

Poznámka: Keď vkladáte bunky do hárka, všetky odkazy, ktoré sú ovplyvnené vložením, sa príslušne upravia, bez ohľadu na to, či ide o absolútne alebo relatívne odkazy na bunku. Rovnaké správanie sa uplatňuje aj v prípade odstraňovania buniek s výnimkou prípadu, ak na odstránenú bunku priamo odkazuje vzorec. Ak chcete, aby sa odkazy upravovali automaticky, je vhodné vo vzorcoch podľa možnosti používať odkazy na rozsahy namiesto uvádzania jednotlivých buniek.

Tipy    

 • Ak chcete zopakovať vloženie stĺpca, kliknite na miesto, kam chcete stĺpec vložiť, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y.

 • Ak sa použilo formátovanie, na výber nastavenia funkcie Formátovanie vložených stĺpcov môžete použiť položku Rýchla analýza.

 1. Vyberte bunky, riadky alebo stĺpce, ktoré chcete odstrániť.

  Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na ktorúkoľvek bunku v hárku.

  Ďalšie informácie o požadovaných možností nájdete v téme Výber buniek, rozsahov, riadkov alebo stĺpcov v tejto téme.

 2. Na karte Domov v skupine Bunky kliknite na šípku vedľa položky Odstrániť a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete odstrániť vybraté bunky, kliknite na položku Odstrániť bunky.

  • Ak chcete odstrániť vybraté riadky, kliknite na položku Odstrániť riadky hárka.

  • Ak chcete odstrániť vybraté stĺpce, kliknite na položku Odstrániť stĺpce hárka.

   Môžete kliknúť na výber buniek, kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na požadovanú možnosť. Taktiež môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na výber riadkov alebo stĺpcov a potom na položku Odstrániť.

 3. V prípade, že odstraňujete bunku alebo rozsah buniek, v dialógovom okne Odstránenie kliknite na prepínač Posunúť bunky doľava, Posunúť bunky nahor, Celý riadok alebo Celý stĺpec.

  Ak odstraňujete riadky alebo stĺpce, ostatné riadky alebo stĺpce sa automaticky posunú nahor alebo doľava.

Tipy    

 • Ak chcete zopakovať odstránenie buniek, riadkov alebo stĺpcov, vyberte ďalšie bunky, riadky alebo stĺpce a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y.

 • V prípade potreby môžete odstránené údaje obnoviť ihneď po odstránení. Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Späť Odstrániť alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z.

 • Stlačením klávesu Delete sa odstráni len obsah vybratých buniek, nie samotné bunky.

 • Vzorce v Exceli sa aktualizujú úpravou odkazov na posunuté bunky tak, aby odrážali ich nové umiestnenie. Vzorec, ktorý odkazuje na odstránenú bunku, zobrazí chybovú hodnotu #ODKAZ!.

Výber

Vykonajte nasledovné

Jednu bunku

Kliknite na bunku alebo ju vyberte pomocou klávesov so šípkami.

Rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom presuňte myš do poslednej bunky. Rozsah možno tiež rozšíriť podržaním klávesu Shift a následným stlačením klávesov so šípkami.

Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

Veľký rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku v rozsahu, podržte kláves Shift a kliknite na poslednú bunku v rozsahu. Ak nevidíte poslednú bunku, môžete ju zobraziť posunutím.

Všetky bunky v hárku

Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

Tlačidlo Vybrať všetko

Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + A.

Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie aktuálna oblasť. Opätovným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie celý hárok.

Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte kláves Ctrl a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov Shift + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo nesusediaci rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov do výberu zastaviť, znova stlačte kombináciu klávesov Shift + F8.

Výber bunky alebo rozsahu buniek v nespojitom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

Celý riadok alebo stĺpec

Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

Hlavičky hárka

Nadpis riadka

2. Záhlavie stĺpca

Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci výberom prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

Ak riadok alebo stĺpec obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Opätovným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

Susedné riadky alebo stĺpce

Myš presuňte cez nadpisy riadkov alebo záhlavia stĺpcov alebo vyberte prvý riadok či stĺpec, podržte kláves Shift a vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

Nesusedné riadky alebo stĺpce

Kliknite na záhlavie prvého stĺpca alebo prvého riadka svojho výberu. Podržte kláves Ctrl a súčasne kliknite na záhlavia riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

Prvú alebo poslednú bunku v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo tabuľke programu Excel, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Home.

Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo tabuľke programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + End.

Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + End.

Bunky na začiatku hárka

Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Home.

Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

Podržte kláves Shift a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu.

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy na portáli Excel User Voice.

Súvisiace informácie

Základné úlohy v Exceli

Prehľad vzorcov v Exceli

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×