Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ak chcete pridať alebo zmeniť text v dokumente pomocou Word pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete postup pri zmene písma, štýlov formátovania a na zlepšenie smer textu použite nadpisy.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie textu do wordového dokumentu

 1. Ak chcete otvoriť existujúci dokument, v zobrazení Rozloženie pri tlači stlačte kombináciu klávesov Alt + F, O.

 2. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do zoznamu umiestnení súborov, ako je OneDrive alebo váš počítač.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov požadovaného umiestnenia, a potom stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov požadovaného súboru. Ak sa dokument nachádza v priečinku vo vybratom umiestnení, stlačením klávesu Enter otvorte priečinok.

 4. Ak chcete otvoriť dokument, stlačte kláves Enter. Budete počuť názov dokumentu. Sa zameriava na oblasti úprav v tele dokumentu.

 5. Stláčajte klávesy so šípkami, kým nebudete počuť miesto, kam chcete pridať text. Potom zadajte text.

 6. Po dokončení uložte zmeny stlačením kombinácie klávesov Ctrl + S.

Hľadanie a nahradenie textu

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + H. Budete počuť: "Nájsť a nahradiť." Sa zameriava na textové pole Hľadať.

 2. Zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete nahradiť.

 3. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Nahradiť".

 4. Zadajte slovo alebo frázu, ktorá nahradí pôvodné.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vyhľadať a nahradiť zhodné slová alebo frázy jeden po druhom, stlačte kombináciu klávesov Alt + F. Najprv nevyberiete v tele dokumentu. Ho nahradiť, stlačte klávesy Alt + R. opakovať vyhľadá všetky výskyty, ktoré chcete nahradiť. Ak chcete preskočiť nahradenie inštancie, stačí stlačiť klávesy Alt + F prejdete na ďalšiu.

  • Ak chcete nahradiť všetky zhodné slová alebo frázy v texte, stlačte kláves Alt + A. Budete počuť udávajúce počet nahradení upozornenia. Zatvorte okno upozornení, stlačte kláves Enter.

Výber textu

Môžete rýchlo vybrať celý text dokumentu alebo len určitú časť textu.

 • Ak chcete vybrať celý text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

 • Ak chcete vybrať časť textu, presuňte na text, ktorý chcete vybrať, a potom stlačte a podržte stlačený kláves Shift. Pomocou klávesov so šípkami na pohyb kurzora, až kým nevyberiete požadovaný text.

Používanie nadpisov

Nadpisy sú veľmi dôležité z hľadiska zjednodušenia ovládania a používania dokumentu. Ak chcete zaistiť, aby nadpisy správne fungovali na účely zjednodušenia ovládania, je ich potrebné vytvoriť pomocou vstavaných štýlov nadpisov programu Word. Tak sa umožní čítačke obrazovky a programu Word vymieňať si správne informácie.

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete použiť ako nadpis.

 2. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete použiť štýl Nadpis 1, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 1.

  • Ak chcete použiť štýl Nadpis 2, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 2.

  • Ak chcete použiť štýl Nadpis 3, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 3.

  • Ak chcete použiť štýl Normálny, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + N.

  Tip: Ak chcete vyhľadať ďalšie štýly nadpisov, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, L. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaný štýl, a potom stlačte kláves Enter.

Použitie tučného písma, kurzívy a podčiarknutia

Použitie formátovania znakov môžete zlepšiť čitateľnosť dokumentu.

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť tučné písmo, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + B.

  • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + I.

  • Ak chcete použiť podčiarknutie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + U.

Zmena písma a veľkosti písma

Ak chcete zjednodušiť prístupnosť dokumentu všetkým používateľom, zmeňte písmo na čitateľnejšie alebo zväčšite či zmenšite text.

Zmena na iné písmo

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete formátovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + H, F, F. Ozve sa: „Font (Písmo), <aktuálne písmo>)“.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadované písmo, a potom stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete prejsť priamo na písmo, ktoré ste sa už rozhodli použiť, začnite písať názov tohto písma. Ak napríklad chcete nájsť písmo Times New Roman, zadajte ti.

Zmena veľkosti písma

 1. Vyberte text, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete text zväčšiť o 1 bod, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + [ (ľavá hranatá zátvorka).

  • Ak chcete text zmenšiť o 1 bod, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + ] (pravá hranatá zátvorka).

  • Ak chcete text prírastkovo zväčšiť podľa veľkostí v tlačidle Zväčšiť veľkosť písma, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + > (viac ako).

  • Zmenšiť text postupne podľa veľkosti na tlačidlo Zmenšiť veľkosť písma, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + < (menej ako znamienko).

  • Ak chcete vybrať určitú veľkosť, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, F, S. Ozve sa aktuálna veľkosť písma. Zadajte požadovanú veľkosť písma a potom stlačte kláves Enter.

Zmena niekoľkých vlastností písma naraz

V dialógovom okne Písmo môžete prehľadávať vlastnosti písma a zmeniť niekoľko z nich naraz.

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Písmo, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, F, N.

 3. Vyberte si niektoré z týchto možností:

  • Ak chcete zmeniť:

   • Písmo, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadované písmo.

   • Štýl písma, stlačte kombináciu klávesov Alt + Y a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný štýl písma.

   • Veľkosť písma, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná veľkosť písma.

   • Farbu písma, stlačte kombináciu klávesov Alt + C. Stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve požadovaná farba písma, a potom stlačte kláves Enter.

   • Štýl podčiarknutia, stlačte kombináciu klávesov Alt + U. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný štýl podčiarknutia, a potom stlačte kláves Enter.

   • Farbu podčiarknutia, stlačte kombináciu klávesov Alt + I. Stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve požadovaná farba podčiarknutia, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vybrať:

   • Prečiarknutie, stlačte kombináciu klávesov Alt + K.

   • Dvojité prečiarknutie, stlačte kombináciu klávesov Alt + L.

   • Horný index, stlačte kombináciu klávesov Alt + P.

   • Dolný index, stlačte kombináciu klávesov Alt + B.

   • Kapitálky, stlačte kombináciu klávesov Alt + M.

   • Všetky písmená veľké, stlačte kombináciu klávesov Alt + A.

   • Skryté, stlačte kombináciu klávesov Alt + H.

   • Nastaviť ako predvolené, stlačte kombináciu klávesov Alt + D a potom stlačte kláves Enter.

   • Textové efekty, stlačte kombináciu klávesov Alt + E a potom stlačte kláves Enter.

   • Kartu Rozšírené, stlačte kombináciu klávesov Alt + V.

   • Kartu Písmo, stlačte kombináciu klávesov Alt + N.

 4. Ak chcete použiť zmeny, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "OK", a potom stlačte kláves Enter.

  Ak chcete zavrieť dialógové okno Písmo bez použitia zmien, stlačte kláves Esc.

Použitie písma motívu

Písma motívu zmenia písma v celom dokumente na vybratý pár písiem, ktoré sú navrhnuté tak, aby spolu dobre fungovali. Prvé písmo sa používa na nadpisy a druhé na základný text.

Tip: Ak chcete, aby sa písma motívu použili v nadpisoch, je potrebné na text nadpisov použiť štýl nadpisov programu Word. Postup nájdete v téme Používanie nadpisov.

 1. V dokumente stlačte kombináciu klávesov Alt + G, T, F.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadované písmo, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Vypočuť Popis písma použité tematické stlačte Moderátor + 0. V JAWS, stlačením klávesu Insert + F.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použite Word pre Mac s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, ak chcete pridať alebo zmeniť text v dokumente. Môžete zmeniť písma, štýlov formátovania a na zlepšenie smer textu použite nadpisy.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie textu do wordového dokumentu

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command + Option + M otvorte existujúci dokument. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple). Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „File“ (Súbor).

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku Súbor a potom stlačením kombinácie klávesov Command + O otvorte ponuku Otvoriť. Otvorí sa zoznam umiestnení súborov, ako napríklad OneDrive a váš počítač. Ponuka sa začína na mieste, kde ste naposledy uložili súbor.

 3. Šípkou nadol prehľadajte umiestnenia alebo dvojitým stlačením klávesu Tab prejdite do zoznamu súborov v aktuálnom umiestnení.

 4. Keď prejdete na zoznam súborov, funkcia VoiceOver prečíta názov prvého súboru v umiestnení. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol prehľadajte zoznam. Aktuálne vybratý súbor otvoríte stlačením klávesu Enter.

  Po otvorení súboru funkcia VoiceOver oznámi názov súboru. Zameranie sa teraz nachádza v oblasti textu dokumentu.

 5. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať nový text, a začnite písať.

 6. Po dokončení uložte zmeny stlačením kombinácie klávesov Command + S.

Hľadanie a nahradenie textu

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + H. Ozve sa: „Search, checked, combo box“ (Vyhľadávanie, začiarknuté, rozbaľovacie pole).

 2. Zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete nahradiť. Zoznam výsledkov vyhľadávania sa aktualizuje pri písaní.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Rozbaľovacieho poľa, nahradiť," a potom zadajte slovo alebo frázu, ktorá nahradí pôvodné.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete nahradiť zhodné slová alebo frázy jeden po druhom, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Nahradiť tlačidlo", a potom opakovane stláčajte kláves ovládanie + možnosť + medzerník dovtedy, kým ste prešli všetky inštancie, ktorú chcete nahradiť.

  • Ak chcete nahradiť všetky zodpovedajúce slová alebo frázy, stlačte kartu kľúčové až budete počuť "Nahradiť všetko, tlačidlo" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Budete počuť upozornenia udávajúce počet náhrady vyrobené. Zatvorte okno upozornení, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Používanie nadpisov

Nadpisy sú veľmi dôležité z hľadiska zjednodušenia ovládania a používania dokumentu. Ak chcete zaistiť, aby nadpisy správne fungovali na účely zjednodušenia ovládania, je ich potrebné vytvoriť pomocou vstavaných štýlov nadpisov programu Word. Tak sa umožní čítačke obrazovky a programu Word vymieňať si správne informácie.

 1. Vyberte text, z ktorého chcete spraviť nadpis.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť štýl Nadpis 1, stlačte kombináciu klávesov Command + Option + 1.

  • Ak chcete použiť štýl Nadpis 2, stlačte kombináciu klávesov Command + Option + 2.

  • Ak chcete použiť štýl Nadpis 3, stlačte kombináciu klávesov Command + Option + 3.

  • Ak chcete použiť štýl Normálny, stlačte kombináciu klávesov Command + Shift + N.

Funkcia VoiceOver oznámi, veľkosť a farbu písma vybratého štýlu nadpisu, keď vyberiete text a stlačíte kombináciu klávesov Command + Option + T.

Použitie tučného písma, kurzívy a podčiarknutia

Použitím formátovania znakov môžete zlepšiť čitateľnosť dokumentu.

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť tučné písmo, stlačte kombináciu klávesov Control + B. Ozve sa: „Bold“ (Tučné písmo).

  • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov Control + I. Ozve sa: „Italic“ (Kurzíva).

  • Ak chcete použiť podčiarknutie, stlačte kombináciu klávesov Control + U. Ozve sa: „Underline“ (Podčiarknutie).

Zmena písma a veľkosti písma

Ak chcete zjednodušiť prístupnosť dokumentu všetkým používateľom, zmeňte písmo na čitateľnejšie alebo zväčšite či zmenšite text.

Zmena na iné písmo

 1. Vyberte text, ktorý chcete zmeniť.

 2. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 3. Ak chcete otvoriť rozbaľovacie pole Písmo, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov aktuálneho písma a za ním „Font, colon, combo box“ (Písmo, dvojbodka, rozbaľovacie pole). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam.

 4. Písma prehľadávate stlačením klávesu so šípkou nadol. Aktuálne vybraté písmo použijete stlačením klávesu Enter.

  Tip: Ak chcete prejsť priamo na písmo, ktoré ste sa už rozhodli použiť, začnite písať názov tohto písma. Ak napríklad chcete nájsť písmo Times, zadajte ti.

Zmena veľkosti písma

 1. Vyberte text, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 3. Ak chcete otvoriť rozbaľovacie pole Písmo, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť aktuálnu veľkosť písma a za ňou „Font size, colon, combo box“ (Veľkosť písma, dvojbodka, rozbaľovacie pole). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam.

 4. Dostupné veľkosti prehľadávate stlačením klávesu so šípkou nadol. Aktuálne vybratú veľkosť písma použijete stlačením klávesu Enter.

Použitie písma motívu

Písma motívu zmenia písma v celom dokumente na vybratý pár písiem, ktoré sú navrhnuté tak, aby spolu dobre fungovali. Prvé písmo sa používa na nadpisy a druhé na základný text.

Tip: Ak chcete, aby sa písma motívu použili v nadpisoch, je potrebné na text nadpisov použiť štýl nadpisov vo Worde. Postup nájdete v téme Používanie nadpisov.

 1. Stláčajte kláves F6, kým nebudete počuť: „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 2. Ak chcete otvoriť rozbaľovacie pole Písmo, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť názov aktuálneho písma a za ním „Font, colon, combo box“ (Písmo, dvojbodka, rozbaľovacie pole). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam.

 3. Stlačte kláves T. Ozve sa: „Theme fonts“ (Písma motívu).

 4. Klávesom so šípkou nadol sa môžete pohybovať v zozname písiem. Aktuálne vybraté písmo motívu použijete stlačením klávesu Enter.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Vloženie obrázka alebo fotografie vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

V aplikácii Word pre iOS môžete pridať alebo zmeniť text v dokumente použitím klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky pre systém iOS s názvom VoiceOver. Môžete meniť písma, využiť rôzne štýly formátovania alebo použiť nadpisy na zlepšenie toku textu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie textu do wordového dokumentu

 1. Ak chcete otvoriť existujúci dokument, v zobrazení Rozloženie pri tlači ťahajte prstom doľava, sa neozve „Save and close“ (Uložiť a zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak chcete prejsť na kartu Otvoriť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Open button“ (Tlačidlo Otvoriť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Miesta.

 3. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nenájdete umiestnenie, kde máte uložený požadovaný dokument. Môže to byť napríklad váš telefón alebo priečinok vo OneDrive. Funkcia VoiceOver počas presúvania oznamuje názvy umiestnení. Ak chcete otvoriť umiestnenie, potiahnite prstom doprava a presuňte sa do umiestnenia. Potom ho otvorte dvojitým ťuknutím.

 4. Keď sa nachádzate v požadovanom umiestnení, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť názov požadovaného dokumentu, a potom ho otvorte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje názvy dokumentov. Dokument sa otvorí.

 5. Ak doň chcete pridať text, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Page 1 content“ (Obsah strany 1). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

  Tip: Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Po dokončení potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Hide keyboard“ (Skryť klávesnicu), a dvakrát ťuknite na obrazovku, čím zavriete klávesnicu.

Hľadanie a nahradenie textu

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Hľadať tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vyhľadávanie, textové pole, upravuje." Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, v dolnej polovici obrazovky.

 2. Použitie klávesnice na obrazovke na napíšte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete vyhľadať a nahradiť. Funkcia voiceOver oznamuje číslo zodpovedajúce výsledky.

 3. Posunutím prsta v ľavom hornom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "možnosti vyhľadávania, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Možnosti.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa buď "hľadanie a nahradenie" alebo "nájsť a nahradiť všetky," a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte požadovanú možnosť.

 5. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Hotovo, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa vráti do tably vyhľadávania.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nahradiť, do textového poľa" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte slovo alebo frázu, ktorá nahradí pôvodné.

 8. Snímky jedným prstom v pravom hornom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "Nahradiť tlačidlo" alebo "nahradiť všetko, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Zavrieť do textového poľa Hľadať a presun zamerania na nájdený výsledok, dvoma prstami do tvaru písmena Z.

Výber textu

V dokumente môžete vybrať text, ktorý chcete upraviť alebo formátovať.

 1. Ak chcete vybrať text, zameranie musí byť na oblasti úprav dokumentu. Prejdite na text, ktorý chcete vybrať.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Ozve sa názov vybratej položky.

 3. Ak chcete svoj výber rozšíriť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Pri posúvaní prstov funkcia VoiceOver oznamuje výber.

Používanie nadpisov

Nadpisy sú veľmi dôležité z hľadiska zjednodušenia ovládania a používania dokumentu. Ak chcete zaistiť, aby nadpisy správne fungovali na účely zjednodušenia ovládania, je ich potrebné vytvoriť pomocou vstavaných štýlov nadpisov programu Word. Tak sa umožní čítačke obrazovky a programu Word vymieňať si správne informácie.

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete použiť ako nadpis.

 2. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Show ribbon“ (Zobraziť pás s nástrojmi). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálneho pása s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Domov ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Styles button“ (Tlačidlo Štýly). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Štýly.

 5. V ponuke Štýly ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný štýl nadpisu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti na kartu Domov.

 6. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Hide ribbon“ (Skryť pás s nástrojmi). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Použitie tučného písma, kurzívy a podčiarknutia

Použitím formátovania znakov môžete zlepšiť čitateľnosť dokumentu.

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete formátovať.

 2. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Ak chcete použiť tučné písmo, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Bold button“ (Tlačidlo Tučné písmo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť kurzívu, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Italic button“ (Tlačidlo Kurzíva), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť podčiarknutie, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „Underline button“ (Tlačidlo Podčiarknuť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena písma a veľkosti písma

Ak chcete zjednodušiť prístupnosť dokumentu všetkým používateľom, zmeňte písmo na čitateľnejšie alebo zväčšite či zmenšite text.

Zmena na iné písmo

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete formátovať.

 2. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Show ribbon“ (Zobraziť pás s nástrojmi). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálneho pása s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Domov ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Fonts (Písma), <aktuálne písmo>, <aktuálna veľkosť písma>“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Písma.

 5. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve požadované písmo. Funkcia VoiceOver počas presúvania oznamuje písma. Ak chcete niektoré písmo vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Po vybratí nového písma sa ponuka Písma zatvorí a zameranie sa presunie na kartu Domov.

Zmena veľkosti písma

Pomocou týchto krokov môžete zmeniť veľkosť písma textu do dokumentu.

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete formátovať.

 2. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Show ribbon“ (Zobraziť pás s nástrojmi). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálneho pása s nástrojmi.

 3. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Domov ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Fonts (Písma), <aktuálne písmo>, <aktuálna veľkosť písma>“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Písma.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Size (Veľkosť), <aktuálna veľkosť písma>)“.

 6. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete veľkosť písma zväčšiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Plus button“ (tlačidlo Plus), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku, čím sa písmo zväčší o 1 bod.

  • Ak chcete veľkosť písma zmenšiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Minus button“ (tlačidlo Mínus), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku, čím sa písmo zmenší o 1 bod.

 7. Ak chcete zavrieť pás s nástrojmi, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Hide ribbon“ (Skryť pás s nástrojmi), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Použitie písma motívu

Písma motívu zmenia písma v celom dokumente na vybratý pár písiem, ktoré sú navrhnuté tak, aby spolu dobre fungovali. Prvé písmo sa používa na nadpisy a druhé na základný text.

Tip: Ak chcete, aby sa písma motívu použili v nadpisoch, je potrebné na text nadpisov použiť štýl nadpisov programu Word. Postup nájdete v téme Používanie nadpisov.

 1. Ak sa chcete presunúť na pás s nástrojmi, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Show ribbon“ (Zobraziť pás s nástrojmi). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa názov aktuálneho pása s nástrojmi.

 2. Ak chcete na páse s nástrojmi vybrať kartu Domov, dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Home tab“ (karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Fonts (Písma), <aktuálne písmo>, <aktuálna veľkosť písma>“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Písma.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Theme fonts heading“ (Písma motívu, nadpis). Potiahnite prstom doprava a vypočujte si ponuku písiem motívu. Funkcia VoiceOver počas presúvania oznamuje písma motívu. Ak chcete niektoré písmo motívu vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Koniec zoznamu písiem motívu oznámi funkcia VoiceOver hlásením: „Recently used fonts heading“ (Nadpis Naposledy použité písma). Ak ste písmo ešte nevybrali, zoznam písiem motívu sa končí, keď sa ozve: „Office Compatible Fonts“ (Písma kompatibilné s balíkom Office).

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na zdieľanie dokumentu vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

V aplikácii Word pre Android môžete pridať alebo zmeniť text v dokumente použitím klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky pre Android s názvom TalkBack. Môžete meniť písma, využiť rôzne štýly formátovania alebo použiť nadpisy na zlepšenie toku textu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie textu do wordového dokumentu

 1. Ak chcete otvoriť existujúci dokument, v zobrazení Rozloženie pri tlači ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „File menu, Open“ (Ponuka Súbor, Otvoriť).

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť zoznam umiestnení súborov, ako je napríklad OneDrive alebo vaše zariadenie.

 3. Ak chcete niektoré umiestnenie otvoriť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Prejdite na požadovaný dokument a dvakrát ťuknite na obrazovku. Dokument sa otvorí a zameranie je na tele dokumentu.

 4. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte klávesnicu na obrazovke a začnite písať.

 5. Po dokončení zavrite klávesnicu a v prípade potreby uložte dokument podľa pokynov v časti Vytvorenie nového dokumentu.

Hľadanie a nahradenie textu

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Úpravy, hľadanie, tri obdobia, textové pole," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Nájsť, tri obdobia upraviť." Na obrazovke sa zobrazí klávesnica v dolnej časti obrazovky.

 2. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte požadované slovo alebo výraz, ktorý sa má nahradiť.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Odoslať, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. TalkBack oznamuje číslo zodpovedajúce inštancie a ktorý z nich tých nevyberiete v základnom texte.

 4. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke nastavenia otvorí v dolnej časti obrazovky.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nie začiarknuté, nahradiť, začiarknite políčko" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Úpravy, nahradiť tri obdobia upraviť." Na obrazovke sa zobrazí klávesnica v dolnej časti obrazovky.

 6. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte slovo alebo slovné spojenie, s ktorou chcete nahradiť pôvodné.

 7. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete nahradiť zhodné výskyty jeden po druhom, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Nahraďte tlačidlo", a potom dvojitým ťuknutím obrazovky opakovane dovtedy, kým ste prešli všetky zodpovedajúce vyhľadávanie výsledkov.

  • Ak chcete nahradiť všetky zodpovedajúce výsledky hľadania naraz, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nahradiť všetky tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete zavrieť panel vyhľadávania, potiahnite prstom doľava, kým sa "panel zavrieť vyhľadávania, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Výber textu

Môžete vybrať určitú časť textu alebo celý text dokumentu.

Výber časti textu

 1. Ak chcete vybrať časť textu, zameranie musí byť na oblasti úprav dokumentu. Prejdite na text, ktorý chcete vybrať.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku a podržte. Ozve sa názov vybratej položky.

 3. Ak chcete svoj výber rozšíriť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Pri posúvaní prstov aplikácia TalkBack oznamuje výber.

Výber celého textu

 1. Ak chcete vybrať celý text dokumentu, potiahnite prstom nahor a potom doprava. Ozve sa: „Local context menu, TalkBack, showing items one to three of three“ (Lokálna kontextová ponuka, aplikácia TalkBack, zobrazujú sa položky jeden až tri z troch).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Cursor control“ (Riadenie kurzora), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Select all“ (Vybrať všetko), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Používanie nadpisov

Nadpisy sú veľmi dôležité z hľadiska zjednodušenia ovládania a používania dokumentu. Ak chcete zaistiť, aby nadpisy správne fungovali na účely zjednodušenia ovládania, je ich potrebné vytvoriť pomocou vstavaných štýlov nadpisov programu Word. Tak sa umožní čítačke obrazovky a programu Word vymieňať si správne informácie.

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete použiť ako nadpis.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, expand, switch“ (Nie je zapnuté, prepínač rozbalenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na karte Domov ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Styles menu“ (Ponuka Štýly). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Štýly.

 5. V ponuke Štýly ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný štýl nadpisu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa vráti na kartu Domov. Ozve sa: „Tab menu, Home selected“ (Ponuka kariet, vybratá karta Domov).

Použitie tučného písma, kurzívy a podčiarknutia

Použitím formátovania znakov môžete zlepšiť čitateľnosť dokumentu.

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete formátovať.

 2. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Ak chcete použiť tučné písmo, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Not checked, Bold, switch“ (Nezačiarknuté, tučné písmo, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť kurzívu, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Not checked, Italic, switch“ (Nezačiarknuté, kurzíva, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť podčiarknutie, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Not checked, Underline, switch“ (Nezačiarknuté, podčiarknutie, prepínač), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena písma a veľkosti písma

Ak chcete zjednodušiť prístupnosť dokumentu všetkým používateľom, zmeňte písmo na čitateľnejšie alebo zväčšite či zmenšite text.

Zmena na iné písmo

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete formátovať.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, expand, switch“ (Nie je zapnuté, prepínač rozbalenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Font combo-box, <aktuálne písmo>, selected“ (Rozbaľovacie pole Písmo, <aktuálne písmo>, vybraté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované písmo, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena veľkosti písma

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete formátovať.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, expand, switch“ (Nie je zapnuté, prepínač rozbalenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Font size combo-box, (Rozbaľovacie pole Veľkosť písma), <aktuálna veľkosť>, selected (vybraté)“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná veľkosť písma, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Použitie písma motívu

Písma motívu zmenia písma v celom dokumente na vybratý pár písiem, ktoré sú navrhnuté tak, aby spolu dobre fungovali. Prvé písmo sa používa na nadpisy a druhé na základný text.

Tip: Ak chcete, aby sa písma motívu použili v nadpisoch, je potrebné na text nadpisov použiť štýl nadpisov vo Worde. Postup nájdete v téme Používanie nadpisov.

 1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Not checked, expand, switch“ (Nie je zapnuté, prepínač rozbalenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karty.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home tab“ (Karta Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Font combo-box, <aktuálne písmo>, selected“ (Rozbaľovacie pole Písmo, <aktuálne písmo>, vybraté), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Theme fonts“ (Písma motívu). Potiahnite prstom doprava a vypočujte si ponuku písiem motívu. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Koniec zoznamu písiem motívu oznámi funkcia VoiceOver hlásením: „All fonts“ (Všetky písma).

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

V aplikácii Word Mobile môžete pridať alebo zmeniť text v dokumente použitím klávesnice a Moderátora, čo je vstavaná čítačka obrazovky pre Windows. Môžete meniť písma, využiť rôzne štýly formátovania alebo použiť nadpisy na zlepšenie toku textu.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie textu do wordového dokumentu

 1. Otvorte existujúci dokument v zobrazení Rozloženie pri tlači, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť "rýchly prístup príkazy a súbor," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Backstage stránku".

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Otvoriť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Prehľadávať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vyberte aplikáciu". Otvorí sa zoznam uložiť umiestnení, sa zameriava na prvú položku v zozname.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť názov požadovaného umiestnenia, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Prejdite na požadovaný dokument a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Otvorený dokument", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Dokument sa otvorí v zobrazení Rozloženie pri tlači.

 7. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte klávesnicu na obrazovke a začnite písať.

 8. Po dokončení zavrite klávesnicu a v prípade potreby uložte dokument podľa pokynov v časti Vytvorenie nového dokumentu.

Hľadanie a nahradenie textu

 1. V zobrazení Rozloženie pri tlači, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "rýchly prístup príkazy a nájsť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Kontextové."

 3. Potiahnite prstom doprava. Budete počuť: "Nahradiť, začiarknite políčko."

 4. Ak chcete povoliť nahradenie nájdených textu, dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa vráti do poľa Hľadať. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica.

 5. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte požadované slovo alebo výraz, ktorý sa má nahradiť.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nahradiť textového poľa", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte slovo alebo frázu, ktorá nahradí pôvodné.

 8. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete nahradiť zhodné slová alebo frázy jeden po druhom, potiahnutím prstom doprava. Budete počuť: "Nahraďte". Dvojité ťuknutie obrazovky opakovane dovtedy, kým ste nahradiť všetky výskyty, ktoré chcete.

  • Ak chcete nahradiť všetky zhodné slová alebo frázy v rovnakom čase, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nahradiť všetky" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Zatvorte panel vyhľadávania, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Zatvorte panel vyhľadávania", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Výber textu

Môžete vybrať určitú časť textu alebo celý text dokumentu.

Výber časti textu

 1. Potiahnutím prstom nahor alebo nadol a vyberte požadované nastavenie navigácie, ktorý chcete použiť na výber. Ak vyberiete možnosť "odsekov", môžete prejsť služieb a vyberte väčších oblastí textu.

 2. V dokumente prejdite na časť textu, ktorú chcete vybrať, a trikrát ťuknite na obrazovku.

Výber celého textu

 1. V dokumente dvakrát ťuknite dvoma prstami na obrazovku. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Vybrať všetko", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Používanie nadpisov

Nadpisy sú veľmi dôležité z hľadiska zjednodušenia ovládania a používania dokumentu. Ak chcete zaistiť, aby nadpisy správne fungovali na účely zjednodušenia ovládania, je ich potrebné vytvoriť pomocou vstavaných štýlov nadpisov programu Word. Tak sa umožní čítačke obrazovky a programu Word vymieňať si správne informácie.

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete použiť ako nadpis.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť názov aktuálnej karty, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home“ (Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Na karte domov, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Štýly." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka štýlov.

 6. V ponuke Štýly ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaný štýl nadpisu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. V dokumente sa použije štýl nadpisu a zameranie sa vráti na ponuku dokumentu.

Použitie tučného písma, kurzívy a podčiarknutia

Použitie formátovania znakov môžete zlepšiť čitateľnosť dokumentu.

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete formátovať.

 2. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Ak chcete použiť tučné písmo, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Tučné", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete použiť formátovanie kurzívou, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Italic" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Použiť podčiarknuté formátovanie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Podčiarknutia", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena písma a veľkosti písma

Ak chcete zjednodušiť prístupnosť dokumentu všetkým používateľom, zmeňte písmo na čitateľnejšie alebo zväčšite či zmenšite text.

Zmena na iné písmo

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete formátovať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť názov aktuálnej karty, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home“ (Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Písmo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované písmo, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena veľkosti písma

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete formátovať.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť názov aktuálnej karty, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home“ (Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Veľkosť písma" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná veľkosť písma, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Použitie písma motívu

Písma motívu zmenia písma v celom dokumente na vybratý pár písiem, ktoré sú navrhnuté tak, aby spolu dobre fungovali. Prvé písmo sa používa na nadpisy a druhé na základný text.

Tip: Ak chcete, aby sa písma motívu použili v nadpisoch, je potrebné na text nadpisov použiť štýl nadpisov vo Worde. Postup nájdete v téme Používanie nadpisov.

 1. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým nebudete počuť názov aktuálnej karty, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Home“ (Domov), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Písmo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Theme fonts“ (Písma motívu). Potiahnite prstom doprava a vypočujte si ponuku písiem motívu. Výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

  Koniec zoznamu písiem motívu oznámi funkcia VoiceOver hlásením: „All fonts“ (Všetky písma).

Pozrite tiež

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Ak chcete pridať alebo zmeniť text v dokumente pomocou Word Online s čítačkou obrazovky a klávesnice. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Sa dozviete postup pri zmene písma, štýlov formátovania a na zlepšenie smer textu použite nadpisy.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Keďže Word Online sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Pridanie textu do wordového dokumentu

 1. Ak chcete otvoriť existujúci dokument, v zobrazení Rozloženie pri tlači stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows a potom F a O. Otvorí sa ponuka Otvoriť so zoznamom naposledy použitých dokumentov.

 2. Zoznam môžete prehľadávať stláčaním klávesu Tab. Počas presúvania Moderátor oznamuje dokumenty ako „<názov súboru>, <umiestnenie>“. Ak chcete niektorý dokument otvoriť, stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete otvoriť dokument, ktorý sa nenachádza medzi naposledy použitými dokumentmi, v ponuke Otvoriť stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „More on OneDrive“ (Ďalšie dokumenty vo OneDrive), a stlačte kláves Enter. OneDrive sa otvorí v novom okne. Môžete začať prehľadávať dokumenty. Dokumenty a priečinky môžete prehľadávať pomocou klávesov so šípkami. Ak chcete niektorý priečinok alebo dokument otvoriť, stlačte kláves Enter.

 4. Po otvorení dokumentu je zameranie na oblasti úprav v tele dokumentu.

 5. Stláčajte klávesy so šípkami, kým nebudete počuť miesto, kam chcete pridať text. Potom zadajte text. Zmeny sa uložia automaticky.

Hľadanie a nahradenie textu

 1. V režime čítania alebo v zobrazení na úpravy, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F. Budete počuť: "Vyhľadávanie v dokumente." Sa zameriava na textové pole Hľadať.

  V starších verziách JAWS, hľadanie a nahradenie textu v zobrazení na úpravy v JAWS, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + H.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab, kým počuť "Nahradiť", a potom stlačte kláves Enter. Vykoná sa vráti do textového poľa na vyhľadávanie.

 3. Zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete nahradiť. Výsledky vyhľadávania sa aktualizuje pri písaní.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Nahradiť čím", a potom zadajte slovo alebo slovné spojenie, s ktorou chcete nahradiť pôvodné znenie.

 5. Ak chcete prehľadávať zoznamu výsledkov vyhľadávania, stláčajte kláves Tab, kým počuť "Predchádzajúci výsledok" alebo "Ďalší výsledok" a potom stlačte kláves Enter. Čítačka obrazovky oznamuje inštancie, pri posúvaní v zozname.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Nahradiť výsledky hľadania jeden naraz, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Nahradiť", a potom stlačte kláves Enter. Prejdite do ďalšieho výskytu a zopakujte tento krok, ak je to potrebné.

  • Ak chcete nahradiť všetky výskyty, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Nahradiť všetko", a potom stlačte kláves Enter.

Výber textu

Môžete rýchlo vybrať celý text dokumentu alebo len určitú časť textu.

 • Ak chcete vybrať celý text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + A.

 • Ak chcete vybrať časť textu, presuňte na text, ktorý chcete vybrať, a potom stlačte a podržte stlačený kláves Shift. Pomocou klávesov so šípkami na pohyb kurzora, až kým nevyberiete požadovaný text.

Používanie nadpisov

Nadpisy sú veľmi dôležité z hľadiska zjednodušenia ovládania a používania dokumentu. Ak chcete zaistiť, aby nadpisy správne fungovali na účely zjednodušenia ovládania, je ich potrebné vytvoriť pomocou vstavaných štýlov nadpisov programu Word. Tak sa umožní čítačke obrazovky a programu Word vymieňať si správne informácie.

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete použiť ako nadpis.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť štýl Nadpis 1, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 1.

  • Ak chcete použiť štýl Nadpis 2, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 2.

  • Ak chcete použiť štýl Nadpis 3, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 3.

  • Ak chcete použiť Normálny štýl, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + N.

  Tip: Ak chcete vyhľadať ďalšie štýly nadpisov, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows a potom H a L. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaný štýl, a potom stlačte kláves Enter.

Použitie tučného písma, kurzívy a podčiarknutia

Použitím formátovania znakov môžete zlepšiť čitateľnosť dokumentu.

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť tučné písmo, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + B.

  • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + I.

  • Ak chcete použiť podčiarknutie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + U.

Zmena písma a veľkosti písma

Ak chcete zjednodušiť prístupnosť dokumentu všetkým používateľom, zmeňte písmo na čitateľnejšie alebo zväčšite či zmenšite text.

Zmena na iné písmo

 1. Vyberte v dokumente text, ktorý chcete formátovať.

 2. Stlačte kláves Alt + Windows, a potom H, F a F. Budete počuť: "Názovpísma."

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadované písmo, a potom stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete prejsť priamo na písmo, ktoré ste sa už rozhodli použiť, začnite písať názov tohto písma. Ak napríklad chcete nájsť písmo Times New Roman, zadajte ti.

Zmena veľkosti písma

 1. Vyberte text, ktorého veľkosť chcete zmeniť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete text zväčšiť o 1 bod, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + ] (pravá hranatá zátvorka).

  • Ak chcete text zmenšiť o 1 bod, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + [ (ľavá hranatá zátvorka).

  • Ak chcete text prírastkovo zväčšiť podľa veľkostí v tlačidle Zväčšiť veľkosť písma, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + > (viac ako).

  • Zmenšiť text postupne podľa veľkosti na tlačidlo Zmenšiť veľkosť písma, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + < (menej ako znamienko).

  • Ak chcete vybrať určitú veľkosť, stlačte kláves Alt + Windows, a potom H, F a S. Budete počuť: "Veľkosť písma". Zadajte veľkosť písma má, a potom stlačte kláves Enter.

Zmena viacerých vlastností písma

Vlastnosti písma môžete prehľadávať a zmeniť použitím možností v skupine Písmo na karte Domov.

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na kartu Domov môžete prejsť stlačením kombinácie klávesov Alt + kláves s logom Windows a potom H.

 3. Vyberte si niektoré z nasledovných možností:

  • Ak chcete zmeniť:

   • Písmo, stlačte kláves F, potom znova F a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadované písmo. Stlačte kláves Enter.

   • Štýl písma, stlačte kláves F a potom kláves Y. Potom stlačte kláves Tab a stláčajte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný štýl písma. Stlačte kláves Enter.

   • Veľkosť písma, stlačte kláves F a potom kláves S. Potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná veľkosť písma, a stlačte kláves Enter.

   • Farbu písma, stlačte kláves F a potom kláves C. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná farba písma, a stlačte kláves Enter.

   • Farbu zvýraznenia písma, stlačte kláves I. Potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná farba zvýraznenia, a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vybrať:

   • Prečiarknutie, stlačte kláves 4.

   • Horný index, stlačte kláves 6.

   • Dolný index, stlačte kláves 5.

Použitie písma motívu

Písma motívu zmenia písma v celom dokumente na vybratý pár písiem, ktoré sú navrhnuté tak, aby spolu dobre fungovali. Prvé písmo sa používa na nadpisy a druhé na základný text.

Tip: Ak chcete, aby sa písma motívu použili v nadpisoch, je potrebné na text nadpisov použiť štýl nadpisov programu Word. Postup nájdete v téme Používanie nadpisov.

 1. V dokumente, stlačte kláves Alt + Windows, a potom H, F a F. Budete počuť: "Názovpísma."

 2. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa písmo má, a potom stlačte kláves Enter. Čítačka obrazovky oznamuje "< názov písma >, nadpisy" pre hlavičky, a "< názov písma >, telo" na základný text.

Pozrite tiež

Vloženie obrázka alebo fotografie vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Klávesové skratky vo Worde Online

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×