Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača

Vloženie a prehrávanie súboru s videom z počítača

V závislosti od verzie programu PowerPoint, ktorú používate, môžete vložiť video (predvolená možnosť) alebo prepojenie na videosúbor uložený v počítači.

 • Vloženie vloženého videa je praktické, ale zväčšuje veľkosť prezentácie.

 • Ak vložíte prepojenie na video, veľkosť prezentácie bude menšia, no prepojenia nemusia vždy správne fungovať. Odporúčame ukladať prezentácie a prepojené videá do toho istého priečinka.

V dialógovom okne Vloženie videa môžete vybrať možnosť Vložiť alebo Prepojiť so súborom.

Podporované formáty videa

V programe PowerPoint 2016 a novších verziách odporúčame používať súbory vo formáte .mp4 kódované vo videoštandarde H.264 (známom ako MPEG-4 AVC) a audioštandarde AAC.

Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Vloženie videa uloženého v PC

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V dialógovom okne Vloženie videa kliknite na požadované video a potom kliknite na položku Vložiť.

Vytvorenie prepojenia na video uložené v PC

Ak chcete predchádzať nefunkčným prepojeniam, odporúčame skopírovať video do priečinka prezentácie a potom naň vytvoriť prepojenie tam.

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť prepojenie na video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V poli Vložiť video kliknite na súbor, na ktorý sa má vytvoriť prepojenie, potom na šípku nadol nachádzajúcu sa vedľa tlačidla Vložiť a nakoniec kliknite na položku Prepojiť so súborom.

  Zobrazí sa dialógové okno Vloženie videa v PowerPointe

PowerPoint 2016 a novšie verzie podporujú prehrávanie videa s viacerými zvukovými stopami. Takisto podporujú aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo video súbore. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie prezentácií so zjednodušením ovládania v PowerPointe.

Zistenie umiestnenia uloženia prepojeného videa

Ak sa na snímke už nejaké video nachádza a chcete zistiť, kde je uložené, prejdite na položky Súbor > Informácie. V časti Optimalizovať kompatibilitu médií sú k dispozícii informácie o všetkých mediálnych súboroch v prezentácii – či už prepojených alebo vložených do súboru. Ak sa tam nachádzajú prepojené videá, PowerPoint vám poskytne hypertextové prepojenie Zobraziť prepojenia. Kliknutím naň otvoríte dialógové okno zobrazujúce umiestnenie uloženia všetkých prepojených súborov. 

Video na YouTube

Ak chcete vložiť video na YouTube, prejdite na tému Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube.

Zobrazenie ukážky videa

Po výbere videa na snímke sa pod videom zobrazí panel s nástrojmi obsahujúci tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, indikátor priebehu, tlačidlá Krok vpred a Krok vzad, časovač a ovládací prvok hlasitosti. Kliknutím na tlačidlo Prehrať v ľavom rohu tohto panela s nástrojmi sa zobrazí ukážka videa.

Ovládacie prvky prehrávania videa na powerpointovej snímke

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

Predvolene sa v zobrazení prezentácie video prehrá ako súčasť postupnosti kliknutí.    To znamená, že po kliknutí kdekoľvek na snímku v rámci prechodu na ďalší krok (alebo po stlačení medzerníka, klávesu so šípkou doprava alebo iného klávesu na prechod na ďalší krok) sa spustí prehrávanie videa. Táto možnosť spustenia sa nazýva V postupnosti kliknutí.

Môžete však nastaviť automatický začiatok videa hneď po zobrazení na obrazovke, alebo spustenie prehrávania po kliknutí na video:

 1. Vyberte snímku videa.

 2. Na páse s nástrojmi programu na karte Nástroje prehrávania videa otvorte zoznam Spustiť a vyberte možnosť, ktorá vám vyhovuje:

  K dispozícii sú tieto možnosti prehrávania videa z PC: v postupnosti kliknutí, automaticky, alebo pri kliknutí.

  Možnosť

  Popis

  V postupnosti kliknutí

  Toto je predvolené správanie, ako je popísané vyššie. Po kliknutí kdekoľvek na snímku v rámci presunu na ďalší krok sa spustí prehrávanie videa.

  Automaticky

  Video sa spustí automaticky.

  (Ak sú ešte pred ním nejaké kroky animácie, najprv sa prehrajú tieto kroky animácie a potom sa automaticky spustí prehrávanie videa. Ak pred videom na snímke nie sú žiadne iné kroky animácie, video sa začne prehrávať okamžite.) 

  Po kliknutí na video

  Video sa spustí len vtedy, keď naň kliknete.

Ďalšie informácie o možnostiach prehrávania videa v prezentácii nájdete v téme Nastavenie možností prehrávania videa.

Podporované formáty videa

V programe PowerPoint 2013 odporúčame používať súbory vo formáte .mp4 kódované vo videoštandarde H.264 (známom ako MPEG-4 AVC) a audioštandarde AAC.

Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Vloženie videa uloženého v PC

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V dialógovom okne Vloženie videa kliknite na požadované video a potom kliknite na položku Vložiť.

Vytvorenie prepojenia na video uložené v PC

Ak chcete predchádzať nefunkčným prepojeniam, odporúčame skopírovať video do priečinka prezentácie a potom naň vytvoriť prepojenie tam.

 1. normálnom zobrazení kliknite na snímku, v ktorej má byť prepojenie na video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na šípku pod položkou Video a potom kliknite na položku Video v mojom počítači.

 3. V poli Vložiť video kliknite na súbor, na ktorý sa má vytvoriť prepojenie, potom na šípku nadol nachádzajúcu sa vedľa tlačidla Vložiť a nakoniec kliknite na položku Prepojiť so súborom.

  Zobrazí sa dialógové okno Vloženie videa v PowerPointe

Zistenie umiestnenia uloženia prepojeného videa

Ak sa na snímke už nejaké video nachádza a chcete zistiť, kde je uložené, prejdite na položky Súbor > Informácie. V časti Optimalizovať kompatibilitu médií sú k dispozícii informácie o všetkých mediálnych súboroch v prezentácii – či už prepojených alebo vložených do súboru. Ak sa tam nachádzajú prepojené videá, PowerPoint vám poskytne hypertextové prepojenie Zobraziť prepojenia. Kliknutím naň otvoríte dialógové okno zobrazujúce umiestnenie uloženia všetkých prepojených súborov. 

Video na YouTube

Ak chcete vložiť video na YouTube, prejdite na tému Vloženie videa alebo vytvorenie prepojenia na video na lokalite YouTube.

Zobrazenie ukážky videa

Po výbere videa na snímke sa pod videom zobrazí panel s nástrojmi obsahujúci tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, indikátor priebehu, tlačidlá Krok vpred a Krok vzad, časovač a ovládací prvok hlasitosti. Kliknutím na tlačidlo Prehrať v ľavom rohu tohto panela s nástrojmi sa zobrazí ukážka videa.

Ovládacie prvky prehrávania videa na powerpointovej snímke

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

Predvolene sa video v prezentácii prehrá, ak sa naň klikne. Môžete však nastaviť automatický začiatok videa hneď po zobrazení na obrazovke:

 1. Vyberte snímku videa.

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint na karte Nástroje prehrávania videa otvorte zoznam Spustiť a vyberte položku Automaticky:

  Videá vložené z počítača môžete nastaviť tak, aby sa spúšťali automaticky alebo až po kliknutí.

Ďalšie informácie o možnostiach prehrávania videa v prezentácii nájdete v téme Nastavenie možností prehrávania videa.

Podporované formáty videa

V programe PowerPoint 2010 odporúčame používať súbory vo formáte .wmv.

Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Vloženie videa uloženého v PC

 1. V normálnom zobrazení kliknite na snímku, do ktorej chcete vložiť video.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Video.

 3. Vyberte položku Video zo súboru a potom prejdite do umiestnenia videa a vyberte ho.

 4. Na tlačidle Vložiť kliknite na šípku smerujúcu nadol a kliknite na položku Vložiť.

Vytvorenie prepojenia na video uložené v PC

Ak chcete predchádzať nefunkčným prepojeniam, odporúčame skopírovať video do priečinka prezentácie a potom naň vytvoriť prepojenie tam.

 1. Kliknite na karte Snímky v normálnom zobrazení na snímku, do ktorej chcete pridať video alebo animovaný súbor vo formáte GIF.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Médiá na šípku pod položkou Video.

 3. Vyberte položku Video zo súboru a potom prejdite do umiestnenia videa a vyberte ho.

 4. Na tlačidle Vložiť kliknite na šípku smerujúcu nadol a kliknite na položku Prepojiť so súborom.

  Prepojenie na súbor s videom

Zistenie umiestnenia uloženia prepojeného videa

Ak sa na snímke už nejaké video nachádza a chcete zistiť, kde je uložené, prejdite na položky Súbor > Informácie. V časti Optimalizovať kompatibilitu médií sú k dispozícii informácie o všetkých mediálnych súboroch v prezentácii – či už prepojených alebo vložených do súboru. Ak sa tam nachádzajú prepojené videá, PowerPoint vám poskytne hypertextové prepojenie Zobraziť prepojenia. Kliknutím naň otvoríte dialógové okno zobrazujúce umiestnenie uloženia všetkých prepojených súborov. 

Zobrazenie ukážky videa

Po výbere videa na snímke sa pod videom zobrazí panel s nástrojmi obsahujúci tlačidlo Prehrať/Pozastaviť, indikátor priebehu, tlačidlá Krok vpred a Krok vzad, časovač a ovládací prvok hlasitosti. Kliknutím na tlačidlo Prehrať v ľavom rohu tohto panela s nástrojmi sa zobrazí ukážka videa.

Ovládacie prvky prehrávania videa na powerpointovej snímke

Automatické prehratie videa alebo prehratie videa po kliknutí

Predvolene sa video v prezentácii prehrá, ak sa naň klikne. Môžete však nastaviť automatický začiatok videa hneď po zobrazení na obrazovke:

 1. Vyberte snímku videa.

 2. Na páse s nástrojmi programu PowerPoint na karte Nástroje prehrávania videa otvorte zoznam Spustiť a vyberte položku Automaticky:

  Možnosti videa

Ďalšie informácie o možnostiach prehrávania videa v prezentácii nájdete v téme Nastavenie možností prehrávania videa.

V programe PowerPoint 2007 môžete len vytvárať prepojenia na videá.

Ak chcete zabrániť problémom s prepojeniami, odporúčame pred pridaním prezentácie skopírovať filmy do priečinka, v ktorom sa nachádza prezentácia.

Prepojenie na film

 1. V normálnom zobrazení kliknite na snímku, do ktorej chcete pridať film alebo animovaný súbor vo formáte GIF.

 2. Kliknite na karte Vložiť v skupine Multimediálne klipy na šípku pod položkou Film.

  Obrázok karty Vloženie

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite na položku Film zo súboru, vyhľadajte priečinok s príslušným súborom a potom dvakrát kliknite na súbor, ktorý chcete pridať.

  • Kliknite na položku Film z programu Galéria médií, posúvaním vyhľadajte v objekte pracovná tablaClipArt požadovaný klip a potom ho kliknutím pridajte na snímku.

   Tip: Pred pridaním klipu do prezentácie môžete zobraziť jeho ukážku. V pracovnej table ClipArt v poli Výsledky, kde sa zobrazujú dostupné klipy, prejdite ukazovateľom myši nad miniatúru klipu, kliknite na zobrazenú šípku a potom na položku Ukážka a vlastnosti.

Zistenie umiestnenia uloženia prepojeného videa

Ak sa na snímke už nejaké video nachádza a chcete zistiť, kde je uložené, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Tlačidlo Microsoft Office a potom kliknite na položky Pripraviť > Upraviť prepojenia na súbory. Otvorí sa dialógové okno Prepojenia, ktoré vám zobrazí umiestnenie uloženia všetkých prepojených videosúborov. 

Po vložení filmu sa zobrazí správa s otázkou o spôsobe spúšťania filmu: automaticky (Automaticky) alebo po kliknutí na daný film (Po kliknutí).

 • Ak chcete film spúšťať automaticky po zobrazení snímky, kliknite na položku Automaticky. Počas prehrávania môžete film pozastaviť kliknutím. Ak chcete pokračovať v prehrávaní filmu, opäť naň kliknite.

 • Ak chcete spustiť film manuálne po kliknutí na snímku, kliknite na možnosť Po kliknutí.

Pri vkladaní filmu sa pridá efekt spúšťača pozastavenia. Táto funkcia sa nazýva spúšťač, pretože na spustenie filmu je potrebné kliknúť na niečo v snímke. Napríklad v prezentácii kliknutím na rám film pozastavíte a opätovným kliknutím obnovíte prehrávanie.

Poznámka: Túto možnosť môžete kedykoľvek zmeniť. Kliknite na film a v položke Nástroje pre film kliknite na kartu Možnosti. V skupine Možnosti filmu vyberte požadovanú možnosť zo zoznamu Prehrať film.

Karta Možnosti nástrojov pre film

Počas prezentácie môžete film prehrávať tak, aby vyplnil celú obrazovku. Nemusíte ho prehrávať len ako súčasť snímky v prezentácii. Toto sa nazýva prehrávanie filmu na celej obrazovke. V závislosti od rozlíšenia pôvodného súboru s filmom sa môže pri zväčšení zobraziť skreslenie. Vždy je lepšie, ak začnete so zobrazením ukážky filmu, aby ste v prípade, že film je skreslený alebo rozmazaný mohli vrátiť späť možnosť zobrazovania na celú obrazovku. Vo všeobecnosti platí, že ak prehrávate malý film na celú obrazovku, nebude po zväčšení vyzerať dobre.

Ak nastavíte film tak, aby sa spúšťal automaticky a na celú obrazovku, môžete myšou presunúť rám filmu mimo snímky do sivej oblasti, aby sa rám na snímke nezobrazoval, ani krátko neblikol pred prepnutím filmu na celú obrazovku.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám filmu na snímke, ktorý chcete prehrať na celú obrazovku.

 2. Začiarknite v časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu políčko Prehrávať na celej obrazovke.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

 • Kliknite v normálnom zobrazení na snímku s filmom, ktorého ukážku chcete prehrať.

 • Kliknite v časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Prehrať na položku Ukážka.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Tipy    

 • V normálnom zobrazení môžete tiež zobraziť ukážku filmu dvojitým kliknutím naň.

 • Ak je film alebo animovaný obrázok vo formáte GIF súčasťou sekvencie s vlastnou animáciou, ukážku zobrazíte kliknutím na položku Prehrať v položke pracovná tablaVlastné animácie.

 • Ak prezentácia obsahuje viaceré snímky, použite zástupný symbol nadpisu na identifikáciu snímky obsahujúcej film, aby ste vedeli, na ktorú snímku kliknúť, keď chcete prehrať film.

 • Ak ste vložili film ako objekt, ktorý chcete prehrávať v prehrávači Windows Media Player, bude potrebné daný film ovládať pomocou tlačidiel Zastaviť, Spustiť a Pozastaviť v prehrávači Windows Media Player.

Možno by ste chceli prehrávať vložený film v prezentácii aj po prechode na ďalšiu snímku. V takom prípade musíte špecifikovať, kedy sa má zastaviť prehrávanie filmu. V opačnom prípade sa film zastaví po nasledujúcom kliknutí myšou.

Poznámka: Ak chcete vykonať nasledujúci postup, musíte mať k dispozícii efekt prehrávania. Ak ste už vložili film a po výzve vybrali možnosť Po kliknutí, môžete prepnúť túto možnosť na Automaticky, čím sa pridá efekt prehrávania.

Prepnutie z možnosti Po kliknutí na Automaticky

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na film.

 2. Kliknite v časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu v zozname Prehrať film na položku Automaticky.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Prehrávanie filmu popri snímkach

Poznámka: Tento postup prehrá súbor s filmom raz v celej jeho dĺžke. Neprehráva film opakovane.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám videa na snímke.

 2. Kliknite v časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu v zozname Prehrať film na položku Prehrať popri snímkach.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

 3. Na karte Animácie kliknite v skupine Animácie na položku Vlastné animácie.

  Obrázok karty Animácie

 4. Kliknite v položke pracovná tablaVlastné animácie na čiaru, ktorá predstavuje efekt prehrávania filmu (čiara s trojuholníkom), kliknite na šípku a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

 5. Ak chcete film prehrávať popri viacerých snímkach, kliknite v časti Zastaviť prehrávanie na položku Po a nastavte celkový počet snímok, popri ktorých sa má súbor prehrávať.

  Tip: Ak ste túto hodnotu nastavili na 999 (maximum) a film je dostatočne dlhý, bude sa prehrávať počas celej prezentácie a nebude potrebné upravovať nastavenie tejto hodnoty v prípade pridania alebo odstránenia snímok v prezentácii.

Možno by ste chceli prehrávať film počas celej prezentácie alebo až kým ho nezastavíte. Ak je dĺžka filmu kratšia ako dĺžka prezentácie, môžete nastaviť, aby sa film po dokončení prehral znovu, takže počas celej prezentácie sa bude prehrávať nejaká časť filmu.

 1. Kliknite v normálnom zobrazení na rám videa na snímke.

 2. Začiarknite v časti Nástroje pre film na karte Možnosti v skupine Možnosti filmu políčko Cyklicky opakovať až do zastavenia.

  Karta Možnosti nástrojov pre film

Tip: Keď prehrávate film opakovane, bude sa prehrávať, až kým naň nekliknete. Taktiež môžete prehrávať film popri viacerých snímkach.

Ak sa film neprehráva, skúste problémy vyriešiť po prečítaní témy Máte problémy s prehrávaním videa alebo zvuku?.

Súbor s filmom vo formáte Apple QuickTime (.mov) nie je možné vložiť do prezentácie programu Microsoft Office PowerPoint 2007. Ak chcete prehrať film vo formáte QuickTime počas prezentácie, použite niektorý z týchto postupov:

 • Prepojenie na film vo formáte QuickTime.    Pozrite si časť s názvom Prepojenie na film vyššie. Počas prezentácie kliknite na prepojený objekt alebo text a QuickTime pre Windows spustí prehrávanie filmu automaticky.

 • Konvertujte súbor na videosúbor vo formáte Microsoft Windows (.avi) alebo v inom kompatibilnom multimediálnom formáte súboru, ktorý PowerPoint 2007 dokáže vložiť.   Informácie o konvertovaní videosúborov a typoch súborov podporovaných v programe PowerPoint nájdete v téme Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Na snímky môžete pridávať filmy a animované súbory vo formáte GIF zo súborov v počítači, Galérie médií, siete alebo intranetu. Ak chcete pridať film alebo animovaný súbor vo formáte GIF, vložte ho do konkrétnej snímky. Spustiť film alebo súbor vo formáte GIF môžete niekoľkými spôsobmi: môže sa automaticky prehrať pri zobrazení snímky, môžete naň kliknúť alebo vytvoriť časovanie, kedy sa prehrá po uplynutí oneskorenia. Taktiež môžete nastaviť, aby sa film prehrával popri viacerých snímkach, alebo aby sa prehrával priebežne počas celej prezentácie. Môžete tiež nastaviť možnosti filmu, ako napríklad skryť rám filmu alebo zmeniť jeho veľkosť.

Na rozdiel od obrázkov alebo kresieb sú súbory s filmami s prezentáciou vždy prepojené a nie v nej vložené. Pri vložení prepojeného súboru s filmom vytvorí PowerPoint prepojenie na aktuálne umiestnenie súboru s filmom. Ak tento súbor s filmom neskôr presuniete na iné miesto a daný súbor budete chcieť prehrať, PowerPoint ho nenájde. Spoľahlivým postupom je skopírovanie filmov do jedného priečinka s prezentáciou pred samotným vložením týchto filmov. PowerPoint vytvorí prepojenie na súbor s filmom a pokiaľ sa bude v priečinku s prezentáciou daný súbor nachádzať, vždy ho nájde, dokonca aj v prípade presunu alebo skopírovania priečinka do iného počítača.

Ak sa chcete uistiť, či sa prepojené súbory nachádzajú v jednom priečinku s prezentáciou, použite funkciu Balík pre disk CD. Táto funkcia skopíruje všetky súbory do jedného umiestnenie (na disk CD alebo do priečinka) s prezentáciou a automaticky aktualizuje všetky prepojenia súborov s filmami. Ak chcete prezentovať v inom počítači alebo chcete prezentáciu odoslať e-mailom a prezentácia obsahuje prepojené súbory, treba ju skopírovať spolu s týmito prepojenými súbormi.

Pri vkladaní filmu sa pridá efekt spúšťača pozastavenia. Spúšťačom sa nazýva preto, lebo na spustenie filmu je potrebné kliknúť na snímku. Kliknutím rám filmu v prezentácii pozastavíte a opätovným kliknutím obnovíte prehrávanie.

Ako funguje spustenie a pozastavenie filmu v automaticky spúšťaných filmoch

Keď vložíte film a vyberte položku Automaticky, k položke pracovná tablaVlastné animácie sa pridajú dva efekty: pozastavenie prehrávania a spustenie prehrávania. Bez efektu pozastavenia by sa film spustil od začiatku po každom kliknutí namiesto pozastavenia a pokračovania v prehrávaní po ďalšom kliknutí.

Po vložení filmu sa na pracovnej table Vlastné animácie zobrazí niečo podobné tomuto obrázku.

Filmové efekty v zozname pracovnej tably

Na tomto obrázku je v prvom riadku (riadok s označením 0) efekt prehrávania. Predstavuje automatické spustenie. Ikona hodín je symbol nastavenia spustenia, ktoré sa nazýva Začať po predchádzajúcej. Toto nastavenie umožňuje prehrať film automaticky po zobrazení snímky alebo po prehratí iného efektu (ak je k dispozícii). Ikona trojuholníka (podobne ako symbol na tlačidle prehrávania na prehrávači VCR alebo DVD) je indikátorom efektu prehrávania.

Druhý riadok je panel spúšťača a pod ním je (riadok s označením 1) efekt pozastavenia. Zobrazí sa ikona ukazovateľa myši a symbol s dvomi pruhmi (podobne ako symbol na tlačidle pozastavenia na prehrávačoch VCR alebo DVD). Tento efekt sa pridá, keď sa film spustí automaticky alebo kliknutím myšou. Jeho umiestnenie pod panelom spúšťača naznačuje, že na spustenie filmu je potrebné kliknúť na film (na rozdiel od kliknutia na ľubovoľné miesto na snímke).

Ako funguje efekt pozastavenia pri filmoch spúšťaných po kliknutí

Po vložení filmu sa na pracovnej table Vlastné animácie zobrazí niečo podobné tomuto obrázku.

Filmové efekty v zozname pracovnej tably

Na rozdiel od toho, čo sa stane po automatickom spustení filmu, ak sa rozhodnete spustiť film kliknutím, použije sa iba efekt pozastavenia – riadok s ikonou myši a symbolom dvoch pruhov (pozastaviť).

V programe PowerPoint 2016 pre Mac a novších verziách odporúčame používať súbory vo formáte .mp4 kódované vo videoštandarde H.264 (známom ako MPEG-4 AVC) a audioštandarde AAC.

Ďalšie informácie nájdete v téme Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe.

Ak chcete získať správne pokyny, vyberte verziu balíka Office, ktorú používate:

Vloženie videa uloženého v počítači

 1. normálnom zobrazení vyberte snímku, do ktorej chcete pridať video.

 2. Na karte Vložiť kliknite na položku Video, potom kliknite na položku Film zo súboru.

 3. V dialógovom okne Vyberte film vyberte súbor, ktorý chcete vložiť.

  • Ak chcete vložiť video na snímku, jednoducho kliknite na položku Vložiť.

  • Ak chcete na snímku vložiť prepojenie na video, kliknite na položku Možnosti v ľavom dolnom rohu dialógového okna, potom vyberte položku Prepojiť so súborom a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Po pridaní videa do prezentácie môžete pridať aj efekty a vybrať, či sa video prehrá automaticky alebo až po kliknutí naň. Ďalšie informácie nájdete v téme Formátovanie videa v prezentácii PowerPointu pre Mac.

Tip: Od verzie PowerPoint 2016 pre Mac je možné prehrať video s viacerými zvukovými stopami. Podporované sú aj skryté titulky a titulky, ktoré sú vložené vo videosúbore.  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytváranie prezentácií so zjednodušením ovládania v PowerPointe.

Prepojenie na súbor s filmom z vášho počítača v PowerPointe for Mac 2011

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvomKarta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky  Karta SnímkyPrehľad  Karta Prehľad .

 3. Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Obrázok a potom na položku Film zo súboru.

  Karta Domov, skupina Vložiť

 4. Kliknite na súbor s požadovaným filmom a potom začiarknite políčko Prepojiť so súborom.

 5. Kliknite na príkaz Vložiť.

  • Ak odošlete prezentáciu iným ľuďom, nezabudnite pridať súbor s filmom, ktorý je pripojený k prezentácii, v opačnom prípade sa film nebude dať počas prezentácie prehrať.

  • Ak chcete spustiť film bez toho, aby ste ho museli hľadať v počítači, umiestnite prepojený súbor s filmom do toho istého priečinka, v ktorom sa nachádza prezentácia.

Vloženie filmu do PowerPointu for Mac 2011

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

 2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Vloženie filmu zo súboru

  Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Obrázok a potom na položku Film zo súboru.

  Karta Domov, skupina Vložiť

  Vyberte súbor s filmom a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

  Vloženie filmu z priečinku s filmami, prípadne aplikácií iMovie, iTunes alebo Photo Booth.

  Na karte Domov kliknite v časti Vložiť na položku Médiá a potom na položku Vyhľadávač filmov.

  Karta Domov, skupina Vložiť

  V kontextovej ponuke kliknite na položku iMovie, Filmy, Photo Booth alebo iTunes, potom kliknite na požadovaný film a potiahnite ho na snímku.

  Ak sa vaše fotografie nachádzajú v priečinku Photo Booth alebo iTunes, zobrazia sa aplikácie Photo Booth a iTunes.

Chcete namiesto toho vložiť online video?

Všetky podrobnosti nájdete v téme Vloženie videa z lokality YouTube.

Pozrite tiež

Formáty zvukových súborov a videosúborov podporované v PowerPointe

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×