Vloženie údajového hárka do formulára

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Údajový hárok je jednoduché zobrazenie údajov usporiadaných do riadkov a stĺpcov. Ak dvakrát kliknete na tabuľku na navigačnej table, Access zobrazuje tabuľku ako údajový hárok. Vďaka ich kompaktná prezentácii údajov, údajové hárky fungujú dobre, keď sa používajú ako podformuláre na zobrazenie údajov zo strany "many" vzťah „one-to-many“. Tento článok popisuje, ako môžete pridať údajových hárkov do formulárov v Access.

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie príkladu údajového hárka vo formulári

Presuňte myšou údajového hárka do formulára

Vloženie údajového hárka do existujúceho formulára pomocou zobrazenia rozloženia

Vloženie údajového hárka do existujúceho formulára pomocou návrhového zobrazenia

Pochopiť rozdiely medzi formulár, ktorý obsahuje údajový hárok rozdeleného zobrazenia

Zobrazenie príkladu údajového hárka vo formulári

Predpokladajme, že chcete vytvoriť formulár, ktorý zobrazuje údaje o kategóriách produktov a tiež všetky produkty v rámci týchto kategórií. Údaje v tabuľke kategórie file_name strane "one" vzťahu a údaje v tabuľke produkty strane vzťahu "many". Každá kategória môže obsahovať mnoho produktov.

Formulár s podformulárom

1. Hlavný formulár zobrazuje údaje z tabuľky na strane „one“ v danom vzťahu.

2. v údajovom hárku sa zobrazuje údaje zo strany "many" vzťahu.

Presuňte myšou údajového hárka do formulára

Najrýchlejším spôsobom pridania existujúceho údajového hárka do formulára je otvorte formulár v návrhovom zobrazení a potom kliknite na položku, stlačte a podržte a presuňte existujúci formulár údajového hárka z navigačnej tably do oblasti návrhu formulára.

Ak ste nastavili vzťahy správne pred začatím postupu, program Access automaticky nastaví Prepájať podriadené polia a vlastnosti Prepájať hlavné polia správne hodnoty, ktoré sa prepojí s hlavným formulárom údajového hárka.

Moje vlastnosti prepájať podriadené polia a prepájať hlavné polia sú prázdne

Ak Access nedokáže určiť spôsob prepojenia podformulára s hlavným formulárom, ponecháva Prepájať podriadené polia a Prepájať hlavné polia vlastností ovládacieho prvku podformulára prázdne. Tieto vlastnosti treba nastaviť manuálne.

Vloženie údajového hárka do existujúceho formulára pomocou zobrazenia rozloženia

Ak ste už zadefinovali vzťahy medzi tabuľkami v databáze, môžete rýchlo pridať údajového hárka do existujúceho formulára pomocou zobrazenia rozloženia. Keď pridáte pole zo strany vzťahu "many" do formulára, ktorý je založený na strane "one" vzťahu, program Access automaticky vytvorí údajový hárok a zobrazí súvisiace záznamy.

 1. Otvorte existujúci formulár v zobrazení rozloženia kliknutím pravým tlačidlom myši na navigačnej table a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobrazenie rozloženia .

  Ak sa tabla Zoznam polí nezobrazuje:

  • Stlačte kombináciu klávesov ALT + F8.

   – alebo –

   Na karte Návrh, v časti Nástroje, kliknite na položku Pridať existujúce polia.

   Poznámka, že tabla Zoznam polí rozdeľuje tabuľky do sekcií: polia dostupné pre toto zobrazenie a pod to, že polia dostupné v súvisiacich tabuľkách. V dolnej časti tably Zoznam polí , všetky tabuľky, ktoré nesúvisia priamo do hlavnej tabuľky sú uvedené v časti polia dostupné v iných tabuľkách.

 2. V časti polia dostupné v súvisiacich tabuľkách rozbaľte tabuľku obsahujúcu prvé pole, ktoré chcete v údajovom hárku a presuňte pole do formulára. Program Access vytvorí údajový hárok a pridá pole do nej.

 3. Ak chcete pridať ďalšie polia do nového údajového hárka, musíte najprv kliknúť na údajový hárok a vyberte ho. Všimnite si, či prístupu zmení usporiadanie tably Zoznam polí tak, že polia dostupné pre údajový hárok sa v hornej časti. Z časti polia dostupné pre toto zobrazenie presuňte všetky ostatné polia, ktoré chcete v údajovom hárku. Počas posúvania jednotlivých polí do údajového hárka, program Access nakreslí vkladací pruh a uvidíte, kde sa vloží pole po uvoľnení tlačidla myši.

 4. Pridajte toľko polí do hlavného formulára alebo údajového hárka, najskôr kliknutím na hlavný formulár alebo údajový hárok, vyberte ho a potom myšou presuňte pole z tably Zoznam polí .

Časti polia dostupné v iných tabuľkách tably Zoznam polí obsahuje tabuľky, ktoré priamo nesúvisia s tabuľku alebo dotaz, ktorý je vybratý formulár založený na. Ak ste už zadefinovali všetky platné vzťahy tabuľky v okne vzťahy, polia v časti polia dostupné v iných tabuľkách nie sú môžu byť platný výber pre formulár, ktorý vytvárate. Ak presuniete pole z tejto časti do formulára, program Access zobrazí dialógové okno Určenie vzťahu . Musíte zadať pole alebo polia, ktoré súvisia s dvomi tabuľkami navzájom pred pokračovaním. Ak použijete tento tably Zoznam polí sa už zoradené do sekcií podľa predvolených vzťahov. Bude najvhodnejší kliknite na položku Zrušiť toto dialógové okno a preskúmanie vzťahov tabuľky namiesto toho. Ďalšie informácie o vzťahoch nájdete v článku Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu.

Na začiatok stránky

Vloženie údajového hárka do existujúceho formulára pomocou návrhového zobrazenia

Tento postup použite na pridanie údajového hárka, ktorá vychádza priamo z tabuľky alebo dotazu do existujúceho formulára v návrhovom zobrazení.

 1. Otvorte formulár v návrhovom zobrazení kliknutím pravým tlačidlom myši na formulár na navigačnej table a kliknutím na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte návrh v skupine Ovládacie prvky označeného Ovládaním pomocou nástroja kliknite na položku tak, že nie je začiarknuté.

  Obrázok tlačidla

  Prečo?

  Ak sa používa, Sprievodca ovládacím prvkom podformulára osobitnom formulári objekt a databáz ovládací prvok podformulára na daný objekt formulára. Tento postup vytvorí naopak údajového hárka, ktorá vychádza priamo z tabuľky alebo dotazu ako formulára.

 3. Na karte Návrh kliknite v skupineOvládacie prvky na tlačidlo Podformulár/Čiastková zostava.

 4. V mriežke návrhu formulára kliknite na miesto, kam chcete vložiť údajový hárok.

 5. Zmeniť umiestnenie a veľkosť ovládacieho prvku podformulára posúvaním rukovätí na okrajoch a v rohoch ovládacieho prvku.

 6. Upraviť priložený Popis pre ovládací prvok podformulára tak kliknutím na ikonu označenia, dvojitým kliknutím ho vyberte jeho text a potom zadáte nová menovka. Ak chcete odstrániť označenie, raz kliknite na označenie a potom stlačte kláves DELETE.

 7. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 8. Ak ovládací prvok podformulára nie je vybratý, kliknite naň raz ho vyberte.

 9. Na karte údaje v hárku vlastností kliknite na rozbaľovací zoznam Zdrojový objekt a potom kliknite na tabuľku alebo dotaz, ktorý chcete zobraziť v údajovom hárku. Ak chcete zobraziť údaje z tabuľky objednávky, kliknite na Tabuľka.objednávky.

 10. Ak ste nastavili vzťahy správne pred začatím postupu, program Access automaticky nastaví Prepájať podriadené polia a vlastnosti Prepájať hlavné polia správne hodnoty, ktoré sa prepojí s hlavným formulárom údajového hárka.

  Moje vlastnosti prepájať podriadené polia a prepájať hlavné polia sú prázdne

  Ak Access nedokáže určiť spôsob prepojenia podformulára s hlavným formulárom, ponecháva Prepájať podriadené polia a Prepájať hlavné polia vlastností ovládacieho prvku podformulára prázdne. Tieto vlastnosti treba nastaviť manuálne pomocou nasledujúceho postupu:

  1. Otvorte hlavný formulár v návrhovom zobrazení.

  2. Ovládací prvok podformulára jedným kliknutím ho vyberte.

  3. Ak hárok vlastností nie je aktuálne zobrazená, stlačením klávesu F4.

  4. Na karte údaje v hárku vlastností kliknite na položku (...) vedľa poľa vlastnosti Prepájať podriadené polia .

   Zobrazí sa dialógové okno Prepojovanie polí podformulárov.

  5. V rozbaľovacích zoznamoch Hlavné polia a Podriadené polia vyberte polia, ktoré chcete formulár prepojiť. Ak si nie ste istí, ktoré polia použiť, kliknite na položku návrhy majú prístup na určenie prepojenia polí. Keď skončíte, kliknite na tlačidlo OK

   Ak sa nezobrazuje pole, ktoré chcete použiť na prepojenie formulárov, budete musieť upraviť zdroj záznamu hlavného alebo podriadeného formulára skontrolujte, či je v poli. Napríklad, ak je založený na dotaze, uistite sa, prepojenie pole nenachádza vo výsledkoch dotazu.

  6. Uložte hlavný formulár a prejdite do formulárového zobrazenia a overte, či formulár funguje tak, ako ste očakávali.

 11. Kliknutím na položku Uložiť na paneli S nástrojmi Rýchly prístup alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + S uložte formulár.

 12. Prejdite do zobrazenie formulára a overte, či údajový hárok funguje správne.

Na začiatok stránky

Pochopiť rozdiely medzi formulár, ktorý obsahuje údajový hárok rozdeleného zobrazenia

Formulár, ktorý obsahuje údajový hárok zobrazí údajov z rôznych (spravidla však súvisiacich) zdrojov. Napríklad formulára, sa môžu zobraziť zamestnancov a môže mať údajový hárok, ktorý zobrazuje všetky úlohy priradené každému zamestnancovi. Údajový hárok má iný zdroj údajov z formulára, ktorý ho obsahuje. Na rozdiel od, rozdelený formulár má dve časti (formulár a údajový hárok), ale rovnaké údaje sa zobrazujú v oboch častiach. Dve sekcie sledovanie navzájom a vám naraz dve rôzne zobrazenia údajov.

Ďalšie informácie o vytváraní grafov a práci s rozdeleného zobrazenia nájdete v článku Vytvorenie rozdeleného formulára.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×