Vlastnosti pripojenia

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou dialógového okna Vlastnosti pripojenia môžete spravovať rôzne nastavenia pripojenia k externým zdrojom údajov a riadiť používanie, opätovné používanie alebo prepínanie súborov pripojenia.

Dôležité : Pripojenia k externým údajom môžu byť v počítači aktuálne vypnuté. Ak sa chcete pri otvorení zošita pripojiť k údajom, na paneli Centrum dôveryhodnosti povoľte pripojenia údajov alebo umiestnite zošit do dôveryhodného umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich článkoch:

Polia Názov pripojenia a Popis
V týchto poliach sa zobrazuje názov pripojenia a nepovinne aj popis. Ak chcete zmeniť názov a popis, kliknite do textu v poli a upravte ho podľa potreby. Názov a popis pripojenia sa zobrazia ako stĺpce v dialógovom okne Pripojenia k zošitu. (Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia).

Obsah tohto článku

Možnosti karty Využitie

Možnosti karty Definícia

Možnosti karty Využitie

Nastavenia na karte Využitie umožňujú riadiť, akým spôsobom sa v zošite využívajú informácie pripojenia.

Riadenie obnovovania

Obnovovať na pozadí    Toto políčko začiarknite, ak chcete, aby sa dotaz spustil na pozadí. Ak chcete, aby sa dotaz spustil okamžite na počkanie, zrušte začiarknutie tohto políčka. Spustenie dotazu na pozadí umožňuje nepretržité používanie programu Excel počas spustenia dotazu.

Obnoviť každých N min.    Výberom tohto políčka povolíte automatické obnovovanie externých údajov v pravidelných časových intervaloch. Do poľa môžete zadať počet minút medzi každou operáciou obnovenia. Ak chcete zakázať automatické obnovovanie externých údajov, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Obnovovať údaje pri otváraní súboru    Začiarknite toto políčko, ak chcete automaticky obnovovať externé údaje pri otváraní zošita. Ak chcete, aby sa zošit otvoril bez obnovenia externých údajov, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Pred uložením zošitu odstrániť údaje z rozsahu externých údajov    Začiarknite toto políčko, ak chcete uložiť zošit s definíciou dotazu, ale bez externých údajov. Ak chcete, aby sa v zošite uložili údaje aj definícia dotazu, zrušte začiarknutie tohto políčka. Toto políčko bude dostupné len vtedy, ak začiarknete políčko Obnovovať údaje pri otváraní súboru.

Formátovanie servera OLAP

Určuje, či sa zo servera načítajú nasledujúce formáty servera OLAP a či sa zobrazia pri údajoch.

Formát čísla    Pomocou tohto políčka môžete povoliť alebo zakázať číselné formátovanie, ako napríklad formáty mena, dátum alebo čas.

Rez písma    Pomocou tohto políčka môžete povoliť alebo zakázať štýly písma, ako napríklad tučné písmo, kurzívu, podčiarknuté alebo prečiarknuté písmo.

Farba výplne    Pomocou tohto políčka môžete povoliť alebo zakázať farby výplne.

Farba textu    Pomocou tohto políčka môžete povoliť alebo zakázať farby textu.

Získanie podrobností OLAP

Maximálny počet záznamov na načítanie    Zadajte číslo z intervalu od 1 do 10 000, ktoré určuje maximálny počet záznamov načítaných pri rozbalení úrovne údajov v hierarchii.

Jazyk

Načítať údaje a chyby v jazyku zobrazenia balíka Office (ak sú dostupné)    Pomocou tohto políčka môžete povoliť alebo zakázať načítanie preložených údajov a chýb, ak také existujú, zo servera OLAP.

Na začiatok stránky

Možnosti karty Definícia

Nastavenia na karte Definícia umožňujú riadiť, akým spôsobom sú definované informácie pripojenia a zdroj informácií pripojenia, či už zošit alebo súbor pripojenia.

Typ pripojenia    Zobrazí typ pripojenia, ktorý sa používa, ako je napríklad Pripojenia údajov balíka Office alebo Databáza programu Microsoft Access.

Súbor pripojenia    Zobrazuje aktuálny súbor pripojenia, ktorý sa používa na uloženie informácií pripojenia, a umožňuje zmenu na upravený alebo nový súbor pripojenia. Ak je pole prázdne, znamená to, že súbor pripojenie nebol nikdy použitý, alebo bol použitý a potom zmenený, takže prepojenie na súbor pripojenie sa prerušilo.

Ak chcete znova vytvoriť prepojenie na súbor pripojenia, napríklad preto, že súbor sa aktualizoval a vy chcete použiť novú verziu, alebo chcete zmeniť aktuálne pripojenie a použiť iný súbor pripojenia, kliknite na tlačidlo Prehľadávať. Zobrazí sa dialógové okno Výber zdroja údajov, v ktorom môžete vybrať upravený súbor pripojenia, iný súbor pripojenia alebo vytvoriť nové pripojenie kliknutím na tlačidlo Nový zdroj, pomocou ktorého zobrazíte Sprievodcu pripojením údajov.

Poznámka : Uistite sa, či je nový súbor pripojenia konzistentný s objektom, ktorý obsahuje údajové pripojenie. Môžete zmeniť pripojenie, ale nemôžete zameniť pripojenia medzi nasledujúcimi objektmi:

 • Zostava kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu z údajov OLAP

 • Zostava kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu z údajov iných ako OLAP

 • Tabuľka programu Excel

 • Textový súbor

 • Tabuľka XML

 • Webový dotaz na webovú stránku

Vždy použiť súbor pripojenia    Začiarknutím tohto políčka zabezpečíte, aby sa pri každom zobrazení alebo obnove údajov použila vždy najaktuálnejšia verzia súboru pripojenia. Ak chcete použiť informácie o pripojení uložené v zošite programu Excel, zrušte začiarknutie tohto políčka.

Dôležité : Ak nie je súbor pripojenia dostupný, program Excel obnoví informácie o pripojení uložené v zošite. Ak chcete zabezpečiť, aby sa vždy použila najaktuálnejšia verzia súboru pripojenia, uistite sa, či je dostupný súbor pripojenia a či máte k tomuto súboru prístup.

Reťazec pripojenia    Zobrazuje aktuálne informácie o pripojení vo formáte reťazca pripojenia. V reťazci pripojenia môžete overiť všetky informácie o pripojení a upraviť špecifické informácie pripojenia, ktoré nie je možné zmeniť v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia.

Uložiť heslo    Začiarknite toto políčko, ak chcete v súbore pripojenia uložiť meno používateľa a heslo. Uložené heslo nie je zašifrované. Ak chcete, aby sa pri prvom prihlásení k zdroju údajov požadovalo zadanie mena používateľa a hesla, ak to zdroj údajov požaduje, zrušte začiarknutie tohto políčka. Toto políčko nemožno použiť na údaje načítané z textového súboru alebo webového dotazu.

Poznámka k zabezpečeniu : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Typ príkazu    Vyberte jeden z nasledujúcich typov príkazu:

 • SQL

 • Tabuľa

 • Predvolený

Ak ide o pripojenie na zdroj údajov OLAP, zobrazí sa možnosť Kocka, tento typ príkazu však nie je možné zmeniť.

Text príkazu     Určuje vrátené údaje v závislosti od typu príkazu. Ak je napríklad vybratý typ príkazu Tabuľka, zobrazí sa názov tabuľky. Ak je vybratý typ príkazu SQL, zobrazí sa dotaz jazyka SQL, ktorý definuje načítané údaje. Ak chcete zmeniť text príkazu, kliknite na text v poli a upravte ho.

Služby programu Excel    Kliknutím na tlačidlo Nastavenie overovania zobrazíte dialógové okno Nastavenie overovania služieb programu Excel, kde môžete vybrať metódu overovania pri prístupe k zdroju údajov, ktorý je pripojený k zošitu a zobrazuje sa v službách programu Excel. Vyberte jednu z nasledujúcich možností na prihlásenie k zdroju údajov:

 • Overovanie systému Windows    Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť meno používateľa a heslo aktuálneho používateľa systému Windows. Táto metóda je najbezpečnejšia, ale môže ovplyvniť výkon v prípade veľkého počtu používateľov.

 • SSS    Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť službu zabezpečeného ukladacieho priestoru a potom zadajte príslušný identifikačný reťazec do textového poľa SSS ID. Správca lokality môžete nakonfigurovať lokality SharePoint na používanie databázy služby zabezpečeného ukladacieho priestoru, kde sa môžu uložiť meno používateľa a heslo. Táto metóda môže byť najefektívnejší kedy existuje mnoho používateľov.

 • Žiadne    Túto možnosť vyberte, ak chcete na overovanie použiť informácie uložené v reťazci pripojenia, napríklad v prípade, ak začiarknete políčko Uložiť heslo.

  Poznámka k zabezpečeniu : Avoid saving logon information when connecting to data sources. This information may be stored as plain text, and a malicious user could access the information to compromise the security of the data source.

Poznámka : Nastavenie overovania sa používa iba v službe Microsoft Excel Services, nie však v programe Excel. Ak chcete zabezpečiť, aby sa pristupovalo k tým istým údajom, či už zošit otvoríte v programe Excel alebo v službe Excel Services, presvedčte sa, že nastavenie overovania pripojenia je rovnaké v programe Excel aj v službe Excel Services.

Upraviť dotaz    Kliknutím na toto tlačidlo môžete zmeniť dotaz, ktorý sa používa na načítanie údajov zo zdroja údajov. V závislosti od typu zdroja údajov sa zobrazí jedna z nasledujúcich možností:

 • Sprievodca pripojením údajov pre súboru ODC (Office Data Connection) pripojenia OLEDB.

 • Program Microsoft Query pre pripojenie ODBC.

 • Dialógové okno Upraviť webový dotaz pre webovú stránku.

 • Sprievodca importom textu pre textový súbor.

Poznámka : Ak sú informácie o pripojení aktuálne prepojené k súboru pripojenia, dotaz nie je možné upraviť.

Parametre    Kliknite na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno parametre a môžete upraviť parametre pripojenia ku kontu Microsoft Query alebo webového dotazu.

Exportovať súbor pripojenia    Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte dialógové okno Uložiť súbor, pomocou ktorého môžete uložiť informácie o aktuálnom pripojení do súboru pripojenia.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×