Vlastnosti doplnku Power Pivot na tvorbu zostáv: skrytie tabuliek, stĺpcov a polí v doplnku Power Pivot a vo funkcii Power View

Ak skryjete tabuľku, stĺpec alebo pole, nebudú v zobrazení viditeľné. Neznamená to však, že sa odstránia. Tabuľka, stĺpec alebo pole sú aj naďalej súčasťou dátového modelu. V doplnku PowerPivot môžete vybrať, či sa majú skryté položky zobrazovať alebo nie. Vo funkcii Power View výber k dispozícii nie je. Ak je položka označená (v doplnku PowerPivot) ako skrytá, nedá sa vo funkcii Power View zobraziť.

Skrytím nepotrebných tabuliek, stĺpcov, polí a mierok môžete spolupracovníkom zjednodušiť vytváranie zostáv a ostatným používateľom pomôcť pochopiť a používať vaše zdieľané zostavy.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
 1. Otvorte položky PowerPivotPowerPivot > Spravovať.

 2. Vyberte možnosť Zobrazenie diagramu: Domov > Zobraziť > Zobrazenie diagramu. (Môžete tiež použiť Zobrazenie údajov.)

 3. Ak je možnosť Zobraziť skryté zapnutá, budete môcť vidieť aj tabuľky a stĺpce, ktoré sa predtým skryli. Budú označené svetlejšou farbou ako tabuľky a stĺpce, ktoré skryté nie sú. Ak je možnosť Zobraziť skryté vypnutá, predtým skryté položky sa zobrazovať nebudú.

  Skrytie tabuľky v zobrazení diagramu Priečinky v zozname Obľúbené priečinky sa zobrazujú v minimalizovanej navigačnej table s úsporou miesta.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku alebo stĺpec, ktorý chcete skryť, a vyberte položku Skryť v klientskych nástrojoch.

  Skrytie stĺpca v doplnku Power Pivot

  Skrytie stĺpcov v doplnku PowerPivot neznamená ich odstránenie z modelu. Skrytý stĺpec možno aj naďalej použiť ako stĺpec zoraďovania v tabuľke. Na takýto stĺpec sa dá aj odkazovať vo vzorcoch definujúcich vypočítané stĺpce alebo vypočítavané polia.

  Poznámka: Možnosť skrytia stĺpcov nie je určená na zabezpečenie údajov. Používa sa iba na zjednodušenie a skrátenie zoznamu stĺpcov viditeľných v zostavách, ktoré tieto stĺpce využívajú.

 5. Vo funkcii Power View nie sú skryté tabuľky a polia v zozname Polia viditeľné.

  Skrytá tabuľka a polia vo funkcii Power View

  Poznámka: Pri skrývaní alebo odkrývaní v doplnku PowerPivot vykonávate vlastne zmeny v základnom dátovom modeli. Pri návrate do funkcie Power View sa preto zobrazí výzva na obnovenie údajov v zošite.

 6. Ak chcete tabuľky a polia odkryť, treba sa vrátiť do doplnku PowerPivot: vybrať položky PowerPivot > Spravovať, kliknúť pravým tlačidlom myši na položku a odkryť ju a potom vybrať položku Odkryť v klientskych nástrojoch.

  Odkrytie z klientskych nástrojov

 7. Vo funkcii Power View sa teraz v zozname Polia zobrazujú polia, ktoré boli odkryté.

  Skryté polia a stĺpce vo funkcii Power View

 8. Ak chcete skryť tabuľku, stĺpec alebo pole v Zobrazení údajov, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Skryť v klientskych nástrojoch.

  Vodiace čiary rozloženia

  Poznámka:  Ak omylom skryjete tabuľku alebo stĺpec, ktorý už bol v aktívnej zostave použitý, nič sa nedeje. Skrytá položka sa už v zozname Polia ďalej zobrazovať nebude, na zostavu to však nebude mať vplyv a môžete ju aktualizovať aj zdieľať. Pri vytváraní nových aktualizácií v rozložení zostavy nebudete môcť aktuálne skryté položky používať. Ak odstránite vizualizáciu, ktorá túto skrytú položku používa, táto vizualizácia sa už nebude dať znova vytvoriť, pretože stĺpec, pole alebo tabuľka už v zozname polí nie sú k dispozícii.

Pozrite tiež

Vlastnosti doplnku Power Pivot na tvorbu zostáv pre funkciu Power View

PowerPivot: účinná analýza údajov a modelovanie údajov v Exceli

Power View a Power Pivot – videá

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Kurz: Analýza údajov kontingenčnej tabuľky pomocou údajového modelu v programe Excel

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×