Vlastnosti a obmedzenia pre Excel 2011

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vlastnosti zošita alebo hárka

Funkcia

Maximum

Počet otvorených zošitov

Obmedzený dostupnou pamäťou a systémovými prostriedkami

Veľkosť hárka

1 048 576 riadkov a 16 384 stĺpcov

Šírka stĺpca

255 znakov

Výška riadka

409 bodov

Zlomy strán

1 026 vodorovných a zvislých

Celkový počet znakov, ktoré sa môžu nachádzať v jednej bunke

32 767 znakov (len 1 024 môžu byť zobrazené v bunke, všetky 32 767 môžu byť zobrazené v riadku vzorcov)

Počet znakov v hlavičke alebo päte

255

Počet pracovných hárkov v zošite

Obmedzená dostupnou pamäťou

Počet farieb v zošite

16 miliónov farieb (farebné rozlíšenie 32 bitov s úplným prístupom k 24-bitovému farebnému spektru)

Počet jedinečných formátov buniek/štýlov buniek

32,735

Pomenované zobrazenia v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet hrúbok a štýlov čiar

256

Počet jedinečných formátov písma

1 024 globálnych písiem k dispozícii na používanie, 512 pre zošit

Úrovne odsadenia bunky

250

Podmienené formáty

Obmedzená dostupnou pamäťou

Počet číselných formátov v zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet názvov v zošite

Limitované dostupnou pamäťou

Počet okien v zošite

Obmedzený len systémovými prostriedkami

Počet tabiel v okne

4

Počet prepojených hárkov

Limitované dostupnou pamäťou

scenár

Obmedzené dostupnou pamäťou, v súhrne zostavy sa zobrazí len prvých 251 scenárov

Počet menených buniek v scenári

32

Počet vlastných funkcií

Limitované dostupnou pamäťou

Rozsah zmenšenia a zväčšenia

10 % až 400 %

Triediace kľúče

64 v jednej zoradiť; neobmedzená pre postupných zoradení

Úrovne vrátenia zmien naspäť

16

Počet polí v údajovom formulári

100

Počet parametrov v zošite

255 parametrov v jednom zošite

Počet rozbaľovacích zoznamov filtrov

10 000 položiek

Vlastné panely s nástrojmi v zošite

Obmedzená dostupnou pamäťou

Tlačidlá vlastných panelov s nástrojmi

Obmedzená dostupnou pamäťou

Charakteristiky výpočtov

Funkcia

Maximum

Presnosť čísel

15 číslic

Najväčšie povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Najväčšie povolené kladné číslo na použitie vo vzorci

1,7976931348623158e+308

Najväčšie povolené záporné číslo

– 9.99999999999999E + 307

Najväčšie povolené záporné číslo na použitie vo vzorci

– 1.7976931348623158e + 308

Najmenšie povolené kladné číslo

2.2251E-308

Najmenšie povolené záporné číslo

– 2.2251E-308

Dĺžka obsahu vzorca

8 192 znakov

Vnútorná dĺžka vzorca

16 384 bytov

Počet iterácií

32 767

Polia hárka

Limitované dostupnou pamäťou

Počet rozsahov, ktoré možno vybrať

2 048

Počet argumentov vo funkcii

255

Počet vnorených úrovní vo funkcii

64

Počet kategórií používateľom definovaných funkcií

255

Veľkosť operátorového zásobníka

1 024

Počet závislostí krížovo hárkov

64 000 hárkov, ktoré môžu odkazovať na iné hárky

Počet závislostí oblastí

8 000 buniek, ktoré môžu závisieť od jednej oblasti

Počet závislostí oblastí na hárok

64 000 oblastí, ktoré môžu závisieť na jeden hárok

Počet závislostí na jednej bunke

4 miliardy vzorcov, ktoré môžu závisieť od jednej bunky

Dĺžka obsahu prepojenej bunky zo zatvorených zošitov

32 767

Najstarší dátum povolený vo výpočtoch

1 Január 1900 (január 1, 1904, ktorý sa používa kalendárny systém 1904)

Posledný dátum povolený vo výpočtoch

31. decembra 9999

Najväčší časový údaj, ktorý sa dá zadať

9999:59:59

Charakteristiky zostavy kontingenčnej tabuľky

Funkcia

Maximum

Kontingenčné tabuľky v hárku

Limitované dostupnou pamäťou

Počet jedinečných položiek v poli

1 048 576

Polia riadkov a stĺpcov v kontingenčnej tabuľke

Obmedzená dostupnou pamäťou

Počet filtrov zostavy v kontingenčnej tabuľke

256 (môže byť ďalej limitovaný dostupnou pamäťou)

Počet polí hodnôt v kontingenčnej tabuľke

256

Počet vzorcov výpočtových položiek v kontingenčnej tabuľke

Obmedzená dostupnou pamäťou

Dĺžka relačného reťazca kontingenčnej tabuľky

32 767

Počet položiek zobrazovaných v rozbaľovacích zoznamoch filtrov

10 000

Charakteristiky grafov

Funkcia

Maximum

Grafy v zošite

255

Počet grafov prepojených do hárka

Obmedzená dostupnou pamäťou

Hárky, ktoré odkazuje graf

255

Rad údajov v jednom grafe

255

Počet údajových bodov v radoch údajov pre dvojrozmerné grafy

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet údajových bodov v radoch údajov pre trojrozmerné grafy

Limitovaný dostupnou pamäťou

Počet údajových bodov vo všetkých radoch údajov v jednom grafe

256 000

Maximálny počet typov písma v jednom grafe

255

Štýly čiar

8

Vzorky plochy (zobrazenie na obrazovke)

18

Kombinácie vzoriek plochy a farby (farebné zobrazenie)

56 448

Kombinácie vzoriek plochy a farby (farebná tlačiareň)

56 448 (skutočný počet závisí od tlačiarne a jej softvéru)

Vlastnosti zdieľaného zošita

Funkcia

Maximum

Používatelia, ktorí môžu otvoriť a zdieľať zdieľaný zošit v rovnakom čase

256

Osobné zobrazenia v zdieľanom zošite

Limitovaný dostupnou pamäťou

Dni, ktoré História zmien sa zachová

32 767 (predvolená hodnota je 30 dní)

Zošity, ktoré sa môžu naraz zlúčiť

Limitované dostupnou pamäťou

Počet buniek, ktorá sa môžu zvýrazniť v zdieľanom zošite

32 767

Počet farieb používaných na označenie zmien, ktoré sú vykonaných rôznymi používateľmi, keď je zapnutá funkcia sledovania zmien

32 (každý používateľ je označený samostatnou farbou, zmeny vykonané aktuálnym používateľom sú zvýraznené modrou)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×