Vlastnosť ZoradiťPodľa

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Objekt Report

Vlastnosť ZoradiťPodľa môžete použiť na určenie, ako chcete zoradiť záznamy v prvkoch formulár, dotaz, zostava, alebo tabuľka. Reťazec na čítanie a zapisovanie.

výraz.ZoradiťPodľa

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť ZoradiťPodľa je reťazcový výraz, ktorý predstavuje názov poľa alebo polí, podľa ktorých chcete zoradiť záznamy. Ak používate viac ako jeden názov poľa, oddeľte názvy čiarkou (,). Pomocou vlastnosti ZoradiťPodľa uložte hodnotu zoradenia a použije ju neskôr. Hodnoty vo vlastnosti ZoradiťPodľa sa ukladajú s objektmi, v ktorých sú vytvorené. Načítavajú sa automaticky pri otvorení objektu, ale nepoužijú sa automaticky.

Keď nastavíte vlastnosť ZoradiťPodľa tak, že zadáte jeden alebo viac názvov polí, záznamy sa zoradia vo vzostupnom poradí. Podobne aj kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA) zoradí tieto polia predvolene vo vzostupnom poradí.

Ak chcete zoradiť záznamy v zostupnom poradí, na konci reťazcového výrazu zadajte DESC. Ak chcete napríklad zoradiť záznamy zákazníkov v zostupnom poradí podľa mena kontaktu, nastavte vlastnosť ZoradiťPodľa na hodnotu „MenoKontaktu DESC“.

Vlastnosť ZoradiťPodľa môžete nastaviť tak, že použijete hárok vlastností objektu, makro alebo jazyk VBA.

Pri zostavách musí byť vlastnosť ZoradeniePodľaPoložkyZapnuté nastavená na Áno, aby sa použil spôsob zoradenia zadaný vo vlastnosti ZoradiťPodľa daného objektu. Pri formulároch vyberte pole, podľa ktorého chcete zoradiť záznamy, a na karte Domov v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na požadovaný spôsob zoradenia. Vlastnosť ZoradeniePodľaPoložkyZapnuté pre formuláre alebo zostavy môžete nastaviť aj pomocou jazyka VBA.

Nastavenie vlastnosti ZoradiťPodľa pre otvorenú zostavu spustí procedúry spúšťané udalosťou Zavrieť a Otvoriť danej zostavy.

Poznámka: Keď sa vytvorí nový objekt, zdedí vlastnosti ZdrojZáznamov, Filter, ZoradiťPodľa a ZoradeniePodľaPoložkyZapnuté z tabuľky alebo dotazu, z ktorých bol vytvorený. Pri formulároch a zostavách sa zdedené filtre nepoužijú automaticky pri otvorení objektu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×