Vlastnosť ZdrojZáznamov

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Objekt Report

Ak chcete určiť zdroj údajov pre formulár alebo zostava, môžete použiť vlastnosť ZdrojZáznamov. Výraz reťazca

na čítanie a zapisovanie. Výraz ZdrojZáznamov

(povinné). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

V nastavení vlastnosti ZdrojZáznamov môže byť uvedený názov tabuľky, na názov dotazu alebo príkaz SQL. Môžete používať napríklad tieto nastavenia.

Ukážka nastavenia

Popis

Zamestnanci

Názov tabuľky, ktorý ako zdroj údajov uvádza tabuľku Zamestnanci.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

Príkaz SQL, ktorý určuje pole DátumObjednávky v tabuľke Objednávky ako zdroj údajov. Ovládací prvok vo formulári alebo zostave môžete naviazať na pole DátumObjednávky v tabuľke Objednávky nastavením ovládacieho prvku ZdrojOvládaciehoPrvku na hodnotu DátumObjednávky.


Poznámka: Nastavenie vlastnosti ZdrojZáznamov umožňuje hárok vlastností zostavy alebo formulára, makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

V kóde VBA použite na nastavenie tejto vlastnosti reťazcový výraz.

Poznámka: Zmena zdroja záznamu otvoreného formulára alebo zostavy automaticky spustí dotaz základných údajov. Ak je vlastnosť formulára SkupinaZáznamov nastavená v režime runtime, vlastnosť formulára ZdrojZáznamov sa aktualizuje.

Po vytvorení formulára alebo zostavy môžete zdroj údajov zmeniť úpravou vlastnosti ZdrojZáznamov. Vlastnosť ZdrojZáznamov je tiež užitočná vtedy, ak chcete vytvoriť formuláre alebo zostavy určené na opakované použitie. Môžete napríklad vytvoriť formulár, ktorý obsahuje štandardný vzhľad a kopírovať ho. Údaje z inej tabuľky, dotazu alebo príkazu SQL môžete zobraziť úpravou vlastnosti ZdrojZáznamov.

Obmedzením počtu záznamov v zdroji záznamov formulára môžete vylepšiť výkon, najmä ak je vaša aplikácia spustená v sieti. Môžete napríklad nastaviť vlastnosť formulára ZdrojZáznamov na príkaz SQL, ktorý vráti jeden záznam a meniť zdroj záznamov formulára podľa kritérií vybraných používateľom.

Príklad

Nasledujúci príklad nastavuje vlastnosť formulára ZdrojZáznamov na tabuľku Zákazníci:

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

Nasledujúci príklad mení zdroj záznamov formulára na jediný záznam v tabuľke Zákazníci v závislosti od vybraného názvu spoločnosti v ovládacom prvku rozbaľovacieho zoznamu cmboCompanyName. Rozbaľovacie pole vypĺňa príkaz SQL, ktorý vráti ID zákazníka (vo viazanom stĺpci) a názov spoločnosti. Stĺpec IDZákazníka obsahuje údaje typu Text.

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×