Vlastnosť Viditeľné

Vzťahuje sa na

Objekt Application

Objekt DataAccessPage

Objekt ObjectFrame

Objekt Report

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Form

Objekt OptionButton

Objekt Section

Objekt CheckBox

Objekt Image

Objekt OptionGroup

Objekt SubForm

Objekt ComboBox

Objekt Label

Objekt Page

Kolekcia TabControl

Objekt CommandButton

Objekt Line

Objekt PageBreak

Objekt TextBox

Objekt CustomControl

Objekt ListBox

Objekt Rectangle

Objekt ToggleButton

Pri použití s objektom Application sa vráti alebo nastaví minimalizácia aplikácie Microsoft Office Access 2007. Taktiež môžete použiť vlastnosť Viditeľné na zobrazenie alebo skrytie formulára, zostavy, sekcie formulára alebo zostavy, stránky s prístupom k údajom alebo ovládacieho prvku. Môže to byť užitočné, ak chcete zachovať prístup k údajom vo formulári, ktorý nie je viditeľný. Môžete napríklad použiť hodnotu ovládacieho prvku v skrytom formulári ako kritérium pre dotaz. Booleovský výraz na čítanie a zapisovanie; True, ak je viditeľný/minimalizovaný, False ak nie je viditeľný/minimalizovaný.

výraz. Viditeľný

výraz (povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Pre objekt Application:

  • Vlastnosť Viditeľné objektu Application môžete nastaviť iba pomocou kódu programu Visual Basic for Applications (VBA).

  • Ak aplikáciu spustí používateľ, vlastnosti Viditeľné a UserControl objektu Application sa nastavia na hodnotu True. Keď je vlastnosť UserControl nastavená na hodnotu True, nie je možné pre objekt nastaviť vlastnosť Viditeľné na hodnotu False.

  • Keď sa objekt Application vytvorí pomocou automatizácie (predtým nazývaná automatizácia OLE), vlastnosti Viditeľné a UserControl objektu sú nastavené na hodnotu False.

Všetky ostatné objekty:

  • Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou hárka vlastností objektu (pre sekcie a všetky ovládacie prvky s výnimkou zlomov strán), makra, alebo jazyka Visual Basic.

  • V prípade formulárov, zostáv a stránok s prístupom k údajom je nutné nastaviť túto vlastnosť pomocou makra alebo programu VBA.

  • V prípade ovládacích prvkov môžete túto vlastnosť nastaviť na predvolené hodnoty pomocou predvoleného štýlu ovládacieho prvku alebo vlastnosti PredvolenýOvládacíPrvok v programe VBA.

  • Vlastnosť Viditeľné nemá žiadny vplyv na stĺpec v údajovom zobrazení. Ak chcete určiť, či stĺpec bude viditeľný v údajovom zobrazení, použite vlastnosť SkrytýStĺpec.

  • Ak chcete pri tlači skryť objekt, použite vlastnosť PodmienkyZobrazenia.

  • Pomocou vlastnosti Viditeľné môžete skryť ovládací prvok vo formulári alebo zostave zahrnutím vlastnosti do makra alebo procedúry spúšťanej udalosťou, ktorá sa spustí pri aktuálnej udalosti. Môžete napríklad zobraziť alebo skryť blahoprajnú správu vedľa mesačného objemu predaja predajcu v zostave predaja, v závislosti od dosiahnutého objemu celkového predaja.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×