Vlastnosť Uzamknuté

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt OptionButton

Objekt CheckBox

Objekt OptionGroup

Objekt ComboBox

Objekt SubForm

Objekt CustomControl

Objekt TextBox

Objekt ListBox

Objekt ToggleButton

Objekt ObjectFrame

Vlastnosť Zamknuté určuje, či môžete upravovať údaje v ovládacom prvku vo formulárovom zobrazení. Booleovský výraz na čítanie a zapisovanie.výraz.Zamknuté

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť Zamknuté používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

(Predvolená hodnota pre rámy neviazaných objektov) Ovládací prvok funguje normálne, ale neumožňuje úpravy, pridávanie alebo odstraňovanie údajov.

Nie

False.

(Predvolená hodnota pre všetky ovládacie prvky okrem rámov neviazaných objektov) Ovládací prvok funguje normálne a umožňuje úpravy, pridávanie alebo odstraňovanie údajov.

Túto vlastnosť môžete nastaviť tak, že použijete hárok vlastností formulára, makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

Vlastnosť Zamknuté sa používa na ochranu údajov v poli tak, že ich nastaví len na čítanie. Umožňuje napríklad, aby ovládací prvok informácie len zobrazoval a neumožňoval ich úpravy, alebo aby bol ovládací prvok zamknutý, kým nebude splnená konkrétna podmienka.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa vlastnosť Povolené príkazového tlačidla a vlastnosti PovolenéZamknuté ovládacieho prvku prepnú v závislosti od typu zamestnanca zobrazeného v aktuálnom zázname. Ak je zamestnanec manažérom, tlačidlo SalaryDetails (MzdovéÚdaje) je povolené a ovládací prvok PersonalInfo (OsobnéÚdaje) je odomknutý a povolený.

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×