Vlastnosť TypSkupinyZáznamov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Môžete použiť vlastnosť TypMnožinyZáznamov a špecifikovať, aký typ skupiny záznamov je k dispozícii pre formulár. Na čítanie a zapisovanie.

výraz.TypMnožinyZáznamov

výraz (povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť TypMnožinyZáznamov používa tieto nastavenia vlastnosti databázy Microsoft Accessu (.mdb alebo .accdb).

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Množiny

0

(Predvolené) Môžete upraviť viazané ovládacie prvky založené na jednej tabuľke alebo tabuľkách so vzťahom „one-to-one“. Pre ovládacie prvky viazané na polia založené na tabuľkách so vzťahom one-to-many nemôžete upravovať údaje z poľa spojenia na strane vzťahu „one“, pokiaľ nie je medzi tabuľkami povolená kaskádová aktualizácia.

Množiny (nekonzistentné aktualizácie)

1

Všetky tabuľky a ovládacie prvky, ktoré sa viažu na svoje polia, môžete upravovať.

Snímka

2

Žiadne tabuľky ani ovládacie prvky, ktoré sa viažu na svoje polia, nemôžete upravovať.


Poznámka: Ak nechcete, aby sa údaje vo viazaných ovládacích prvkoch upravovali, keď je formulár v zobrazení zobrazenie formulára alebo údajové zobrazenie, môžete nastaviť vlastnosť TypMnožinyZáznamov na Snímku.

Vlastnosť TypMnožinyZáznamov používa tieto nastavenia v projektoch projekt programu Microsoft Access (.adp).

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Snímka

3

Žiadne tabuľky ani ovládacie prvky, ktoré sa viažu na svoje polia, nemôžete upravovať.

Aktualizovateľná snímka

4

(Predvolené) Všetky tabuľky a ovládacie prvky, ktoré sa viažu na svoje polia, môžete upravovať.


Poznámka: Túto vlastnosť môžete nastaviť tak, že použijete hárok vlastností formulára, makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

Poznámka: Zmena vlastnosti TypMnožinyZáznamov otvoreného formulára alebo zostavy spôsobí automatické opätovné vytvorenie množiny záznamov.

Môžete vytvárať formuláre založené na viacerých základných tabuľkách s poliami viazanými na ovládacie prvky vo formulároch. V závislosti od nastavenia vlastnosti TypMnožinyZáznamov môžete obmedziť, ktoré z týchto viazaných ovládacích prvkov je možné upravovať.

Okrem ovládacieho prvku úprav, ktorý poskytuje vlastnosť TypMnožinyZáznamov, má každý ovládací prvok vo formulári vlastnosť Zamknuté, ktorú môžete nastaviť tak, aby určovala, či je možné upraviť ovládací prvok a jeho základné údaje. Ak vlastnosť Zamknuté je nastavená na možnosť Áno, údaje nie je možné upraviť.

Príklad

V nasledujúcom príklade možno aktualizovať záznamy iba vtedy, ak je ID používateľa SPRÁVCA. Táto ukážka kódu nastaví vlastnosť TypMnožinyZáznamov na snímku, ak hodnota verejnej premennej gstrUserID nie je SPRÁVCA.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×