Vlastnosť TučnéPísmo

Vzťahuje sa na

Objekt ComboBox

Objekt Report

Objekt CommandButton

Kolekcia TabControl

Objekt FormatCondition

Objekt TextBox

Objekt Label

Objekt ToggleButton

Objekt ListBox

Pomocou vlastnosti TučnéPísmo môžete určiť, či sa písmo zobrazí tučným štýlom v nasledujúcich situáciách:

  • Pri zobrazovaní alebo tlačení ovládacích prvkov vo formulároch a zostavách.

  • Pri použití metódy Print v zostave.

Poznámky

Vlastnosť TučnéPísmo používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Popis

True.

Text je tučným písmom.

False.

(Predvolené) Text nie je tučným písmom.


Poznámka: Vlastnosť TučnéPísmo môžete nastaviť iba tak, že použijete makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

Ak chcete použiť vlastnosť TučnéPísmo v zostave, najprv sa musí vytvoriť procedúra spúšťaná udalosťou Print, ktorá vytlačí požadovaný text.

Vzhľad písma na obrazovke a pri tlači sa môže líšiť v závislosti od počítača a tlačiarne.

Vlastnosť HrúbkaPísma, ktorá je k dispozícii v hárku vlastností ovládacích prvkov, možno použiť aj na nastavenie šírky riadka textu ovládacieho prvku. Vlastnosť TučnéPísmo umožňuje rýchle prepnutie textu na tučné písmo, vlastnosť HrúbkaPísma umožňuje lepšie ovládanie nastavenia šírky riadka textu. V nasledujúcej tabuľke sa zobrazuje vzťah medzi nastaveniami týchto vlastností:

Podmienka

Potom

TučnéPísmo = False

HrúbkaPísma = Normálne (400)

TučnéPísmo = True

HrúbkaPísma = Tučné (700)

HrúbkaPísma < 700

TučnéPísmo = False

HrúbkaPísma > = 700

TučnéPísmo = True


Príklad

Nasledujúca procedúra spúšťaná udalosťou Print vytlačí názov zostavy a aktuálny dátum v štýle tučného písma v zostave na súradniciach zadaných v nastaveniach vlastností AktuálneXAktuálneY.

Private Sub ReportHeader0_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
Dim MyDate
MyDate = Date
Me.FontBold = True
' Print report title in bold.
Me.Print("Sales Management Report")
Me.Print(MyDate)
End Sub
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×