Vlastnosť PriZapnutíFiltra

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Objekt Report

Ak chcete zistiť, či sa vlastnosť Filter používa na formulár alebo zostava, môžete použiť vlastnosť PriZapnutíFiltra. Booleovský

výraz na čítanie a zapisovanie. VýrazPriZapnutíFiltra

(povinné). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Ak ste pre projekt programu Microsoft Access (.adp) určili filter servera, použite vlastnosť FilterServeraPodľaFormulára.

Vlastnosť PriZapnutíFiltra používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

Použije sa vlastnosť objektu Filter.

Nie

False.

(Predvolené) Vlastnosť objektu Filter sa nepoužije.


Poznámka: Pre zostavy môžete nastaviť vlastnosť PriZapnutíFiltra pomocou hárku vlastností zostavy alebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Pri formulároch môžete nastaviť vlastnosť PriZapnutíFiltra v makre alebo pomocou kódu VBA. Túto vlastnosť tiež môžete nastaviť kliknutím na tlačidlo Prepnúť Filter v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Údaje.

Ak chcete použiť uložený filter, v prípade formulárov stlačte tlačidlo Prepnúť Filter alebo použite filter pomocou makra programu Visual Basic, respektíve nastavením vlastnosti PriZapnutíFiltra na hodnotu True v prípade formulárov alebo zostáv. V prípade zostáv môžete nastaviť vlastnosť PriZapnutíFiltra na hodnotu Áno v hárku vlastností zostavy.

Tlačidlo Prepnúť Filter označuje stav vlastností Filter a PriZapnutíFiltra. Kým nie je k dispozícii filter, tlačidlo je deaktivované. Ak sa aktuálne používa existujúci filter, tlačidlo Prepnúť Filter je stlačené. Ak chcete filter použiť automaticky pri otvorení formulára alebo zostavy, zadajte makro, ktoré obsahuje akciu ApplyFilter alebo procedúru spúšťanú udalosťou, ktorá obsahuje metódu ApplyFilter objektu DoCmd, ako nastavenie vlastnosti udalosti PriOtvorení príslušného formulára.

Filter môžete odstrániť tak, že kliknete na stlačené tlačidlo Prepnúť Filter nachádzajúce sa v skupine Zoradiť a filtrovať na karte Údaje. Pomocou kódu VBA môžete nastaviť vlastnosť PriZapnutíFiltra na hodnotu False. V prípade zostáv môžete v hárku vlastností zostavy nastaviť vlastnosť PriZapnutíFiltra na hodnotu Nie.

Poznámka: Nový objekt pri vytváraní dedí vlastnosti ZdrojZáznamu, Filter a FilterServera. Vlastnosti ZoradiťPodľa a ZoradeniePodľaPoložkyZapnuté tabuliek alebo dotazov, z ktorých bol vytvorený. Pri formulároch a zostavách sa zdedené filtre nepoužijú automaticky pri otvorení objektu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×