Vlastnosť PriVstupe

Vzťahuje sa na

Objekt Rám viazaného objektu

Objekt Rám objektu

Objekt Začiarkavacie políčko

Objekt Tlačidlo možností

Objekt Rozbaľovacie pole

Objekt Skupina možností

Objekt Tlačidlo príkazu

Objekt Podformulár

Objekt vlastného ovládacieho prvku

Objekt Textové pole

Objekt Stĺpcový zoznam

Objekt Prepínacie tlačidlo

Nastaví alebo vráti hodnotu poľa On Enter v okne Vlastnosti jedného z objektov v zozname Vzťahuje sa na. Reťazec na čítanie a zapisovanie.

výraz.PriVstupe

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Táto vlastnosť je užitočná pre programovú zmenu akcie, ktorú Microsoft Office Access 2007 vykoná pri spustení udalosti. Medzi volaniami udalostí možno budete chcieť zmeniť napríklad parametre výrazu alebo prepnúť z procedúry spúšťanej udalosťou na výraz alebo makro v závislosti od okolností, za ktorých bola udalosť spustená.

Udalosť Vstup nastane skôr, ako ovládací prvok skutočne dostane zameranie z ovládacieho prvku v rovnakom formulári.

Hodnota PriVstupe bude niektorá z nasledujúcich v závislosti od výberu v okne Výber zostavovača (sprístupní sa kliknutím na tlačidlo Zostava nachádzajúce sa vedľa položky Pri vstupe v hárku vlastností objektu):

  • Ak vyberiete zostavovač výrazov, hodnota bude „=výraz“, pričom výraz je výraz z okna zostavovača výrazov.

  • Ak vyberiete zostavovač makier, hodnota sa rovná názvu makra.

  • Ak vyberiete zostavovač kódov, hodnota bude „[Procedúra spúšťaná udalosťou]“.

Ak je pole Pri vstupe prázdne, hodnota vlastnosti je prázdny reťazec.

Príklad

Nasledujúci príklad spája udalosť Vstup s makrom „Enter_Macro“ pre tlačidlo s názvom „OK“ na formulári „Zadanie objednávky“.

Forms("Order Entry").Controls("OK").OnEnter = "Enter_Macro"

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×