Vlastnosť PredmetEmailu

Vlastnosť PredmetEmailu môžete použiť na zadanie alebo určenie návratu riadku predmetu e-mailu v hypertextovom prepojení k objektu, dokumentu, webovej stránke alebo inému cieľu pre tlačidlo príkazu, ovládací prvok obrázka alebo ovládací prvok menovky. Reťazec na čítanie a zapisovanie.

výraz.PredmetEmailu

výraz (povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť PredmetEmailu je reťazcový výraz a predstavuje riadok predmetu v súbore (cesta UNC) alebo na webovej stránke (URL).

Vlastnosť PredmetEmailu môžete nastaviť pomocou makra alebo kódu Visual Basic for Applications (VBA).

Taktiež môžete použiť dialógové okno Vložiť hypertextové prepojenie a nastaviť túto vlastnosť kliknutím na tlačidlo Zostava napravo od poľa vlastnosti v hárku vlastností.

Poznámka: Pri vytváraní hypertextového prepojenia pomocou dialógového okna Vložiť hypertextové prepojenieMicrosoft Office Access 2007 automaticky nastaví vlastnosť PredmetEmailu pre umiestnenie v poli Predmet na karte E-mailová adresa.

Keď presuniete kurzor nad tlačidlo príkazu, ovládacieho prvku obrázka alebo ovládacieho prvku menovky, ktorý má nastavenú vlastnosť AdresaHypertextovéhoPrepojenia, kurzor sa zmení na ruku ukazujúcu nahor. Kliknutím na ovládací prvok sa zobrazí objekt alebo webová stránka určená v prepojení.

Ak chcete otvoriť objekty v aktuálnej databáze, nechajte vlastnosť AdresaHypertextovéhoPrepojenia prázdnu a zadajte typ a názov objektu, ktorý chcete otvoriť vo vlastnosti PodadresaHypertextovéhoPrepojenia pomocou syntaxe typobjektunázovobjektu. Ak chcete otvoriť objekt v inej databáze Accessu, zadajte cestu a názov databázy vo vlastnosti AdresaHypertextovéhoPrepojenia a určite objekt databázy, ktorý sa má otvoriť pomocou vlastnosti PodadresaHypertextovéhoPrepojenia.

VlastnosťAdresaHypertextovéhoPrepojenia môže obsahovať absolútnu alebo relatívnu cestu k cieľovému dokumentu. Absolútnou cestou sa nazýva úplná cesta URL alebo UNC k dokumentu. Relatívnou cestou sa nazýva cesta prepojená so základnou cestou, ktorá je určená v nastavení Základ prepojenia v dialógovom okne NázovDatabázyVlastnosti (k dispozícii po kliknutí na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , kliknutí na položku Spravovať databázu a následnom kliknutí na položku Vlastnosti databázy) alebo s aktuálnou cestou k databáze. Ak Access nedokáže vyriešiť nastavenie vlastnosti AdresaHypertextovéhoPrepojenia v rámci platnej cesty URL alebo UNC, bude predpokladať, že ste zadali cestu prepojenú so základnou cestou obsiahnutou v nastavení Základ prepojenia alebo s cestou k aktuálnej databáze.

Poznámka: Po kliknutí na hypertextové prepojenie na iný objekt databázy Accessu, použijú sa vlastnosti databázy pri spustení. Ak má napríklad cieľová databáza množinu formulárov zobrazenia, daný formulár sa zobrazí pri otvorení databázy.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×