Vlastnosť Obrázok

Vzťahuje sa na

Objekt CommandButton

Objekt Form

Objekt Image

Objekt Page

Objekt Report

Objekt ToggleButton

Môžete použiť vlastnosť Obrázok na určenie bitovej mapy alebo iného typu grafiky, ktorá sa má zobraziť na tlačidle príkazu, ovládacom prvku obrázka, tlačidle prepínania, stránke karty alebo ako obrázok na pozadí formulára alebo zostavy. Reťazec na čítanie a zapisovanie.

výraz.Obrázok

výraz (povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť Obrázok obsahuje (bitovú mapu) alebo cestu a názov bitovej mapy alebo iného typu grafiky na zobrazenie.

Túto vlastnosť môžete nastaviť pomocou:

  • hárka vlastností. Kliknite na tlačidlo Zostava napravo od poľa vlastnosti (pre príkazové tlačidlá a tlačidlá prepínania). Keď vyberiete niektorý zo súborov bitovej mapy v zozname Dostupné obrázky, vlastnosť je nastavená na (bitová mapa).

  • makro.

  • kódu programu Visual Basic for Applications (VBA). Môžete použiť reťazcový výraz, ktorý obsahuje cestu a názov grafiky, ako je to znázornené v nasledujúcom príklade:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • príkazu Obrázok v časti Ovládacie prvky a polia na karte Návrh v návrhovom zobrazení (pre ovládacie prvky obrázka alebo obrázky na pozadí vo formulároch a zostavách) na výber bitovej mapy alebo iného typu grafiky.

Predvolené nastavenie je (žiadne). Po načítaní grafiky do objektu je nastavenie vlastnosti (bitová mapa) alebo cesta a názov súboru grafiky. Ak odstránite (bitovú mapu) alebo cestu a názov súboru grafiky z nastavenia vlastnosti, obrázok sa odstráni z objektu a nastavenie vlastnosti je opäť (žiadne).

Ak je vlastnosť TypObrázka nastavená na hodnotu Vložený, grafika sa uloží spolu s objektom.

Pomocou programu Microsoft Paintbrush alebo inej aplikácie na tvorbu súborov bitových máp, môžete vytvoriť vlastné bitové mapy. Súbor bitovej mapy musí mať príponu .bmp, .ico alebo .dib. Môžete taktiež použiť aj grafické súbory s príponou .wmf alebo .emf, alebo akýkoľvek iný typ grafického súboru, pre ktorý máte grafický filter. Formuláre, zostavy a ovládacie prvky obrázka podporujú všetky typy grafiky. Príkazové tlačidlá a tlačidlá prepínania podporujú iba bitové mapy.

Tlačidlá môžu zobrazovať popis alebo obrázok. Ak oba priradíte k tlačidlu, obrázok sa zobrazí, ale popis nie. Ak sa obrázok odstráni, popis sa opäť zobrazí. Microsoft Office Access 2007 zobrazí obrázok v strede tlačidla, a ak je obrázok väčší ako tlačidlo, oreže ho.

tip

Ak chcete vytvoriť príkazové tlačidlo alebo tlačidlo prepínania s popisom a obrázkom, požadovaný popis môžete zahrnúť do bitovej mapy a danú bitovú mapu priradiť k vlastnosti Obrázok ovládacieho prvku.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa obrázok na pozadí Logo.gif použije v zostave Objednávky.

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×