Vlastnosť NovýZáznam

Vzťahuje sa na

Objekt Formulár

Vlastnosť NovýZáznam môžete použiť na určenie, či aktuálny záznam je nový záznam. Celé číslo iba na čítanie.

výraz.NovýZáznam

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť NovýZáznam používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Popis

True.

Aktuálny záznam je nový.

False.

Aktuálny záznam nie je nový.


Poznámka: Vlastnosť NovýZáznam je iba na čítanie v zobrazeniach zobrazenie formulára a údajové zobrazenie. Nie je k dispozícii v zobrazení návrhové zobrazenie. Táto vlastnosť je k dispozícii, iba ak používate makro alebo kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Keď sa používateľ presunul na nový záznam, nastavenie vlastnosti NovýZáznam bude True, bez ohľadu na to, či používateľ začal upravovať záznam alebo nie.

Príklad

Nasledujúci príklad zobrazuje postup použitia vlastnosti NovýZáznam na určenie, či aktuálny záznam je nový záznam. Procedúra NewRecordMark nastaví aktuálny záznam na premennú intnewrec. Ak je záznam nový, zobrazí sa hlásenie, ktoré používateľa upozorní. Túto procedúru môžete spustiť, keď sa vyskytne udalosť Aktuálne pre daný formulár.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×