Vlastnosť Názov

Vzťahuje sa na

Objekt AccessObject

Objekt CodeProject

Objekt Form

Objekt ObjectFrame

Objekt Reference

Objekt SubForm

Objekt AccessObjectProperty

Objekt ComboBox

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt Report

Kolekcia TabControl

Objekt AdditionalData

Objekt CommandButton

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Objekt Section

Objekt TextBox

Objekt Application

Objekt CurrentProject

Objekt Line

Objekt Page

Objekt SmartTag

Objekt ToggleButton

Objekt BoundObjectFrame

Objekt CustomControl

Objekt ListBox

Objekt PageBreak

Objekt SmartTagAction

Objekt CheckBox

Objekt DataAccessPage

Objekt Module

Objekt Rectangle

Objekt SmartTagProperty

Vlastnosť Názov môžete použiť na určenie alebo stanovenie reťazcového výrazu, ktorým sa identifikuje názov objektu. Reťazec na čítanie a zapisovanie pre nasledujúce objekty: AdditionalData, BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, CustomControl, Form, Image, Label, Line, ListBox, Module, ObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, Page, PageBreak, Rectangle, Report, Section, SmartTagProperty, SubForm, TabControl, TextBox a ToggleButton. Reťazec iba na čítanie pre nasledujúce objekty: AccessObject, AccessObjectProperty, Application, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, SmartTag a SmartTagAction.

výraz.Názov

výraz (povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov uvedených vyššie.

Poznámky

Platný názov musí zodpovedať štandardným konvenciám vytvárania názvov pre Microsoft Office Access 2007. Objekty Microsoft Accessu môžu mať názov s maximálne 64 znakmi. Ovládacie prvky môžu mať názov s maximálne 255 znakmi.

V nových objektoch nastavte vlastnosť Názov kliknutím na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup a zadaním platného názvu. Ak chcete zmeniť názov existujúceho objektu na navigačnej table, kliknite pravým tlačidlom myši na názov a potom kliknite na položku Premenovať. Ak chcete zmeniť názov existujúceho otvoreného objektu, kliknite na položku Uložiť ako na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

V prípade sekcií alebo ovládacích prvkov môžete nastaviť túto vlastnosť pomocou hárku vlastností, makra alebo kódu programu Visual Basic for Applications (VBA). Vo výrazoch objektov môžete použiť vlastnosť Názov.

Predvolený názov nových objektov je názov objektu a jedinečné celé číslo. Napríklad nový formulár sa nazýva Formulár1, druhý nový formulár sa nazýva Formulár2 a tak ďalej. Formulár nemôže mať rovnaký názov ako iný systémový objekt, ako napríklad objekt Obrazovka.

V prípade neviazaného ovládacieho prvku je predvoleným názvom typ ovládacieho prvku a jedinečné celé číslo. Ak napríklad prvým ovládacím prvkom, ktorý pridáte do formulára, je textové pole, vlastnosť Názov je Text1.

V prípade viazaného ovládacieho prvku je predvoleným názvom názov poľa v základnom zdroji údajov. Ak vytvoríte ovládací prvok presunutím poľa zo zoznamu polí, vlastnosť NázovPoľa sa skopíruje do poľa vlastnosti Názov.

Názvy Formulár alebo Zostava nemožno použiť na pomenovanie ovládacieho prvku alebo sekcie.

Ovládacie prvky v rovnakom formulári, zostave alebo stránke s prístupom k údajom nemôžu mať rovnaké názvy. Avšak ovládacie prvky v rôznych formulároch, zostavách alebo stránkach s prístupom k údajom sa môžu nazývať rovnako. Ovládací prvok a sekcia v rovnakom formulári nemôžu mať rovnaký názov.

Príklad

Nasledujúci príklad vráti vlastnosť Názov prvého formulára z kolekcie Formuláre.

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×