Vlastnosť ModálneOkno

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Objekt Report

Vlastnosť ModálneOkno môžete použiť, ak chcete špecifikovať, či sa má formulár alebo zostava otvoriť ako modálne okno. Keď sa formulár alebo zostava otvoria ako modálne okno, je okno potrebné zavrieť predtým, než budete môcť zameranie premiestniť do iného objektu. Booleovský výraz na čítanie a zapisovanie.

výraz.ModálneOkno

výraz (povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť Modálne okno používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

Formulár alebo zostava sa otvoria ako modálne okno.

Nie

False

(Predvolené) Formulár sa otvorí ako nemodálne okno.


Na nastavenie tejto vlastnosti použite hárok vlastností, makro formulára alebo zostavy alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

Keď otvoríte modálne okno, ostatné okná v programe Microsoft Office Access 2007 budú neaktívne, pokým formulár nezavriete (môžete však prejsť na okná iných aplikácií). Ak chcete okrem iných okien vypnúť aj ponuky a panely s nástrojmi, nastavte vlastnosť ModálneOkno aj vlastnosť AutomatickyOtváranéOkno na hodnotu Áno.

Vlastnosť ŠtýlOrámovania možno použiť na špecifikovanie typu orámovania formulára. Modálne formuláre zvyčajne majú vlastnosť ŠtýlOrámovania nastavenú na hodnotu Dialógový.

tip

Vlastnosti ModálneOkno, AutomatickyOtvárané Okno a ŠtýlOrámovania možno použiť na vytvorenie vlastného dialógového okna.vlastné dialógové okno V prípade vlastných dialógových okien možno nastaviť vlastnosť ModálneOkno na hodnotu Áno, AutomatickyOtváranéOkno na Áno a ŠtýlOrámovania na Dialógový.

Nastavením vlastnosti ModálneOkno na hodnotu Áno nastavíte formulár ako modálny len ak:

  • otvoríte formulár vo formulárovom zobrazení z navigačnej tably,

  • otvoríte formulár vo formulárovom zobrazení pomocou makra alebo kódu VBA,

  • prepnete z návrhového zobrazenia na formulárové zobrazenie.

V prípade modálneho formulára nemožno prepnúť na údajové zobrazenie z formulárového zobrazenia, hoci môžete prepnúť na návrhové zobrazenie a potom na údajové zobrazenie.

Formulár nie je modálny v návrhovom zobrazení alebo údajovom zobrazení a tiež nie je modálny, keď prepnete z údajového zobrazenia na formulárové zobrazenie.

Poznámka: Máte možnosť použiť nastavenie Dialógový argumentu akcie Režim okna pre akciu OtvoriťFormulár na otvorenie formulára s vlastnosťami ModálneOkno a AutomatickyOtváranéOkno nastavenými na hodnotu Áno.

Príklad

Ak chcete vrátiť hodnotu vlastnosti ModálneOkno pre formulár Zadanie objednávky, môžete použiť nasledovné:

Dim b As Booleanb = Forms("Order Entry").Modal

Ak chcete nastaviť hodnotu vlastnosti ModálneOkno, môžete použiť nasledovné:

Forms("Order Entry").Modal = True

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×