Vlastnosť JeViditeľný

Vzťahuje sa na

Objekt BoundObjectFrame

Objekt Image

Objekt OptionButton

Objekt SubForm

Objekt CheckBox

Objekt Label

Objekt OptionGroup

Kolekcia TabControl

Objekt ComboBox

Objekt Line

Objekt Page

Objekt TextBox

Objekt CommandButton

Objekt ListBox

Objekt PageBreak

Objekt ToggleButton

Objekt CustomControl

Objekt ObjectFrame

Objekt Rectangle

Ak chcete zistiť, či zostava má viditeľný ovládací prvok, môžete použiť vlastnosť JeViditeľný kódu Visual Basic for Applications (VBA). Booleovský výraz na čítanie a zapisovanie.

výraz.JeViditeľný

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť JeViditeľný používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Popis

True.

(Predvolené) Ovládací prvok je viditeľný.

False.

Ovládací prvok nie je viditeľný.

Poznámka: Vlastnosť JeViditeľný môžete nastaviť iba v udalosti Tlačiť sekcie zostavy, ktorá obsahuje ovládací prvok.

Vlastnosť JeViditeľný môžete použiť spolu s vlastnosťou SkryťDuplicity, ak chcete určiť, kedy je ovládací prvok v zostave viditeľný, a následne zobraziť alebo skryť ďalšie ovládacie prvky. Môžete napríklad skryť ovládací prvok riadka, keď je ovládací prvok textové pole skrytý, pretože obsahuje duplicitné hodnoty.

Príklad

Nasledujúci príklad používa vlastnosť JeViditeľný textového poľa na zobrazenie ovládacieho prvku riadka v zostave. Zostava je založená na tabuľke Produkty a používa tri ovládacie prvky s týmito vlastnosťami.

Vlastnosti

Ovládací prvok riadka

Textové pole č. 1

Textové pole č. 2

Názov

Riadok0

IDkategórie

NázovProduktu

ZdrojOvládaciehoPrvku

IDkategórie

NázovProduktu

SkryťDuplicity

Áno

Nie

Vľavo

0

0

2.0

Hore

0

.1

.1

Šírka

4.0

1.0

1.0


Prilepte kód uvedený nižšie do sekcie deklarácií v module zostavy, a potom zobrazte zostavu a sledujte formátovanie riadka ovládané vlastnosťou JeViditeľný:

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
If Me!CategoryID.IsVisible Then
Me!Line0.Visible = True
Else
Me!Line0.Visible = False
End If
End Sub
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×