Vlastnosť IndexZoznamu

Vzťahuje sa na

Objekt ComboBox

Objekt ListBox

Pomocou vlastnosti IndexZoznamu môžete určiť, ktorá položka je vybratá v stĺpcovom zozname alebo rozbaľovacom poli. Výraz Long na čítanie a zapisovanie.

výraz.IndexZoznamu

výraz (povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť IndexZoznamu je celé číslo od 0 po celkový počet položiek zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa mínus 1. Microsoft Office Access 2007 nastaví hodnotu vlastnosti IndexZoznamu, keď je vybratá položka v zozname alebo v časti zoznamu rozbaľovacieho poľa. Hodnota vlastnosti IndexZoznamu pre prvú položku v zozname je 0, druhá položka má hodnotu 1, a tak ďalej.

Táto vlastnosť je k dispozícii, iba ak používate makro alebo kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Túto vlastnosť môžete čítať, iba ak používate zobrazenie formulára a údajové zobrazenie. Táto vlastnosť je iba na čítanie a nie je k dispozícii v iných zobrazeniach.

Hodnota vlastnosti IndexZoznamu je tiež k dispozícii nastavením vlastnosti ViazanýStĺpec na hodnotu 0 pre rozbaľovacie pole alebo zoznam. Ak je vlastnosť ViazanýStĺpec nastavená na hodnotu 0, tak základné pole tabuľky, ku ktorému je viazané rozbaľovacie pole alebo zoznam, bude obsahovať rovnakú hodnotu ako nastavenie vlastnosti IndexZoznamu.

Stĺpcové zoznamy majú tiež vlastnosť ViacnásobnýVýber, ktorá umožňuje používateľovi vybrať viacero položiek z ovládacieho prvku. Pomocou viacnásobných výberov v zozname môžete určiť, ktoré položky sú vybraté pomocou vlastnosti Vybraté ovládacieho prvku. Vlastnosť Vybraté je rozsah hodnôt od 0 po hodnotu vlastnosti PočetPoložiekVZozname mínus 1. Pre každú položku v zozname bude mať vlastnosť Vybraté hodnotu True, ak bude daná položka vybratá, a False, ak nebude vybratá.

Kolekcia VybratéPoložky tiež poskytuje spôsob, ako získať prístup k údajom vo vybratých riadkoch zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa.

Príklad

Hodnotu vlastnosti IndexZoznamu získate takto:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Hodnotu vlastnosti IndexZoznamu nastavíte takto:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

Kde formname je názov formulára či zoznamu, a controlname názov ovládacieho prvku rozbaľovacieho poľa vyjadrený ako hodnota Reťazca a index znamená hodnotu indexu danej položky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×