Vlastnosť Hwnd

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Objekt Zostava

Môžete použiť vlastnosť hWnd a určiť rukoväť (jedinečnú hodnotu Long Integer), ktorú Microsoft Windows priraďuje k aktuálnemu oknu. Dlhý výraz na čítanie a zapisovanie.

výraz.HWnd

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Táto vlastnosť je k dispozícii, iba ak používate makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

V kóde VBA môžete použiť túto vlastnosť pri volaní funkcií windowsovej aplikácie programového rozhrania (API) alebo iných externých funkcií, ktoré vyžadujú vlastnosť hWnd ako argument. Mnohé funkcie Windowsu vyžadujú hodnotu aktuálneho okna vlastnosti hWnd ako jeden z argumentov.

Hodnota vlastnosti hWnd nesmie byť uložená ako verejná premenná, keďže sa v spustenom programe môže meniť.

Príklad

Nasledujúci príklad používa hodnotu hWnd s windowsovou funkciou API JePriblížené na určenie, či je okno maximalizované.

' Enter on single line in Declarations 
' section of Module window.
Declare Function IsZoomed Lib "user32" _
(ByVal hWnd As Long) As Long
Sub Form_Activate()
Dim intWindowHandle As Long
intWindowHandle = Screen.ActiveForm.hWnd
If Not IsZoomed(intWindowHandle) Then
DoCmd.Maximize
End If
End Sub
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×