Vlastnosť HodnotaMožnosti

Vzťahuje sa na

Objekt CheckBox

Objekt OptionButton

Objekt ToggleButton

Každý ovládací prvok v skupine skupina možností má číselnú hodnotu, ktorú môžete nastaviť pomocou vlastnosti HodnotaMožnosti. Výraz Long na čítanie a zapisovanie.

výraz.HodnotaMožnosti

výraz (povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Keď je vybratý ovládací prvok, číslo sa priradí k skupine možností. Ak sa skupina možností viaže na pole, hodnota vybratej vlastnosti ovládacieho prvku HodnotaMožnosti je uložená v tomto poli.

Nasledujúca skupina možností Oblasť sa napríklad viaže na pole Oblasť v tabuľke. Tlačidlo Európa má nastavenie vlastnosti HodnotaMožnosti 1, tlačidlo Ázia má nastavenie 2 a tlačidlo Afrika nastavenie 3. Keď je niektoré z týchto tlačidiel je vybraté, hodnota skupiny možností Oblasť bude rovnaká ako nastavenie vlastnosti HodnotaMožnosti vybratého ovládacieho prvku. V tomto prípade, keďže skupina možností Oblasť je viazaná na pole Oblasť, hodnota tohto poľa v tabuľke sa tiež rovná 2.

Poznámka: Vlastnosť HodnotaMožnosti sa vzťahuje len na ovládacie prvky: začiarkavacie políčko, tlačidlo možností a tlačidlo prepínania v skupine možností.

Vlastnosť HodnotaMožnosti môžete nastaviť tak, že použijete hárok vlastností ovládacieho prvku, makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

Pokiaľ nezmeníte vlastnosť HodnotaMožnosti sami, prvý ovládací prvok, ktorý umiestníte do skupiny možností, má hodnotu 1, druhý ovládací prvok má hodnotu 2 a tak ďalej.

Vlastnosť HodnotaMožnosti je k dispozícii, len ak je ovládací prvok umiestnený v rámci ovládacieho prvku skupiny možností. Ak začiarkavacie políčko, tlačidlo prepínania alebo tlačidlo možností nie je v skupine možností, ovládací prvok neobsahuje vlastnosť HodnotaMožnosti. Namiesto toho každý takýto ovládací prvok má vlastnosť ZdrojOvládaciehoPrvku a hodnota každého ovládacieho prvku bude buď True, ak je vybratý, alebo False, ak nie je.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa nastaví vlastnosť HodnotaMožnosti pre tri tlačidlá možností v skupine možností „Spôsob odoslania“ pri otvorení formulára. Ak je v skupine možností zvolené tlačidlo možností, zobrazí sa správa s uvedením priradeného ID čísla odosielateľa.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×