Vlastnosť Guid

Vzťahuje sa na

Objekt Odkaz

Vlastnosť GUID objektu Odkaz vráti identifikátor GUID, ktorým sa identifikuje knižnica typov v databáze Registry v systéme Windows. Iba na čítanie Reťazec.

výraz.Identifikátor GUID

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Vlastnosť GUID je k dispozícii, iba ak používate kód Visual Basic for Applications (VBA).

Každá knižnica typov má priradený identifikátor GUID, ktorý je uložený v databáze Registry. Ak nastavíte odkaz na knižnicu typov, Microsoft Office Access 2007 používa identifikátor GUID na identifikáciu knižnice typov.

Objekt Odkaz z identifikátora GUID knižnice typov môžete vytvoriť metódou AddFromGUID.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa vytlačí hodnota vlastností ÚplnáCesta, GUID, JePoškodené, Hlavné a Vedľajšie pre každý objekt Odkaz v kolekcii Odkazy:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×