Vlastnosť Format - typy údajov Number a Currency

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vopred definované formáty čísel alebo vlastných formátov čísel môžete nastaviť vlastnosť Formát pre typy údajov Number a Currency.

Nastavenie

Preddefinované formáty

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené preddefinované nastavenia vlastnosti Formát čísel.

Nastavenie

Popis

Všeobecné číslo

(Predvolená možnosť) Zobrazenie čísla, ako sú zadané.

Mena

Použitie tisícov oddeľovač; postupujte podľa nastavenia zadaný v miestnom nastavení Windowsu pre záporné čiastky, symboly desatinných miest a meny a desatinné miesta.

Meny euro

Použite symbol meny euro ( euro ), bez ohľadu na symbol meny zadaný v miestnom nastavení Windowsu.

Opravené

Zobrazí aspoň jednu číslicu; postupujte podľa nastavenia zadaný v miestnom nastavení Windowsu pre záporné čiastky, symboly desatinných miest a meny a desatinné miesta.

Štandardná

Použitie tisíc oddeľovač; postupujte podľa nastavenia zadaný v miestnom nastavení Windowsu pre záporné čiastky, počet desatinných miest symbolov a desatinných miest.

Percento

Vynásobiť hodnotou 100 a doplniť percenta (%), postupujte podľa nastavenia zadaný v miestnom nastavení Windowsu pre záporné čiastky, počet desatinných miest symbolov a desatinných miest.

Vedecká

Použite štandardný vedecký zápis.


Vlastné formáty

Vlastných formátov čísel môžete mať jedno až štyri časti oddelené bodkočiarkou (;) ako oddeľovačom zoznamu. Každá časť obsahuje zadanie formátu pre iný typ čísla.

Sekcia

Popis

Prvá sekcia

Formát pre kladné čísla.

Druhá sekcia

Formát pre záporné čísla.

Tretia sekcia

Formát pre nulové hodnoty.

Novák

Formát hodnoty Null.


Napríklad, môžete použiť nasledujúce vlastného formátu meny:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Tento formát čísla obsahuje štyri časti oddelené bodkočiarkou a používa iný formát pre všetky sekcie.

Ak používate viaceré sekcie, ale neurčíte formát pre každú sekciu položiek, pre ktoré neexistuje žiadny formát buď sa nezobrazí nič alebo sa použije predvolené formátovanie prvá sekcia.

Pomocou nasledujúcich symbolov môžete vytvoriť vlastné formáty čísel.

Symbol

Popis

, (čiarka)

Oddeľovač desatinných miest. Oddeľovače sú nastavené v miestnych nastaveniach systému Windows.

; (bodkočiarka)

Oddeľovač tisícov.

0

Zástupný symbol číslice. Zobrazí číslicu alebo 0.

#

Zástupný symbol číslice. Zobrazí číslicu alebo nič.

$

Zobrazenie literálový znak "$".

%

Percento. Vypočíta vynásobením hodnoty 100 a percenta sa pripojí.

E- alebo e-

Vedecký zápis so znamienkom mínus (-) pri záporných exponentoch a kladných exponentoch. Tento objekt sa musí používať s ďalšie symboly, rovnako ako v 0.00E – 00 alebo 0.00E00.

E + alebo e +

Vedecký zápis so znamienkom mínus (-) pri záporných exponentoch a znamienkom plus (+) pri kladných exponentoch. Tento objekt sa musí používať s ďalšie symboly, rovnako ako v 0.00E + 00.


Poznámky

Vlastnosť miesta za desatinnou čiarkou môžete použiť na prepísanie predvoleného počtu desatinných miest pre preddefinovaný formát zadaný pre vlastnosť Formát .

Vopred definované formáty meny a postupujte podľa nastavenia v miestnom nastavení Windowsu. Môžete prepísať zadaním svojho vlastného formátu meny.

Príklad

Nižšie sú uvedené príklady vopred definované formáty čísel.

Nastavenie

Údaje

Zobrazenie

Všeobecné číslo

3456.789
–3456.789
$213.21

3456.789
–3456.789
$213.21

Mena

3456.789
–3456.789

$3,456.79
($3,456.79)

Opravené

3456.789
–3456.789
3.56645

3456.79
–3456.79
3,57

Štandardná

3456.789

3,456.79

Percento

3
0.45

300%
45%

Vedecká

3456.789
–3456.789

3.46E + 03
– 3.46E + 03


Nižšie sú uvedené príklady vlastných formátov čísel.

Nastavenie

Popis

0;(0); " Null"

Zobrazenie kladné hodnoty normálne; Zobrazenie záporné hodnoty v zátvorkách; Zobrazenie slovo "Null", ak je hodnota Null.

+ 0,0; –0.0; 0,0

Zobrazenie znamienko plus (+) alebo mínus (-) s kladné alebo záporné čísla; Zobrazenie 0.0, ak je hodnota 0.


Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×