Vlastnosť Formát - typ údajov Dátum/čas

Vlastnosť Formát možno nastaviť na preddefinované formáty dátumu a času alebo môžete použiť typ údajov Dátum a čas.

Nastavenie

Preddefinované formáty

Nasledovná tabuľka zobrazuje preddefinované nastavenia vlastnosti Formát pre typ údajov Dátum a čas.

Nastavenie

Popis

Všeobecný dátum

(Predvolené) Ak je hodnotou len dátum, nezobrazuje sa čas. Ak je hodnotou len čas, nezobrazuje sa dátum. Toto nastavenie je kombináciou nastavení Krátky dátum a Dlhý čas.

Príklady: 03.04.1993, 17:34:00 a 3. 4. 1993 17:34:00

Dlhý dátum

Formát je rovnaký ako nastavenie Dlhý dátum v miestnych nastaveniach Windowsu.

Príklad: sobota 3. apríl 1993

Stredný dátum

Príklad: 03-apr-93

Krátky dátum

Formát je rovnaký ako nastavenie Krátky dátum v miestnych nastaveniach Windowsu.

Príklad: 03.04.1993

Upozornenie: Nastavenie krátkeho dátumu predpokladá, že dátumy od 01.01.2000 do 31.12.2029 sú dátumy dvadsiateho prvého storočia (t. j. roky sa považujú za roky 2000 až 2029). Dátumy medzi 01.01.1930 a 31.12.1999 sa považujú za dátumy dvadsiateho storočia (t. j. roky sa považujú za roky 1930 až 1999).

Dlhý čas

Formát je rovnaký ako nastavenie na karte Čas v miestnych nastaveniach Windowsu.

Príklad: 17:34:23

Stredný čas

Príklad: 5:34 odpoludnia

Krátky čas

Príklad: 17:34


Vlastné formáty

Pomocou nasledovných symbolov môžete vytvoriť vlastné formáty dátumu a času.

Symbol

Popis

: (dvojbodka)

oddeľovač času – oddeľovače je možné nastaviť v miestnych nastaveniach Windowsu

/

oddeľovač dátumu

c

rovnaký formát ako vopred definovaný formát Všeobecný dátum

d

Deň v mesiaci ako jednomiestne alebo dvojmiestne číslo (1 až 31).

dd

Deň v mesiaci ako dvojmiestne číslo (01 až 31).

ddd

Prvé dve písmená dňa v týždni (po až ne).

dddd

Úplný názov dňa v týždni (pondelok až nedeľa).

ddddd

Rovnaký formát ako vopred definovaný formát Krátky dátum.

dddddd

Rovnaký formát ako vopred definovaný formát Dlhý dátum.

w

Deň v týždni (1 až 7).

ww

Týždeň v roku (1 až 53).

m

Mesiac v roku vyjadrený podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (1 až 12).

mm

Mesiac v roku vyjadrený dvojmiestnym číslom (01 až 12).

mmm

Prvé tri písmená názvu mesiaca (jan až dec).

mmmm

Úplný názov mesiaca (január až december).

q

Dátum zobrazený ako štvrťrok v roku (1 až 4).

y

Číslo dňa v roku (1 až 366).

rr

Posledné dve číslice roka (01 až 99).

rrrr

Úplné zobrazenie roka (0100 až 9999).

h

Hodina vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 23).

hh

Hodina vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 23).

m

Minúta vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 59).

mm

Minúta vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 59).

s

Sekunda vyjadrená podľa potreby jednomiestnym alebo dvojmiestnym číslom (0 až 59).

ss

Sekunda vyjadrená dvojmiestnym číslom (00 až 59).

ttttt

Rovnaký formát ako vopred definovaný formát Dlhý čas.

AM/PM

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením veľkými písmenami AM alebo PM (podľa potreby).

am/pm

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením malými písmenami am alebo pm (podľa potreby).

A/P

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením veľkými písmenami A alebo P (podľa potreby).

a/p

Čas v dvanásťhodinovom formáte s označením malými písmenami a alebo p (podľa potreby).

AMPM

Čas v dvanásťhodinovom formáte so symbolom označovania dopoludnia/odpoludnia podľa nastavenia určeného v miestnom nastavení Windowsu.


Vlastné formáty sa zobrazujú na základe nastavení špecifikovaných v miestnych nastaveniach Windowsu. Vlastné formáty, ktoré nie sú konzistentné s nastaveniami špecifikovanými v miestnych nastaveniach Windowsu budú ignorované.

Poznámka: Ak chcete do vlastného formátu pridať čiarku alebo iný oddeľovač, zadajte oddeľovač v úvodzovkách nasledovným spôsobom: mmm d", "rrrr.

Príklad

Nasledovné príklady predstavujú vlastné formáty dátumu a času.

Nastavenie

Zobrazenie

ddd", "d. mmm" "rrrr

po, 2. jún 1997

d. mmmm" "yyyy

2. júna 1997

"Toto je týždeň číslo "ww

Toto je týždeň číslo 22

"Dnes je "dddd

Dnes je utorok


Na zobrazenie dátumu pred naším letopočtom a po našom letopočte môžete použiť vlastný formát, ktorý sa nastaví podľa toho, či sa zadá kladné alebo záporné číslo. Ak chcete zistiť, ako to funguje, vytvorte nové pole tabuľky, nastavte typ údajov na číslo a zadajte formát nasledovným spôsobom:

"n.l. " #;# " p.n.l."

Kladné čísla sa zobrazia ako roky s textom n.l. pred rokom. Záporné čísla sa zobrazia ako roky s textom p.n.l. za rokom.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×