Vlastnosť Formát

Vzťahuje sa na

Objekt ComboBox

Objekt TextBox

Ak chcete prispôsobiť spôsob, akým sa zobrazujú a tlačia čísla, dátumy, časy a text, môžete využiť vlastnosť Formát. Výraz reťazca na čítanie a zapisovanie.

Výraz Formát

(povinný). Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Poznámky

Môžete použiť niektorý z preddefinovaných formátov alebo môžete vytvoriť vlastný prostredníctvom symbolov formátovania.

Vlastnosť Formát používa rôzne nastavenia pre rôzne typy údajov.

Pre ovládací prvok môžete nastaviť vlastnosť v hárku vlastností ovládacieho prvku. Pre pole môžete nastaviť túto vlastnosť v návrhovom zobrazení tabuľky (v časti Vlastnosti poľa) alebo prostredníctvom zobrazenia Návrh v okne dotazu (v hárku vlastností Vlastnosti poľa). Môžete tiež použiť makro alebo kód jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

Poznámka: V programe Visual Basic zadajte reťazcový výraz zodpovedajúci niektorému z preddefinovaných formátov alebo zadajte vlastný formát.

Vlastnosť Formát ovplyvňuje len spôsob zobrazenia údajov. Nemá vplyv na spôsob ukladania údajov.

Microsoft Office Access 2007poskytuje vopred definované formáty pre typy údajov Dátum, Čas, Mena, Text a poznámka, respektíve Áno/Nie. Vopred definované formáty závisia od krajiny alebo oblasti, ktorú možno určiť dvojitým kliknutím na položku Miestne nastavenia v Ovládacom paneli systému Windows. Access zobrazí formáty zodpovedajúce vybranej krajine alebo oblasti. Ak je napríklad na karte Všeobecné vybraté nastavenie Angličtina (Spojené štáty), údaj 1234,56 vo formáte Mena sa zobrazí ako $1,234.56, ale ak je na karte Všeobecné vybraté nastavenie Angličtina (Spojené kráľovstvo), číslo sa zobrazí ako £1,234.56.

Ak ste nastavili vlastnosť poľa Formát v návrhovom zobrazení tabuľky, Access tento formát použije na zobrazenie údajov v údajovom hárku. Vlastnosť Formát daného poľa sa tiež použije na nové ovládacie prvky vo formulároch a zostavách.

Vo vlastných formátoch pre akýkoľvek typ údajov môžete použiť nasledujúce symboly.

Symbol

Význam

(medzera)

Zobrazí medzery ako doslovné znaky.

"ABC"

Akýkoľvek obsah úvodzoviek sa zobrazí ako doslovné znaky

!

Namiesto zarovnania doprava sa vynúti zarovnanie doľava.

*

Nasledujúcim znakom sa vyplní voľné miesto.

\

Zobrazí nasledujúci znak ako doslovný znak. Doslovné znaky môžete zobraziť aj vložením do úvodzoviek.

[farba]

Zobrazí formátované údaje vo farbe uvedenej v zátvorke. Dostupné farby: Čierna, modrá, zelená, azúrová, červená, purpurová, žltá, biela.


Vlastné symboly formátovania pre typy údajov Číslo a Mena nie je možné kombinovať s formátovacími symbolmi Dátum/Čas, Áno/Nie, Text a poznámka.

Ak ste definovali vstupnú masku a vlastnosť Formátnastavili pre tie isté údaje, vlastnosť Formát má prednosť pri zobrazení údajov a vstupná maska sa neberie do úvahy. Ak napríklad vytvoríte vstupnú masku Heslo v zobrazení Návrh pre danú tabuľku, a zároveň pre dané pole nastavíte aj vlastnosť Formát v tabuľke alebo ovládacom prvku formulára, vstupná maska Heslo sa ignoruje a zobrazenie údajov vezme do úvahy len vlastnosť Formát.

Príklad

Nasledujúce tri príklady nastavujú vlastnosť formát prostredníctvom vopred definovaného formátu:

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

Ďalší príklad nastaví vlastnosť Formát pomocou vlastného formátu. Tento formát zobrazuje dátum takto: Január 1995.

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Nasledujúci príklad poskytuje názornú ukážku funkcie VBA, ktorá formátuje číselné údaje prostredníctvom formátu Mena a textové údaje prepisuje iba na veľké písmená. Volanie funkcie sa spúšťa pri udalosti OnLostFocus neviazaného ovládacieho prvku TaxRefund.

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×