Vlastnosť AutomatickýPrechodNaĎalšiuPoložku

Vzťahuje sa na

Objekt TextBox

Pomocou vlastnosti AutomatickýPrechodNaĎalšiuPoložku môžete určiť, či sa automatický prechod na ďalší prvok objaví po zadaní posledného znaku, ktorý povoľuje vstupná maska ovládacieho prvku textového poľa. Automatický prechod na ďalší prvok presunie zameranie na ďalší ovládací prvok, ako ho určí poradie prvkov formulára. Booleovský výraz na čítanie a zapisovanie.

výraz.AutomatickýPrechodNaĎalšiuPoložku

výraz (povinný) Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Nastavenie

Vlastnosť AutomatickýPrechodNaĎalšiuPoložku používa tieto nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

Vytvorí kartu po zadaní posledného povoleného znaku v textovom poli.

Nie

False.

(Predvolené) Nevytvorí kartu po zadaní posledného povoleného znaku v textovom poli.


Túto vlastnosť môžete nastaviť tak, že použijete hárok vlastností formulára, makro alebo kód Visual Basic for Applications (VBA).

Túto vlastnosť môžete nastaviť na predvolené hodnoty tak, že pre ovládací prvok použijete predvolený štýl ovládacieho prvku alebo vlastnosť PredvolenýOvládacíPrvok v kóde VBA.

Vlastnosť AutomatickýPrechodNaĎalšiuPoložku ovplyvní správanie karty pre zobrazenie formulára aj údajové zobrazenie.

Poznámky

Pomocou vlastnosti VstupnáMaska môžete vytvoriť vstupnú masku pre ovládací prvok.

Môžete tiež vytvoriť vstupnú masku pre ovládací prvok textového poľa viazaného na pole tak, že nastavíte vlastnosť VstupnáMaska pre pole v základnej tabuľke alebo dotaze formulára. Ak sa pole presunie do formulára zo zoznamu polí, vstupnú masku poľa zdedí ovládací prvok textového poľa.

Vlastnosť AutomatickýPrechodNaĎalšiuPoložku môžete napríklad použiť, ak máte textové pole vo formulári, v ktorom zvyčajne zadávate maximálny počet znakov pre každý záznam. Po zadaní maximálneho počtu znakov sa zameranie automaticky presunie na ďalší ovládací prvok v poradí. Túto vlastnosť môžete napríklad použiť pre pole TypKategórie, ktoré musí vždy obsahovať päť znakov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×