Vkladanie, vytváranie alebo odstraňovanie polí uchovávajúcich textové údaje

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pole typu Text sa pridáva v prípade, ak potrebujete uchovávať menšie množstvá textových údajov, ako sú mená, adresy a telefónne čísla. Pridávanie a odstraňovanie polí typu Text v nových alebo existujúcich databázových tabuľkách pomocou programu Microsoft Office Access 2007 je popísané v tomto článku.

Obsah tohto článku

Polia typu Text

Pridanie textového poľa v údajovom zobrazení

Pridanie textového poľa v návrhovom zobrazení

Odstránenie textového poľa

Odkaz na vlastnosti textového poľa

Polia typu Text

Ak ste s programom Office Access 2007 ešte nepracovali, zapamätajte si, že údaje sa v databáze uchovávajú v jednej alebo viacerých tabuľkách. Informácie môžete zobraziť v údajovom hárku, čiže v mriežke podobnej pracovnému hárku programu Microsoft Office Excel 2007, alebo vo formulári na zadávanie údajov či v zostave, ale sú v databáze v skutočnosti uložené v jednej alebo viacerých tabuľkách. Každá tabuľka pozostáva z množiny polí (stĺpce) a každé pole je nastavené na prijímanie určitého typu údajov. Ak napríklad potrebujete uchovávať dátumy a časy, nastavíte pre pole typ údajov Date/Time. Ak potrebujete uchovávať textové údaje, ako sú napríklad mená, adresy alebo telefónne čísla, nastavíte pre pole typ údajov Text. Ak chcete uchovávať väčšie množstvo textu (viac ako 256 znakov), nastavíte pre pole typ údajov Memo.

Špecifikácie poľa typu Text

Polia typu Text v programe Office Access 2007 môžu obsahovať najviac 256 alfanumerických znakov. Všetkých 256 znakov môžete zobraziť v poli tabuľky a v ovládacom prvku vo formulári alebo v zostave. Na rozdiel od polí typu Memo nemôžete na údaje v poli typu Text použiť formátovanie RTF. K dispozícii sú však vlastné formáty zobrazenia a môžete použiť aj vstupné masky, ktoré určujú, ako budú používatelia zadávať údaje.

Ďalšie informácie o formátovaní údajov typu Text nájdete v článku Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách. Informácie o vstupných maskách nájdete v článku Vytvorenie vstupnej masky zadajte polí a ovládacích prvkov hodnôt v konkrétnom formáte.

Spôsoby vytvárania polí typu Text

V programe Office Access 2007 je k dispozícii viacero možností pridania poľa typu Text do novej alebo existujúcej tabuľky:

 • Údajové zobrazenie    V údajovom zobrazení môžete pridať pole typu Text do novej alebo existujúcej tabuľky pridaním nového poľa a zadaním textu do prázdneho riadka v poli alebo prilepením až 256 znakov textu do prázdneho riadka. Môžete tiež vybrať typ údajov v rozbaľovacom zozname a nastaviť vlastnosti, ako je napríklad vlastnosť Vyžaduje sa, ktorá núti používateľov zadať údaje do poľa, alebo vlastnosť Je jedinečný, ktorá núti používateľov zadávať do polí iné než duplicitné hodnoty.

 • Návrhové zobrazenie    Návrhové zobrazenie slúži na pridanie poľa typu Text a nastavenie vlastností pre pole, ktoré nie je možné nastaviť v údajovom zobrazení. Vlastnosti zahŕňajú vstupné masky a predvolenú hodnotu pre pole. Ďalšie informácie o vlastnostiach polí, ktoré môžete nastaviť v návrhovom zobrazení, v téme odkaz na vlastnosti poľa Text na konci tohto článku.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu Text v údajovom zobrazení

V postupe v tejto časti je vysvetlené, ako je možné pridať pole typu Text do existujúcej tabuľky a do novej tabuľky v údajovom zobrazení. Ak ste s programom Access ešte nepracovali, zapamätajte si, že údajový hárok je mriežka, ktorá vyzerá podobne ako pracovný hárok programu Office Excel 2007.

Pridanie poľa typu Text do existujúcej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Program Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 4. Ak je to potrebné, prejdite do prvého prázdneho poľa. V programe Access sa v riadku hlavičky každého nového poľa na základe predvoleného nastavenia zobrazuje text Pridať nové pole.

 5. Dvakrát kliknite na hlavičku riadka a zadajte názov nového poľa.

 6. Vyberte prvý prázdny riadok pod hlavičkou a potom zadajte blok textu alebo kombináciu textu a čísel. Môžete zadať najviac 256 znakov. Typ údajov Text sa pre pole v programe Access odvodí v prípade, že zadáte text alebo kombináciu textu s dĺžkou menšou ako 256 znakov. Ak zadáte viac ako 256 znakov, v programe Access sa odvodí typ údajov Memo.

  alebo

  Do prvého riadka prilepte najviac 256 znakov.

 7. Uložte zmeny.

Pridanie poľa typu Text do novej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

  V programe Access sa otvorí nová tabuľka v údajovom zobrazení. Nová tabuľka je znázornená na tomto obrázku:

  Nová, prázdna tabuľka v novej databáze

 4. Kliknite na položku Uložiť vzhľad tlačidla a v dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov pre novú tabuľku.

 5. V prvom poli tabuľky dvakrát kliknite na riadok hlavičky (je označený ako Pridať nové pole) a zadajte názov poľa.

 6. Vyberte prvý prázdny riadok pod hlavičkou a potom zadajte blok textu alebo kombináciu textu a čísel. Môžete zadať najviac 256 znakov. Typ údajov Text sa pre pole v programe Access odvodí v prípade, že zadáte text alebo kombináciu textu a čísel s dĺžkou menšou ako 256 znakov. Ak zadáte viac ako 256 znakov, v programe Access sa odvodí typ údajov Memo.

  alebo

  Do prvého riadka prilepte najviac 256 znakov.

  alebo

  Na karte Údajový hárok v skupine Typ údajov a formátovanie vyberte v zozname Typ údajov položku Text.

Na začiatok stránky

Pridanie poľa typu Text v návrhovom zobrazení

Návrhové zobrazenie slúži na pridanie poľa typu Text do novej alebo existujúcej tabuľky a na nastavenie alebo zmenu vlastností poľa, ktoré nie je možné nastaviť alebo zmeniť v údajovom zobrazení. Môžete napríklad zadať vstupnú masku alebo predvolenú hodnotu. Pridávanie poľa typu Text a nastavenie vlastností pre pole sú vysvetlené v tejto časti.

Pridanie poľa typu Text do existujúcej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 4. V stĺpci Názov poľa vyberte prvý prázdny riadok a potom zadajte názov pre pole.

 5. V stĺpci Typ údajov vyberte susediacu bunku a potom v zozname vyberte položku Text.

 6. Uložte zmeny.

Pridanie poľa typu Text do novej tabuľky

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Tabuľky na položku Tabuľka.

 4. Kliknite na položku Uložiť vzhľad tlačidla a v dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov pre novú tabuľku.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na kartu dokumentu pre novú tabuľku a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 6. V stĺpci Názov poľa vyberte prvý prázdny riadok a potom zadajte názov pre pole.

 7. V stĺpci Typ údajov vyberte susediacu bunku a potom v zozname vyberte položku Text.

 8. Uložte zmeny. Ak chcete nastaviť vlastnosti pre pole, nechajte tabuľku otvorenú v návrhovom zobrazení a pokračujte ďalšími krokmi.

Nastavenie alebo zmena vlastností poľa

 1. Na karte Všeobecné v dolnej časti návrhára tabuliek v časti Vlastnosti poľa vyhľadajte vlastnosť, ktorú chcete zmeniť.

 2. Vyberte pole vedľa názvu vlastnosti. V závislosti od vlastností, môžete pokračovať v zadávaní údajov (napríklad predvolený text alebo vstupná maska), spustite Zostavovač výrazov kliknutím na Tlačidlo zostavovača alebo vyberte niektorú z možností v zozname.

  Informácie o spôsobe použitia vlastnosti poľa získate tak, že vlastnosť vyberiete a potom stlačíte kláves F1.

Na začiatok stránky

Odstránenie poľa typu Text

Na odstránenie poľa typu Text z tabuľky môžete použiť údajové alebo návrhové zobrazenie. Ak však odstránite pole typu Text, ktoré obsahuje údaje, údaje sa natrvalo stratia a odstránenie nie je možné vrátiť späť. Preto by ste mali databázu pred odstránením polí tabuliek alebo iných súčastí databáz zálohovať.

Odstránenie poľa typu Text v údajovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť.

  Program Access otvorí tabuľku v údajovom zobrazení.

 4. Vyhľadajte pole typu Text, kliknite pravým tlačidlom myši na riadok hlavičky (názov) a potom kliknite na položku Odstrániť stĺpec.

Odstránenie poľa typu Text v návrhovom zobrazení

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvorenie vyberte databázu a otvorte ju.

 3. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

  Tabuľka sa v programe Access otvorí v návrhovom zobrazení.

 4. Kliknite na selektor riadka (prázdny štvorec) vedľa poľa typu Text a potom stlačte kláves DELETE.

  alebo

  Kliknite pravým tlačidlom myši na selektor riadka a potom kliknite na položku Odstrániť riadky.

 5. Kliknutím na možnosť Áno potvrďte odstránenie.

Na začiatok stránky

Vlastnosti poľa typu Text

Pri používaní návrhového zobrazenia na pridanie poľa typu Text do tabuľky je možné nastaviť a zmeniť niektoré vlastnosti poľa. Nasledovná tabuľka obsahuje vlastnosti polí typu Text, popisuje ich funkcie a vysvetľuje použitie nastavení a ich zmenu.

Vlastnosť

Použitie

Veľkosť poľa

Riadi veľkosť textových polí. Platné hodnoty: 0 až 255. Ak táto vlastnosť zostane prázdna, pole bude akceptovať 256 znakov.

Formát

Znaky vlastného formátovania sa zadávajú na definovanie formátu zobrazenia. Tu definované formáty sa zobrazia v údajových hárkoch, formulároch a zostavách.

Ďalšie informácie o vlastných formátoch nájdete v článku Formátovanie údajov v tabuľkách, formulároch a zostavách.

Vstupná maska

Vstupná maska sa definuje, ak je potrebné riadiť spôsob zadávania údajov do poľa používateľmi.

Ďalšie informácie o používaní vstupných masiek nájdete v článku Vytvorenie vstupnej masky zadajte polí a ovládacích prvkov hodnôt v konkrétnom formáte.

Popis

Určuje názov poľa typu Text. Táto vlastnosť povoľuje až 2 048 znakov. Ak nezadáte popis, v programe Access sa použije predvolený názov poľa.

Predvolená hodnota

Určuje hodnotu, ktorá sa automaticky zobrazí v poli pri vytváraní nového záznamu. V tabuľke adries môžete nastaviť napríklad predvolenú hodnotu pre pole Mesto na určité mesto. Používatelia potom môžu pri zadávaní záznamu do tabuľky prijať túto hodnotu alebo zadať názov iného mesta. Maximálna dĺžka: 255 znakov.

Overovacie pravidlo

Určuje požiadavky na údaje zadávané do celého záznamu, jednotlivého poľa alebo ovládacieho prvku. Ak používateľ zadá údaje, ktoré porušujú pravidlo, môžete použiť vlastnosť Text overenia na zadanie výsledného chybového hlásenia. Maximálna dĺžka je 2 048 znakov.

Ďalšie informácie o vytváraní overovacích pravidiel nájdete v článku Vytvorenie overovacieho pravidla na overenie údajov v poli.

Text overenia

Určuje text v chybovom hlásení, ktoré sa zobrazí, keď používatelia porušia overovacie pravidlo. Maximálna dĺžka: 255 znakov.

Ďalšie informácie o vytváraní overovacích pravidiel nájdete v článku Vytvorenie overovacieho pravidla na overenie údajov v poli.

Požadovaný

Ak je pre túto vlastnosť nastavená hodnota Áno, je nutné zadať hodnotu do poľa alebo do ostatných ovládacích prvkov, ktoré sú naviazané na pole. Táto hodnota okrem toho nesmie byť null.

Povoliť nulovú dĺžku

Ak táto vlastnosť je nastavená na Áno, v poli môžete zadať reťazce s nulovou dĺžkou. Reťazec s nulovou dĺžkou neobsahuje žiadne znaky. Ju použijete na určenie, či viete, že neexistuje žiadna hodnota pre pole. Reťazec s nulovou dĺžkou zadáte zadaním dvoch dvojitých úvodzoviek bez medzery medzi nimi ("").

Indexované

Index sa používa na zrýchlenie dotazov, operácií zoraďovania a zoskupovania spustených pri veľkom množstve údajov. Indexy môžete použiť aj na to, aby ste používateľom zabránili v zadávaní duplicitných údajov. Možnosti:

 • Nie     Vypne indexovanie (predvolená hodnota).

 • Áno (duplicity povolené)     Indexuje pole a povoľuje duplicitné hodnoty. Môžete mať napríklad duplicitné mená a priezviská.

 • Áno (bez duplicít)     Indexuje pole a nepovoľuje duplicitné hodnoty.

Kompresia kódu Unicode

Kód Unicode sa v programe Access používa na vyjadrenie údajov v poliach typu Text, Memo a Hyperlink. Keďže kód Unicode používa namiesto jedného bajtu dva bajty na jeden znak, zaberá viac ukladacieho priestoru.

Na kompenzáciu tohto efektu a na zabezpečenie optimálneho výkonu sa v programe Access pre polia typu Text, Memo a Hypertextové prepojenie nastaví predvolená hodnota tejto vlastnosti na možnosť Áno. Ak je pre vlastnosť nastavená hodnota Áno, každý znak, ktorého prvý bajt je nula, sa pri uložení skomprimuje a pri načítaní sa dekomprimuje.

Režim IME

Určuje editor IME, čo je nástroj na používanie anglických verzií programu Access s poľami vytvorenými v japonských alebo kórejských verziách programu Access. Predvolená hodnota: Bez kontroly. Ďalšie informácie o používaní tejto vlastnosti získate po stlačení klávesu F1.

Režim vety IME

Určuje typ údajov, ktoré môžete zadať pomocou editora IME. Ďalšie informácie o používaní tejto vlastnosti získate po stlačení klávesu F1.

Inteligentné značky

Inteligentné značky sa zadávajú pre pole a všetky ovládacie prvky naviazané na pole. Inteligentné značky sú súčasti, ktoré rozpoznávajú typy údajov v poli a umožňujú vám vykonávať akcie na základe tohto typu. Napríklad v poli E-mailová adresa môže inteligentná značka vytvoriť novú e-mailovú správu alebo pridať adresu do zoznamu kontaktov.

Kliknite na položku Tlačidlo zostavovača Ak chcete zobraziť zoznam dostupných inteligentné značky.

Zarovnanie textu

Určuje zarovnanie údajov v poli typu Text. Možnosti:

 • Všeobecné     Celý text sa zarovná doľava.

 • Doľava     Celý text zarovná doľava.

 • Na stred     Celý text sa zarovná na stred.

 • Doprava     Celý text sa zarovná doprava.

 • Rozmiestniť     Celý text sa rovnomerne rozmiestni vzhľadom na obe strany poľa alebo textového poľa.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×