Vkladanie komentárov a poznámok v Exceli

Do buniek môžete pridávať komentáre. Ak bunka obsahuje komentár, v rohu tejto bunky sa zobrazuje indikátor. Po umiestnení ukazovateľa na bunku sa zobrazí aj komentár.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Nový komentár.

 2. Zadajte komentár.

 3. Kliknite na tlačidlo Zverejniť (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter).

 4. Ak chcú iní používatelia pridať svoj komentár k danému komentáru, môžu kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a vybrať položku Odpovedať na komentár.

 • Ak chcete upraviť postupný komentár, umiestnite kurzor na bunku. Potom podržte ukazovateľ myši nad samotným textom komentára a kliknite na položku Upraviť.

 • Ak chcete odstrániť postupný komentár, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom na položku Odstrániť komentár.

 • Ak chcete odstrániť odpoveď, umiestnite kurzor na bunku. Potom podržte ukazovateľ myši nad samotným textom odpovede a kliknite na položku Odstrániť.

 • Ak je vlákno komentára dokončené, môžete ho označiť ako vyriešený: umiestnite kurzor na bunku a potom kliknite na položku ... > vlákno. Poznámka bude naďalej viditeľná, ale k dispozícii nie sú žiadne ďalšie dodatky, pokiaľ sa neotvorí. Každý, kto má prístup zapisovať do zošita, môže odstrániť alebo opätovne otvoriť komentáre.

Poznámka: Nezabúdajte, že ostatní používatelia budú môcť komentáre upravovať. Komentáre v dokumentoch balíka Office sú uložené v súbore, takže každý používateľ s prístupom na úpravu súboru môže upraviť svoj komentár.

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Vložiť komentár (alebo stlačte kombináciu klávesov Shift + F2). Ak používate Excel pre Office 365, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Nová poznámka.

 2. Napíšte text poznámky.

 3. Kliknite mimo bunky.

Ak chcete upraviť poznámku, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Upraviť komentár. Ak používate Excel pre Office 365, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Upraviť poznámku

Ak chcete odstrániť poznámku, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Odstrániť komentár. Ak používate Excel pre Office 365, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a vyberte položku Odstrániť poznámku.

V Exceli pre Office 365 existujú dva typy komentárov: komentáre a poznámky. Ďalšie informácie nájdete v článku Postupné komentáre a poznámky.

 1. Vyberte bunku alebo bunky obsahujúce komentáre, ktoré chcete kopírovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 3. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 4. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne kliknite v časti Prilepiť na položku Komentáre a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete zrušiť Pohyblivé orámovanie, kliknite na inú bunku alebo stlačte kláves ESC.

Poznámky: 

 • Po kliknutí na tlačidlo OK nestláčajte kláves Enter. Ak ho stlačíte, obsah bunky sa skopíruje do oblasti prilepenia ku komentáru.

 • Skopírované komentáre nahradia existujúce komentáre v cieľovej oblasti.

Excel predvolene zobrazuje indikátor, ak bunka obsahuje komentár alebo poznámku. Môžete riadiť spôsob, akým Excel zobrazuje komentáre a indikátory v bunkách zmenou predvoleného nastavenia tak, aby sa komentáre vždy zobrazovali alebo skryli.

 1. Kliknite na kartu Súbor, potom kliknite na položku Možnosti.

 2. V kategórii Rozšírené postupujte v časti Zobraziť takto:

  • Ak chcete skryť komentáre a indikátory v celom zošite, prejdite do časti V prípade buniek s komentármi zobraziť a kliknite na položku Bez komentárov a indikátorov.

  • Ak chcete zobraziť indikátory, ale zobrazovať komentáre iba po prechode ukazovateľa na príslušné bunky, prejdite do časti V prípade buniek s komentármi zobraziť a kliknite na položku Iba indikátory; komentáre po ukázaní.

  • Ak chcete, aby sa komentáre aj indikátory zobrazovali stále, prejdite do časti V prípade buniek s komentármi zobraziť a kliknite na položku Komentáre a indikátory. Majte na pamäti, že v Exceli pre Office 365 sa toto nastavenie vzťahuje len na poznámky, nie na postupné komentáre.

Excel označuje každý postupný komentár menom osoby, ktorá je aktuálne prihlásená so svojím kontom. Toto meno sa nedá zmeniť prepísaním. V prípade poznámok je to iné. Excel označuje poznámky menom, ktoré zadáte v dialógovom okne Možnosti. Nasledujúci postup vysvetľuje, ako zmeniť meno, ktoré sa zobrazuje na poznámkach, nie na postupných komentároch.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. V kategórii Všeobecné prejdite do časti Prispôsobenie osobnej kópie balíka Microsoft Office a zadajte meno do poľa Meno používateľa.

  Poznámky: 

  • Ak je pole Meno používateľa prázdne, Excel automaticky nastaví hodnotu poľa Meno používateľa na vaše meno používateľa a použije toto meno na menovke.

  • Vytváranie menoviek poznámok síce nemôžete potlačiť, menovky však môžete z poznámok odstrániť.

Pozrite tiež

Tlač komentárov a poznámok v Exceli

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Nový komentár.

 2. Zadajte komentár.

 3. Kliknite na tlačidlo uverejniť (alebo stlačte kombináciu klávesov ⌘ + Enter).

 4. Ak chcú iní používatelia pridať svoj komentár k danému komentáru, môžu kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a vybrať položku Odpovedať na komentár.

 • Ak potrebujete upraviť závitový komentár alebo odpovedať, umiestnite kurzor na bunku. Potom umiestnite kurzor nad samotný text komentára a kliknite na položku Upraviť.

 • Ak chcete odstrániť postupný komentár, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom na položku Odstrániť komentár.

 • Ak chcete odstrániť odpoveď, umiestnite kurzor na bunku. Podržte kurzor nad samotným textom odpovede a kliknite na položku odstrániť.

 • Ak je vlákno komentára dokončené, môžete ho označiť ako vyriešený: umiestnite kurzor na bunku a potom kliknite na položku ... > vlákno. Poznámka bude naďalej viditeľná, ale k dispozícii nie sú žiadne ďalšie dodatky, pokiaľ sa neotvorí. Každý, kto má prístup zapisovať do zošita, môže odstrániť alebo opätovne otvoriť komentáre.

 1. Vyberte bunku alebo bunky obsahujúce komentáre, ktoré chcete kopírovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov ⌘ + C.

 3. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 4. V dialógovom okne Prilepiť špeciálne kliknite v časti Prilepiť na položku Komentáre a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Ak chcete zrušiť Pohyblivé orámovanie, kliknite na inú bunku alebo stlačte kláves ESC.

 6. Vyberte cieľovú bunku a potom stlačte kombináciu klávesov ⌘ + V.

Poznámka: Skopírované komentáre nahradia existujúce komentáre v cieľovej oblasti.

Excel pre Mac predvolene zobrazuje indikátor, ak bunka obsahuje komentár alebo poznámku. Môžete riadiť spôsob, akým Excel zobrazuje komentáre a indikátory v bunkách zmenou predvoleného nastavenia tak, aby sa komentáre vždy zobrazovali alebo skryli.

 1. Kliknite na položky Excel > Predvoľby > Zobraziť (v časti Vytváranie).

 2. V dialógovom okne Zobraziť vykonajte v časti Pre bunky s komentármi zobraziť jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete skryť komentáre a indikátory v celom zošite, kliknite na položku Bez komentárov a indikátorov.

  • Ak chcete zobraziť indikátory, ale zobrazovať komentáre iba po prechode ukazovateľa na príslušné bunky, kliknite na položku Iba indikátory; komentáre po ukázaní.

  • Ak chcete, aby sa komentáre aj indikátory zobrazovali stále, kliknite na položku Komentáre a indikátory.

Excel označuje každý postupný komentár menom osoby, ktorá je aktuálne prihlásená so svojím kontom. Toto meno sa nedá zmeniť prepísaním. V prípade poznámok je to iné. Excel označuje poznámky menom, ktoré zadáte v dialógovom okne Možnosti. Nasledujúci postup vysvetľuje, ako zmeniť meno, ktoré sa zobrazuje na poznámkach, nie na postupných komentároch.

 1. Kliknite na položky Excel > Predvoľby > Všeobecné.

 2. V dialógovom okne Všeobecné v časti Prispôsobenie zadajte meno do poľa Meno používateľa.

  Poznámky: 

  • Ak je pole Meno používateľa prázdne, Excel automaticky nastaví hodnotu poľa Meno používateľa na vaše meno používateľa a použije toto meno na menovke.

  • Vytváranie menoviek poznámok síce nemôžete potlačiť, menovky však môžete z poznámok odstrániť.

Pozrite tiež

Tlač komentárov a poznámok v Exceli

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom kliknite na položku Nový komentár.

 2. Na table komentáre zadajte svoj komentár. Komentár môžete dokonca adresovať konkrétnemu používateľovi zadaním symbolu @ a mena používateľa alebo výberom používateľa v rozbaľovacom zozname, ktorý sa zobrazí.

 3. Kliknite na tlačidlo Zverejniť (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Enter).

 4. Ak chcú iní používatelia pridať svoj komentár k danému komentáru, môžu kliknúť pravým tlačidlom myši na bunku a vybrať položku Nová odpoveď.

 • Ak chcete upraviť postupný komentár, kliknite na bunku, kliknite na ikonu Zobraziť komentár, ukážte na komentár, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na položku Upraviť.

 • Ak chcete odstrániť postupný komentár, kliknite pravým tlačidlom myši na bunku a potom na položku Odstrániť komentár.

 • Ak chcete odstrániť odpoveď, kliknite na bunku, kliknite na ikonu Zobraziť komentár, ukážte na komentár, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť.

 • Ak je vlákno komentára dokončené, môžete ho označiť ako vyriešený: v pravom hornom rohu vlákna kliknite na položku ... > vlákno. Poznámka bude naďalej viditeľná, ale k dispozícii nie sú žiadne ďalšie dodatky, pokiaľ sa neotvorí. Každý, kto má prístup zapisovať do zošita, môže odstrániť alebo opätovne otvoriť komentáre.

Poznámka: Pri kopírovaní a prilepovaní komentárov s vláknami do iných buniek Excel pre web tiež prilepí hodnoty bunky.

 1. Vyberte bunku alebo bunky obsahujúce komentáre, ktoré chcete kopírovať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

 3. Vyberte prázdne bunky a stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

Poznámka: Skopírované komentáre nahradia existujúce komentáre v cieľovej oblasti.

 1. V excelovom zošite ťuknite v hárku.

 2. Ťuknite na položku Revízia.

 3. Ťuknite na položku Komentár.

 4. Zadajte svoj komentár a ťuknite na tlačidlo Zverejniť.

 5. Ak chcete odpovedať na komentár, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, a do textového poľa Odpovedať zadajte odpoveď a ťuknite na tlačidlo Zverejniť.

Nižšie uvádzame ďalšie činnosti, ktoré môžete vykonávať s postupnými komentármi v tablete s Androidom:

 • Ak chcete zobraziť konkrétnu vlákno, ťuknite na bunku a potom ťuknite na fialovú ikonu komentára.

 • Ak chcete zobraziť všetky vlákna v hárku, ťuknite na položku Revízia a potom ťuknite na položku Zobraziť komentáre.

 • Ak chcete upraviť konkrétny komentár vo vlákne, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na konkrétny komentár, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku Upraviť. Upravte komentár podľa potreby a potom kliknite na položku Uložiť.

 • Ak chcete odstrániť konkrétny komentár vo vlákne, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na komentár, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstrániť.

 • Ak chcete odstrániť celé vlákno, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorý sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na položku ... (ikona tri bodky) vedľa prvého komentára vo vlákne a ťuknite na položku Odstrániť vlákno.

 • Ak chcete vyriešiť vlákno, ťuknite na bunku, ktorá obsahuje komentár, ťuknite na ikonu fialového komentára, ktorá sa nad ňou zobrazuje, ťuknite na položku ... (ikona tri bodky) vedľa prvého komentára vo vlákne a ťuknite na položku vyriešiť vlákno.

 1. Ťuknite na ikonu Upraviť Ťuknutím zobrazte pás s nástrojmi v telefóne s Androidom.

 2. Ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Revízia.

  Ťuknite na položku Revízia

 3. Ťuknite na položku Komentár, zadajte svoj komentár a potom ťuknite na tlačidlo Zverejniť.

 4. Ak chcete odpovedať na komentár, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, a do textového poľa Odpovedať zadajte odpoveď a ťuknite na tlačidlo Zverejniť.

Nižšie uvádzame ďalšie činnosti, ktoré môžete vykonávať s postupnými komentármi v telefóne s Androidom:

 • Ak chcete zobraziť konkrétnu vlákno, ťuknite na bunku a potom ťuknite na fialovú ikonu komentára.

 • Ak chcete zobraziť všetky vlákna v hárku, ťuknite na položku Revízia a potom ťuknite na položku Zobraziť komentáre.

 • Ak chcete upraviť konkrétny komentár vo vlákne, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na konkrétny komentár, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku Upraviť. Upravte komentár podľa potreby a potom kliknite na položku Uložiť.

 • Ak chcete odstrániť konkrétny komentár vo vlákne, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na komentár, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstrániť.

 • Ak chcete odstrániť celé vlákno, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorý sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na položku ... (ikona tri bodky) vedľa prvého komentára vo vlákne a ťuknite na položku Odstrániť vlákno.

 • Ak chcete vyriešiť vlákno, ťuknite na bunku, ktorá obsahuje komentár, ťuknite na ikonu fialového komentára, ktorá sa nad ňou zobrazuje, ťuknite na položku ... (ikona tri bodky) vedľa prvého komentára vo vlákne a ťuknite na položku vyriešiť vlákno.

 1. V excelovom zošite ťuknite v hárku.

 2. Ťuknite na položku Vložiť.

 3. Ťuknite na položku Komentár .

 4. Zadajte svoj komentár a ťuknite na tlačidlo Zverejniť.

 5. Ak chcete odpovedať na komentár, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, a do textového poľa Odpovedať zadajte odpoveď a ťuknite na tlačidlo Zverejniť.

Nižšie uvádzame ďalšie činnosti, ktoré môžete vykonávať s postupnými komentármi v iPade:

 • Ak chcete zobraziť konkrétnu vlákno, ťuknite na bunku a potom ťuknite na fialovú ikonu komentára.

 • Ak chcete zobraziť všetky vlákna v hárku, ťuknite na položku Revízia a potom ťuknite na položku Zobraziť komentáre.

 • Ak chcete upraviť konkrétny komentár vo vlákne, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na konkrétny komentár, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku Upraviť. Upravte komentár podľa potreby a potom kliknite na položku Uložiť.

 • Ak chcete odstrániť konkrétny komentár vo vlákne, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na komentár, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstrániť.

 • Ak chcete odstrániť celé vlákno, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorý sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na položku ... (ikona tri bodky) vedľa prvého komentára vo vlákne a ťuknite na položku Odstrániť vlákno.

 1. Ťuknite na ikonu Upraviť Ťuknutím zobrazte pás s nástrojmi v iPhone.

 2. Ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Revízia.

  Ťuknite na položku Revízia

 3. Ťuknite na položku Komentár, zadajte svoj komentár a potom ťuknite na tlačidlo Zverejniť.

  Zadajte komentár a potom ťuknite na ikonu zverejnenia
 4. Ak chcete odpovedať na komentár, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, a do textového poľa Odpovedať zadajte odpoveď a ťuknite na tlačidlo Zverejniť.

 5. Po dokončení kliknite na zelenú šípku nadol.

Nižšie uvádzame ďalšie činnosti, ktoré môžete vykonávať s postupnými komentármi v iPhone:

 • Ak chcete zobraziť konkrétnu vlákno, ťuknite na bunku a potom ťuknite na fialovú ikonu komentára.

 • Ak chcete zobraziť všetky vlákna v hárku, ťuknite na položku Revízia a potom ťuknite na položku Zobraziť komentáre.

  Vedľajšia ponuka Komentáre v iPhone

 • Ak chcete upraviť konkrétny komentár vo vlákne, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na konkrétny komentár, ktorý chcete upraviť, a potom ťuknite na položku Upraviť. Upravte komentár podľa potreby a potom kliknite na položku Uložiť.

 • Ak chcete odstrániť konkrétny komentár vo vlákne, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorá sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na komentár, ktorý chcete odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstrániť.

 • Ak chcete odstrániť celé vlákno, ťuknite na bunku (ktorá obsahuje komentár), ťuknite na fialovú ikonu komentára, ktorý sa zobrazuje nad ňou, ťuknite na položku ... (ikona tri bodky) vedľa prvého komentára vo vlákne a ťuknite na položku Odstrániť vlákno.

 1. V excelovom zošite ťuknite v hárku.

 2. Ťuknite na položku Vložiť.

 3. Ťuknite na položku Komentár .

  Pridanie komentára v Exceli Mobile pre Windows 10

 4. Zadajte komentár.

 5. Ak chcete ukončiť písanie komentára, ťuknite mimo poľa komentára.

 6. Ak chcete komentár zobraziť, ťuknite na komentár v zošite.

  Ak chcete komentár odstrániť, ťuknite na ikonu komentára a potom ťuknite na ikonu X.

 1. Ťuknite na položku Viac Ťuknutím zobrazte pás s nástrojmi v telefóne s Windowsom.

 2. Ťuknite na položku Domov a potom ťuknite na položku Revízia.

  Ťuknite na položku Revízia

 3. Ak chcete pridať komentár, ťuknite na položku Komentár v telefóne s Windowsom, zadajte svoj komentár a potom ťuknite na položku Hotovo.

 4. Ak chcete zmeniť alebo upraviť existujúce komentáre, ťuknite na komentár.

  Ak chcete upraviť komentár, ťuknite na ikonu Upraviť komentár.

  Pridanie komentára

  Ak chcete odstrániť komentár, ťuknite na ikonu Odstrániť komentár.

  Odstrániť komentár

  Po dokončení zmien zavrite pole komentára ťuknutím znak X v telefóne s Windowsom.

Dôležité: Nezabúdajte, že ostatní používatelia budú môcť komentáre upravovať. Komentáre v dokumente balíka Office sú uložené v súbore, takže každý používateľ s prístupom na úpravu súboru môže upraviť svoj komentár.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×