Vkladanie čísel strán na pracovné hárky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete vytlačiť hárok programu Microsoft Excel s číslami strán, môžete ich vložiť do hlavičky alebo päty na stranách hárka. Vložené čísla strán sa nezobrazujú v normálnom zobrazení hárka, zobrazujú sa iba v zobrazení rozloženia strany a na vytlačených stranách.

Poznámka: Snímky obrazovky v tomto článku boli vytvorené v programe Excel 2016. Pri inej verzii sa môže zobrazenie líšiť, no ak nie je uvedené inak, funkcie zostávajú rovnaké.

Pridanie čísel strán do jedného hárka

 1. Kliknite na hárok, v ktorom chcete vložiť čísla strán

 2. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Možnosť Hlavička a päta na karte Vložiť

  Excel zobrazí hárok v zobrazení rozloženia strany. Toto zobrazenie môžete zobraziť aj kliknutím na tlačidlo Rozloženie strany Vzhľad tlačidla v stavovom riadku.

 3. V hárku kliknite na položku Kliknutím pridať hlavičku alebo Kliknutím pridať pätu.

  Zobrazia sa Nástroje hlavičiek a piat s kartou Návrh.

 4. Ak chcete zadať, kde sa má číslo strany v hlavičke alebo päte zobraziť, kliknite do poľa Ľavá časť, Stredná časť alebo Pravá časť hlavičky alebo päty.

 5. Na karte Návrh kliknite v skupine Hlavička a päta – prvky na položku Číslo strany.

  V skupine Hlavička a päta – Prvky kliknite na tlačidlo Číslo strany

  Zástupný objekt &[strana] sa zobrazí vo vybratej časti.

  Ak chcete pridať celkový počet strán, zadajte medzeru za reťazcom &[strana], napíšte slovo z, za ním medzeru a potom v skupine Hlavička a päta – prvky kliknite na položku Počet strán.

  Vo vybratej časti sa zobrazí zástupný objekt &[strana] z &[strán].

 6. Na zobrazenie skutočných čísiel strán v zobrazení Rozloženie strany kliknite niekam mimo hlavičky alebo päty.

 7. Po skončení práce v zobrazení Rozloženie strany kliknite na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia zošitov na položku Normálne.

  Na karte Zobraziť kliknite na položku Normálne

  Taktiež môžete v stavovom riadku kliknúť na tlačidlo Normálne Obrázok tlačidla .

  Čísla strán môžete do hárka vložiť v zobrazení rozloženia strany, v ktorom sa zobrazujú, alebo môžete použiť dialógové okno Nastavenie strany, ak chcete vložiť čísla strán do viacerých hárkov súčasne. V iných typoch hárkov, napríklad hárkoch s grafom, môžete čísla strán vložiť iba pomocou dialógového okna Nastavenie strany.

Pridanie čísel strán do viacerých hárkov

Čísla strán môžete vložiť do viacerých hárkov zošita v dialógovom okne Nastavenie strany. Ak napríklad zošit obsahuje dva hárky s dĺžkou dvoch strán, prvý hárok bude obsahovať dve strany s číslami 1 a 2. Druhý hárok bude tiež obsahovať dve strany očíslované ako 1 a 2.

Tip: Ak chcete pridať čísla strán na všetky hárky v zošite v sekvenčnom poradí, treba zmeniť číslo, ktorým jednotlivé hárky začínajú. Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenie iného čísla pre prvú stranu.

 1. Kliknite na hárky alebo hárky s grafom, na ktoré chcete pridať čísla strán.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Jeden hárok

Kliknite na kartu hárka.

Kliknite na kartu Hárok

Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

Kliknite na šípky posúvača hárka

Dva alebo viaceré susediace hárky

Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Shift a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

Dva alebo viaceré nesusediace hárky

Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Ctrl a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

Všetky hárky v zošite

Kliknite na kartu hárka a potom vyberte položku Vybrať všetky hárky v ponuke kontextová ponuka.

Tip: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla vedľa názvu skupiny Nastavenie strany.

  Kliknite na šípku v pravom dolnom rohu skupiny Nastavenie strany

 2. V dialógovom okne Nastavenie strany kliknite na karte Hlavička alebo päta na položku Vlastná hlavička alebo Vlastná päta.

 3. Ak chcete zadať, kde sa má číslo strany v hlavičke alebo päte zobraziť, kliknite do poľa Ľavá časť, Stredná časť alebo Pravá časť.

 4. Na vloženie čísiel kliknite na tlačidlo Vložiť číslo strany Vzhľad tlačidla .

  Zástupný objekt &[strana] sa zobrazí vo vybratej časti.

  Poznámky: 

  • Ak chcete pridať celkový počet strán, zadajte medzeru za reťazcom &[strana], napíšte slovo z, za ním medzeru a potom kliknite na tlačidlo Vložiť počet strán Vzhľad tlačidla .

  • Vo vybratej časti sa zobrazí zástupný objekt &[strana] z &[strán].

Nastavenie iného čísla na prvej strane

Ak chcete sekvenčne číslovať všetky strany hárkov v zošite, najprv pridajte čísla strán na všetkých hárkoch v zošite a potom vykonaním nasledujúceho postupu začnite číslovanie strán jednotlivých hárkov príslušným číslom. Ak napríklad zošiť obsahuje dva hárky, ktoré sa oba tlačia na dve strany, tento postup by ste požili na začatie číslovania strán druhého hárka číslom 3.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla vedľa názvu skupiny Nastavenie strany.

  Kliknite na šípku v pravom dolnom rohu skupiny Nastavenie strany

 2. Na karte Strana zadajte do poľa Číslo prvej strany číslo, ktoré sa má použiť na prvej strane.

  Ak chcete použiť predvolený spôsob číslovania, zadajte hodnotu Automaticky do poľa Číslo prvej strany.

Zmena poradia číslovania strán

V predvolenom nastavení program Excel čísluje a tlačí strany hárka zhora nadol a zľava doprava, predvolený smer číslovania a tlače sa však dá zmeniť.

 1. Kliknite na hárok, v ktorom chcete zmeniť poradie číslovania.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla vedľa názvu skupiny Nastavenie strany.

  Kliknite na šípku v pravom dolnom rohu skupiny Nastavenie strany

 3. Na karte Hárok kliknite v časti Poradie strán na položku Nadol, potom priečne alebo na položku Priečne, potom nadol.

  Smer vybratej možnosti sa zobrazí v okne s ukážkou.

Odstránenie čísel strán

 1. Kliknite na hárky alebo hárky s grafom, v ktorých chcete odstrániť čísla strán.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Jeden hárok

Kliknite na kartu hárka.

Kliknite na kartu Hárok

Ak požadovanú kartu nevidíte, klikajte na tlačidlá posúvača, kým sa nezobrazí príslušná karta, a potom na ňu kliknite.

Kliknite na šípky posúvača hárka

Dva alebo viaceré susediace hárky

Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Shift a kliknite na kartu posledného hárka, ktorý chcete vybrať.

Dva alebo viaceré nesusediace hárky

Kliknite na kartu prvého hárka. Podržte kláves Ctrl a kliknite na karty ostatných hárkov, ktoré chcete vybrať.

Všetky hárky v zošite

Kliknite na kartu hárka a potom vyberte položku Vybrať všetky hárky v ponuke kontextová ponuka.

Tip: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Oddeliť hárky.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Nastavenie strany na spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla vedľa názvu skupiny Nastavenie strany.

  Kliknite na šípku v pravom dolnom rohu skupiny Nastavenie strany

 2. Na karte Hlavička alebo päta kliknite v rozbaľovacom poli Hlavička alebo Päta na položku (žiadna).

  Poznámka: Je možné, že sa budete musieť presunúť na začiatok zoznamu a kliknúť na položku (žiadna).

Pridanie čísel strán

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Hlavička a päta.

  Program Excel automaticky zmení na zobrazenie rozloženia strany.

 2. Na karte Hlavička a päta, kliknite na položku Hlavička alebo Päta a potom vyberte formát čísel strán, ktoré chcete.

  Hlavička čísel strán v hornej časti strany a päta čísel strán v dolnej.

 3. Keď ste skončili, môžete zostať v zobrazení rozloženia strany alebo môžete prepnúť na normálne zobrazenie na karte Zobraziť kliknite na položku normálne.

Nastavenie iného čísla na prvej strane

Môžete vytvoriť prvého hárka tlačenej začať číslom strany ako 1. Toto je užitočné, ak existujú iné vytlačené strany, ktoré príde do hárka. Napríklad môže vytlačiť dokument programu Word 2 stránky bude tvoriť stránok 1 a 2, a váš hárok programu Excel by Začnite na strane 3.

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. Na karte stránka kliknite do poľa číslo prvej strany zadajte číslo, ktoré chcete pre číslo prvej strany. Napríklad, ak by ste chceli číslo prvej strany sa 3, napíšte číslo 3.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak používate formát čísel strán, ktoré vypočíta celkový počet strán, napríklad: strana 3 z 7, je potrebné vykonať úpravu na druhé číslo. Táto úprava zabezpečuje, že nechcete skončiť s približne takto: strana 10 7.

 1. Nastavenie strany, kliknite na kartu Hlavička alebo päta a potom kliknite na položku Vlastná hlavička alebo Vlastná päta.

 2. Po stránky & [strana] z & [strán], zadajte znamienko plus (+) a potom zadajte počet strán, ktoré patria pred číslo prvej strany.

  Napríklad, ak 3 je číslo prvej strany, budete musieť zahrnúť 2 strany celkový počet strán. Tak zadáte + 2 na konci: stránky & [strana] z & [strán] + 2 a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite znova na tlačidlo OK.

Zmena poradia či číslovania strán

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku Nastavenie strany a potom kliknite na položku hárok.

 2. V časti Poradie strán vyberte stranu poradí, ktoré sa má číslovanie.

Odstránenie čísel strán

 1. Na karte Rozloženie strany kliknite na položku Nastavenie strany a potom kliknite na položku Hlavička alebo päta.

 2. V časti hlavičky alebo päty, vyberte položku (žiadny).

  Možno budete musieť posúvaním vyhľadajte (žiadny) v hornej časti zoznamu.

Pridanie čísel strán

 1. Na karte rozloženie v časti Nastavenie strany, kliknite na položku Hlavička a päta.

 2. V kontextovej ponuke v časti Hlavička alebo Päta vyberte formát čísel strán, ktoré chcete pridať.

  Hlavička formáty sa zobrazia v hornej časti strany a päta formáty sa zobrazia v dolnej.

  Tipy: 

  • Chcete zistiť, ako čísla strán sa zobrazí po zobrazení hárka v režime ukážky. Na karte rozloženie v časti Tlačiť, kliknite na položku Ukážka.

  • Ak chcete pridať čísla strán do viacerých hárkov v zošite naraz, vyberte hárky, ktoré chcete pred kliknutím na položku Hlavička a päta. Formát čísel strán, môžete vybrať sa použije na všetky vybraté hárky.

  • Môžete vytvoriť úplne vlastnú hlavičku alebo pätu s číslami strán, kliknutím na položku Prispôsobiť hlavičky alebo Päty prispôsobiť, a podľa pokynov.

Nastavenie iného čísla na prvej strane

 1. Na karte rozloženie v časti Nastavenie strany, kliknite na položku Hlavička a päta.

 2. Pridanie čísel strán vo formáte, ktorý sa má.

 3. Kliknite na položku Prispôsobiť hlavičky alebo Päty prispôsobiť, v závislosti od toho, kde sa zobrazia čísla strán.

 4. Vyhľadajte stránku číselný kód & [strana], a kliknite na položku ihneď po jeho posun kurzora na toto miesto.

 5. Zadajte znamienko plus (+) a potom zadajte počet strán, podľa ktorého chcete prechádzať začiatočné stránky. Napríklad a začnite na strane 4, zvyšujete začiatočné číslo strany tri stránok, takže zadáte + 3. Kód sa odteraz bude zobrazovať ako & [strana] + 3.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  V poli Hlavička alebo Päta nového prvého sa zobrazí stránka hlavičky alebo päty.

  Poznámka: Ak chcete použiť formát čísel strán, ktorá zahŕňa celkový počet strán, napríklad strana 4 z 7, uistite sa, tiež pridať znamienko plus (+) a stránky zväčšiť na číslo kódu celkový počet strán, & [strán].

Zmena poradia či číslovania strán

 1. Na karte rozloženie v časti Nastavenie strany, kliknite na položku Hlavička a päta.

 2. Na karte hárok v časti Poradie strán vyberte stranu poradí, ktoré sa má číslovanie.

Odstránenie čísel strán

 1. Na karte rozloženie v časti Nastavenie strany, kliknite na položku Hlavička a päta.

 2. V kontextovej ponuke v časti hlavičky alebo päty, vyberte položku (žiadny).

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×