Vitajte v službe Outlook.com

Službu Outlook.com môžete používať na prístup k e-mailom, kontaktom, kalendárom a úlohám z ľubovoľného miesta. Stačí vám prístup na internet.

Prihláste sa do služby Outlook.com pomocou konta Microsoft vrátane e-mailového konta v službe Outlook.com, Live, Hotmail alebo MSN. Máte problémy s prístupom ku kontu? Pozrite si tému Prihlásenie alebo odhlásenie zo služby Outlook.com.

Poznámka:  Služba Outlook.com sa v súčasnosti aktualizuje. Niektorým ľuďom sa bude naďalej zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme, a iným sa zobrazí nová verzia služby Outlook.com.

Ktorú verziu služby Outlook.com používate?

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate novú alebo klasickú verziu služby Outlook.com. Vyberte verziu, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.com vo verzii beta

Pozrite si časť Pokyny pre novú službu Outlook.com.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Snímka obrazovky s ľavým horným rohom poštovej schránky služby Outlook.com v štandardnej verzii

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook.com.

Pokyny pre novú službu Outlook.com

Snímka obrazovky dlaždice Outlooku v spúšťači aplikácií

Po prihlásení do služby Outlook.com prejdete priamo do priečinka Doručená pošta.

Snímka obrazovky rozhrania Pošta

Blok

Popis

Akcie

1

Správa

Vytvorte novú správu výberom položky Nová správa.

2

Zoznam priečinkov

Zoznam obsahuje priečinky v poštovej schránke. Môže obsahovať aj ďalšie priečinky, ako napríklad Obľúbené položkyArchív.

Výberom položky Rozbaliť Rozbaliť zobrazíte zoznam Priečinky, výberom položky Zbaliť Zbaliť ho skryjete.

Kliknite pravým tlačidlom myši na existujúci priečinok a vyberte položku Vytvoriť nový podpriečinok.

Ak sa o dostupných priečinkoch chcete dozvedieť viac, pozrite si tému Práca s priečinkami so správami v službe Outlook.com.

3

Vyhľadávacie pole

Do poľa Hľadať zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby alebo kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves Enter alebo kliknite na položku Ikona vyhľadávania .

Snímka obrazovky zobrazuje pole vyhľadávacieho dotazu v službe Outlook.com.

4

Zoznam správ

Zobrazí sa zoznam správ v aktuálnom priečinku. Môže obsahovať aj vizuálne upozornenie, že daná správa je neprečítaná, má prílohu alebo je označená príznakom.

V hornej časti zoznamu správ si môžete vybrať spôsob zobrazovania zoznamu.

Vyberte položku Filter a vyberte spomedzi možností Všetko, Neprečítané, Mne, Označené alebo Zoradiť.

Každá správa má aj miniatúrny panel s nástrojmi. Každú správu môžete odstrániť, označiť ako neprečítanú, označiť príznakom alebo pripnúť, aby sa zobrazovala v hornej časti priečinka.

5

Tabla na čítanie

Vybratá správa alebo konverzácia sa zobrazí na table na čítanie. Pomocou panela príkazov nad tablou na čítanie môžete vykonávať bežné akcie, ako je napríklad odstránenie, archivácia, usporiadanie, premiestnenie e-mailov alebo kategorizácia.

Snímka obrazovky zobrazuje panel príkazov, ktorý sa zobrazuje na table na čítanie s možnosťami bežných akcií, napríklad Odstrániť, Archivovať a Presunúť.

Vyberte položku Ďalšie Ikona Viac , čím získate prístup k ďalším akciám – môžete napríklad vytlačiť správu. Informácie o tlači správ nájdete v téme Tlač e-mailov a kalendárov v službe Outlook.com.

Snímka obrazovky s dlaždicou Kalendár v spúšťači aplikácií

Sledujte plánované činnosti, schôdze alebo akékoľvek iné udalosti z ľubovoľného miesta. Udalosti môžete pridať, upraviť alebo odstrániť použitím denného, týždenného alebo mesačného zobrazenia. Ďalšie informácie o práci s kalendármi v službe Outlook.com nájdete v téme Používanie kalendára v službe Outlook.com.

Poznámka: Momentálne nie je možné vyhľadávať v kalendári v službe Outlook.com beta. Aktualizované vyhľadávanie bude čoskoro k dispozícii.

Snímka obrazovky rozhrania Kalendár

Blok

Popis

Akcie

1

Nová udalosť

Vytvorte novú udalosť výberom položky Nová udalosť. Potom zadajte informácie o udalosti.

2

Moje kalendáre

V časti Kalendár je predvolene vybratá možnosť Môj kalendár. Kalendár sa pritom zobrazuje v zobrazení mesiaca. Mesiacmi v kalendári môžete prechádzať smerom dopredu alebo dozadu pomocou šípok nad kalendárom.

Ďalšie kalendáre, napríklad kalendár sviatkov, môžete pridať pomocou funkcie Objaviť kalendáre na ľavej table. Keď pridáte nový kalendár, začiarknutím môžete vybrať jeho zobrazenie, alebo zrušením začiarknutia to, že sa nezobrazí.

Ak sa rozhodnete, že kalendár, ktorý ste vytvorili, nechcete, kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár a vyberte položky Odstránenie > Odstrániť.

3

Ďalšie kalendáre

Naraz môžete zobraziť aj viac kalendárov, pridať ďalšie kalendáre a vybrať, ktorý chcete zobraziť, a vytvoriť nové kalendáre.

4

Možnosti zobrazenia

Vyberte požadované zobrazenie kalendára: Deň, Pracovný týždeň, Týždeň alebo Mesiac. Ak sa chcete vrátiť na aktuálny dátum, vyberte položkuDnes na ľavej strane panela príkazov nad kalendárom.

5

Tabla Kalendár

Vyberte konkrétny deň v kalendári a ľubovoľná plánovaná činnosť alebo udalosť pre daný deň sa zobrazí v tejto oblasti. Prípadne môžete vybrať deň alebo časový úsek a vytvoriť novú plánovanú činnosť alebo udalosť.

Snímka obrazovky s dlaždicou Ľudia v spúšťači aplikácií

Pomocou stránky Ľudia môžete vyhľadať, zobraziť, vytvoriť a upraviť kontakty a zoznamy kontaktov. Ďalšie informácie o spravovaní kontaktov v službe Outlook.com nájdete v téme Vytvorenie, zobrazenie a úprava kontaktov a zoznamov kontaktov v službe Outlook.com.

Snímka obrazovky rozhrania Ľudia

Blok

Popis

Akcie

1

Vyhľadávacie pole

Začnite písať do vyhľadávacieho poľa a vyhľadá sa kontakt alebo zoznam kontaktov.

2

Panel s nástrojmi

Snímka obrazovky zobrazuje dostupné možnosti na paneli príkazov Ľudia vrátane možností Nový kontakt, Upraviť, Odstrániť, Pridať medzi obľúbené položky a Spravovať.

 • Nový kontakt vytvoríte výberom položky Nový kontakt.

 • Nový zoznam kontaktov vytvoríte výberom šípky vedľa položky Nový kontakt a potom výberom položky Nový zoznam kontaktov.

Kontakt pridáte do obľúbených položiek jeho výberom v zozname a potom výberom položky Pridať medzi obľúbené položky. Keď niekoho pridáte medzi obľúbené položky v časti Ľudia, zobrazí sa tiež v časti Obľúbené položkyPošte a naopak za predpokladu, že kontakt má e-mailovú adresu.

Ak chcete importovať kontakty z iných e-mailových služieb, exportovať kontakty alebo vyčistiť duplicitné kontakty, vyberte možnosť v ponuke Spravovať.

3

Moje kontakty na table vľavo

Obľúbené: Tu sa zobrazujú kontakty, ktoré ste pridali medzi obľúbené v časti Ľudia alebo Pošta.

Všetky kontakty: Tu sa zobrazujú vaše kontakty zo všetkých priečinkov.

Všetky zoznamy kontaktov: Tu sa zobrazujú vaše zoznamy kontaktov zo všetkých priečinkov.

Kontakty v časti Priečinky: Toto je predvolený priečinok kontaktov a zoznamov kontaktov. Ďalšie priečinky vytvoríte výberom položky Nový priečinok.

4

Stredná tabla so zoznamom kontaktov

Zobrazuje kontakty alebo zoznamy kontaktov v závislosti od toho, čo ste vybrali na ľavej table. Výberom kontaktu alebo zoznamu kontaktov zobrazíte podrobnosti na karte kontaktu na pravej strane. Môžete tiež vybrať viacero kontaktov, ak chcete napríklad odoslať e-mail pre vybraté kontakty.

Pre kontakty môžete vybrať položku Filter v pravom hornom rohu na výber toho, čo sa má zobraziť v zozname a ako sa to má zoradiť.

5

Karta kontaktu

Informácie o kontakte alebo zozname kontaktov môžete zobraziť alebo upraviť.

Kontaktujte niekoho priamo pomocou funkcie Začať chat alebo Odoslať e-mail.

Pokyny pre klasickú službu Outlook.com

Outlook

Po prihlásení do služby Outlook.com prejdete priamo do priečinka Doručená pošta.

Hlavné súčasti pošty

Blok

Popis

Akcie

1

Správa

Vytvorenie novej správy výberom položky Tlačidlo Nové a šípka nadol

2

Zoznam priečinkov

Zoznam obsahuje priečinky v poštovej schránke. Môže obsahovať aj ďalšie priečinky, ako napríklad Obľúbené položkyArchív.

Tipy: 

 • Výberom položky Rozbaliť Rozbaliť zobrazíte zoznam Priečinky, výberom položky Zbaliť Zbaliť ho skryjete.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na existujúci priečinok a vyberte položku Vytvoriť nový podpriečinok.

Ak sa o dostupných priečinkoch chcete dozvedieť viac, pozrite si tému Práca s priečinkami so správami v službe Outlook.com.

3

Vyhľadávacie pole

Do poľa Hľadať v Pošte a Ľuďoch zadajte, koho (meno osoby) alebo čo (predmet) chcete vyhľadať, a potom vyberte položku Vyhľadávanie .

4

Zoznam správ

Zobrazí sa zoznam správ v aktuálnom priečinku. Môže obsahovať vizuálne upozornenie, že daná správa je neprečítaná, má prílohu alebo je označená príznakom.

V hornej časti zoznamu správ môžete nastaviť spôsob zobrazovania zoznamu.

Vyberte šípku nadol Všetko a potom vyberte niektorú z možností v časti Filter, Zoradiť podľa alebo Zobraziť ako.

Každá správa má aj miniatúrny panel s nástrojmi Označenie správy ako odstránenej alebo neprečítanej, označenie správy príznakom, pripnutie správy na začiatok zoznamu . Vybratú správu môžete odstrániť, označiť ako neprečítanú, označiť príznakom alebo pripnúť, aby sa zobrazovala v hornej časti priečinka.

5

Tabla na čítanie

Vybratá správa alebo konverzácia sa zobrazí na table na čítanie. Pomocou panela príkazov nad tablou na čítanie môžete vykonávať bežné akcie, ako je napríklad odstránenie, archivácia, usporiadanie alebo premiestnenie e-mailov.

Panel príkazov služby Outlook.com, ktorý sa zobrazí po vybratí správy

Okrem toho môžete vybrať položku Ďalšie Ikona Viac , čím získate prístup k ďalším akciám – môžete napríklad priradiť správu do kategórie, prípadne ju môžete vytlačiť. Informácie o tlači správ nájdete v téme Tlač e-mailov a kalendárov v službe Outlook.com.

Kalendár

Sledujte plánované činnosti, schôdze alebo akékoľvek iné udalosti z ľubovoľného miesta – stačí, ak máte prístup na internet. Udalosti môžete pridať, upraviť alebo odstrániť s použitím denného, týždenného alebo mesačného zobrazenia. Ďalšie informácie o práci s kalendármi v službe Outlook.com nájdete v téme Používanie kalendára v službe Outlook na webe.

Pomocou kalendára môžete spravovať schôdze a iné udalosti.

Blok

Popis

Akcie

1

Vyhľadávanie v kalendári

Ak chcete vyhľadať schôdzu alebo plánovanú činnosť obsahujúcu konkrétny kontakt alebo názov udalosti, začnite písať meno osoby alebo názov udalosti a potom vyberte položku Vyhľadávanie .

2

Nová udalosť

Novú udalosť vytvoríte kliknutím na šípku nadol Tlačidlo Nové a šípka nadol a následným výberom položky Udalosti v kalendári. Vo formulári Podrobnosti vyplňte informácie o udalosti.

3

Moje kalendáre

V časti Môj kalendár je predvolene vybratá funkcia kalendár. Kalendár sa pritom zobrazuje v zobrazení mesiaca. Mesiacmi v kalendári môžete prechádzať smerom dopredu Presun smerom dopredu (šípka doprava) alebo dozadu Presunúť dozadu (šípka doľava) .

V zobrazení mesiaca je vždy zvýraznený aktuálny dátum – tmavé podfarbenie. Ak však v tomto zobrazení vyberiete iný dátum, bude aj tento dátum zvýraznený a jemne tieňovaný.

Kalendár môžete pridať v časti Môj kalendár. Kliknite pravým tlačidlom myši na položky Môj kalendár > Nový kalendár a vytvorte nový kalendár, ktorý chcete použiť, napríklad kalendár pre konkrétny projekt alebo na sledovanie osobných plánovaných činností. Ak sa rozhodnete, že kalendár, ktorý ste vytvorili, nechcete, vyberte ho, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položky Odstrániť > Áno.

Prípadne môžete na paneli príkazov kliknúť na šípku nadol Pridať kalendár a potom vybrať položku Kalendár narodenín, Kalendár sviatkov alebo iný druh kalendára. Keď pridáte napríklad kalendár narodenín, môžete zapnúť a vypnúť jeho zobrazenie. Stačí, keď vyberiete položku Moje kalendáre, kliknete pravým tlačidlom myši a vyberte požadovanú možnosť.

4

Ďalšie kalendáre

Môžete zobraziť aj viac kalendárov súčasne. Môžete tiež pridať kalendáre iných používateľov a vybrať si ten kalendár, ktorý chcete zobraziť. Okrem toho môžete vytvárať nové kalendáre alebo nové skupiny kalendárov.

5

Možnosti zobrazenia

Vyberte požadované zobrazenie kalendára: Deň, Pracovný týždeň, Týždeň, Mesiac alebo Dnes.

6

Tabla Kalendár

Vyberte konkrétny deň v kalendári a ľubovoľná plánovaná činnosť alebo udalosť pre daný deň sa zobrazí v tejto oblasti. Prípadne môžete dvakrát kliknúť na deň alebo časový úsek a vytvoriť novú plánovanú činnosť alebo udalosť.

Zdieľanie kalendára

Služba Outlook.com umožňuje zdieľať alebo vytlačiť kalendár. Začnite výberom požadovanej akcie na paneli príkazov.

Panel príkazov kalendára v službe Outlook.com

 1. Vyberte položku Zdieľať, do poľa Zdieľať s zadajte meno osoby, s ktorou chcete zdieľať kalendár, a potom vyberte položku Zdieľať.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa meno osoby automaticky priradí osobe v zozname kontaktov, zobrazí sa e-mailová adresa tejto osoby a vy ju môžete vybrať.

  • Ak sa osoba, ktorej meno ste zadali, nenachádza v zozname kontaktov, zadajte e-mailovú adresu tejto osoby a potom vyberte položku Zdieľať.

 3. Po dokončení identifikácie všetkých osôb, s ktorými chcete zdieľať kalendár, vyberte položku Hotovo.

Každý používateľ, s ktorým chcete zdieľať kalendár, dostane e-mailovú pozvánku. Príjemca môže použiť prepojenie Pridať tento kalendár na zobrazenie predmetu, miesta, dostupnosti a poznámok, čím získa prístup do kalendára, ktorý chcete zdieľať.

Možnosti v dialógovom okne Tlačiť, napríklad formát tlače, sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného zobrazenia kalendára.

Tlač kalendára

Služba Outlook.com umožňuje zdieľať alebo vytlačiť kalendár. Začnite výberom požadovanej akcie na paneli príkazov.

Panel príkazov kalendára v službe Outlook.com

 1. Vyberte položku Tlačiť.

  Poznámka: Zobrazí sa ukážka zobrazenia kalendára bez ohľadu na druh zobrazenia na obrazovke.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa ukážka kalendára zhoduje s tým, čo chcete vytlačiť, vyberte položku Tlačiť.

  • Ak chcete vytlačiť iný kalendár, v rozbaľovacom zozname Zobrazenie vyberte nové zobrazenie kalendára a potom vyberte položku Tlačiť.

Sledujte úlohy, ktoré potrebujete urobiť, alebo zobrazte a sledujte správy s príznakom v e-maile, ktoré sú priradené k položke akcie. Ďalšie informácie o spravovaní úloh v službe Outlook.com nájdete v téme Používanie úloh v službe Outlook na webe.

Spravujte úlohy.

Blok

Popis

Akcie

1

Spravovanie úloh

Panel príkazov pre úlohy v službe Outlook.com

Môžete použiť tlačidlá príkazov, ktoré vám pomôžu vykonať akcie na spravovanie úloh. Môžete vytvoriť novú úlohu alebo odstrániť existujúcu úlohu, pridať úlohu do kategórie, priradiť úlohe vlastnú ikonu alebo označiť úlohu ako dokončenú.

Ak chcete vytvoriť novú úlohu, vyberte položku Vytvorenie novej úlohy a potom vo formulári úlohy podľa potreby vyplňte podrobné údaje.

Formulár s podrobnými informáciami o úlohe v službe Outlook.com

2

Moje úlohy

Po prvom rozbalení predvoleného priečinka Moje úlohy nájdete dva vstavané priečinky:

 • Označené položky a úlohy
  Zobrazí sa zoznam úloh, ktoré ste vytvorili a označili príznakom. V zozname sa zobrazí aj každá e-mailová správa, ktorú ste v priečinku Doručená pošta označili príznakom.

  Poznámky: 

  • Okrem iných akcií môžete Odpovedať na e-mail označený príznakom v zozname Označené položky a úlohy. Vyberte e-mail a zvoľte akciu na paneli príkazov alebo kliknite na šípku nadol vedľa položky Odpovedať všetkým a vyberte niektorú z možností v zozname.

  • Panel príkazov služby Outlook.com pre označené e-maily v zozname Označené položky a úlohy

 • Úlohy
  Zobrazí úlohy, ktoré vytvárate výberom.

Môžete vytvoriť nové priečinky. Kliknite pravým tlačidlom myši na položky Moje úlohy > Vytvoriť nový priečinok a potom zadajte názov nového priečinka. Nový priečinok sa zobrazí pod priečinkom Úloha.

Premenovať alebo odstrániť môžete ktorýkoľvek z vytvorených priečinkov. Kliknite pravým tlačidlom myši a vykonajte niektorú z akcií.

3

Pridanie pravidiel overenia

Zobrazí sa zoznam úloh, ktoré ste vytvorili.

Ak chcete určiť spôsob zobrazenia úloh v zozname Úlohy, môžete použiť filter Všetky, Aktívne, Po termíne alebo Dokončené. Vyberte šípku nadol vedľa aktuálneho filtra – Všetky, Aktívne, Po termíne alebo Dokončené. Ak si to želáte, vyberte iný filter a potom vyberte možnosti Zoradiť podľaPoradie.

Výber spôsobu filtrovania, zoradenia a usporiadania úloh v zozname Úlohy v službe Outlook.com

Ak sa blíži dátum, ktorý ste nastavili ako dátum dokončenia úlohy, vedľa úlohy sa zobrazí malý symbol hodín. Ak úlohu nestihnete dokončiť do nastaveného dátumu, bude označená príznakom Po termíne.

4

Podrobnosti o úlohe

V časti Úlohy vyberte úlohu, ktorú ste vytvorili, a zobrazte podrobnosti o tejto úlohe. Na table s podrobnosťami vyberte položku Úpravy a zmeňte požadovaný údaj o úlohe. Nezabudnite uložiť vykonané zmeny.

Ak kliknete na šípku nadol vedľa položky Upraviť, môžete úlohu odstrániť alebo kategorizovať, môžete pridať vlastnú ikonu alebo môžete úlohu jednoducho otvoriť v samostatnom okne.

Pozrite tiež

Vytvorenie, úprava alebo odstránenie žiadosti o schôdzu alebo plánovanej činnosti v službe Outlook.com

Vytvorenie, zobrazenie a úprava kontaktov a zoznamov kontaktov v službe Outlook.com

Použitie úloh v službe Outlook.com

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×