Používanie vzťahov

Začíname pracovať so vzťahmi tabuliek

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nová úloha

Power relačnej databázy sa nachádza v ktorých sú skombinované údaje tabuľky. Tak urobiť, musíte najprv vytvoriť vzťahy medzi tabuľkami. Potom vložte prístup k práci na kombinovanie údajov v dotazov, formulárov a zostáv.

Ak chcete zobraziť všetky existujúce vzťahy definované pre databázu, otvorte šablóny programu Access a prejdite na kartu Databázové nástrojevzťahov.

Poznámka: Ak otvoríte prázdnu databázu alebo ešte definované žiadne vzťahy tabuliek, program Access zobrazí výzvu na Pridanie tabuľky alebo dotazu. Ak chcete pridať vzťah, musíte aspoň dve tabuľky. V ideálnom prípade vytvárate všetkých tabuliek najprv. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie vzťahov s Sprievodcu vyhľadávaním a Vytvorenie vzťahov s tablu vzťahy.

Princíp vzťahy

Riadky v vzťahy označujú pripojenia medzi tabuľkami. Na nasledujúcom obrázku je tabuľka na ľavej strane nadradenej tabuľke. Tabuľka na pravej strane je podriadenej tabuľky. Čiara medzi nimi spája polia (v tomto prípade Identifikácia objednávky a identifikácia produktu) na priradenie údajov.

Vzťahy sa zobrazujú čiary vykreslenej medzi nadriadené aj podriadené polia.

Riadky a symboly vám ukážu, ako sa týkajú tabuliek:

 • Hrubé spojnicu znamená, že ste presadzovanie zabezpečiť referenčnú integritu. to je dobré, to je dobre. Zachováva údaje synchronizovať.

 • V našom príklade číslo 1 označuje, že nie je možné len jeden zodpovedajúci záznam v tejto tabuľke. V tabuľke objednávky tu uvedené len jeden záznam priradí každej objednávke.

 • ∞ symbol označuje, že viacerých záznamov môžu zahŕňať rovnaké ID. V tabuľke Podrobnosti objednávky tu uvedené poradí (čo označuje svoje ID objednávky) sa môže zobraziť viackrát, pretože v rovnakom poradí môžu obsahovať viaceré produkty.

Typy vzťahov medzi tabuľkami

Existujú tri typy vzťahov medzi tabuľkami:

 • "One-to-One". Pri každej položke v každej tabuľke sa zobrazí len raz. Napríklad každého zamestnanca môžete mať len jeden spoločnosti auto používať. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie "one-to-One" vzťahy.

 • One-to-many. Keď jednu položku v jednej tabuľke môžete mať vzťah na viacero položiek v inej tabuľke. Napríklad každej objednávky môžete zahrnúť viaceré produkty.

 • Many-to-many. Keď jednu alebo viac položiek v jednej tabuľke môžete mať vzťah na jednu alebo viac položiek v inej tabuľke. Napríklad každú objednávku môže mať viacero produktov a každý produkt sa môže zobraziť na viacerých objednávkach. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie mnoho-to-many vzťahy.

One-to-many vzťahy

Jednou z najbežnejších vzťahy medzi tabuľkami v dobre navrhnuté databáz je vzťahu one-to-many.

Vzťahy medzi tabuľkami zvyčajne spoľahnúť hlavného kľúča v niektorom z tabuľky. Odvolanie je hlavným kľúčom jedinečný identifikátor (často číselné) pre každý záznam. Ak chcete zobraziť, či informácie v dvoch rôznych tabuliek je príbuzná funkcii Effect, zvyčajne vytvoríte vzťahu pomocou hlavný kľúč z jednej tabuľky.

V rámci vzťahov špecifikovať obrázku, napríklad každú osobu, v tabuľke kontakty má ID, ktorý je hlavný kľúč (čo označuje symbol kľúča vedľa nej). Toto ID sa zobrazuje aj v poli vlastník v tabuľke materiály. E-mailom priradeného majetku, Získajte hodnotu z poľa e-mailovú adresu. Urobíte to tak, vyhľadajte hodnotu v poli vlastník majetku tabuľky a potom vyhľadajte toto ID v tabuľke kontakty. Číslo 1 na jednom konci spojnicu a symbol ∞ na druhom konci naznačujú, že to je vzťahu one-to-many tak, aby jeden kontakt môže byť priradené ku veľa prostriedkov.

Vzťah „one-to-many“

Úprava vzťahu

Ak upravujete existujúcej databázy, alebo ak ste vytvorili databázu zo šablóny, môžete upraviť existujúce vzťahy podľa vlastných požiadaviek.

Poznámka: Ak sa používajú tabuľky, ktoré chcete používať, musíte najprv zavrieť ich, ako aj všetky otvorené objekty, ktoré používajú ich.

 1. Vyberte > databázové nástrojevzťahov.

 2. Vyberte spojnicu dvoch súvisiacich tabuliek.

  Tip: Ak sa nezobrazuje vzťah, ktorý chcete, na karte návrh v skupine vzťahy, vyberte položku Všetky vzťahy.

 3. Na karte návrh vyberte položku Upraviť vzťahy.

  Úprava am existujúceho vzťahu medzi tabuľkami

  Tabuľka alebo dotaz je nadradenej tabuľke na ľavej strane (v tomto príklade zákazníci).

  Súvisiaca tabuľka alebo dotaz je podriadenej tabuľky (v tomto príklade objednávky).

  Aj v prípade, že tabuľky nie sú uvedené v tomto poradí, v okne vzťahy, ich umiestnenie v dialógovom okne označuje smer čiary, ktorá spája ich a vzťah. To je dôležité, ak je napríklad vzťahu one-to-many, pretože naznačuje, že tabuľky na ľavej strane je jeden (nadradenej tabuľke) a tabuľky na pravej strane mnohých (podriadenej tabuľky).

 4. Ak chcete zmeniť polia, ktoré spájajú tabuľky, vyberte iné pole každej tabuľke zobrazené nižšie. V tomto príklade pole Identifikácia v tabuľke Customers pripojí k Identifikácia zákazníka pole v tabuľke objednávky.

 5. Zmena spôsobu prístupu synchronizuje údajov medzi tabuľkami.

  Zabezpečenie referenčnej Integrity

  Zabránenie neplatných údajov a zachovať synchronizáciu odkazov, cez vzťahy tabuliek, vyberte túto.

  Predpokladajme, že máte vzťahu "one-to-one" medzi tabuľkami, zamestnancov a výhody zamestnanca. Ak zamestnanec opustí spoločnosti a ich odstrániť z tabuľky zamestnanci, súvisiace zamestnanca záznam v tabuľke zamestnancov výhody odstráni príliš.

  Niekedy presadzovanie referenčnej integrity nemá zmysel. Predpokladajme, že máte vzťahu one-to-many medzi odosielateľmi a objednávky. Môžete odstrániť odosielateľa, a že odosielateľ mapy objednávky v tabuľke objednávky. Tieto pokyny sa stanú výskytu záznamov bez párov, čo znamená, že obsahuje identifikácia odosielateľa, ale identifikácia už nie je platný, pretože záznam, ktorý odkazuje, už existuje.

  Kaskádová aktualizácia súvisiacich polí

  Uistite sa, či údaje v súvisiacich polí sa aktualizujú v súvisiacich tabuľkách, túto možnosť vyberte.

  Predpokladajme napríklad, že chcete jednoducho zmeniť ID odosielateľa. Nastavenie tejto možnosti zabezpečí, aby sa aktualizuje identifikácia odosielateľa – nielen v tabuľke odosielateľ, ale aj v iných tabuľkách pripojený na to, že aj toto ID odosielateľa, napríklad na tabuľku objednávky.

  Kaskádové odstránenie súvisiacich záznamov

  Rozhodnutie o túto možnosť vyberte, závisí od toho, či potrebujete uchovávať záznamy v niektorých tabuľkách, hoci sa môže odstrániť z iných tabuliek.

  Predpokladajme, že odstránite odosielateľ. Ak je vybratá táto možnosť, program Access odstráni všetky záznamy vo všetkých tabuľkách, ktoré odkazujú na danú identifikácia odosielateľa, vrátane všetkých objednávky (v tabuľke objednávky) od tohto odosielateľa. Len vyberiete túto možnosť, ak naozaj chcete históriu objednávky odstránené.

 6. Ak chcete zmeniť vzťah medzi tabuľkami z vnútorného spojenia na vonkajšie spojenie, vyberte tlačidlo Typ spojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme vytvorenie dotazov s vonkajšie spojenia.

Odstránenie vzťahu tabuliek

Poznámka: Ak sa používajú tabuľky, ktoré chcete používať, musíte najprv zavrieť ich, ako aj všetky otvorené objekty, ktoré používajú ich.

Odstránenie vzťahu medzi tabuľkami:

 1. Vyberte > databázové nástrojevzťahov.

 2. Vyberte spojnicu dvoch súvisiacich tabuliek.

  Tip: Ak sa nezobrazuje vzťah, ktorý chcete, na karte návrh v skupine vzťahy, vyberte položku Všetky vzťahy.

 3. Vyberte kláves Delete. Ak sa zobrazí výzva na overenie, že chcete odstrániť vzťah, vyberte položku Áno.

Poznámka: Keď odstránite vzťah, odstránite tiež podporu referenčnej integrity pre daný vzťah prípadné. Ako výsledok, program Access zabráni už zmeny, ktorých výsledkom záznamov bez párov na strane vzťahu one-to-many many.

Chcete sa dozvedieť viac?

Vytvorenie, úprava alebo odstránenie vzťahu

Keď budete mať tabuliek v databáze, môžete vytvoriť vzťahy medzi nimi. Vzťahy sú dôležité, pretože ich prepájať tabuliek späť po rozdelíte údaje, a tiež preto, že majú veľký vplyv ako Navrhnite svoje otázky a získať odpovede od údajov.

Všetky relačnej databázy sa používa tri typy vzťahov medzi jej tabuliek. Jeden mnohým, mnoho-to-many a one-to-one.

Vzťah používate závisí od údajov. Máte vzťahu one-to-many jeden záznam v jednej tabuľke súvisí jedného alebo viacerých záznamov v inej tabuľke.

Náš vzorovej databáze má tento typ vzťahu. Jeden zákazník môže mať jeden alebo viacero telefónnych čísel a každú telefónneho čísla sa vzťahuje iba na jedného zákazníka.

Máte many-to-many vzťah pri jeden záznam v tabuľke A môže byť týkajúce sa jedného alebo viacerých záznamov v tabuľke B a jeden záznam v tabuľke B môže súvisieť jedného alebo viacerých záznamov v tabuľke A.

Zvyčajne zobrazí many-to-many vzťahy v poradí sledovania databázy, kde poradie môže obsahovať mnoho produktov a produkt môže byť súčasťou viacerých objednávky.

Môžete tiež zobraziť tento typ vzťahu v databázach študentov, kde mnoho študentov môžu zaberať mnohých triedach.

Máte vzťahu "one-to-one", keď jeden záznam v jednej tabuľke súvisí len jeden záznam v inej tabuľke. Napríklad, jeden zamestnanec môže riadiť jedno auto spoločnosti. Však nechcete vidieť veľmi často, pretože "one-to-One" vzťahy nie sú tak časté.

Teraz vyberte Databázové nástroje a potom vzťahy. Otvorí sa tabla vzťahy. Keď použijete tento nástroj dosť.

Toto je miesto, kde môžete vytvoriť a spravovať väčšina vašich vzťahov. Tu vidíte typický vzťah: dve tabuľky s čiary medzi nimi. Riadok zobrazuje, že sú prepojené tabuľky.

Navyše, toto je vzťahu one-to-many. Môžete to zistiť na čiaru vzťahu tu má mapou a nekonečno. Tieto symboly ukážte na niekoľko dôležitých informácií.

Najprv je tabuľka na jednej strane NADRADENEJ tabuľky a tabuľky na stranu "MANY" je PODRIADENEJ tabuľky.

Druhé, môžete funkciu väčšiny vašich vzťahov s stranách. V tomto prípade máte tabuľku na jednej strane a na stranu "MANY".

Stranami sú dôležité, pretože majú vplyv na spôsob návrhu dotazov.

Teraz poďme vyberte čiaru vzťahu, a vyberte Upraviť vzťahy kliknite na páse s nástrojmi.

Tri vzťah nastavenia majú vplyv na vaše údaje a pomôže vám použiť vzťahy správne: referenčnej integrity, kaskádové aktualizácie a kaskádové odstránenia. Tu je to, čo robia.

Najprv si referenčnej integrity synchronizuje údaje z oboch tabuliek. Toto je kritická časť vedenie údajov presné, takže takmer vždy chcete nastaviť.

Referenčná integrita nepresadzujú, nebude možné pridať telefónne číslo pokiaľ nemáte názov v tabuľke Zákazníci. Zabráni sa vytvára, čo sa nazývajú výskytu záznamov bez PÁROV: údajov pomocou žiadne nadradených záznamov.

Len Predstavte si napríklad, predaja obrázok s žiadne poradí pripojené a uvidíte, prečo nastavenie referenčnej integrity je dôležitá.

Nastavenie Cascading aktualizácie umožňuje zmeny naboku nadradenej kaskádových cez všetky súvisiace záznamy na dieťa alebo stranu MANY.

Ak zákazník zmení svoj názov, napríklad musíte zadať túto zmenu v tabuľke Zákazníci a všetky súvisiace záznamy sa zmení.

Odstráni Cascading nastavenie určuje, či údaje môžete odstrániť. Ak najprv nevyberiete túto možnosť, nemôžete odstrániť údaje. Ak vyberiete túto možnosť, ak odstránite záznam, program Access odstráni všetko, čo súvisí daného záznamu.

Napríklad odstránenie zákazníka a zákazníka telefónne čísla sa odstránia aj.

Ktoré môže byť dobre, pretože zabraňuje výskytu záznamov bez párov – telefónne čísla s žiadny zákazník. Na druhej strane, nezabudnite, že vaše obchodné pravidlá môže zabrániť tak odstráneniu údajov, preto Majte na pamäti. Business pravidiel môžete prehrať Veľká časť v návrhu databázy.

Takže teraz by ste vedieť o vzťahy tabuliek, vrátane práce na table úrovniach prístupu a nastavenia vzťahy, ktoré vám pomôžu pracovať efektívnejšie s databázy programu Access.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×