Office
Prihlásenie

Video: Vytvorenie makra používateľského rozhrania

Nová úloha

V programe Access 2010 sa makrá pripojené k objektom používateľského rozhrania, ako sú napríklad príkazové tlačidlá, textové polia, formuláre alebo zostavy, označujú ako makrá používateľského rozhrania. Takto sa odlišujú od údajových makier, ktoré sú pripojené k tabuľkám. Toto video poskytuje základné informácie o vytváraní makier používateľského rozhrania.

Obsah videa

V tomto videu uvidíte, ako vytvoriť dva typy formulárov: údajový hárok a formulár podrobností. Ďalej uvidíte, ako pridať vložené makro používateľského rozhrania do formulára údajového hárka, takže keď kliknete na identifikáciu v údajovom hárku, otvorí sa formulár podrobností k príslušnému záznamu.

Vytvorenie formulára údajového hárka

Ak zatiaľ nemáte vytvorený údajový hárok alebo iný formulár viacerých položiek, ktorý chcete použiť, pomocou tohto postupu ho môžete vytvoriť.

 1. Na navigačnej table vyberte tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré chcete použiť vo formulári údajového hárka.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku Údajový hárok.

  V programe Access sa vytvorí formulár a zobrazí sa. Formulár môžete hneď začať používať, alebo ho môžete uložiť a zatvoriť.

Vytvorenie formulára podrobností

Ak zatiaľ nemáte vytvorený formulár podrobností alebo iný formulár jednej položky, ktorý chcete použiť, pomocou tohto postupu ho môžete vytvoriť.

 1. Na navigačnej table vyberte tabuľku alebo dotaz obsahujúci údaje, ktoré chcete použiť vo formulári údajového hárka.

 2. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Formuláre na položku Formulár.

  V programe Access sa vytvorí formulár a zobrazí sa. Formulár môžete hneď začať používať, alebo ho môžete uložiť a zatvoriť.

Pridanie makra používateľského rozhrania OtvoriťFormulár do formulára údajového hárka

 1. Otvorte formulár údajového hárka dvojitým kliknutím na jeho položku na navigačnej table.

 2. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 3. Kliknite na záhlavie stĺpca poľa, do ktorého chcete pridať makro. Po dokončení makra otvoríte formulár podrobností kliknutím na tento stĺpec.

 4. Na karte Udalosť hárka vlastností kliknite v poli vlastnosti Pri kliknutí alebo Pri dvojitom kliknutí (podľa toho, či chcete, aby sa formulár otváral jedným alebo dvoma kliknutiami na pole) a potom kliknite na tlačidlo Zostaviť Obrázok tlačidla .

 5. Na table Katalóg akcií zadajte do poľa Vyhľadať výraz otvoriť.

 6. Myšou presuňte akciu makra OtvoriťFormulár na tablu makra alebo stačí, ak dvakrát kliknete.

 7. Vyplňte argumenty pre akciu makra OtvoriťFormulár. V tomto videu boli použité nasledujúce hodnoty:

Argument

Hodnota

Názov formulára

frmKontaktnéÚdaje

Podmienka Where

Identifikácia = [Formuláre]![frmZoznamKontaktov]![Identifikácia]

Režim údajov

Upraviť

Režim okna

Dialógové okno

Ak je to potrebné, nahraďte názov formulára (frmZoznamKontaktov) a názov poľa (Identifikácia) príslušnými hodnotami pre svoje formuláre. Ak sa zobrazujú ďalšie argumenty, nevyplňujte ich.

 1. Keď skončíte s vypĺňaním hodnôt argumentov na karte Návrh, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 2. Zatvorte tablu Hárok vlastností a makro otestujte jednoduchým alebo dvojitým kliknutím na pole, do ktorého ste makro pridali.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×