Video: Používanie šablóny Webová databáza aktív

Nová úloha

V tomto videu je uvedený spôsob, ako možno pridať nové pole do šablóny programu Access 2010 a následne pridať toto nové pole do formulára alebo údajového hárka. Vysvetľuje sa tu aj postup publikovania šablóny do služieb Access Services a postup vytvorenia databázy priamo na serveri služby SharePoint bez použitia programu Access.

Obsah videa

Pridanie nového aktíva

Zobrazenie a úprava aktív

Úprava položiek v rozbaľovacom zozname

Priloženie súborov k záznamu

Zobrazenie ukážky a tlač zostavy

Publikovanie webovej databázy aktív do služieb Access Services

Zobrazenie správneho symbolu meny podľa miestnych nastavení

Nastavenie formátu meny v poli Aktuálna hodnota v tabuľke Aktíva

Nastavenie formátu meny v poli Aktuálna hodnota vo formulároch a zostavách

Pridanie nového aktíva

 1. Kliknite na kartu Aktuálne aktíva.

 2. Kliknite na položku Nové aktívum.

 3. Vo formulári Podrobnosti aktíva vyplňte informácie, ktoré máte k dispozícii.

 4. Ak chcete pridať ďalšie aktívum, kliknite na tlačidlo Uložiť a nový a zopakujte krok 3. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Zobrazenie a úprava aktív

 1. Kliknite na kartu Aktuálne aktíva.

 2. V stĺpci Položka údajového hárka dvakrát kliknite na názov aktíva, ktoré chcete zobraziť alebo upraviť.

 3. Podľa potreby upravte informácie a potom kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Úprava položiek v rozbaľovacom zozname

Mnohé z rozbaľovacích zoznamov vo webovej databáze aktív možno upraviť tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Použite nasledujúci postup:

 1. Kliknutím na šípku nadol zobrazte zoznam.

  Ak zoznam možno upravovať, priamo pod ním sa zobrazí tlačidlo Upraviť položky zoznamu.

 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť položky zoznamu.

 3. V dialógovom okne Úprava položiek zoznamu zadajte požadované položky zoznamu po jednej na každý riadok.

 4. Prípadne môžete vybrať predvolenú hodnotu zo zoznamu Predvolená hodnota.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Priloženie súborov k záznamu

Ak formulár alebo údajový hárok obsahuje pole Prílohy, pomocou tohto poľa môžete k záznamu priložiť obrázky, dokumenty alebo iné súbory. Použite nasledujúci postup:

 1. Dvakrát kliknite na pole Prílohy.

 2. V dialógovom okne Prílohy kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete priložiť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť .

 4. V dialógovom okne Prílohy kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zobrazenie ukážky a tlač zostavy

Šablóna Webová databáza aktív obsahuje 3 zostavy. Zobrazenie ukážky zostavy:

 • Kliknite na kartu Centrum zostáv a v časti Vyberte zostavu kliknite na zostavu, ktorú chcete zobraziť.

  V programe Access sa zobrazí zostava na table s ukážkou. Tlač zostavy:

 • Kliknite na položku Otvoriť na novej karte, potom na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť a vyberte požadovanú možnosť tlače.

Na začiatok stránky

Publikovanie webovej databázy aktív do služieb Access Services

Ak máte prístup k serveru služby SharePoint, na ktorom sú spustené služby Access Services, môžete webovú databázu aktív publikovať na server a zdieľať so svojím tímom. Použite nasledujúci postup:

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Publikovať na lokalitu Access Services.

 2. Do poľa Adresa URL servera zadajte adresu URL servera služby SharePoint, ktorý chcete použiť.

 3. Do poľa Názov lokality zadajte požadovaný názov databázy. Názov sa stane súčasťou adresy URL.

Kliknite na položku Publikovať na lokalitu Access Services.

Prostredníctvom programu Access sa databáza publikuje na server. Ak postup prebehne správne, v programe Access sa zobrazí správa o úspešnom vykonaní, obsahujúca prepojenie na novú webovú databázu.

Na začiatok stránky

Zobrazenie správneho symbolu meny podľa miestnych nastavení

Ak používate túto šablónu s miestnymi nastaveniami, ktoré sa líšia od nastavení pre USA, bude pravdepodobne potrebné zmeniť niektoré nastavenia. Zmenou nastavení sa zabezpečí zobrazovanie správneho symbolu meny v poli Aktuálna hodnota. Použite nasledujúci postup:

Nastavenie formátu meny v poli Aktuálna hodnota v tabuľke Aktíva

 1. Zatvorte všetky otvorené formuláre alebo zostavy.

 2. Ak sa nezobrazuje navigačná tabla, otvorte ju stlačením klávesu F11.

 3. Dvakrát kliknite na tabuľkuAktíva na navigačnej table.

 4. Kliknutím vyberte pole Aktuálna hodnota.

 5. Kliknite na karte Polia a v skupine Formátovanie nastavte vlastnosť Formát na možnosť Currency.

  V poli sa zobrazí symbol meny, ktorý je zhodný s miestnymi nastaveniami počítača.

 6. Uložte a zavrite tabuľku.

Nastavenie formátu meny v poli Aktuálna hodnota vo formulároch a zostavách

Vykonajte tento postup na ľubovoľnom formáte alebo ľubovoľnej zostave s poľom Aktuálna hodnota. Zahŕňa to nasledovné:

 • PodrobnostiAktíva

 • AktuálneAktíva

 • ÚdajovýHárokAktív

 • AktívaVyradené

 • ÚdajovýHárokVyradenýchAktív

Postup vykonajte aj na zostavách zobrazených nižšie:

 • ZoznamAktív

 • AktívaPodľaKategórie

 • AktívaVyradené

Postup vykonajte na nastavenie formátu meny v každom objekte:

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom na formulár alebo zostavu a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

  Poznámka:  V údajových hárkoch Zobrazenie rozloženia nie je k dispozícii. Ak chcete otvoriť údajový hárok (ako napríklad ÚdajovýHárokAktív alebo ÚdajovýHárokVyradenýchAktív), dvakrát naň kliknite.

 2. Kliknite na textové pole Aktuálna hodnota.

 3. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 4. V hárku vlastností na karte Formát vyberte v poli vlastností Formát položku Currency

 5. Ak upravujete zostavu, zopakujte nastavenie vlastnosti pre všetky textové polia, pomocou ktorých sa vypočítavajú celkové hodnoty.

 6. Formulár alebo zostavu uložte a zatvorte.

Po úprave všetkých objektov zatvorte navigačnú tablu dvojitým kliknutím na formulár Hlavné, ktorý sa nachádza v navigačnej table.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×