Video: Oprava chyby Nejednoznačné vonkajšie spojenie

Video:

Nová úloha

Obsah videa

Chyba Nejednoznačné vonkajšie spojenie sa zobrazuje, keď Access zistí, že pre dotaz sa môžu vygenerovať rôzne výsledky v závislosti od poradia spojení. Ak chcete dotaz spustiť, treba vykonať niekoľko zmien. Zvyčajne je najlepšie rozdeliť dotaz na časti, čiže nastaviť ho tak, aby sa aspoň jedno zo spojení uskutočnilo v menšom podriadenom dotaze, ktorý potom pripojíte k iným tabuľkám alebo dotazom v nadradenom dotaze. Access potom najskôr uskutoční spojenia v podriadenom dotaze (dotazoch) a nakoniec v nadradenom dotaze, čím sa vyrieši nejednoznačnosť.

V závislosti od počtu tabuliek v dotaze môže byť na zabránenie nejednoznačným vonkajším spojeniam potrebné vytvoriť niekoľko podriadených dotazov. V tomto videu sa uvádza jednoduchý príklad s tromi tabuľkami, v ktorom sa dve tabuľky so spojením s porovnaním veľkostí oddelia a vytvoria podriadený dotaz, a vonkajšie spojenie v tretej tabuľke sa uskutoční v nadradenom dotaze. Uvádzame základné kroky, pri ktorých sa predpokladá vaša podrobná znalosť postupu vytvárania dotazov:

  1. Vytvorte nový podriadený dotaz obsahujúci tabuľky, ktoré chcete spojiť ako prvé (vo videu sú to tabuľky Spoločnosti a Ľudia).

  2. V podriadenom dotaze dvakrát kliknite na potrebné výstupné polia, aby sa zobrazili v mriežke dotazu.

Dôležité:  Nezabudnite začleniť spojené pole z pôvodného dotazu. V príklade vo videu bola tabuľka Spoločnosti spojená s tabuľkou Regióny pomocou poľa RegionID, preto pole RegionID začleníme do mriežky podriadeného dotazu.

  1. Uložte a zavrite podriadený dotaz a otvorte pôvodný dotaz v zobrazení návrhu. Stane sa z neho nadradený dotaz.

  2. Odstráňte tabuľky, ktoré ste pridali do poriadeného dotazu, a pridajte podriadený dotaz (Návrh > Zobrazenie tabuľky > Dotazy alebo jednoducho presuňte podriadený dotaz myšou z navigačnej tably do nadradeného dotazu).

  3. V nadradenom dotaze nastavte spojenie tak, ako bolo predtým, tentoraz však s podriadeným dotazom.

  4. Pridajte výstupné polia z podriadeného dotazu do mriežky dotazu.

  5. Uložte a spustite nadradený dotaz.

Základné pravidlo nejednoznačných vonkajších spojení

Nejednoznačné vonkajšie spojenia sa vyskytujú, ak máte v dotaze aspoň dve spojenia a jedno z nich je vonkajším spojením nasmerovaným na spojenie s porovnaním veľkostí alebo ak existujú dve vonkajšie spojenia nasmerované na seba navzájom, napríklad tieto dve konfigurácie spojení sú nejednoznačné a bude ich potrebné rozdeliť na samostatné dotazy:

Tabuľka1 --> Tabuľka2 --- Tabuľka3

Tabuľka1 --> Tabuľka2 <-- Tabuľka3

Vonkajšie spojenia idúce rovnakým smerom alebo smerom od ostatných vonkajších spojení alebo spojenia s porovnaním veľkostí sú v poriadku:

Tabuľka1 --> Tabuľka2 --> Tabuľka3

Tabuľka1 <-- Tabuľka2 --> Tabuľka3

Tabuľka1 <-- Tabuľka2 --- Tabuľka3

Ďalšie informácie o vytváraní dotazov nájdete v téme Úvodné informácie o dotazoch alebo Vytvorenie výberového dotazu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×