Úvodné informácie o Accesse

Oboznámenie sa s databázovými objektmi

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Program Access poskytuje šesť databázových objektov, ktoré, v kombinácii, pomôžu využívať svoje údaje. Informácie o úlohe, ktorý možno prehrávať každého objektu.

Tabuľky

Prístup organizuje informácie do tabuliek: zoznamu riadkov a stĺpcov pripomína účtovnícky blok alebo tabuľkového hárka. Každá tabuľka obsahuje informácie o konkrétnych predmet, preto väčšina databáz obsahovať viac ako jednu tabuľku.

Zlomky kódov produktov, zákazníkov a objednávky tabuliek

Každý riadok v tabuľke sa nazýva záznama každý stĺpec sa nazýva pole. Záznam obsahuje všetky požadované informácie špecifické pre konkrétny subjekt, napríklad zákazník alebo poradí. Pole je jednej položky informácie o tom, že subjekt. V tabuľke produkty, napríklad každý riadok alebo záznam obsahuje informácie o jeden produkt. Každý stĺpec alebo pole obsahuje niektoré informácie o tento produkt, ako je napríklad jeho názov alebo cenu. Ak ste sa ešte neoboznámili s nimi, Naučte sa základy databáz.

Dotazy

V databáze dobre navrhnuté údaje, ktoré chcete prezentovať prostredníctvom formulára alebo zostavy sa zvyčajne nachádza vo viacerých tabuľkách. Môžete použiť dotaz na preberanie informácií z rôznych tabuliek a zostaviť na zobrazenie vo formulári alebo zostave.

Dotaz môže byť žiadosť o výsledky údajov z databázy, alebo ho možno použiť na vykonanie akcie s údajmi alebo môže byť oba. Získajte odpovede na otázky týkajúce sa jednoduchého, výpočty pomocou údajov, kombinovanie údajov z rôznych tabuliek a Pridanie, zmena alebo odstránenie údajov z databázy pomocou dotazov.

Existuje veľa typov dotazov, ale sú dva základné typy:

Hlavné typy dotazov

Využitie

Vyberte

Načítanie údajov z tabuľky alebo vykonanie výpočtov.

Akcia

Pridanie, zmena alebo odstránenie údajov. Každú úlohu má konkrétny typ akčného dotazu. Akčné dotazy nie sú k dispozícii vo webových aplikáciách Accessu.

Formuláre

Formuláre sú ako zobrazenie prípadov v nej uložené – ich jednoduchšie Zobraziť alebo prejsť na požadované položky databázy. Podobne ako papierové formuláre, formuláre programu Access sú objekty, cez ktoré vy alebo iní používatelia môžete pridať, upraviť alebo Zobraziť údaje uložené v počítačovej databázy programu Access. Je dôležité na vytvorenie formulára s použitím na pamäti. Napríklad, ak je to pre viacerých používateľov, dobre navrhnuté formulára pomáha, aby zadávania údajov presné, rýchle a efektívne.

Zostavy

Zostavy ponúkajú spôsob, ako zobraziť, formátovať, a zhrnutie informácií z databázy programu Access. Napríklad vytvorenie jednoduchej zostavy telefónnych čísel pre všetky vaše kontakty alebo súhrnnej zostavy na celkový predaj cez rôzne oblasti a časové úseky.

Ak chcete prezentovať informácie v databáze sú užitočné zostavy:

  • Zobrazenie alebo distribuovanie súhrnu údajov.

  • Archivovanie snímok údajov.

  • Zobrazenie podrobností o jednotlivých záznamoch.

  • Vytvorenie menoviek.

Makrá

Makro je nástroj, ktorý umožňuje automatizáciu úloh a pridanie funkcií do formulárov, zostáv a ovládacích prvkov. Napríklad, ak Pridanie tlačidla príkazu do formulára a priradiť OnClick udalosť tlačidla k makru, potom vykoná príkaz pri každom kliknutí na tlačidlo.

Program Access poskytuje prostredie návrhu na vytváranie makier. V podstate použijete zjednodušený programovací jazyk, ktorý chcete vytvoriť zoznam akcií vykonávať. Niektoré akcie požadovať ďalšie informácie, ako napríklad ktoré pole zobrazí vyplniť. Prostredie návrhu jednoduchšie vytváranie makier, ako vyberte v zoznamoch akcie a vyplňte informácie.

Makrá sa používajú na automatizáciu série akcií, zmeňte údaje v databáze a ďalšie. Prostredníctvom Návrhové zobrazenie Makrá poskytujú podmnožinu príkazov, ktoré sú k dispozícii v programe Visual Basic for Applications (VBA). Väčšina ľudí je jednoduchšie vytváranie makier na pridanie funkcií do formulárov, zostáv a ovládacích prvkov ako písanie kódu VBA, ale môžete vždy previesť makrá VBA z v návrhovom zobrazení.

Predpokladajme, že chcete otvoriť zostavu priamo z niektorého formulára na zadávanie údajov. Pridanie tlačidla do formulára a potom vytvoriť makro, ktoré sa otvára zostava. Makro môže byť buď samostatné makro (samostatný objekt v databáze), ktorý je potom povinný OnClick udalosť tlačidla alebo môže byť vložené priamo do OnClick udalosť tlačidla. Obomi spôsobmi, keď kliknete na tlačidlo makro sa spustí a otvorí zostavu.

Moduly

Moduly sa kód VBA, ktorý píšete na automatizáciu úloh v aplikácii a vykonávať vyššie ukončenia funkcie. Moduly sa píšu v programovacom jazyku VBA. Modul je súhrn deklarácií, príkazov a procedúr, ktoré sú uložené spolu ako celok.

Údaje nie je veľmi zaujímavý – v skutočnosti môže byť zmysel –, kým sa niečo s ním. Pri prístupe prostredníctvom môžete štruktúru a tvarovanie údajov na jej kontext, že je to nielen užitočné, ale úplne nevyhnutné. Tak, že niektoré šesť accessové súčasti alebo objektov do databázy, ktorú môžete ľahšie zadávanie, vyhľadávanie, vizualizácia a inak spravovať údaje.

Tu je šesť objekty programu Access môžete použiť na prácu s údajmi.

TABUĽKY obsahujú údaje. Sú to základ databázy. POLE je najmenšia časť údaje v databáze a polia sú usporiadané do stĺpcov v tabuľke. KOLEKCIU polí tvorí záznam a záznamy sú usporiadané do riadkov tabuľky. Týmto spôsobom, údajové polia a záznamy sú prehľadne ako tabuľku.

DOTAZY sú môžete klásť otázky údajov. "Čo boli štvrtý štvrťrok predaja?" napríklad. Dotazy môžete tiež filtrovať údaje a základné matematické operácie, ako je napríklad výpočet súčtov alebo zľavy. Výsledky sú usporiadané v tabuľke. V závislosti od typu dotazu, môžete pridať alebo zmeniť údaje.

FORMULÁRE poskytnúť databázu profesionálny vzhľad. Môžu pomôcť rýchlo zadávať údaje a poskytnúť tlačidlá na navigáciu databázy.

Ako usporiadať, páliť, alebo vizualizáciu údajov na lepšiu prezentovať alebo analyzovať je zostáv. Ak nepotrebujete tabuľku alebo graf obsahovať niektoré z vašich údajov, môžete pridať do zostavy.

MAKRÁ automatizovať databázy. Robia niečo, čo sa stane, keď vyberiete tlačidlo. Môžete tiež vytvoriť makrá, ktoré vykonávajú opakujúce sa úlohy za vás.

MODULY tiež pomáhajú automatizovať databázy väčšie spôsobom, nielen makrá. Písaním kódu pomocou Visual Basic for Applications v moduly môžete vykonávať výkonné úlohy. Moduly, budete v podstate vytvoriť vlastné doplnku pre databázu.

Teraz, keď ste pridali boli šesť databázových objektov, Pozrime sa znova v našom príklade a informácie o ZOBRAZENIACH. Čo vidíte, tu je Tabuľka objekt zobrazené v údajovom zobrazení. Nezabudnite, že databázového objektu, s ktorými pracujete, je vždy v zobrazení nejaké – prezeranie na vytvorenie objektu alebo zobrazenia používania daný objekt.

Tu je ďalší príklad. V tejto tabuľke je teraz otvorená v údajovom zobrazení. Môžete použiť kartu môžete jednoducho prejsť do návrhového zobrazenia a zobraziť množstvo možností vytvárania a zmeny v tabuľke.

Je tento formulár vo FORMULÁROVOM zobrazení, ktoré môžete použiť na rýchle pridanie údajov do podkladové tabuľky. Môžete otvorte formulár v zobrazení rozloženia na Pridanie ovládacích prvkov alebo meniť formu. Toto je miesto, kde môžete vytvoriť formulár na prvom mieste.

To isté platí s dotazmi. Môžete nastaviť dotaz v návrhovom zobrazení. Potom, keď spustíte dotaz, výsledky sa zobrazia v údajovom zobrazení. Môžete si ju ešte viac a otvorte dotaz v zobrazení SQL a zmeniť aktuálny kód v prípade potreby.

Niektoré zobrazenia sa obe tieto funkcie. Napríklad, môžete pridať údaje do tabuľky ako by ste očakávali. Však môžete zmeniť aj vzhľad pridaním polí.

Takže teraz viete šesť typov objekty databázy programu Access a zobrazení, miesto, kde môžete pracovať s týchto objektov. Pri plánovaní databázy, premýšľať o tom, čo chcete urobiť s údajmi. Používa vaša koniec údajov vám pomôže určiť, ktoré vám pomôžu čo najlepšie realizovať svoje ciele objekty.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×