Veľkosti súborov na stiahnutie (približné) pre aktualizácie kanálov na balík Office 365 ProPlus

Posledná aktualizácia: 13. februára 2018

Nasledujúce tabuľky zobrazujú približné veľkosti súborov na stiahnutie zoradené podľa dátumu vydania, pri aktualizácii posledného predchádzajúceho vydania balíka Office 365 ProPlus na najnovšie vydanie.

Tieto informácie poskytujeme ešte pred skutočným dátumom vydania, aby sme podnikovým zákazníkom pomohli naplánovať využitie sieťovej šírky pásma pre tieto nadchádzajúce aktualizácie kanálov. Pretože tieto informácie poskytujeme v časovom predstihu, niektoré informácie sa môžu k dátumu skutočného vydania zmeniť.

Naším cieľom je poskytovať informácie o veľkosti aktualizácie týždeň pred vydaním, ale môže sa stať, že tieto informácie nebudú k dispozícii s takýmto časovým predstihom. Vydania pre Polročný kanál a Polročný kanál (pre vybratých používateľov) sú naplánované na druhý utorok každého mesiaca. Vydania Mesačný kanál nie sú v nastavenom pláne.

Dôležité: 

  • Približné veľkosti súborov na stiahnutie uvedené v tabuľkách sa vzťahujú len na verziu en-us, x86 balíka Office 365 ProPlus.

  • Veľkosti súborov na stiahnutie sú približné. Skutočné veľkosti súborov na stiahnutie sa môžu líšiť až o 50 MB.

  • Dátumy vydania a čísla zostavy, ktoré sú označené kurzívou a uzavreté v „< >“, sa môžu meniť.

  • V tabuľkách sú uvedené iba najnovšie predchádzajúce verzie. Ak aktualizujete zo staršej verzie, veľkosť súborov na stiahnutie bude väčšia.

  • Ak prechádzate na iný kanál, napríklad z Polročný kanál (pre vybratých používateľov) na Polročný kanál, veľkosť aktualizácie bude oveľa väčšia, než je uvedené v tabuľke. Môže to vyžadovať úplné stiahnutie, ktoré by malo veľkosť minimálne 1 GB.

Ďalšie informácie o funkciách, aktualizáciách zabezpečenia a iných aktualizáciách, ktoré nesúvisia so zabezpečením a sú zahrnuté v danom vydaní, nájdete v téme Vydania klientských kanálov aktualizácií služieb Office 365.

Dátum vydania: 13. februára 2018

Mesačný kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1801 (zostava 9001.2171).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1801 (zostava 9001.2144)

7. februára 2018

80

Verzia 1801 (zostava 9001.2138)

1. februára 2018

83

Verzia 1712 (zostava 8827.2179)

30. januára 2018

358

Verzia 1712 (zostava 8827.2148)

17. januára 2018

174

Polročný kanál

Poznámka: Oneskorený kanál sa teraz nazýva Polročný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1708 (zostava 8431.2215).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1708 (zostava 8431.2153)

9. januára 2018

53

Verzia 1705 (zostava 8201.2213)

12. decembra 2017

293

Polročný kanál (pre vybraných používateľov)

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1708 (zostava 8431.2215).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1708 (zostava 8431.2153)

9. januára 2018

53

Verzia 1708 (zostava 8431.2131)

12. decembra 2017

62

Dátum vydania: 7. februára 2018

Mesačný kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1801 (zostava 9001.2144).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1801 (zostava 9001.2138)

1. februára 2018

57

Verzia 1712 (zostava 8827.2179)

30. januára 2018

174

Verzia 1712 (zostava 8827.2148)

17. januára 2018

215

Verzia 1711 (zostava 8730.2175)

9. januára 2018

233

Dátum vydania: 1. februára 2018

Mesačný kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1801 (zostava 9001.2138).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1712 (zostava 8827.2179)

30. januára 2018

173

Verzia 1712 (zostava 8827.2148)

17. januára 2018

213

Verzia 1711 (zostava 8730.2175)

9. januára 2018

233

Dátum vydania: 30. januára 2018

Mesačný kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1712 (zostava 8827.2179).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1712 (zostava 8827.2148)

17. januára 2018

70

Verzia 1711 (zostava 8730.2175)

9. januára 2018

198

Dátum vydania: 17. januára 2018

Mesačný kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1712 (zostava 8827.2148).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1711 (zostava 8730.2175)

9. januára 2018

197

Verzia 1711 (zostava 8730.2165)

2. januára 2018

215

Verzia 1711 (zostava 8730.2127)

12. decembra 2017

214

Dátum vydania: 9. januára 2018

Mesačný kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1711 (zostava 8730.2175).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1711 (zostava 8730.2165)

2. januára 2018

72

Verzia 1711 (zostava 8730.2127)

12. decembra 2017

77

Polročný kanál

Poznámka: Oneskorený kanál sa teraz nazýva Polročný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1708 (zostava 8431.2153).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1705 (zostava 8201.2213)

12. decembra 2017

262

Verzia 1705 (zostava 8201.2209)

24. novembra 2017

293

Polročný kanál (pre vybraných používateľov)

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1708 (zostava 8431.2153).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1708 (zostava 8431.2131)

12. decembra 2017

58

Verzia 1708 (zostava 8431.2110)

14. novembra 2017

62

Dátum vydania: 2. januára 2018

Mesačný kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1711 (zostava 8730.2165).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1711 (zostava 8730.2127)

12. decembra 2017

67

Verzia 1711 (zostava 8730.2122)

6. decembra 2017

193

Verzia 1710 (zostava 8625.2139)

27. novembra 2017

235

Dátum vydania: 12. decembra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1711 (zostava 8730.2127).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1711 (zostava 8730.2122)

6. decembra 2017

58

Verzia 1710 (zostava 8625.2139)

27. novembra 2017

235

Verzia 1710 (zostava 8625.2132)

20. novembra 2017

368

Verzia 1710 (zostava 8625.2127)

14. novembra 2017

244

Oneskorený kanál

Poznámka: Oneskorený kanál sa bude nazývať Polročný kanál od januára 2018.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1705 (zostava 8201.2213).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1705 (zostava 8201.2209)

24. novembra 2017

65

Verzia 1705 (zostava 8201.2207)

14. novembra 2017

274

Verzia 1705 (zostava 8201.2200)

10. októbra 2017

68

Verzia 1705 (zostava 8201.2193)

12. septembra 2017

79

Polročný kanál (pre vybraných používateľov)

Poznámka: Vydanie First Release pre oneskorený kanál sa teraz nazýva Polročný kanál (pre vybratých používateľov).

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1708 (zostava 8431.2131).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1708 (zostava 8431.2110)

14. novembra 2017

49

Verzia 1708 (zostava 8431.2107)

10. októbra 2017

84

Dátum vydania: 6. decembra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1711 (zostava 8730.2122).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1710 (zostava 8625.2139)

27. novembra 2017

235

Verzia 1710 (zostava 8625.2132)

20. novembra 2017

368

Verzia 1710 (zostava 8625.2127)

14. novembra 2017

244

Dátum vydania: 27. novembra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1710 (zostava 8625.2139).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1710 (zostava 8625.2132)

20. novembra 2017

54

Verzia 1710 (zostava 8625.2127)

14. novembra 2017

67

Verzia 1710 (zostava 8625.2121)

2. novembra 2017

60

Dátum vydania: 24. novembra 2017

Oneskorený kanál

Poznámka: Oneskorený kanál sa bude nazývať Polročný kanál od januára 2018.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1705 (zostava 8201.2209).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1705 (zostava 8201.2207)

14. novembra 2017

274

Verzia 1705 (zostava 8201.2200)

10. októbra 2017

65

Verzia 1705 (zostava 8201.2193)

12. septembra 2017

75

Dátum vydania: 20. novembra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1710 (zostava 8625.2132).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1710 (zostava 8625.2127)

14. novembra 2017

65

Verzia 1710 (zostava 8625.2121)

2. novembra 2017

63

Verzia 1709 (zostava 8528.2147)

25. októbra 2017

166

Dátum vydania: 14. novembra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1710 (zostava 8625.2127).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1710 (zostava 8625.2121)

2. novembra 2017

64

Verzia 1709 (zostava 8528.2147)

25. októbra 2017

165

Verzia 1709 (zostava 8528.2139)

16. októbra 2017

200

Oneskorený kanál

Poznámka: Oneskorený kanál sa bude od januára 2018 nazývať Polročný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1705 (zostava 8201.2207).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1705 (zostava 8201.2200)

10. októbra 2017

65

Verzia 1705 (zostava 8201.2193)

12. septembra 2017

74

Polročný kanál (pre vybraných používateľov)

Poznámka: Vydanie First Release pre oneskorený kanál sa teraz nazýva Polročný kanál (pre vybratých používateľov).

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1708 (zostava 8431.2110).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1708 (zostava 8431.2107)

10. októbra 2017

56

Verzia 1708 (zostava 8431.2079)

12. septembra 2017

59

Dátum vydania: 2. novembra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1710 (zostava 8625.2121).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1709 (zostava 8528.2147)

25. októbra 2017

165

Verzia 1709 (zostava 8528.2139)

16. októbra 2017

199

Dátum vydania: 25. októbra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1709 (zostava 8528.2147).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1709 (zostava 8528.2139)

16. októbra 2017

69

Verzia 1708 (zostava 8431.2107)

10. októbra 2017

156

Dátum vydania: 16. októbra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1709 (zostava 8528.2139).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1708 (zostava 8431.2107)

10. októbra 2017

156

Verzia 1708 (zostava 8431.2094)

4. októbra 2017

299

Verzia 1708 (zostava 8431.2079)

18. septembra 2017

185

Verzia 1707 (zostava 8326.2107)

12. septembra 2017

228

Dátum vydania: 10. októbra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1708 (zostava 8431.2107).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1708 (zostava 8431.2094)

4. októbra 2017

51

Verzia 1708 (zostava 8431.2079)

18. septembra 2017

55

Verzia 1707 (zostava 8326.2107)

12. septembra 2017

169

Oneskorený kanál

Poznámka: Oneskorený kanál sa bude nazývať Polročný kanál od januára 2018.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1705 (zostava 8201.2200).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1705 (zostava 8201.2193)

12. septembra 2017

70

Verzia 1701 (zostava 7766.2099)

27. júla 2017

322

Polročný kanál (pre vybraných používateľov)

Poznámka: Vydanie First Release pre oneskorený kanál sa teraz nazýva Polročný kanál (pre vybratých používateľov).

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1708 (zostava 8431.2107).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1708 (zostava 8431.2079)

12. septembra 2017

55

Verzia 1705 (zostava 8201.2171)

8. augusta 2017

258

Dátum vydania: 4. októbra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1708 (zostava 8431.2094).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1708 (zostava 8431.2079)

18. septembra 2017

54

Verzia 1707 (zostava 8326.2107)

12. septembra 2017

169

Verzia 1707 (zostava 8326.2096)

29. augusta 2017

193

Dátum vydania: 18. septembra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1708 (zostava 8431.2079).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1707 (zostava 8326.2107)

12. septembra 2017

554

Verzia 1707 (zostava 8326.2096)

29. augusta 2017

169

Verzia 1707 (zostava 8326.2087)

24. augusta 2017

553

Verzia 1707 (zostava 8326.2076)

18. augusta 2017

183

Dátum vydania: 12. septembra 2017

Mesačný kanál

Poznámka: Aktuálny kanál sa teraz nazýva Mesačný kanál.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1707 (zostava 8326.2107).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1707 (zostava 8326.2096)

29. augusta 2017

53

Verzia 1707 (zostava 8326.2087)

24. augusta 2017

459

Verzia 1707 (zostava 8326.2076)

18. augusta 2017

269

Verzia 1707 (zostava 8326.2073)

11. augusta 2017

459

Oneskorený kanál

Poznámka: Oneskorený kanál sa bude nazývať Polročný kanál od januára 2018.

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1705 (zostava 8201.2193).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1701 (zostava 7766.2099)

27. júla 2017

308

Verzia 1701 (zostava 7766.2096)

13. júla 2017

320

Polročný kanál (pre vybraných používateľov)

Poznámka: Vydanie First Release pre oneskorený kanál sa teraz nazýva Polročný kanál (pre vybratých používateľov).

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1708 (zostava 8431.2079).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1705 (zostava 8201.2171)

8. augusta 2017

236

Verzia 1705 (zostava 8201.2158)

27. júla 2017

409

Verzia 1705 (zostava 8201.2136)

13. júla 2017

243

Dátum vydania: 29. augusta 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1707 (zostava 8326.2096).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1707 (zostava 8326.2087)

24. augusta 2017

61

Verzia 1707 (zostava 8326.2076)

18. augusta 2017

339

Verzia 1707 (zostava 8326.2073)

11. augusta 2017

56

Dátum vydania: 24. augusta 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1707 (zostava 8326.2087).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1707 (zostava 8326.2076)

18. augusta 2017

330

Verzia 1707 (zostava 8326.2073)

11. augusta 2017

55

Dátum vydania: 18. augusta 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1707 (zostava 8326.2076).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1707 (zostava 8326.2073)

11. augusta 2017

321

Verzia 1707 (zostava 8326.2070)

7. augusta 2017

461

Verzia 1707 (zostava 8326.2062)

31. júla 2017

475

Verzia 1707 (zostava 8326.2059)

28. júla 2017

476

Verzia 1707 (zostava 8326.2058)

27. júla 2017

476

Verzia 1706 (zostava 8229.2103)

20. júla 2017

152

Verzia 1706 (zostava 8229.2086)

13. júla 2017

171

Dátum vydania: 11. augusta 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1707 (zostava 8326.2073).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1707 (zostava 8326.2070)

7. augusta 2017

465

Verzia 1707 (zostava 8326.2062)

31. júla 2017

605

Verzia 1707 (zostava 8326.2059)

28. júla 2017

606

Verzia 1707 (zostava 8326.2058)

27. júla 2017

606

Verzia 1706 (zostava 8229.2103)

20. júla 2017

311

Verzia 1706 (zostava 8229.2086)

13. júla 2017

322

Dátum vydania: 8. augusta 2017

Vydanie First Release pre oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1705 (zostava 8201.2171).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1705 (zostava 8201.2158)

27. júla 2017

82

Verzia 1705 (zostava 8201.2136)

13. júla 2017

73

Verzia 1705 (zostava 8201.2102)

13. júna 2017

110

Dátum vydania: 7. augusta 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1707 (zostava 8326.2070).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1707 (zostava 8326.2062)

31. júla 2017

49

Verzia 1707 (zostava 8326.2059)

28. júla 2017

226

Verzia 1707 (zostava 8326.2058)

27. júla 2017

230

Verzia 1706 (zostava 8229.2103)

19. júla 2017

118

Verzia 1706 (zostava 8229.2086)

13. júla 2017

130

Dátum vydania: 31. júla 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1707 (zostava 8326.2062).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1707 (zostava 8326.2059)

28. júla 2017

51

Verzia 1707 (zostava 8326.2058)

27. júla 2017

178

Verzia 1706 (zostava 8229.2103)

19. júla 2017

118

Verzia 1706 (zostava 8229.2086)

13. júla 2017

130

Dátum vydania: 28. júla 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1707 (zostava 8326.2059).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1707 (zostava 8326.2058)

27. júla 2017

176

Verzia 1706 (zostava 8229.2103)

19. júla 2017

119

Verzia 1706 (zostava 8229.2086)

13. júla 2017

129

Dátum vydania: 27. júla 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1707 (zostava 8326.2058).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1706 (zostava 8229.2103)

19. júla 2017

117

Verzia 1706 (zostava 8229.2086)

13. júla 2017

147

Verzia 1706 (zostava 8229.2073)

28. júna 2017

312

Oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1701 (zostava 7766.2099).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1701 (zostava 7766.2096)

13. júla 2017

135

Verzia 1701 (zostava 7766.2092)

13. júna 2017

164

Vydanie First Release pre oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1705 (zostava 8201.2158).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1705 (zostava 8201.2136)

13. júla 2017

70

Verzia 1705 (zostava 8201.2102)

13. júna 2017

120

Dátum vydania: 19. júla 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1706 (zostava 8229.2103).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1706 (zostava 8229.2086)

13. júla 2017

70

Verzia 1706 (zostava 8229.2073)

28. júna 2017

236

Verzia 1705 (zostava 8201.2102)

13. júna 2017

171

Dátum vydania: 13. júla 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1706 (zostava 8229.2086).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1706 (zostava 8229.2073)

28. júna 2017

62

Verzia 1705 (zostava 8201.2102)

13. júna 2017

168

Verzia 1705 (zostava 8201.2075)

7. júna 2017

345

Verzia 1704 (zostava 8067.2157)

1. júna 2017

648

Verzia 1704 (zostava 8067.2115)

18. mája 2017

187

Oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1701 (zostava 7766.2096).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1701 (zostava 7766.2092)

13. júna 2017

221

Verzia 1609 (zostava 7369.2130)

9. mája 2017

284

Vydanie First Release pre oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1705 (zostava 8201.2136).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1705 (zostava 8201.2102)

13. júna 2017

85

Verzia 1701 (zostava 7766.2084)

9. mája 2017

321

Dátum vydania: 28. júna 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1706 (zostava 8229.2073).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1705 (zostava 8201.2102)

13. júna 2017

168

Verzia 1705 (zostava 8201.2075)

7. júna 2017

344

Verzia 1704 (zostava 8067.2157)

1. júna 2017

648

Verzia 1704 (zostava 8067.2115)

18. mája 2017

190

Dátum vydania: 13. júna 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1705 (zostava 8201.2102).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1705 (zostava 8201.2075)

7. júna 2017

53

Verzia 1704 (zostava 8067.2157)

1. júna 2017

608

Verzia 1704 (zostava 8067.2115)

18. mája 2017

160

Oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1701 (zostava 7766.2092).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1609 (zostava 7369.2130)

9. mája 2017

248

Verzia 1609 (zostava 7369.2127)

11. apríla 2017

294

Vydanie First Release pre oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1705 (zostava 8201.2102).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1701 (zostava 7766.2084)

9. mája 2017

278

Verzia 1701 (zostava 7766.2076)

11. apríla 2017

279

Dátum vydania: 7. júna 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1705 (zostava 8201.2075).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1704 (zostava 8067.2157)

1. júna 2017

625

Verzia 1704 (zostava 8067.2115)

18. mája 2017

344

Verzia 1703 (zostava 7967.2161)

9. mája 2017

258

Dátum vydania: 1. júna 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1704 (zostava 8067.2157).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1704 (zostava 8067.2115)

18. mája 2017

315

Verzia 1703 (zostava 7967.2161)

9. mája 2017

223

Dátum vydania: 18. mája 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1704 (zostava 8067.2115).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1703 (zostava 7967.2161)

9. mája 2017

187

Verzia 1703 (zostava 7967.2139)

21. apríla 2017

213

Dátum vydania: 9. mája 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1703 (zostava 7967.2161).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1703 (zostava 7967.2139)

21. apríla 2017

79

Verzia 1702 (zostava 7870.2038)

11. apríla 2017

136

Verzia 1702 (zostava 7870.2031)

27. marca 2017

165

Verzia 1702 (zostava 7870.2024)

14. marca 2017

289

Oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1609 (zostava 7369.2130).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1609 (zostava 7369.2127)

11. apríla 2017

110

Verzia 1609 (zostava 7369.2120)

14. marca 2017

131

Vydanie First Release pre oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1701 (zostava 7766.2084).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1701 (zostava 7766.2076)

11. apríla 2017

93

Verzia 1701 (zostava 7766.2071)

14. marca 2017

89

Dátum vydania: 21. apríla 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1703 (zostava 7967.2139).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1702 (zostava 7870.2038)

11. apríla 2017

137

Verzia 1702 (zostava 7870.2031)

27. marca 2017

168

Verzia 1702 (zostava 7870.2024)

14. marca 2017

289

Verzia 1702 (zostava 7870.2020)

9. marca 2017

392

Dátum vydania: 11. apríla 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1702 (zostava 7870.2038).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1702 (zostava 7870.2031)

27. marca 2017

63

Verzia 1702 (zostava 7870.2024)

14. marca 2017

200

Verzia 1702 (zostava 7870.2020)

9. marca 2017

322

Verzia 1701 (zostava 7766.2060)

23. februára 2017

197

Oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1609 (zostava 7369.2127).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1609 (zostava 7369.2120)

14. marca 2017

109

Verzia 1609 (zostava 7369.2118)

22. februára 2017

176

Vydanie First Release pre oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1701 (zostava 7766.2076).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1701 (zostava 7766.2071)

14. marca 2017

96

Verzia 1701 (zostava 7766.2060)

22. februára 2017

108

Dátum vydania: 27. marca 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1702 (zostava 7870.2031).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1702 (zostava 7870.2024)

14. marca 2017

50

Verzia 1702 (zostava 7870.2020)

9. marca 2017

300

Verzia 1701 (zostava 7766.2060)

23. februára 2017

200

Verzia 1612 (zostava 7668.2074)

31. januára 2017

550

Verzia 1612 (zostava 7668.2066)

25. januára 2017

550

Dátum vydania: 14. marca 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1702 (zostava 7870.2024).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1702 (zostava 7870.2020)

9. marca 2017

125

Verzia 1701 (zostava 7766.2060)

23. februára 2017

200

Verzia 1612 (zostava 7668.2074)

31. januára 2017

550

Verzia 1612 (zostava 7668.2066)

25. januára 2017

550

Verzia 1611 (zostava 7571.2109)

4. januára 2017

225

Oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1609 (zostava 7369.2120).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1609 (zostava 7369.2118)

22. februára 2017

200

Verzia 1605 (zostava 6965.2117)

10. januára 2017

350

Vydanie First Release pre oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1701 (zostava 7766.2071).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1701 (zostava 7766.2060)

22. februára 2017

150

Verzia 1609 (zostava 7369.2102)

10. januára 2017

250

Dátum vydania: 9. marca 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1702 (zostava 7870.2020).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1701 (zostava 7766.2060)

23. februára 2017

175

Verzia 1612 (zostava 7668.2074)

31. januára 2017

550

Verzia 1612 (zostava 7668.2066)

25. januára 2017

525

Verzia 1611 (zostava 7571.2109)

4. januára 2017

250

Dátum vydania: 23. februára 2017

Aktuálny kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1701 (zostava 7766.2060).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1612 (zostava 7668.2074)

31. januára 2017

100

Verzia 1612 (zostava 7668.2066)

25. januára 2017

150

Verzia 1611 (zostava 7571.2109)

4. januára 2017

175

Dátum vydania: 22. februára 2017

Oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1609 (zostava 7369.2118).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1605 (zostava 6965.2117)

10. januára 2017

375

Verzia 1605 (zostava 6965.2115)

13. decembra 2016

375

Vydanie First Release pre oneskorený kanál

Najaktuálnejšie vydanie je verzia 1701 (zostava 7766.2060).

Vydanie na inováciu z

Dátum vydania

Približná veľkosť súborov na stiahnutie (v MB)

Verzia 1609 (zostava 7369.2102)

10. januára 2017

275

Verzia 1609 (zostava 7369.2095)

13. decembra 2016

275

Pozrite tiež

Prehľad kanálov aktualizácií pre Office 365 ProPlus

Čísla verzií a zostáv vydaní kanálov aktualizácií pre klientov služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×