Všetko o pracovných postupoch zhromažďovania podpisov

Všetko o pracovných postupoch zhromažďovania podpisov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

The workflows included with SharePoint products are features that you can use to automate your business processes, making them both more consistent and more efficient. You can use a SharePoint Collect Signatures workflow to route documents created in Excel, Word, or InfoPath to one or more people for their signatures.

For more info, see Overview of workflows included with SharePoint.

Dôležité:  By default, the Collect Signatures workflow is not activated and is not listed in the Select a workflow template list box of the association form. To make it available for use, a site administrator must activate them at the site collection level. If you have Site collection level permissions, see Enable SharePoint workflow templates.

If all you need to do is complete a Collect Signatures workflow task    Just go to the COMPLETE segment and expand it. You might not need any of the other segments for now.

Porovnanie manuálneho postupu s automatickým pracovným postupom

Výhody pracovných postupov služby SharePoint:

 • Efficient and consistent    A Collect Signatures workflow automatically routes the document, assigns signature tasks, and tracks their progress. The activity in the workflow can be monitored and adjusted from a central status page, and the history of events in the workflow run is maintained for 60 days after completion.

 • Menej práce pre vás    Pracovný postup zhromažďovania podpisov vám i vašim kolegom šetrí čas a námahu. Zároveň urýchľuje a štandardizuje priebeh podpisovania.

Toto je diagram veľmi jednoduchej verzie pracovného postupu zhromažďovania podpisov.

Vývojový diagram priebehu pracovného postupu

Tipy na používanie tohto článku

The information in this article is presented in expandable segments.

If all you need to do is complete a Collect Signatures workflow task    Just go to the COMPLETE segment and expand it. You might not need any of the other segments for now.

If you want to add, start, monitor, and maintain workflows    If you aren’t already familiar with these tasks, you might find it useful to work your way through this article, segment by segment, the first time that you design and add a workflow. Once you’re familiar with the information and the article layout, you’ll be able to go straight to the segment you need on any return visits.

Poznámka ku grafike    Obrázky obrazovky a konceptové diagramy v tejto sérii článkov o pracovných postupoch sa vo všeobecnosti zakladajú na type pracovného postupu schválenia. Z dôvodu jasnosti konceptu či pokynov sú však obrázky a diagramy v tomto článku podľa potreby prispôsobené pre pracovný postup zhromažďovania podpisov.

Pár slov o tlači tohto článku    Tento článok je dlhý. Ak chcete tlačiť len vybraté časti, pred tlačou sa presvedčte, že sú rozbalené len tieto časti. (Ak chcete, aby tlačená kópia obsahovala aj úplnú grafiku, tlačte v orientácii na šírku, nie v orientácii na výšku.)

Pár slov o hľadaní    Pred hľadaním textu alebo výrazu v tomto článku sa presvedčte, že sú rozbalené všetky časti, v ktorých chcete hľadať.

Ďalšie informácie o pracovných postupoch zhromažďovania podpisov

A Collect Signatures workflow is a SharePoint products feature that routes a document or form created in Word, Excel, or InfoPath to one or more people for their signature. The workflow automates, streamlines, and standardizes the whole process.

Ilustrácia smerovania pracovného postupu

Základný pracovný postup zhromažďovania podpisov, ktorý zahŕňajú produkty SharePointu, funguje ako šablóna. Pomocou tejto šablóny môžete na svoje lokality pridávať pracovné postupy zhromažďovania podpisov. Každý pracovný postup, ktorý pridáte je jedinečnou verziou základného pracovného postupu zhromažďovania podpisov s vlastným špecializovaným spôsobom fungovania podľa nastavenia určeného pri jeho pridaní.

 • Pri prvom pridaní pracovného postupu zhromažďovania podpisov do zoznamu, knižnice alebo kolekcie lokalít môžete stanoviť počet účastníkov, ktorý možno zahrnúť, a určiť, či sa im úlohy majú priraďovať jedna za druhou (sériovo) alebo všetky naraz (paralelne). Môžete dokonca rozhodnúť, či sa úlohy účastníkov majú rozdeliť na viacero samostatných fáz. Pri každom manuálnom spustení pracovného postupu v rámci dokumentu môžete toto nastavenie upraviť.

 • Pracovný postup každému určenému účastníkovi priradí úlohu. Účastník si vyberie spomedzi niekoľkých možných reakcií – dokument môže podpísať (alebo nepodpísať), zmeniť priradenie úlohy podpísania alebo úlohu odstrániť.

 • Keď je pracovný postup spustený, môžete na jednej centrálnej stránke Stav pracovného postupu sledovať priebeh a v prípade potreby vykonávať úpravy.

 • Na stránke Stav pracovného postupu je počas 60 dní po dokončení pracovného postupu k dispozícii na informatívne účely zoznam všetkých udalostí pracovného postupu, ktoré sa vyskytli v priebehu jeho spustenia (alebo inštancie).

The Collect Signatures workflow isn’t designed to collect approvals and rejections for a document, or to control webpage publishing for a website. If you want to add a workflow in which participants approve or reject the document that they review, see the article, All about Approval workflows.

Also, Collect Signatures workflows aren’t designed to collect feedback. If you want to use a workflow to collect feedback about a document, see the article, All about Collect Feedback workflows.

Pomocou programu Microsoft SharePoint Designer 2013 môžete tiež ďalej prispôsobovať všetky pracovné postupy zahrnuté v produktoch SharePointu.

To add a workflow   By default, you must have the Manage Lists permission to add a workflow. (The Owners group has the Manage Lists permission by default; the Members group and the Visitors group do not.)

To start a workflow   Also by default, you must have the Edit Items permission to start a workflow that’s already been added. (The Members group and the Owners group both have the Edit Items permission by default; the Visitors group does not.)

Vlastníci tiež môžu nakonfigurovať konkrétne pracovné postupy tak, aby ich mohli spustiť len členovia skupiny Vlastníci. (Ak to chcete urobiť, na prvej strane formulára priradení začiarknite políčko Na spustenie tohto pracovného postupu vyžadovať povolenia spravovať zoznamy.)

Čoraz viac obchodných transakcií sa vybavuje elektronicky. Preto sa na potvrdenie právnych záväzkov vyplývajúcich z transakcie medzi priestupnými organizáciami v stále väčšej miere používajú digitálne podpisy. Digitálny podpis sa používa na overenie identity osoby, ktorá dokument podpísala a potvrdzuje, že obsah dokumentu sa po použití digitálneho podpisu neupravil. Digitálne podpisy poskytujú zabezpečenie založené na šifrovacích technológiách a pomáhajú zmierňovať riziko, ktoré sa s elektronickými obchodnými transakciami spája. Balík Office sa pomocou zlepšovania digitálneho podpisovania snaží naplniť potreby zabezpečenia informácií podnikov a organizácií verejného sektora po celom svete.

Na vytvorenie digitálneho podpisu je potrebný digitálny certifikát, ktorý priestupným organizáciám dokazuje vašu identitu a ktorý možno získať od dôveryhodnej certifikačnej autority (CA). Ak nemáte digitálny certifikát, spoločnosť Microsoft má partnerov, ktorí poskytujú digitálne certifikáty, ako aj ďalšie pokročilé podpisy.

Toto sú základné etapy:

 • BEFORE the workflow runs (plan, add, start)   
  Before you add a workflow, you plan where you want to add it (for a single list or library, or for the entire site collection) and the details of how it will work. After you’ve added and configured the workflow, anyone with the necessary permissions can start the workflow on a specific document. The workflow can also be set up to run automatically. Automatic runs can be activated based on either or both of two triggering events: when any document is added to or created in a list or library, or when any document in a list or library is changed.

 • WHILE the workflow runs (complete, monitor, adjust)   
  While the workflow runs, individual participants complete their assigned tasks. Meanwhile, the progress of the workflow can be monitored from a central Workflow Status page for that particular instance of the workflow. Adjustments to the workflow while it runs can be made from that same page; and, if necessary, the workflow can be canceled or terminated from there.

 • AFTER the workflow runs (review, report, change)   
  When the workflow is complete, the whole history of that run (or instance) can be reviewed for up to 60 days on the Workflow Status page. If there’s ever anything that you want to change about the way the workflow functions, you can open and edit the association form that you completed when you first added the workflow.

Nasledujúci vývojový diagram znázorňuje tieto etapy z pohľadu osoby, ktorá pridáva nový pracovný postup.

Priebeh pracovného postupu

Plánovanie nového pracovného postupu zhromažďovania podpisov

V tejto časti uvedieme rozhodnutia, ktoré je nutné urobiť a informácie, ktorými treba disponovať pred tým, ako pridáte verziu pracovného postupu zhromažďovania podpisov.

If you’re already familiar with how to add this type of workflow and only need a reminder about the specific steps, you can go straight to the appropriate ADD segment (List/library or Site collection) of this article.

Pracovné postupy zahrnuté v produktoch SharePointu slúžia ako predlohové šablóny, na ktorých sú založené jednotlivé pracovné postupy pridávané do zoznamov, knižníc a kolekcie lokalít.

Vždy, keď napríklad pridávate pracovný postup zhromažďovania podpisov, v skutočnosti pridávate verziu šablóny všeobecného pracovného postupu zhromažďovania podpisov. Každá verzia má svoj vlastný názov a nastavenia, ktoré stanovíte vo formulári priradení, keď túto konkrétnu verziu pridávate. Takto môžete pridať viacero pracovných postupov, pričom každá je verziou založenou na šablóne predlohy pracovného postupu zhromažďovania podpisov, ale každá verzia je pomenovaná a prispôsobená na konkrétne účely, na ktoré ju použijete.

Na tomto obrázku je zobrazené pridanie troch pracovných postupov založených na šablóne pracovného postupu schválenia – jeden pre všetky typy obsahu v jednej knižnici, jeden pre jeden typ obsahu v jednej knižnici a jeden pre jeden typ obsahu v celej kolekcii lokalít.

Tri pracovné postupy založené na šablóne pracovného postupu schválenia

Pri každom pridávaní novej verzie pracovného postupu založenej na niektorej zo zahrnutých šablón pracovných postupov vypĺňate formulár priradení, ktorým určíte požadovaný spôsob činnosti tejto novej verzie.

V tejto časti nájdete zoznam otázok, ktoré vás pripravia na vyplnenie formulára priradení. Najskôr si však prezrite formulár a jeho polia.

Prvá strana formulára priradení

Prvá strana formulára priradení

Druhá strana formulára priradení

Druhá strana formulára priradení

Polia na druhej strane sa nachádzajú aj vo formulári spúšťania. Tento formulár sa zobrazuje pri každom manuálnom spustení pracovného postupu a možno ho upraviť pri každom jednom spustení zvlášť.

Nine questions to answer

Keď budete vedieť zodpovedať všetky otázky z tejto časti, budete pripravení pridať svoj pracovný postup.

This article concerns the workflow template that appears in the menu as Collect Signatures – SharePoint 2010. If you’re not sure that this workflow type is the best choice for you, refer back to the LEARN segment of this article. For further information about the other workflow templates that are available, see the article, About the workflows included with SharePoint.

It’s important to know that signature lines of the type we’re discussing here can be inserted only in documents created in Word, Excel, or InfoPath.

Čo je typ obsahu?

Each document or other item stored in a SharePoint list or library belongs to one or another content type. A content type can be as basic and generic as Document or Excel Spreadsheet, or as highly specialized as Legal Contract or Product Design Specification. Some content types are available in SharePoint products by default, but you can both customize these and add others that you create yourself.

Novú verziu pracovného postupu zhromažďovania podpisov, ktorú vytvoríte, možno sprístupniť iba v jednom zozname alebo knižnici, ale môžete ju dať k dispozícii aj v rámci celej kolekcie lokalít.

 • Ak pridáte pracovný postup pre jeden zoznam alebo knižnicu, môžete ho nastaviť tak, aby sa spustil pre všetky typy obsahu alebo pre iba jeden typ obsahu.

 • Ak však pracovný postup pridáte pre celú kolekciu lokalít, je potrebné ho nastaviť tak, aby sa spustil iba pre jeden typ obsahu lokality.

 • In all cases, each document on which a Collect Signatures workflow is run must be a file that was created in Word, Excel, or InfoPath.

Mapa kolekcie lokalít s vysvetlením 3 spôsobov pridania

Verziu pracovného postupu označte názvom, ktorý:

 • zrozumiteľne označuje, na čo sa pracovný postup používa,

 • jednoznačne odlišuje pracovný postup od iných pracovných postupov.

Príklad

Predstavte si, že ste členom skupiny editorov. Skupina chce použiť dva odlišné pracovné postupy zhromažďovania odozvy:

 • You’ll run the first workflow on each document submitted by a member of your own group. This workflow collects feedback only from the manager of your group.

 • You’ll run the second workflow on each document submitted by people outside of your own group. This workflow collects feedback fromevery member of your group.

You might name the first workflow Inside Submission Feedback and the second one Outside Submission Feedback.

Tip: Je vhodné stanoviť pravidlá vytvárania názvov a zabezpečiť, aby sa s nimi oboznámili všetky osoby, ktoré tieto pracovné postupy používajú.

Pracovný postup môžete nastaviť tak, aby používal predvolený zoznam úloh a zoznam histórie lokality alebo používal iné existujúce zoznamy. Alebo môžete požiadať o nové zoznamy určené iba pre tento pracovný postup.

 • Ak bude vaša lokalita zahŕňať viacero pracovných postupov alebo ak niektoré pracovné postupy budú zahŕňať viacero úloh, zvážte žiadosť o nové zoznamy pre každý pracovný postup. (Správa príliš dlhých zoznamov môže byť jedným z dôvodov pomalšieho výkonu. Pre systém je rýchlejšie a jednoduchšie udržiavať niekoľko kratších zoznamov ako jeden veľmi dlhý.)

 • If the tasks and history for this workflow will contain sensitive or confidential data that you’ll want to keep separated from the general lists, then you should definitely indicate that you want new, separate lists for this workflow. After you add the workflow, be sure that appropriate permissions are set for the new lists.

Riadky pre podpis možno do dokumentu vložiť v oboch týchto prípadoch:

 • Pred spustením pracovného postupu v dokumente.

 • Po spustení pracovného postupu, ale pred tým, ako prvý účastník pridá svoj podpis do riadka pre podpis.

Pridanie digitálneho podpisu do dokumentu prebieha v dvoch krokoch:

 1. Najprv niekto vloží signavýdavkov riadok v tele dokumentu.
  Vložený riadok pre podpis, ktorý ešte nie je podpísaný

 2. Then someone adds their signature to the inserted line.
  Vložený riadok pre podpis aj s podpisom

Majte na pamäti    Od momentu, že prvý účastník pridá svoj podpis do dokumentu, dokument je zamknutý voči úpravy. A.ny ďalej meniť k dokumentu po tomto bode – okrem iných podpisovateľov pripojeniu ich podpisov – sa zruší alebo sa odstránia všetky podpisy, ktoré boli pridané. A pretože vloženia riadka pre podpis sa počíta ako zmeny v dokumente, všetky podpis čiar musí byť už nachádzajú v dokumente pred prvý účastník pridá svoj skutočný podpis na jeden z týchto riadkov.

Na túto otázku teda existujú tri odpovede:

 • Pri oboch typoch spustenia    Dokument je založený na šablóne alebo formulári, kde sa už riadky pre podpis nachádzajú, a preto ich netreba pridávať pri každom spustení.

 • Pri manuálnom spustení    Osoba, ktorá pracovný postup spúšťa, vloží potrebné riadky pre podpis pred spustením pracovného postupu.

 • Pri automatickom spustení    Prvý účastník, ktorý daný dokument otvorí, vloží potrebné riadky pre podpis pred pridaním svojho vlastného podpisu.

Toto je rýchly grafický súhrn najdôležitejších bodov.

Dokument bez prvého podpisu, a teda ešte stále otvorený pre zmeny

Dokument s pridaným prvým podpisom, a teda zamknutý pre zmeny

Pracovný postup sa dá nastaviť tak, aby sa spúšťal iba manuálne, iba automaticky alebo obomi spôsobmi:

 • Keď sa pracovný postup zhromažďovania podpisov v dokumente spustí manuálne, zobrazí sa ďalší formulár – formulár spúšťania. Formulár spúšťania zahŕňa nastavenia iba z druhej strany formulára priradení. Preto, ak chce osoba, ktorá pracovný postup spúšťa, zmeniť niektoré z nastavení (len v prípade aktuálnej inštancie), môže tak spraviť pred tým, ako klikne na položku Spustiť.

 • Pri automatickom spustení sa formulár spúšťania samozrejme nepredkladá. Preto sa použijú predvolené nastavenia zadané vo formulári priradení bezo zmien.

Na tomto obrázku je znázornený rozdiel medzi manuálnymi a automatickými spusteniami.

Porovnanie formulárov pre manuálne a automatické spustenie

Všetky zmeny vykonané vo formulári spúšťania sú použité iba pri aktuálnej inštancie pracovného postupu. Ak chcete zmeniť trvalé; predvolených nastavení pracovného postupu, môžete upraviť pôvodný formulár priradenia , ako je popísané v časti Zmena v tomto článku.

Manuálne spustenia

Ak povolíte manuálne spustenia, pracovný postup bude môcť v dokumente kedykoľvek spustiť každý používateľ s potrebnými povoleniami.

Výhodou manuálneho spustenia je, že vám a vašim kolegom umožňuje spustiť pracovný postup iba vtedy, keď to potrebujete, a že pri každom spustení umožňuje zmeniť niektoré nastavenia pomocou formulára spúšťania.

V prípade manuálneho spustenia sa musí samozrejme vždy pamätať na to, že v prípade potreby treba postup spustiť.

Automatické spustenia

Môžete nastaviť pracovný postup tak, aby sa automaticky spúšťal v nasledujúcich prípadoch:

 • V zozname alebo knižnici sa vytvorí alebo sa do nich nahrá nový dokument.

 • Dôjde k zmene dokumentu, ktorý už je uložený v zozname alebo knižnici.

Výhodou automatického spustenia je, že na spustenie pracovného postupu nemusí nikto pamätať. Spustí sa zakaždým, keď sa vyskytne spúšťacia udalosť.

Osobitosti automatického spúšťania v prípade pracovných postupov zhromažďovania podpisov

Na rozdiel od v niektoré z ďalších postupoch pracovných postupov, to nie je "t možné pridať ďalšie úlohy po spustení pracovného postupu zhromažďovania podpisov. Pri spustení pracovného postupu automaticky priradí len tie podpis úlohy už podľa predvoleného nastavenia. Jednotlivých úloh môže byť skutočne priradí počas spusteného pracovného postupu, ale žiadne Ďalšie úlohy môžete vytvorené a priradené. Inými slovami, pracovného postupu zhromažďovania podpisov iba spúšťať automaticky pri identitu alebo aspoň číslo, účastníkov je známe vopred.

Čo je možné po automatickom spustení, pri ktorom sa odstránia alebo zrušia úlohy, ktoré už sú priradené – nezabúdajte však, že zrušením úlohy sa príslušný riadok pre podpis z dokumentu neodstráni.

Nasledujú tri scenáre, pri ktorých sa použije automatické spustenie. Pre každý z týchto scenárov platí:

 • Pracovný postup sa spustí v knižnici, do ktorej ľudia nahrávajú dokumenty, ktoré treba podpísať.

 • Skupina ľudí, ktorej sa úlohy na podpísanie priraďujú, sa nemení a netreba ju skontrolovať či upraviť pri každom spustení pracovného postupu.

Pri žiadnom z týchto scenárov už počas spustenia pracovného postupu samozrejme nie je potrebné, aby účastníci daného pracovného postupu vložili riadky pre podpis, ak nahrávaná položka je dokument alebo formulár, ktorý už príslušné riadky pre podpis obsahuje.

Scenár 1: Jedna úloha, jeden podpisovateľ

Je potrebné, aby Anna podpísala nové nároky na výdavky. Anna preto vytvorí knižnicu s názvom Nové nároky na výdavky. Všetci v organizácii tu môžu vytvoriť alebo sem nahrať svoj nárok.

Anna vytvorí pracovného postupu a dáva rovnaký názov: Nové overovania výdavkov. Pracovný postup automaticky spúšťa v prípade každého nového dokumentu, priradenie len jednu úlohu – Anne kurzu.

Vývojový diagram pracovného postupu

Scenár 2: Viacero úloh, viacero podpisovateľov

Tentoraz je potrebné, aby zmluvy podpísala Anna aj Stano aj František – všetci traja.

Filip vytvorí knižnicu s názvom zmluvy o podpis. Bude vytvárať pracovného postupu zhromažďovania podpisov s názvom podpisy (annaANDseanANDfrank). Pracovný postup automaticky spúšťa v prípade každého nového dokumentu, pridelí jednu úlohu každej z troch ľudí.

Prvý podpisovateľ, ktorý dokument otvorí, doň vloží riadky pre podpis pre všetkých troch podpisovateľov, pred tým, ako pridá svoj vlastný podpis.

Vývojový diagram pracovného postupu

Scenár 3: Viacero úloh, jeden podpisovateľ

V tomto prípade je potrebné, aby zmluvy podpísala Anna alebo Stano alebo František – stačí, aby sa podpísal iba jeden z nich troch.

Filip vytvorí knižnicu s názvom zmluvy na podpis a pracovný postup s názvom podpis (Annaalebostanoalebofrantišek). Bude tiež vytvárať poštového zoznamu alebo distribučnej skupiny, nazývané aj Annaalebostanoalebofrantišek, ktorý obsahuje všetky tri z nich.

Znova pracovný postup automaticky spúšťa v prípade každého nového dokumentu v knižnici, ale tento raz priradí len jednu úlohu podpísania skupine Annaalebostanoalebofrantišek .

Takýto druh úlohy sa nazýva skupinová úloha a funguje takto: Pracovný postup e-mailom odošle upozornenie na úlohu každému členovi skupiny, ale vytvorí iba jednu úlohu, ktorú môže získať každý z členov skupiny a dokončiť ju v zastúpení celej skupiny.

Vývojový diagram pracovného postupu

Pokyny na získanie a dokončenie úlohy skupiny nájdete v téme DOKONČENIA časti tohto článku.

Keď pracovný postup pridáte určitému typu obsahu pre celú kolekciu lokalít, máte tiež možnosť tento pracovný postup pridať všetkým typom obsahu v kolekcii lokalít, ktoré z typu obsahu, kam pracovný postup pridávate, dedia. (Nezabúdajte, že táto možnosť sa nezobrazí, ak pridávate pracovný postup len pre jeden zoznam alebo knižnicu.)

Poznámky: 

 • Operácia, pomocou ktorej sa pridá i všetko ostatné, môže trvať pomerne dlho.

 • Ak je dedenie nefunkčné v prípade niektorých lokalít alebo podlokalít, na ktoré chcete tento pracovný postup pridať k dediacim typom obsahov, pred spustením tejto operácie sa presvedčte, že ste na každej z týchto lokalít alebo podlokalít členom skupiny Vlastníci.

Treba uviesť meno alebo e-mailovú adresu každej osoby, ktorej sa má priradiť úloha podpísania.

Úlohy skupiny alebo samostatná?    Ak ste priradili úlohu na skupinu alebo distribučný zoznam, budú priradené úlohy skupiny : každý člen skupiny dostanú oznámenie o úlohy, ale len jedného člena bude potrebné získanie a dokončenie úlohy. Pokyny na získanie a dokončenie úlohy skupiny nájdete v téme DOKONČENIA časti tohto článku.

Jedna etapa alebo viaceré etapy?    Môžete mať len jedna etapa úlohy na podpísanie, alebo môžete mať viaceré etapy. Ak máte viac ako jednu etapu, etapy sa vykoná jeden po druhom.

Paralelné kontroly alebo sériové kontroly?    Pre účastníkov v ľubovoľnej jedna etapa, môžete ich podpis úlohy priradené všetky naraz (paralelne), alebo majú svoje úlohy priradené po jednej (sériovo) v poradí, ktoré určíte. Ak vyberiete možnosť sériový môžu byť užitočné, ak máte napríklad jeden podpisovateľov skutočné prijímateľom rozhodnutí o dokument a nemá zmysel pre všetky ostatné podpisovateľov na dokončenie úlohy na podpísanie Ak prijímateľom rozhodnutí rozhodne, prihláste sa.

Príklad

Tento jednoduchý scenár popisuje niekoľko výhod viacerých etáp a sériového priradenia úloh:

Predstavte si, že František pridá nový pracovný postup zhromažďovania podpisov pre knižnicu zmlúv. Keďže František má rozhodujúce slovo, chce byť prvým podpisovateľom všetkých zmlúv. Ak sa rozhodne, že dokument nepodpíše, ani Anne, ani Stanovi sa úloha podpísania nepriradí. František môže nastaviť túto možnosť jedným z týchto postupov:

 • S použitím sériovej revízia    František nastaví jeden sériovú etapu, v ktorom je prvý účastník a Anna aj stano sa druhý a tretí.
  Tu je ako František nastaví jeho jediného fázy sériových revíziu.
  Položky zobrazené vo formulári

 • S použitím dvoch etáp    Ak chce Anna aj stano prideľujú svojich úloh v rovnakom čase František, Filip nemá čakať na Anna ju pridať podpis pred jej môžete pridať svoje vlastné, že môžete nastaviť dve etapy pracovného postupu. Prvá etapa zahŕňa len jeho podpis úlohy a druhým je paralelnú etapu obsahujúce Anna aj stano a úlohy. Ak nie je dokončená prvej etape, nespustí druhej fázy.
  Tu je ako František nastaví jeho dvojetapový paralelné revízie.
  Nastavenie zobrazené vo formulári

Tu sú diagramy oboch riešení. V prípade oboch verzií sa úlohy nepriradia ani Anne, ani Stanovi bez toho, aby František dokončil svoju úlohu podpísania.

Vývojové diagramy oboch verzií

V poli Kópia na druhej strane formulára priradení môžete zadať mená alebo adresy používateľov, ktorí by mali byť upozornení na každé spustenie alebo skončenie tohto pracovného postupu.

 • Zadanie mena do tohto poľa nemá za následok priradenie úlohy pracovného postupu príslušnej osobe.

 • Pri manuálnom spustení pracovného postupu dostane oznámenia o spustení a ukončení osoba, ktorá ho spustí, a túto osobu preto netreba do tohto poľa zadávať.

 • Pri automatickom spustení pracovného postupu dostane oznámenia o spustení a ukončení osoba, ktorá ho pôvodne pridala, a túto osobu preto netreba do tohto poľa zadávať.

Pridanie pracovného postupu zhromažďovania podpisov (pre iba jeden zoznam alebo knižnicu)

Nie ste ešte oboznámení s pridaním pracovných postupov, môže byť užitočné, a skontrolujte predchádzajúcich segmenty informácie a plánovanie v tomto článku, skôr ako budete postupovať podľa krokov v tejto časti.

Pred pridaním pracovného postupu musia byť vyriešené dve veci:

E-mail    Ak má pracovný postup odosielať e-mailové oznámenia, je potrebné zapnúť e-mail pre lokalitu SharePoint. Ak si nie ste istí, či je už e-mail zapnutý, obráťte sa na správcu služby SharePoint.

Povolenia    Podľa predvolených nastavení SharePointu produkty vyžadujú, či máte povolenie spravovať zoznamy, ak chcete pridať pracovných postupov pre zoznamy, knižnice alebo kolekcie lokalít. (Skupiny vlastníkov má povolenie spravovať zoznamy, v predvolenom nastavení, členovia skupiny a skupiny návštevníci nie. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v časti Ďalšie informácie v tomto článku.)

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, pre ktoré chcete pridať pracovný postup.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica.

  Názov karty sa môže líšiť v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice. V zozname kalendárov sa táto karta napríklad nazýva Kalendár.

 3. V skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenie pracovného postupu.

 4. Na stránke Nastavenie pracovného postupu zadajte položku pre tento pracovný postup spustiť na jeden typ obsahu alebo všetky (pre všetky typy obsahu) a potom kliknite na položku pridať pracovný postup.

  Poznámka: Zhromažďovanie podpisov pracovných postupov je možné spustiť len na dokumentoch vytvorených v vytvorené v Word, Excel alebo InfoPath.

  Príkaz Pridať pracovný postup s vybratým typom obsahu Dokument

  1. Vyplňte prvú stranu formulára priradení.
   (Pokyny sú uvedené pod obrázkom.)

Prvá strana formulára priradení pre jeden zoznam alebo knižnicu

Bublina číslo jeden

Typ obsahu

Bublina číslo dva

Pracovný postup

Vyberte šablónu Zhromažďovanie podpisov – SharePoint 2010.

Poznámka: Ak sa šablóna Zhromažďovanie podpisov – SharePoint 2010 nezobrazí v zozname, obráťte sa na správcu lokality SharePoint o jej aktivácii vo vašej kolekcii lokalít alebo pracovný priestor. Ak máte povolenia kolekcie lokalít, pozrite si tému šablóny pracovného postupu SharePointu povolenie.

Bublina číslo tri

Názov

Zadajte názov pre tento pracovný postup. Názov bude daný pracovný postup identifikovať pre používateľov tohto zoznamu alebo knižnice.

Návrhy na pomenovanie pracovného postupu, nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo štyri

Zoznam úloh

Vyberte zoznam úloh, ktorý sa má použiť s týmto pracovným postupom. Môžete vybrať existujúci zoznam úloh alebo vytvoriť nový kliknutím na položku Úlohy (nové).

Informácie o dôvodoch na vytvorenie nového zoznamu úloh (na rozdiel od výberu existujúceho), nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo päť

History List

Vyberte zoznam histórie, ktorý chcete používať s týmto pracovným postupom. Môžete vybrať existujúci zoznam histórie alebo kliknúť na položku Nový zoznam histórie a vytvoriť tak nový zoznam.

Informácie o dôvodoch na vytvorenie nového zoznamu histórie (na rozdiel od výberu existujúceho), nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo šesť

Možnosti spustenia

Určite spôsoby, ktorými sa tento pracovný postup môže spustiť.

Informácie o rôznych možnostiach nájdete v téme plánovanie časti tohto článku.

 1. Po úprave všetkých nastavení tohto formulára podľa požiadaviek kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Vyplňte druhú stranu formulára priradení.
  (Pokyny sú uvedené pod obrázkom.)

  Pri každom manuálnom spustení pracovného postupu vám produkty SharePointu ponúknu všetky možnosti na druhej strane formulára priradení. Vďaka tomu môžete tieto možnosti zmeniť pre daný prípad.

Druhá strana formulára priradení s použitými možnosťami

Bublina číslo jeden

Priradenie

Bublina číslo dva

Poradie

Určite, či sa úlohy majú priradiť po jednej (sériovo), alebo všetky naraz (paralelne).

Ďalšie informácie o použití sériových a paralelných fáz nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo tri

Pridať novú etapu

Pridajte všetky etapy, ktoré majú nasledovať po práve nakonfigurovanej prvej etape.

 • Ak chcete odstrániť celú etapu, kliknite na pole Priradiť osobe pre danú etapu a potom stlačte klávesy CTRL + DELETE.

Ďalšie informácie o použití viacerých etáp nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo štyri

KÓPIA

Zadajte mená alebo e-mailové adresy všetkých osôb, ktorým sa majú odoslať oznámenia pri každom spustení alebo ukončení pracovného postupu.

 • Zadanie mena do tohto poľa nemá "t za následok priradenie úlohy pracovného postupu.

 • Pri manuálnom spustení pracovného postupu dostane oznámenia o spustení a ukončení osoba, ktorá ho spustí, a túto osobu preto netreba do tohto poľa zadávať.

 • Pri automatickom spustení pracovného postupu dostane oznámenia o spustení a ukončení osoba, ktorá ho pôvodne pridala, a túto osobu preto netreba do tohto poľa zadávať.

 1. Po úprave všetkých nastavení na tejto strane podľa požiadaviek vytvorte pracovný postup kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Produkty SharePointu vytvoria novú verziu pracovného postupu.

Čo bude nasledovať?

Ak ste pripravení spustiť a otestovať nový pracovný postup, prejdite na časť Spustenie v tomto článku.

Pokyny na vloženie riadkov pre podpis do dokumentu v časti Vloženie v tomto článku nájdete.

Pridanie pracovného postupu zhromažďovania podpisov (pre celú kolekciu lokalít)

Nie ste ešte oboznámení s pridaním pracovných postupov, môže byť užitočné, a skontrolujte informácie a plánovanie segmenty v tomto článku, skôr ako budete postupovať podľa krokov v tejto časti.

Pred pridaním pracovného postupu musia byť vyriešené dve veci:

E-mailu    V prípade pracovného postupu na odosielanie e-mailové oznámenia, e-mailu musí povoliť pre lokalitu. Ak si nie ste istí, že to už vykonané, obráťte sa na správcu lokality SharePoint.

Povolenia    Podľa predvolených nastavení SharePointu produkty vyžadujú, či máte povolenie spravovať zoznamy, ak chcete pridať pracovných postupov pre zoznamy, knižnice alebo kolekcie lokalít. (Skupiny vlastníkov má povolenie spravovať zoznamy, v predvolenom nastavení, členovia skupiny a skupiny návštevníci nie. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v časti Ďalšie informácie v tomto článku.)

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Prejdite na domovskú stránku kolekcie lokalít (nie na domovskú stránku lokality alebo podlokality v rámci kolekcie).

 2. Kliknite na položku nastavenia Settings icon a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

  V SharePoint Online, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v záhlaví okna v SharePointe 2016. a potom kliknite na položku obsah lokality. Z obsahu lokality, kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. Na stránke Nastavenie lokality v časti Galérie pre webových návrhu, kliknite na položku Typy obsahu lokality.
  Prepojenie Typy obsahu lokality v časti Galérie

 4. Na stránke Typy obsahu lokality kliknite na názov typu obsahu lokality, pre ktorý chcete pridať pracovný postup.

  Poznámka: Zhromažďovanie podpisov pracovných postupov je možné spustiť len na dokumentoch vytvorených v vytvorené v Word, Excel alebo InfoPath.

  Stránka Typ obsahu lokality so zvýrazneným typom

  1. Na stránke vybratého typu obsahu, v časti nastavenia kliknite na položku Nastavenie pracovného postupu.
   Prepojenie Nastavení pracovného postupu v časti Nastavenia

  2. Na stránke Nastavenie pracovného postupu, kliknite na prepojenie pridať pracovný postup.
   Prepojenie pridať pracovný postup

  3. Vyplňte prvú stranu formulára priradení.
   (Pokyny sú uvedené pod obrázkom.)

Prvá strana formulára priradení s použitými možnosťami

Bublina číslo jeden

Pracovný postup

Bublina číslo dva

Názov

Zadajte názov pre tento pracovný postup. Názov bude daný pracovný postup identifikovať pre používateľov tejto kolekcie lokalít.

Návrhy na pomenovanie pracovného postupu, nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo tri

Zoznam úloh

Vyberte zoznam úloh, ktorý sa má použiť s týmto pracovným postupom. Môžete vybrať existujúci zoznam úloh alebo vytvoriť nový kliknutím na položku Úlohy (nové).

Informácie o dôvodoch na vytvorenie nového zoznamu úloh (na rozdiel od výberu existujúceho), nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo štyri

History List

Vyberte zoznam histórie, ktorý chcete používať s týmto pracovným postupom. Môžete vybrať existujúci zoznam histórie alebo kliknúť na položku Nový zoznam histórie a vytvoriť tak nový zoznam.

Informácie o dôvodoch na vytvorenie nového zoznamu histórie (na rozdiel od výberu existujúceho), nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo päť

Možnosti spustenia

Určite spôsoby, ktorými sa tento pracovný postup môže spustiť.

Informácie o rôznych možnostiach nájdete v téme plánovanie časti tohto článku.

Bublina číslo šesť

Aktualizovať typy obsahu zoznamov a lokalít?

Určite, či sa tento pracovný postup má pridať, respektíve priradiť k všetkým ostatným lokalitám a typom obsahu zoznamu, ktoré dedia z tohto typu obsahu.

 • Operácia uskutočňujúca všetko ďalšie pridávanie môže trvať pomerne dlho.

 • Ak v prípade niektorých lokalít alebo webových podlokalít, kam chcete pridať tento pracovný postup k dediacim typom obsahu, došlo k poškodeniu dedičnosti, pred spustením tejto operácie skontrolujte, či ste členom skupiny Vlastníci v prípade každej z týchto lokalít a webových podlokalít.

 1. Po úprave všetkých nastavení na tejto strane podľa požiadaviek kliknite na tlačidlo Ďalej.

 2. Vyplňte druhú stranu formulára priradení.
  (Pokyny sú uvedené pod obrázkom.)

  Pri každom manuálnom spustení pracovného postupu vám produkty SharePointu ponúknu všetky možnosti na druhej strane formulára priradení. Vďaka tomu môžete tieto možnosti zmeniť pre daný prípad.

Druhá strana formulára priradení s použitými možnosťami

Bublina číslo jeden

Priradenie

Bublina číslo dva

Poradie

Zadajte, či sa úlohy v tejto fáze majú priraďovať po jednom (sériovo) alebo všetky naraz (paralelne).

Ďalšie informácie o použití sériových a paralelných fáz nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo tri

Pridať novú etapu

Pridajte všetky etapy, ktoré majú nasledovať po práve nakonfigurovanej prvej etape.

 • Ak chcete odstrániť celú etapu, kliknite na pole Priradiť osobe pre danú etapu a potom stlačte klávesy CTRL + DELETE.

Ďalšie informácie o použití viacerých etáp nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo štyri

KÓPIA

Zadajte mená alebo e-mailové adresy všetkých osôb, ktorým sa majú odoslať oznámenia pri každom spustení alebo ukončení pracovného postupu.

 • Zadanie mena do tohto poľa nemá "t za následok priradenie úlohy pracovného postupu.

 • Keď sa pracovný postup spustí manuálne, osoba, ktorá ho spustí, dostane oznámenie o spustení a zastavení bez toho, aby ju bolo potrebné zadať v tomto poli.

 • Keď sa pracovný postup spustí automaticky, osoba, ktorá ho pôvodne pridala, dostane oznámenie o spustení a zastavení bez toho, aby ju bolo potrebné zadať v tomto poli.

 1. Po úprave všetkých nastavení na tejto strane podľa požiadaviek vytvorte pracovný postup kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Produkty SharePointu vytvoria novú verziu pracovného postupu.

Čo bude nasledovať?

Ak ste pripravení spustiť a otestovať nový pracovný postup, prejdite na časť Spustenie v tomto článku.

Pokyny na vloženie riadkov pre podpis do dokumentu v časti Vloženie v tomto článku nájdete.

Vloženie riadkov pre podpis

Skôr ako účastník pracovného postupu môžete pridať svoj podpis, musia byť vložené riadka pre podpis v dokumente. Vloženie riadka a Pridanie podpisu samotnú sú dve samostatné akcie.

Je dôležité pamätať si nasledujúce informácie:

 • Po pridaní podpisu do riadka pre podpis sa dokument uzamkne a nemožno ho už meniť okrem pridávania ďalších podpisov do riadkov pre podpis, ktoré sa už v dokumente nachádzajú.

 • Ak dôjde k zmenám po pridaní podpisu, všetky podpisy, ktoré už boli do dokumentu pridané sa stanú neplatnými a z dokumentu sa odstránia.

 • Za zmeny v dokumente sa považuje aj vloženie či odstránenie riadkov pre podpis.

 • Preto je potrebné, aby po tom, čo prvý účastník pridá svoj podpis, boli všetky riadky pre podpis už pridané či odstránené.

Toto je rýchly grafický súhrn popísaného.

Dokument bez prvého podpisu, a teda ešte stále otvorený pre zmeny

Dokument s pridaným prvým podpisom, a teda zamknutý pre zmeny

Ak chcete Vložiť riadok pre podpis v Word alebo Excel:

 1. V dokumente či hárku kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kde chcete vložiť riadok pre podpis.

 2. Na Vložte kartu skupina Text, kliknite na položku Riadok pre podpis.

 3. V dialógové okno Podpis – Nastavenie poľa, vyplňte všetky, niektoré alebo žiadne z nasledujúcich štyroch polí:

  • Navrhovaný podpisovateľ   
   celé meno signatára.
   (Zobrazené v dokončenom podpise.)

  • Titul navrhovaného podpisovateľa   
   (zobrazené v dokončenom podpise.)

  • Navrhovaného podpisovateľa e-mailovú adresu   
   (nie je zobrazené v dokončenom podpise.)

  • Pokyny pre podpisovateľa   
   všetky alebo potrebné informácie pre podpisovateľa.
   (Nie je zobrazené v dokončenom podpise.)
   Dialógové okno Podpis – nastavenie

 4. V tom istom dialógovom okne začiarknite alebo zrušte začiarknutie nasledujúcich políčok:

  • Umožniť podpisovateľovi pridávať komentár v dialógovom okne Podpis   
   umožniť podpisovateľovi zadať účel podpisu.
   (Čo podpisovateľ zadá sa nie je zobrazené v dokončenom podpise.)

  • Riadok pre podpis Zobraziť dátum   
   dátum, kedy bol podpis pridaný.
   (Zobrazené v dokončenom podpise.)

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na pridanie viacerých riadkov pre podpis postup zopakujte.

Odstránenie riadka pre podpis v Word alebo Excel:

 1. Kliknutím vyberte riadok pre podpis.

 2. Stlačte tlačidlo odstrániť.

Dôležité: Riadky pre podpis možno vložiť iba do formulárov prostredia InfoPath Filler.

Ak chcete Vložiť riadok pre podpis v InfoPath:

 1. Vo formulári, kliknutím umiestnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť riadok pre podpis.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na karte Domov v skupine Ovládacie prvky na položku Riadok pre podpis.

 3. Kliknutím na riadok pre podpis ho vyberte, kliknite naň pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke kliknite na položku Vlastnosti riadka pre podpis.

 4. V dialógovom okne Riadok pre podpis – Vlastnosti na karte Všeobecné vyplňte všetky, niektoré alebo žiadne z nasledujúcich štyroch polí:

  • Hlásenia, ktoré sa zobrazia pred podpísaním   
   všetky alebo potrebné informácie pre podpisovateľa.
   (Nie je zobrazené v dokončenom podpise.)

  • Meno podpisujúceho   
   (zobrazené v dokončenom podpise.)

  • Funkcia podpisujúceho   
   (zobrazené v dokončenom podpise.)

  • E-mailová adresa podpisujúceho   
   (nie je zobrazené v dokončenom podpise.)
   Dialógové okno Riadok pre podpis – Vlastnosti

 5. Na kartách Veľkosť a Rozšírené vykonajte prispôsobenia podľa potreby.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie riadka pre podpis v InfoPath:

 • Kliknutím na ovládací prvok ho vyberte a potom stlačte kláves DELETE.

Čo bude nasledovať?

Ak ste pripravení na testovanie svoj nový pracovný postup, prejdite na časť Spustenie v tomto článku.

Ak ste dokončenie úlohy pracovného postupu, prejdite (alebo vrátiť) v časti dokončenie tohto článku.

Spustenie pracovného postupu zhromažďovania podpisov

Pripomenutie o procese podpisov: všetky zmeny musia byť vykonané v dokumente – vrátane všetkých vložený a odstránený text riadky pre podpis – ako prvý účastník pridá svoj podpis do riadka pre podpis. (Ďalšie podrobnosti nájdete v časti plánovanie v tomto článku.)

Skontrolujte tiež, či ľudí, ktorým pracovného postupu sa priradenia úloh pochopiť, ako pridať svoje podpisy a dokončenie úlohy formulárov. Budú v môžu byť užitočné v časti dokončenie v tomto článku.

Dva spôsoby spustenia pracovného postupu    Pracovný postup sa dá nastaviť tak, aby sa spúšťal iba manuálne, iba automaticky alebo obomi spôsobmi:

 • Manuálne kedykoľvek a kýmkoľvek, kto má potrebné povolenia.

 • Automaticky pri každom výskyte spúšťacej udalosti sa zadaný, teda vždy, keď bude dokument sa pridá do zoznamu alebo knižnice a/alebo pri každom dokumente už v zozname sa nejakým spôsobom zmení.
  (Spúšťacej udalosti alebo udalostí sú určené na prvej strane formulára priradení počas pôvodnej pridaním a konfiguráciou pracovného postupu. Ďalšie informácie nájdete v časti plánovanie tohto článku.)

Pracovný postup môžete "t Štart na dokument, ktorý je momentálne vzatá z projektu. (Dokumentu môžete vziať k sebe po pracovného postupu spustení, ale po vezmete k sebe, žiadne Ďalšie pracovné postupy môžu pracovať v danom dokumente až po jeho vrátení späť v znova.)

Ak je pracovný postup nakonfigurovaný na automatické spustenie, pri každom výskyte spúšťacej udalosti sa začne pracovný postup pre dokument, ktorý ho spustil.

Po spustení pracovný postup priradí prvú úlohu alebo úlohy a odošle oznámenie o úlohe každému, komu bola priradená úloha. Medzitým odošle aj oznámenia o spustení (odlišné od oznámení o úlohe) osobe, ktorá pracovný postup pôvodne pridala, a všetkým uvedeným v poli Kópia na druhej strane formulára priradení.

Ak sa riadky pre podpis nenachádzajú v dokumente pred tým, ako spúšťacia akcia spustí daný pracovný postup, do dokumentu ich treba vložiť pred pridaním prvého podpisu.

Poznámka k povoleniam    Zvyčajne, musíte mať povolenie na úpravu položiek spustenie pracovného postupu. (V predvolenom nastavení, do skupiny členov a vlastníkov skupiny obe majú toto povolenie, ale nie je skupiny návštevníci. Však vlastníka môžete tiež vybrať, na základe pracovného postupu podľa postupu vyžadovať povolenie Správa zoznamov pre ľudí, ktorí spustiť pracovný postup. Výberom tejto možnosti môžete v podstate určiť vlastníci, len oni a ďalších vlastníkov môžete spustiť príslušný pracovný postup. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Ďalšie informácie v tomto článku.)

Dve miesta, odkiaľ možno začať

Pracovný postup môžete spustiť manuálne z týchto dvoch miest:

 • Z zoznam alebo knižnicu, kde je dokument uložený.

 • Zo v samotnom, otvoril v programe Microsoft Office, v ktorom bol vytvorený. (Všimnite si, že to musí byť nainštalovaného programu, a nie verzii webovej aplikácie)

V zostávajúcich dvoch sekciách tejto časti sú uvedené pokyny pre obe metódy.

 1. Všetky potrebné riadky pre podpis buď pridajte do dokumentu, alebo sa dohodnite so všetkými účastníkmi pracovného postupu, aby ste zabezpečili, že sa všetky riadky pre podpis nachádzajú v dokumente skôr, než niektorý účastník pridá svoj podpis do jedného z riadkov.

 2. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde je uložený dokument, pre ktorý chcete spustiť pracovný postup.

 3. Kliknite na ikonu pred názov položky, vyberte položku a potom na kartu súbory na páse s nástrojmi, v pracovných postupov skupiny, kliknite na položku pracovných postupov.

 4. Na stránke pracovné postupy: dokumentu názov v časti spustiť nový pracovný postup, kliknite na položku, ktorú chcete spustiť pracovný postup.
  Prepojenie na spustenie pracovného postupu

 5. Vo formulári spúšťania vykonajte všetky požadované zmeny, ktoré sa majú použiť pre túto konkrétnu inštanciu pracovného postupu.

  Poznámka: Zmeny vo formulári spúšťania tu sú použité iba počas aktuálnej inštancie pracovného postupu. Ak chcete vykonať zmeny, ktoré sa použijú vždy, keď je spustený pracovný postup, alebo ak chcete zmeniť nastavenie pracovného postupu, ktoré nie sú uvedené v tomto formulári, nájdete v časti Zmena v tomto článku.

Druhá strana formulára priradení s použitými možnosťami

Bublina číslo jeden

Priradenie

Bublina číslo dva

Poradie

Skontrolujte, či špecifikácie týkajúce sa priradenia úloh v každej časti po jednom (sériovo) alebo všetkých naraz (paralelne) zodpovedajú vašim požiadavkám.

Ďalšie informácie o použití sériových a paralelných fáz nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo tri

Pridať novú etapu

Pridajte ľubovoľné fázy okrem tých, ktoré sú momentálne nakonfigurované.

 • Ak chcete odstrániť celú etapu, kliknite na pole Priradiť osobe pre danú etapu a potom stlačte klávesy CTRL + DELETE.

Ďalšie informácie o použití viacerých etáp nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo štyri

KÓPIA

Podľa potreby pridajte alebo odstráňte položky. Nezabudnite, že:

 • Zadanie mena do tohto poľa nemá "t za následok priradenie úlohy pracovného postupu.

 • Keď sa pracovný postup spustí manuálne, osoba, ktorá ho spustí, dostane oznámenie o spustení a zastavení bez toho, aby ju bolo potrebné zadať v tomto poli.

 • Keď sa pracovný postup spustí automaticky, osoba, ktorá ho pôvodne pridala, dostane oznámenie o spustení a zastavení bez toho, aby ju bolo potrebné zadať v tomto poli.

 1. Keď je vo formulári spúšťania všetko nastavené podľa potreby, kliknutím na tlačidlo Spustiť spustite pracovný postup.

Pracovný postup priradí prvé úlohy a zároveň odošle upozornenia o spustení vám aj všetkým osobám uvedeným v poli Kópia vo formulári spúšťania.

 1. Všetky potrebné riadky pre podpis buď pridajte do dokumentu, alebo sa dohodnite so všetkými účastníkmi pracovného postupu, aby ste zabezpečili, že sa všetky riadky pre podpis nachádzajú v dokumente skôr, než niektorý účastník pridá svoj podpis do jedného z riadkov.

 2. Otvorte dokument v nainštalovanom programe balíka Office v počítači.

  Poznámka: Táto metóda nie je možné použiť po otvorení dokumentu v webovej aplikácie verzia programu balíka Microsoft Office. Musí byť otvorený v celej, nainštalovaná verzia programu v počítači.

 3. V otvorenom dokumente kliknite na kartu Súbor, potom na kartu Uložiť a odoslať a kliknite na pracovný postup, ktorý chcete spustiť pre daný dokument.

 4. Ak sa zobrazí táto správa s informáciou, že pracovný postup vyžaduje vrátenie súboru do projektu, kliknite na tlačidlo Vrátiť do projektu.
  (Ak sa táto správa nezobrazí, prejdite na krok 5.)

 5. Kliknite na veľké tlačidlo Spustiť pracovný postup.

 6. Na stránke Zmena pracovného postupu vykonajte vo formulári spúšťania zmeny, ktoré sa majú použiť pre túto konkrétnu inštanciu pracovného postupu.

  Poznámka: Zmeny vo formulári spúšťania tu sú použité iba počas aktuálnej inštancie pracovného postupu. Ak chcete vykonať zmeny, ktoré sa použijú vždy, keď je spustený pracovný postup, alebo ak chcete zmeniť nastavenie pracovného postupu, ktoré nie sú uvedené v tomto formulári, nájdete v časti Zmena v tomto článku.

Druhá strana formulára priradení s použitými možnosťami

Bublina číslo jeden

Priradenie

Bublina číslo dva

Poradie

Skontrolujte, či špecifikácie týkajúce sa priradenia úloh v každej časti po jednom (sériovo) alebo všetkých naraz (paralelne) zodpovedajú vašim požiadavkám.

Ďalšie informácie o použití sériových a paralelných fáz nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo tri

Pridať novú etapu

Pridajte ľubovoľné fázy okrem tých, ktoré sú momentálne nakonfigurované.

 • Ak chcete odstrániť celú etapu, kliknite na pole Priradiť osobe pre danú etapu a potom stlačte klávesy CTRL + DELETE.

Ďalšie informácie o použití viacerých etáp nájdete v časti plánovanie tohto článku.

Bublina číslo štyri

KÓPIA

Podľa potreby pridajte alebo odstráňte položky. Nezabudnite, že:

 • Zadanie mena do tohto poľa nemá "t za následok priradenie úlohy pracovného postupu.

 • Keď sa pracovný postup spustí manuálne, osoba, ktorá ho spustí, dostane oznámenie o spustení a zastavení bez toho, aby ju bolo potrebné zadať v tomto poli.

 • Keď sa pracovný postup spustí automaticky, osoba, ktorá ho pôvodne pridala, dostane oznámenie o spustení a zastavení bez toho, aby ju bolo potrebné zadať v tomto poli.

 1. Keď je formulár spúšťania nastavený podľa potreby, kliknutím na tlačidlo Spustiť spustite pracovný postup.

Pracovný postup priradí prvé úlohy a zároveň odošle upozornenia o spustení vám aj všetkým osobám uvedeným v poli Kópia vo formulári spúšťania.

Čo bude nasledovať?

 • Ak je to prvýkrát, že tento pracovný postup spustil, ostatní účastníci potrebovať informácie a pomoc s cieľom dokončiť priradených úloh? (Oni môžu užitočné v časti dokončenie tohto článku.)

 • Vhodné je tiež skontrolovať, či účastníci dostávajú e-mailové oznámenia, a hlavne, či tieto oznámenia nie sú nesprávne spracované filtrami nevyžiadanej pošty.

 • A samozrejme, môže mať aspoň jedna úloha pracovného postupu na dokončenie sami. Prejdite do časti dokončenie tohto článku Podrobnosti.

 • Medzitým sa zistiť, ako môžete ponechať záznamy o priebeh aktuálnej inštancie pracovného postupu, nájdete v časti monitorovanie tohto článku.

Ukončenie úlohy toku činností zhromažďovania podpisov

Ak vám bola úloha pracovného postupu zhromažďovania podpisov priradená po prvýkrát, pravdepodobne bude pre vás užitočné podrobne si prečítať túto časť článku. Zistíte tak, aké rôzne možnosti máte k dispozícii.

Poznámka: Ak viete, že vám bola priradená úloha pracovného postupu, ale správa s upozornením sa zatiaľ nezobrazila v priečinku doručenej pošty, skontrolujte, či sa upozornenie nepremiestnilo prostredníctvom filtra nevyžiadanej pošty. Ak áno, upravte príslušným spôsobom nastavenia filtra.

Najprv skontrolujte, či ide o správny článok

Rôzne typy pracovných postupov vyžadujú rôzne akcie úloh.

Pred tým, ako začnete, sa preto uistite, že úloha, ktorá vám bola priradená, je naozaj úlohou pracovného postupu zhromažďovania podpisov a že nejde o úlohu iného typu pracovného postupu.

Skúste nájsť text Tento dokument vyžaduje váš podpis v ktoromkoľvek z nasledujúcich umiestnení:

 • V riadku predmetu upozornenia na úlohu
  Identifikácia textu v upozornení na úlohu

 • Na paneli hlásení v dokumente na revíziu
  Identifikácia textu v rámci revidovanej položky

 • V názve úlohy na stránke stav pracovného postupu
  Identifikácia textu v názve úlohy na stránke stavu pracovného postupu

Ak sa nezobrazuje text Tento dokument vyžaduje váš podpis na týchto miestach, obráťte sa na osobu, ktorá sa začne alebo pôvodne pridala pracovný postup, ak chcete zistiť, ktoré šablónu pracovného postupu, ktorý je založený na – či má vlastného pracovného postupu.

Ak však vaša úloha je úlohou zhromažďovania podpisov, čítajte ďalej.

Po priradení úlohy v pracovnom postupe sa o úlohe zvyčajne dozviete niektorým z troch spôsobov:

 • Dostanete e-mail s upozornením na úlohu.

 • Otvoríte dokument balíka Microsoft Office a zobrazí sa panel hlásení s informáciou, že vám bola priradená súvisiaca úloha.

 • Skontrolujete lokalitu SharePoint a zistíte, že vám bola aktuálne priradená aspoň jedna úloha.

Ak sa vám priradí úloha pracovného postupu zhromažďovania podpisov, zvyčajne nasledujú dva kroky:

 • Revízia dokumentu    Dokument otvoríte, skontrolujete a následne podpíšete (prípadne nepodpíšete).

 • Dokončenie úlohy    Vyplníte a odošlete formulár úlohy.

Dokončenie úlohy preto často zahŕňa tieto tri položky:

 • správu s upozornením (ktorú dostanete vo forme e-mailu),

 • dokument odoslaný, aby ste ho podpísali (otvoríte ho a podpíšete, respektíve nepodpíšete),

 • formulár úlohy (ktorý otvoríte, vyplníte a odošlete).

Uvedené tri položky vyzerajú takto.

Poznámka:  Tlačidlo Otvoriť túto úlohu sa na páse s nástrojmi v správe s upozornení na úlohu zobrazuje iba v prípade, že je správa otvorená v úplnej nainštalovanej verzii programu Outlook a nie vo webovej aplikácii Outlook Web Access.

Správa s upozornením na úlohu, položka na kontrolu a formulár úlohy

Poznámka: Tlačidlo Otvoriť túto úlohu sa na páse s nástrojmi v správe s upozornením na úlohu zobrazuje len v prípade, že je správa otvorená v úplnej nainštalovanej verzii Outlooku, a nie vo webovej aplikácii Outlook Web Access.

(Všimnite si, že ak nie je úloha priradená vám osobne, ale na celú skupinu alebo distribučný zoznam, z ktorých ste členom, potom by ste mali získať úlohu pred dokončením ho. Ďalšie informácie nájdete v téme oprávneným úlohy skupiny pred jej dokončením sekcii v tejto časti.)

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V správe s upozornením na úlohu v pokynoch Na dokončenie tejto úlohy kliknite na prepojenie na dokument.

 2. V otvorenom dokumente kliknite na paneli hlásení na tlačidlo Otvoriť túto úlohu.

Prístup k položke a formuláru úlohy z e-mailovej správy s upozornením

Poznámka: Tlačidlo Otvoriť túto úlohu sa na páse s nástrojmi v správe s upozornením na úlohu (zobrazenej na ilustrácii v hornej časti čiernej šípky) zobrazuje iba v prípade, že je správa otvorená v úplnej nainštalovanej verzii programu Outlook a nie vo webovej aplikácii Outlook Web Access.

(Všimnite si, že ak nie je úloha priradená vám osobne, ale na celú skupinu alebo distribučný zoznam, z ktorých ste členom, potom by ste mali získať úlohu pred dokončením ho. Ďalšie informácie nájdete v téme oprávneným úlohy skupiny pred jej dokončením sekcii v tejto časti.)

Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V zozname alebo knižnici, kde je dokument na kontrolu uložený, kliknite na prepojenie Prebieha priradené k dokumentu a pracovnému postupu.

 2. Na stránke Stav pracovného postupu kliknite na názov svojej úlohy.

 3. Vo formulári úlohy na paneli hlásení Táto úloha pracovného postupu sa vzťahuje na kliknite na prepojenie na dokument.

Prístup k položke a formuláru úlohy zo zoznamu alebo knižnice

Všimnite si, že ak nie je úloha priradená vám osobne, ale na celú skupinu alebo distribučný zoznam, z ktorých ste členom, potom by ste mali získať úlohu pred dokončením ho. Ďalšie informácie nájdete v časti oprávneným úlohy skupiny pred jej dokončením v tejto časti.

Majte tiež na pamäti, že ak je riadok pre podpis určený konkrétnemu používateľovi a vy sa podpíšete napriek tomu, že ste prihlásení ako iný používateľ, tento rozpor bude v riadku pre podpis pravdepodobne vidno. V tomto príklade bol riadok pre podpis nastavený pre Františka Gajdoša, ale podpis bol pridaný, kým bola prihlásená Anna Nováková.

Riadok pre podpis s odlišným podpisovateľom

V nasledujúcom príklade bol dokument vytvorený v Word.

Položka na revíziu s tromi panelmi hlásení

Všimnite si tri žlté panely hlásení v hornej časti dokumentu:

Označené ako finálna verzia    Tento panel hlásení vraví, že aspoň jedna osoba už pridala svoj podpis na riadok pre podpis.

Dôležité:  Od toho bodu bude výsledkom každej zmeny v dokumente (s výnimkou pridania podpisov do už prítomných riadkov pre podpis) to, že sa odstránia všetky podpisy, ktoré sa dovtedy pridali, alebo sa zruší ich platnosť. (Znamená to, že vloženie či odstránenie riadkov pre podpis už nie je povolené. Možno pridávať len samotné podpisy.)

Podpisy    Kliknutím na tlačidlo Zobraziť podpisy môžete otvoriť tablu Podpisy. V časti Požadované podpisy kliknite na šípku vedľa svojho mena a potom v rozbaľovacej ponuke kliknite na položku Podpísať.

Poznámky: 

 • Ak sa vaše meno v zozname Požadované podpisy zobrazí viac než raz, potom treba váš podpis pridať do viacerých riadkov pre podpis. Pri pridaní každého podpisu postupujte týmto istým spôsobom.

 • Ak sa vaše meno v zozname Požadované podpisy nenachádza, obráťte sa na osobu, ktorá daný pracovný postup spustila – alebo v prípade, že sa spustil automaticky, sa obráťte na osobu, ktorá ho pôvodne pridala.

 • Formuláre programu InfoPath nemajú tablu Podpisy ani zoznam Požadované podpisy. Pred tým, ako dokument uložíte a úlohu dokončíte, skontrolujte, či ste podpísali všetky riadky pre podpis.

Položka s otvorenou tablou Podpisy

Ak sa zobrazí správa týkajúca sa iných poskytovateľov služieb digitálnych podpisov kliknite na tlačidlo OK a pokračujte. (Ak nechcete, aby sa táto správa v budúcnosti zobrazovala, začiarknite príslušné políčko.)

Otvorí sa dialógové okno Podpis.

Dialógové okno Podpis

Ak chcete dokument podpísať, stačí zadať svoje meno do poľa vedľa veľkého písmena X, kliknúť na položku Podpísať a potom na tlačidlo OK v dialógovom okne Potvrdenie podpisu.

Pamätajte si: Ak sa vaše meno v zozname Požadované podpisy zobrazí viac než raz, potom treba váš podpis pridať do viacerých riadkov pre podpis. Pri pridaní každého podpisu postupujte týmto istým spôsobom.

Úloha pracovného postupu    Keď ste pripravení dokončiť a odoslať formulár úlohy, kliknite na tlačidlo otvoriť túto úlohu v paneli hlásení Úloha pracovného postupu.

Formulár úlohy pre pracovný postup zhromažďovania podpisov vyzerá približne takto.

Formulár úlohy so zobrazenými možnosťami

Všimnite si, že prvé dva ovládacie prvky (Odstrániť položku a Táto úloha pracovného postupu sa vzťahuje na názov dokumentu) sa nezobrazia vo formulári úlohy pri otvorení z v dokumente, ktorý treba podpísať. Sa zobrazia iba , keď sa otvorí formulár úlohy priamo zo správy s upozornením na úlohu alebo úlohu zoznamu na stránke stav pracovného postupu.

Bublina číslo jeden

Odstránenie položky

Bublina číslo dva

Táto úloha pracovného postupu sa vzťahuje na názov dokumentu

Ak chcete otvoriť dokument, ktorý treba podpísať, kliknite na prepojenie tu.

Bublina číslo tri

Stav, vyžadované kým, konsolidované komentáre, termín dátum

Položky v týchto štyroch poliach nemôžete upraviť ani zmeniť, ale informácie, ktoré sa v nich nachádzajú, môžu byť pre vás užitočné.

Všimnite si, že pole Konsolidované komentáre obsahuje všetky komentáre, ktoré vo formulári odoslali účastníci, čo už svoje úlohy v danej inštancii pracovného postupu dokončili.

Po odoslaní vlastného formulára sa text, ktorý vložíte do poľa Komentáre (4), rovnako zobrazí v poli Konsolidované komentáre pre ďalších účastníkov.

Bublina číslo štyri

Komentáre

Všetok text, ktorý sem zadáte, sa zaznamená v histórii pracovného postupu a zobrazí sa aj v poli Konsolidované komentáre (3) pre ďalších účastníkov.

Bublina číslo päť

Znak

Po podpísaní dokumentu a uvedení odozvy, ktorou ste chceli prispieť do poľa Komentáre, kliknite na toto tlačidlo, čím odošlete formulár a dokončíte svoju úlohu.

Bublina číslo šesť

Zrušenie

Ak chcete formulár úlohy zavrieť bez uloženia zmien alebo odozvy, kliknite na toto tlačidlo. Úloha zostane nedokončená a priradená vám.

Bublina číslo sedem

Zmeniť priradenie úlohy

Ak chcete zmeniť priradenie tejto úlohy a priradiť ju niekomu inému, kliknite na toto tlačidlo.

Príklad stránky, kde sa zadávajú Podrobnosti o zmene priradenia, a ďalšie pokyny, prejdite na časť 7 v tejto časti priradiť úlohu niekomu inému.

Poznámka: Táto možnosť vypnutá pre niektoré úlohy pracovného postupu.

Ak je celej skupine, do ktorej patríte, priradená iba jedna úloha, túto úlohu môže získať ľubovoľný člen skupiny a dokončiť ju v zastúpení celej skupiny.

Získajte úlohu ešte pred otvorením a podpísaním dokumentu. Po získaní úlohy sa vám úloha priradí a žiadny iný člen skupiny ju nemôže dokončiť. (Potrebnú prácu teda vykoná iba jedna osoba.)

 1. Na stránke stavu pracovného postupu ukážte na názov úlohy, ktorá bola priradená vašej skupine, kým sa nezobrazí šípka.

 2. Kliknite na šípku, kliknite na položku Upraviť položku a potom vo formulári úlohy kliknite na tlačidlo Vyžiadať úlohu.
  Vyžiadanie úlohy skupiny

Po obnovení stránky stavu pracovného postupu sa daná úloha už nezobrazí ako priradená skupine, ale konkrétne vám.

Keď chcete neskôr znova uvoľniť úlohu pre skupinu bez jej dokončenia, použitím rovnakých krokov prejdite naspäť do formulára úlohy, ale tentoraz kliknite na tlačidlo Uvoľniť úlohu.

Tlačidlo Uvoľniť úlohu vo formulári úlohy

Ak chcete, aby úlohu pracovného postupu, ktorá je priradená vám, dokončil niekto iný, vo formulári úlohy pracovného postupu kliknite na tlačidlo Zmeniť priradenie úlohy.

Zobrazí sa tento formulár.

Formulár na zmenu priradenia úlohy

Bublina číslo jeden

Zmeniť priradenie úlohy

Bublina číslo dva

Nová žiadosť o

Osobe, ktorej priraďujete úlohu, zadajte informácie potrebné na dokončenie úlohy. (Text, ktorý tu pridáte, sa pridá do oblasti Konsolidované komentáre.)

Bublina číslo tri

Nové trvanie

Vykonajte niektorý z týchto troch krokov:

 • Ak chcete zachovať existujúci termín splnenia    Toto pole ponechajte prázdne.

 • Ak chcete termín dokončenia úplne odstrániť    Zadajte číslo 0.

 • Ak chcete zadať nový termín dátum    Sem zadať číslo a zadajte do poľa jednotky trvania. Dve položky identifikovať spolu obdobie pred zmeniť úlohu je potrebné splniť.

Pamätajte si, že úlohám zhromažďovania podpisov sa predvolene nepriradzujú termíny splnenia ani trvania úloh.

Bublina číslo štyri

Nové jednotky trvania

Ak ste nové trvanie úlohy, ktorá toto pole slúži v spojení s poľom Nové trvanie na identifikáciu obdobie pred úloha je splatná. (Napríklad: 3 dni alebo 1 mesiac alebo 2 týždňov.)

Po dokončení formulára kliknite na tlačidlo Odoslať. Vaša úloha je označený Dokončené, novú úlohu sa priradí osobe, ktorá je teraz zodpovedný za úlohy a úlohy prezentujúcemu sa odošle.

Všetky nové informácie, ktoré ste zadali, sa zahrnú do textu Používateľ delegoval v upozornení na novú úlohu (číslo 1 na nasledujúcom obrázku).

Upozornenie na zmenu priradenia úlohy

Medzitým sa všetky tieto zmeny zaznamenávajú a zobrazujú v sekciách Úlohy a História na stránke stavu pracovného postupu, ako je zobrazené tu.

Oblasti Úlohy a História na stránke stavu pracovného postupu pre úlohu so zmeneným priradením

Monitorovanie, úprava alebo zastavenie spusteného pracovného postupu zhromažďovania podpisov

Ústredným bodom, z ktorého môžete monitorovať, upravovať alebo zastavovať spustený pracovný postup, je stránka stavu pracovného postupu danej inštancie pracovného postupu.

Najprv si ukážeme, ako prejsť na danú stránku, a potom si ukážeme, ako používať možnosti a informácie, ktoré sa na nej nachádzajú. Nakoniec si ukážeme dve iné stránky, kde môžete získať ďalšie informácie o monitorovaní.

V zozname alebo knižnici, kde je položka uložená, kliknite v prípade požadovanej položky a pracovného postupu na prepojenie Prebieha.

V tomto príklade je položkou dokument s názvom Koncept prejavu a pracovným postupom je Schválenie 3.

Kliknutie na prepojenie na stav pracovného postupu

Otvorí sa stránka stavu pracovného postupu.

 • Ak zoznam alebo knižnica obsahuje veľký počet položiek, zoradenie a filtrovanie vám umožní nájsť hľadanú položku rýchlejšie. Ak zistíte, že opakovane používate to isté zoradenie alebo filtrovanie, môže byť vhodné vytvoriť si vlastné zobrazenie, ktorým sa automatizuje dané usporiadanie.

 • Ak chcete prejsť na stránku stavu pracovného postupu, v e-mailovom upozornení „spustil sa pracovný postup“ kliknite na prepojenie Zobraziť stav tohto pracovného postupu alebo v prípade konkrétnej inštancie, ktorá vás zaujíma, kliknite v e-mailovom upozornení „pracovný postup sa dokončil“ na prepojenie Zobraziť históriu pracovného postupu.

Pod obrázkom jednotlivých sekcií stránky stavu pracovného postupu nájdete otázky monitorovania, na ktoré daná sekcia poskytuje odpovede.

Sekcia Informácie o pracovnom postupe

Sekcia Informácie o pracovnom postupe stránky stavu pracovného postupu

Zodpovedané otázky:

 • Kto spustil túto inštanciu pracovného postupu?

 • Kedy sa spustila táto inštancia?

 • Kedy sa vyskytla posledná akcia v tejto inštancii?

 • Pre ktorú položku je spustená táto inštancia?

 • Aký je aktuálny stav tejto inštancie?

Časť Úlohy

Oblasť Úlohy stránky stavu pracovného postupu

Zodpovedané otázky:

 • Ktoré úlohy už boli vytvorené a priradené a aký je ich aktuálny stav?

 • Ktoré úlohy už boli dokončené a aký je výsledok jednotlivých úloh?

 • Aký je dátum dokončenia jednotlivých úloh, ktoré už boli vytvorené a priradené? (Pamätajte si, že úlohám zhromažďovania podpisov sa predvolene nepriradzujú termíny splnenia ani trvania úloh.)

Odstránené úlohy a úlohy, ktoré ešte neboli priradené, sa v tejto časti nezobrazujú.

Sekcia História pracovného postupu

Sekcia História pracovného postupu stránky stavu pracovného postupu

Zodpovedané otázky:

 • Ktoré udalosti sa už vyskytli v tejto inštancii pracovného postupu?

 • Všimnite si, že oneskorené úlohy a upozornenia na oneskorené úlohy sa v tejto oblasti nezobrazia.

Prebiehajúcu inštanciu pracovného postupu môžete ukončiť pred jej normálnym dokončením dvomi spôsobmi:

 • Zrušenie pracovného postupu    Všetky úlohy sa zrušia, ale ponechajú sa v oblasti Úlohy na stránke stavu pracovného postupu.

 • Ukončiť tento pracovný postup    Všetky úlohy sa zrušia a odstránia z oblasti Úlohy na stránke stavu pracovného postupu. (Naďalej ich však zohľadňuje oblasť História pracovného postupu.

Nasledujú pokyny pre obidve metódy.

Zrušenie (všetky úlohy sa zrušia, ale ponechajú sa v zozname Úlohy aj v oblasti História)

Ak aktuálna inštancia pracovného postupu už nie je potrebná, možno ju zrušiť.

Predvolene môže tieto kroky vykonať osoba, ktorá spustila túto inštanciu pracovného postupu, alebo každý, kto má povolenie na spravovanie zoznamov. (Pripomíname, že skupina Vlastníci má povolenie spravovať zoznamy predvolene, skupina Členovia a skupina Návštevníci povolenie nemajú.)

 • Na stránke stavu pracovného postupu v oblasti tesne pod sekciou Vizualizácia pracovného postupu kliknite na prepojenie Zrušiť všetky úlohy zhromažďovania podpisov.

Všetky aktuálne úlohy sa zrušia a končí pracovný postup so stavom zrušené. Zrušené úlohy, ktoré sú uvedené aj v oblasti úlohy a v oblasti História pracovného postupu.

Ukončenie (všetky úlohy sa odstránia zo zoznamu Úlohy, ale ponechajú sa v oblasti História)

Ak sa vyskytne chyba alebo sa pracovný postup zastaví a prestane reagovať, možno ho ukončiť.

Predvolene môže tieto kroky vykonať iba osoba s povolením na spravovanie zoznamov. (Pripomíname, že skupina Vlastníci má povolenie spravovať zoznamy predvolene, skupina Členovia a skupina Návštevníci povolenie nemajú.)

 • Na stránke stavu pracovného postupu v oblasti priamo pod vizualizáciou pracovného postupu kliknite na prepojenie Ukončiť tento pracovný postup.

Všetky úlohy vytvorené týmto pracovného postupu sa zrušia a z oblasti úlohy na stránke stav pracovného postupu sa odstránia aj keď ste sa ešte prejavia v oblasti História pracovného postupu. Pracovný postup ukončí so stavom zrušené.

Na stránke Pracovné postupy pre ľubovoľnú položku nájdete zoznam pracovných postupov, ktoré sú aktuálne spustené na danej položke.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde je uložená daná položka.

 2. Ukážte na názov položky, kliknite na zobrazenú šípku a potom v rozbaľovacej ponuke kliknite na položku Pracovné postupy.

 3. Na stránke Pracovné postupy: Na stránke Názov položky v časti Prebiehajúce pracovné postupy nájdete zoznam inštancií pracovného postupu, ktoré sú momentálne spustené na položke.

Poznámka:  Nezabúdajte, že viacero inštancií jednej verzie pracovného postupu nemožno spustiť naraz v rámci jednej položky. Napríklad: Pridali sa dva pracovné postupy a oba sú založené na šablóne zhromažďovania podpisov. Jeden má názov Pracovný postup Plán a druhý Pracovný postup Rozpočet. Naraz môže byť v rámci jednej položky spustená jedna inštancia každého z postupov Pracovný postup Plán a Pracovný postup Rozpočet, avšak nie dve inštancie niektorého z nich.

Správcovia kolekcie lokalít majú okamžitý prehľad o nasledujúcich skutočnostiach:

 • koľko pracovných postupov založených na jednotlivých šablónach pracovných postupov momentálne existuje v kolekcii lokalít,

 • či sú samotné jednotlivé šablóny pracovných postupov v kolekcii lokalít momentálne aktívne alebo neaktívne,

 • koľko inštancií verzií pracovných postupov založených na jednotlivých šablónach pracovných postupov je momentálne spustených v kolekcii lokalít.

Ako na to:

 1. Otvorte domovskú stránku kolekcie lokalít (nie však domovskú stránku lokality ani podlokality v rámci kolekcie).

 2. Kliknite na ikonu nastavenia Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.
  Na stránke Nastavenie lokality v časti Správa lokality kliknite na položku pracovné postupy.
  Prepojenie Pracovné postupy pod záhlavím Správa lokality

Otvorí sa stránka Pracovné postupy, na ktorej sú zobrazené informácie.

Čo bude nasledovať?

Ak je prvý raz, ktorú spustil túto verziu pracovného postupu, môžete postupujte podľa pokynov v časti Revízia v tomto článku zobrazovať udalosti v inštancii a zistite, či pracovný postup funguje ako sa má.

Výsledky kontroly pracovného postupu zhromažďovania podpisov a vytvorenie zostáv

Po dokončení inštancie pracovného postupu môžete skontrolovať udalosti zaznamenané v jeho histórii. (Záznamy všetkých inštancií sú prístupné do 60 dní od dokončenia inštancie.)

Dôležité:  Nezabúdajte, že história pracovného postupu je určená iba na neformálnu referenciu. Nemožno ju použiť pri oficiálnych auditoch ani na iný právny dôkazový účel.

Môžete tiež spustiť zostavy o celkovom výkone všetkých inštancií pracovného postupu.

Prístup k histórii najnovšej inštancie je možný zo zoznamu alebo z knižnice, pokiaľ určitá položka zostáva v rovnakom zozname alebo rovnakej knižnici a kým sa ten istý pracovný postup v prípade danej položky nespustí znova.

Ak chcete zobraziť stránku stavu pracovného postupu najnovšej inštancie pracovného postupu, ktorý sa vykonáva v prípade ľubovoľnej položky:

 • Kliknite na prepojenie na stav požadovanej položky a požadovaného pracovného postupu v zozname alebo v knižnici, kde sa daná položka nachádza.

V tomto príklade je daná položka dokument s názvom zásadný koncept a pracovný postup je Schválenie nového dokumentu.

Kliknutie na prepojenie na stav pracovného postupu

Na stránke stavu pracovného postupu sa sekcia História pracovného postupu nachádza v dolnej časti.

Sekcia História pracovného postupu stránky stavu pracovného postupu

Čo robiť, ak chcete históriu inštancie skontrolovať po spustení toho istého pracovného postupu v prípade rovnakej položky?

Môžete tak urobiť do 60 dní z týchto dvoch vstupných bodov – zo zoznamu či z knižnice alebo z oznámenia o dokončení pracovného postupu. (60 dní je doba, počas ktorej produkty SharePointu uchovávajú históriu úloh pracovných postupov.)

Zo zoznamu alebo z knižnice

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, kde je uložená daná položka.

 2. Vyberte položku kliknutím na ikonu pred názvom položky a potom na karte Súbory na páse s nástrojmi v skupine Pracovné postupy kliknite na položku Pracovné postupy.

 3. Na stránke pracovné postupy: názov položky v časti Dokončených pracovných postupov, kliknite na názov alebo stav pracovného postupu inštancie, ktorú chcete skontrolovať.
  Zoznam dokončených pracovných postupov na stránke pracovných postupov položky
  otvorí sa stránka stavu pracovného postupu pre danú inštanciu.

Z oznámenia o dokončení pracovného postupu

 • Otvorte oznámenie o dokončení pracovného postupu inštancie, ktorú chcete skontrolovať a kliknite na prepojenie Zobraziť históriu pracovného postupu.

Oznámene o dokončení pracovného postupu so zvýrazneným prepojením na históriu
otvorí sa stránka stavu pracovného postupu pre danú inštanciu.

Ak chcete zachovať všetky upozornenia na dokončenie, môžete vytvoriť pravidlo programu Outlook. Nastavenie pravidla Ak chcete Kopírovať všetky prichádzajúce správy, ktoré majú textu na sa dokončilo v riadku predmetu do vlastného, samostatného priečinka. (Uistite sa, či váš Outlook pravidlo kópií prichádzajúce správy a nie len Premiestniť , alebo im aj nezobrazí v priečinku Doručená pošta.)

Ak chcete zistiť, ako vo všeobecnosti – za určitú dobu a v prípade viacerých inštancií – funguje jedna z verzií pracovného postupu, môžete vytvoriť jednu (či obe) z dvoch preddefinovaných zostáv

 • Zostava trvania činností    Pomocou tejto zostavy zistite, koľko v priemere trvá dokončenie jednotlivých činností v rámci pracovného postupu a tiež koľko trvá dokončenie každého úplného spustenia alebo každej inštancie daného pracovného postupu.

 • Zostava zrušených a chybných pracovných postupov    Pomocou tejto zostavy zistite, či sa pracovný postup pred dokončením často ruší alebo sa v ňom vyskytujú chyby.

Vytvorenie zostáv dostupných pre pracovný postup

 1. V zozname alebo knižnici, v stĺpci stav daného pracovného postupu kliknite na ľubovoľné prepojenie na informácie o stave.
  Kliknutie na stav pracovného postupu

 2. Na stránke stav pracovného postupu v časti História pracovného postupu, kliknite na položku Zobraziť zostavy pracovného postupu.
  Kliknutie na prepojenie Zobraziť zostavy pracovného postupu v časti História pracovného postupu

 3. Nájdite pracovný postup, pre ktorý chcete zobraziť zostavy a potom kliknite na názov zostavy, ktoré sa majú zobrazovať.
  Kliknutie na prepojenie na položku Zostava trvania činností

 4. Na stránke prispôsobenia zachovať alebo zmeniť umiestnenie, kde sa vytvorí súbor so zostavou, a kliknite na tlačidlo OK.
  Kliknutie na tlačidlo OK v umiestnení ukladania súboru
  správa sa vytvorili a uložili do zadaného umiestnenia.

 5. Po dokončení správy kliknite na položku prepojenie zobrazené na nasledujúcom obrázku na jeho zobrazenie. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo OK dokončite a zavrite dialógové okno. (Neskôr, keď ste pripravení na zobrazenie správy, nájdete ho na miesto, ktoré ste zadali v predchádzajúcom kroku.)
  Kliknutie na prepojenie na zobrazenia zostavy

Čo bude nasledovať?

Ak pracovný postup funguje presne tak, ako ste chceli, môžete ho začať používať.

Ak chcete ľubovoľne zmeniť jeho fungovanie, informácie nájdete v časti Zmena tohto článku.

Vytváranie zostáv o výkone pracovného postupu

Ak chcete zistiť, ako vo všeobecnosti – za určitú dobu a v prípade viacerých inštancií – funguje jedna z verzií pracovného postupu, môžete vytvoriť jednu (či obe) z dvoch preddefinovaných zostáv

 • Zostava trvania činností    Pomocou tejto zostavy zistite, koľko v priemere trvá dokončenie jednotlivých činností v rámci pracovného postupu a tiež koľko trvá dokončenie každého úplného spustenia alebo každej inštancie daného pracovného postupu.

 • Zostava zrušených a chybných pracovných postupov    Pomocou tejto zostavy zistite, či sa pracovný postup pred dokončením často ruší alebo sa v ňom vyskytujú chyby.

Vytvorenie zostáv dostupných pre pracovný postup

 1. V zozname alebo knižnici, v stĺpci stav daného pracovného postupu kliknite na ľubovoľné prepojenie na informácie o stave.
  Kliknutie na stav pracovného postupu

 2. Na stránke stav pracovného postupu v časti História pracovného postupu, kliknite na položku Zobraziť zostavy pracovného postupu.
  Kliknutie na prepojenie Zobraziť zostavy pracovného postupu v časti História pracovného postupu

 3. Nájdite pracovný postup, pre ktorý chcete zobraziť zostavy a potom kliknite na názov zostavy, ktoré sa majú zobrazovať.
  Kliknutie na prepojenie na položku Zostava trvania činností

 4. Na stránke prispôsobenia zachovať alebo zmeniť umiestnenie, kde sa vytvorí súbor so zostavou, a kliknite na tlačidlo OK.
  Kliknutie na tlačidlo OK v umiestnení ukladania súboru
  správa sa vytvorili a uložili do zadaného umiestnenia.

 5. Po dokončení správy kliknite na položku prepojenie zobrazené na nasledujúcom obrázku na jeho zobrazenie. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo OK dokončite a zavrite dialógové okno. (Neskôr, keď ste pripravení na zobrazenie správy, nájdete ho na miesto, ktoré ste zadali v predchádzajúcom kroku.)
  Kliknutie na prepojenie na zobrazenia zostavy

Čo bude nasledovať?

Ak pracovný postup funguje presne tak, ako ste chceli, môžete ho začať používať.

Ak chcete ľubovoľne zmeniť jeho fungovanie, informácie nájdete v časti Zmena tohto článku.

Zmena, vypnutie alebo odstránenie pracovného postupu zhromažďovania podpisov

Po spustení prvej inštancie nového pracovného postupu zhromažďovania podpisov a kontrole výsledkov budete pravdepodobne chcieť vykonať niekoľko zmien v konfigurácii daného pracovného postupu.

Možno budete tiež niekedy v budúcnosti chcieť túto konfiguráciu ďalej meniť.

Niekedy možno budete chcieť pracovný postup na určitú dobu vypnúť, ale neodstrániť ho – alebo by ste ho mohli naozaj chcieť úplne odstrániť.

Ak chcete vykonať trvalé zmeny v nastavení existujúceho pracovného postupu, otvorte a upravte formulár priradení, ktorý sa pôvodne použil na jeho pridanie.

Ak je pracovný postup spustený iba v jednom zozname alebo jednej knižnici

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, kde je pracovný postup spustený.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica.

  Poznámka: Názov karty sa môže líšiť v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice. V zozname kalendárov sa táto karta napríklad nazýva Kalendár.

 3. V skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenie pracovného postupu.

 4. Na stránke Nastavenie pracovného postupu kliknite v rámci položky Názov pracovného postupu (kliknutím zmeňte nastavenie) na názov pracovného postupu, ktorého nastavenie chcete zmeniť.

  Poznámka:  Ak sa požadovaný pracovný postup zhromažďovania podpisov nezobrazí v zozname, môže to súvisieť iba s jedným typom obsahu. Ovládací prvok Zobraziť priradenia pracovných postupov tohto typu umiestnený priamo pod zoznamom riadi, ktoré pracovné postupy sa zobrazia v zozname. (Pozri obrázok.) Ak chcete zistiť, ktorý typ obsahu zobrazí požadovaný pracovný postup, klikaním myšou prechádzajte možnosťami typu obsahu v rozbaľovacej ponuke. Keď sa požadovaný pracovný postup zobrazí v zozname, kliknite na jeho názov.

 5. V rovnakom dvojstranovom formulári priradení, ktorý sa pôvodne použil na pridanie pracovného postupu, vykonajte požadované zmeny a uložte ich.

  Ďalšie informácie o poliach a ovládacích prvkoch formulára priradení nájdete v časti plánovanie a v príslušnej časti Pridanie (zoznamu alebo knižnice alebo kolekcie lokalít) tohto článku.

Ak je pracovný postup spustený vo všetkých zoznamoch a knižniciach kolekcie lokalít

 1. Otvorte domovskú stránku kolekcie lokalít (nie však domovskú stránku lokality ani podlokality v rámci kolekcie).

 2. Kliknite na ikonu nastavenia Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti galérie na položku Typy obsahu lokality.
Prepojenie Typy obsahu lokality v časti Galérie

 1. Na stránke typy obsahu lokality kliknite na názov typu obsahu lokality, na ktorom je spustený pracovný postup.
  Stránka Typ obsahu lokality so zvýrazneným typom

 2. Na stránke vybratého typu obsahu, v častikliknite na položkunastavenia; Nastavenie pracovného postupu.
  Prepojenie Nastavení pracovného postupu v časti Nastavenia

 3. Na stránke Nastavenie pracovného postupu kliknite v časti Názov pracovného postupu (kliknutím na toto tlačidlo zmeníte nastavenia) na názov pracovného postupu, ktorého nastavenie chcete zmeniť.

 4. V rovnakom dvojstranovom formulári priradení, ktorý sa pôvodne použil na pridanie pracovného postupu, vykonajte požadované zmeny a uložte ich.

  Ďalšie informácie o poliach a ovládacích prvkoch formulára priradení nájdete v časti plánovanie a v príslušnej časti Pridanie (zoznamu alebo knižnice alebo kolekcie lokalít) tohto článku.

Ak je pracovný postup spustený iba v jednom zozname alebo jednej knižnici

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu, kde je pracovný postup spustený.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica.

  Názov karty sa môže líšiť v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice. V zozname kalendárov sa táto karta napríklad nazýva Kalendár.

 3. V skupine Nastavenie kliknite na položku Nastavenie pracovného postupu.

 4. Na stránke Nastavenie pracovného postupu kliknite na prepojenie Odstrániť pracovný postup.

 5. Pomocou formulára na stránke odstránenie pracovných postupov vypnite, zapnite alebo odstráňte pracovné postupy.
  Formulár na stránke Odstránenie pracovných postupov

Formulár obsahuje päť stĺpcov:

 • Pracovný postup    Názov pracovného postupu.

 • Inštancie    Počet inštancií pracovného postupu, ktoré sú aktuálne spustené v rámci položiek.

 • Povoliť    Možnosť, ktorá pracovnému postupu umožňuje pokračovať v normálnej prevádzke.

 • Žiadne nové inštancie    Možnosť, ktorá umožňuje dokončiť všetky inštancie pracovného postupu, ktoré sú práve spustené, ale zároveň pracovný postup vypne tým, že sa v ňom nebudú môcť spustiť žiadne nové inštancie. (Táto akcia sa dá vrátiť. Ak budete chcieť neskôr pracovný postup znova zapnúť, vráťte sa na túto stránku a vyberte možnosť Povoliť.)

 • Odstránenie    Možnosť úplne odstráni pracovný postup zoznamu alebo knižnice. Okamžite ukončí všetky spustené inštancie a stĺpec pre tento pracovný postup sa prestane zobrazovať na stránke pre zoznam alebo knižnicu. (Táto akcia nie je "t obojstranné.)

 1. Otvorte domovskú stránku kolekcie lokalít (nie však domovskú stránku lokality ani podlokality v rámci kolekcie).

 2. Kliknite na položku Nastavenie Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online a potom na možnosť Nastavenie lokality.

  V SharePoint Online, kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia na verejnej webovej lokalite SharePoint Online , kliknite na položku obsah lokality a potom kliknite na položku Nastavenie lokality.

 3. Na stránke Nastavenie lokality v časti Galérie pre webových dizajnérov kliknite na položku Typy obsahu lokality.
  Prepojenie Typy obsahu lokality v časti Galérie

 4. Na stránke typy obsahu lokality kliknite na názov typu obsahu lokality, na ktorom je spustený pracovný postup.
  Stránka Typ obsahu lokality so zvýrazneným typom

 5. Na stránke vybratého typu obsahu, v častinastavenia, kliknite na položku Nastavenie pracovného postupu.

 6. Na stránke Nastavenie pracovného postupu kliknite na prepojenie Odstrániť pracovný postup.

 7. Pomocou formulára na stránke odstránenie pracovných postupov vypnite, zapnite alebo odstráňte pracovné postupy.
  Formulár na stránke Odstránenie pracovných postupov

Čo bude nasledovať?

Ak ste vykonali ľubovoľné zmeny, spustite testovaciu inštanciu pracovného postupu na kontrolu účinkov zmien.

 • Pracovný postup    Názov pracovného postupu.

 • Inštancie    Počet inštancií pracovného postupu, ktoré sú aktuálne spustené v rámci položiek.

 • Povoliť    Možnosť, ktorá pracovnému postupu umožňuje pokračovať v normálnej prevádzke.

 • Žiadne nové inštancie    Možnosť, ktorá umožňuje dokončiť všetky inštancie pracovného postupu, ktoré sú práve spustené, ale zároveň pracovný postup vypne tým, že sa v ňom nebudú môcť spustiť žiadne nové inštancie. (Táto akcia sa dá vrátiť. Ak budete chcieť neskôr pracovný postup znova zapnúť, vráťte sa na túto stránku a vyberte možnosť Povoliť.)

 • Odstránenie    Možnosť úplne odstráni pracovný postup z kolekcie lokalít. Okamžite ukončí všetky spustené inštancie a stĺpec pre tento pracovný postup sa prestane zobrazovať na stránke pre zoznam alebo knižnicu. (Táto akcia jen"t obojstranné.)

Existuje mnoho spôsobov ďalšieho prispôsobenia pracovných postupov, ktoré sú súčasťou produktov SharePointu.

Môžete dokonca vytvoriť úplne nové vlastné pracovné postupy.

Môžete použiť ľubovoľný z nasledujúcich programov alebo všetky:

 • SharePoint Designer 2013    Prispôsobenie formulárov, akcií a správania pracovných postupov.

 • Microsoft Visual Studio    Vytvorenie vlastných akcií pracovných postupov.

Ďalšie informácie nájdete v systéme Pomocníka webovej lokality Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×