Výpočtové operátory a priorita v Exceli

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Operátory určiť typ výpočtu, ktorý sa má vykonať prvkami vo vzorci, ako je napríklad sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie. V tomto článku sa naučíte predvolené poradie, v ktorom operátory konať podľa prvkov vo výpočte. Tiež sa dozviete, ako zmeniť toto poradie pomocou zátvoriek.

Typy operátorov

Existujú štyri rôzne typy výpočtových operátorov: aritmetické, porovnávacie, textové reťazce a odkazové.

Ak chcete vykonať základné matematické operácie ako sčítanie, odčítanie, násobenie alebo – alebo na kombinovanie čísel – a získavať číselné výsledky, aritmetické operátory sa používajú v tejto tabuľke.

Aritmetický operátor

Význam

Príklad

+ (znamienko plus)

Sčítanie

3+3

- (mínus)

Odčítanie
Záporná hodnota

3 – 1
– 1

* (hviezdička)

Násobenie

3*3

/ (lomka)

Delenie

3/3

% (znamienko percento)

Percento

20%

^ (vsuvka)

Umocňovanie

3^2

Pomocou operátory v nižšie uvedenej tabuľke, môžete porovnať dve hodnoty. Pri porovnávaní dvoch hodnôt pomocou týchto operátorov, výsledkom je logická hodnota TRUE alebo FALSE.

Operátor porovnania

Význam

Príklad

= (znamienko „rovná sa“)

Rovná sa

A1=B1

> (znamienko „väčšie než“)

Väčší ako

A1>B1

< (znamienko „menšie než“)

Menší ako

A1<B1

>= (znamienko „väčšie alebo rovné“)

Väčšie alebo rovné

A1>=B1

<= (znamienko „menšie alebo rovné“)

Menšie alebo rovné

A1<=B1

<> (znamienko „nerovná sa“)

Nerovná sa

A1<>B1

Pomocou znaku & môžete zlučovať (alebo spájať) viaceré textové reťazce do jedného bloku textu.

Textový operátor

Význam

Príklad

Znak „&“

Pripája alebo spája dve hodnoty a vytvára jednu súvislú textovú hodnotu.

"Severný"&"vietor"

Je možné spájať rozsahy buniek pre výpočty pomocou týchto operátorov.

Odkazový operátor

Význam

Príklad

: (dvojbodka)

Operátor rozsahu, ktorý vytvára odkaz na všetky bunky medzi dvoma odkazmi vrátane týchto dvoch odkazov.

B5:B15

; (bodkočiarka)

Operátor zjednotenia, ktorý spája viac odkazov do jedného odkazu.

SUM(B5:B15;D5:D15)

  (medzera)

Operátor prieniku, ktorý vytvára odkaz na spoločné bunky dvoch odkazov.

B7:D7 C6:C8

Poradie, v ktorom sa v programe Excel vykonávajú operácie vo vzorcoch

V niektorých prípadoch poradia vykoná výpočet sa môžu ovplyvniť vrátenú hodnotu vzorca, takže je dôležité, ak chcete získať poradie – a ako môžete zmeniť poradie získať výsledky očakávate, ak chcete zobraziť.

Vzorce výpočet hodnôt v konkrétnom poradí. Vzorec v programe Excel vždy začína znakom rovnosti (=). Znamienko rovná sa oznamuje programu Excel, že nasledujúce znaky sa zmenia predstavujú vzorec. Po tomto znak rovnosti môže byť niekoľko prvkov sa počíta (operandy), ktoré sú oddelené výpočtových operátorov. Program Excel počíta vzorec zľava doprava, podľa konkrétnej objednávky pre každého operátora vo vzorci.

Ak v jednom vzorci skombinujete niekoľko operátorov, program Excel vykoná operácie v poradí zobrazenom v nasledujúcej tabuľke. Ak vzorec obsahuje operátory s rovnakou prioritou, napríklad operátor násobenia spolu s operátorom delenia, tieto operácie sa vykonajú zľava doprava.

Operátor

Popis

: (dvojbodka)

  (jednoduchá medzera)

; (bodkočiarka)

Odkazové operátory

Negácia (napríklad –1)

%

Percento

^

Umocňovanie

* a /

Násobenie a delenie

+ a –

Sčítanie a odčítanie

&

Spája dva textové reťazce (reťazenie)

=
< >
< =
> =
<>

Porovnávanie

Ak chcete zmeniť poradie, uzavrite do zátvoriek časť vzorca, ktorá sa má vypočítať ako prvá. Napríklad nasledujúci vzorec výsledkov v hodnote 11, pretože program Excel vypočíta násobenie pred sčítaním. Vzorec vynásobí najskôr 2 číslom 3 a k výsledku potom pripočíta 5.

=5+2*3

Naopak, ak zmeníte syntax použitím zátvoriek, program Excel pridá 5 a 2 spolu a potom vynásobí výsledok číslom 3 na hodnotu 21.

=(5+2)*3

V nižšie uvedenom príklade sa zátvoriek, ktoré ohraničujú prvá časť vzorca program Excel prinútili najprv vypočíta súčet B4 + 25, a potom výsledok vydelíme číslom súčet hodnôt v bunkách D5, E5 a F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Ďalšie informácie pozrite si toto video o Poradie operátorov v Exceli .

Konvertovanie hodnôt vo vzorcoch v Exceli

Ak chcete zadať vzorec, Excel očakáva konkrétnych typov hodnôt pre každého operátora. Ak zadáte iný typ hodnoty, než sa očakávalo, program Excel môže skonvertovať hodnotu.

Vzorec

Vypočíta

Vysvetlenie

= "1"+"2"

3

Ak použijete znamienko plus (+), Excel očakáva vo vzorci čísla. Aj keď úvodzovky naznačujú, že hodnoty "1" a "2" sú textové hodnoty, Excel automaticky skonvertuje tieto textové hodnoty na čísla.

= 1+"$4.00"

5

Keď sa vo vzorci očakáva číslo, Excel skonvertuje text, ktorý je vo formáte, aký by sa zvyčajne použil na číslo.

= "1/6/2001"-"1/5/2001"

31

Excel vníma tento text ako dátum vo formáte dd/mm/rrrr. Skonvertuje dátumy na poradové čísla a vypočíta rozdiel medzi nimi.

=SQRT ("8+1")

#HODNOTA!

Excel nemôže skonvertovať text na číslo, pretože text "8+1" sa nedá skonvertovať na číslo. Ak chcete, aby skonvertoval text na číslo a vrátil výsledok 3, použite namiesto hodnoty "8+1" hodnotu "9" alebo "8"+"1".

= "A"&TRUE

ATRUE

Keď sa očakáva text, Excel skonvertuje čísla a logické hodnoty, ako napríklad TRUE a FALSE, na text.

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite si témy na lokalite Excel User Voice

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×