Výpočtové operátory a priorita

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Operátory určujú, aký typ výpočtu sa má vykonať s prvkami vo vzorci. Výpočty sa vykonávajú podľa predvoleného postupu. Tento postup je možné zmeniť použitím zátvoriek.

Obsah tohto článku

Typy operátorov

Poradie, v ktorom program Excel vykonáva operácie vo vzorcoch

Typy operátorov

Existujú štyri rôzne typy výpočtových operátorov: aritmetické, porovnania, textové reťazce (ktoré sú kombináciou priebežných textu) a odkaz.

Aritmetické operátory

Ak chcete vykonať základné matematické operácie ako sčítanie, odčítanie alebo násobenie; Kombinovanie čísel. a získavať číselné výsledky, použite nasledujúce aritmetické operátory vo vzorci:

Aritmetický operátor

Význam

Príklad

Výsledok

+ (znamienko plus)

Sčítanie

=3+3

18

- (znamienko mínus)

Odčítanie
Zápor

= 3 – 1
=-1

23

-1

* (hviezdička)

Násobenie

=3*3

9

/ (lomka)

Delenie

= 15/3

5

% (znamienko percento)

Percento

= 20% * 20

4

^ (vsuvka)

Umocňovanie

= 3 ^ 2

9

Operátory porovnávania

Pomocou nasledujúcich operátorov sa porovnávajú dve hodnoty. Pri porovnávaní dvoch hodnôt pomocou týchto operátorov je výsledkom logická hodnota TRUE alebo FALSE.

Operátor porovnania

Význam

Príklad

= (znamienko „rovná sa“)

Rovná sa

A1=B1

> (znamienko „väčšie než“)

Väčší ako

A1>B1

< (znamienko „menšie než“)

Menší ako

A1<B1

>= (znamienko „väčšie alebo rovné“)

Väčšie alebo rovné

A1>=B1

<= (znamienko „menšie alebo rovné“)

Menšie alebo rovné

A1<=B1

<> (znamienko „nerovná sa“)

Nerovná sa

A1<>B1

Operátor reťazenia textu

Pomocou znaku & môžete concatenate (kombinovať) jeden alebo viac textových reťazcov do jedného bloku textu.

Textový operátor

Význam

Príklad

Výsledok

Znak „&“

Pripája alebo spája dve hodnoty a vytvára jednu súvislú textovú hodnotu

= "Severná" & "výkonný"

Northwind

= "Hello" & "" & "sveta"

V tomto príklade vloží znak medzery medzi dvomi slovami. Znak medzery je určený identifikátorom ohraničujúci medzeru v ľavých a pravých úvodzovky ("").

čaute všetci

Odkazové operátory

Použitím nasledujúcich operátorov pre výpočty je možné spájať rozsahy buniek.

Odkazový operátor

Význam

Príklad

: (dvojbodka)

Operátor rozsahu, ktorý vytvára odkaz na všetky bunky medzi dvoma odkazmi vrátane týchto dvoch odkazov

B5:B15

; (bodkočiarka)

Operátor zjednotenia, ktorý spája viac odkazov do jedného odkazu

SUM(B5:B15;D5:D15)

  (medzera)

Operátor prieniku, ktorý vráti odkaz na bunky bežných rozsahov vo vzorci. V tomto príklade bunka C7 sa nachádza v obidvoch rozsahov, takže je priesečníkom.

B7:D7 C6:C8

Na začiatok stránky

Poradie, v ktorom sa v programe Excel vykonávajú operácie vo vzorcoch

V niektorých prípadoch môže poradie vykonaného výpočtu ovplyvniť vrátenú hodnotu vzorca. Ak chcete získať požadované výsledky, je dôležité vedieť spôsob určenia poradia a ako ho možno zmeniť.

Poradie výpočtu

Vzorce výpočet hodnôt v konkrétnom poradí. Vzorec v programe Excel vždy začína znakom rovnosti (=). Znamienko rovná sa oznamuje programu Excel, že nasledujúce znaky sa zmenia predstavujú vzorec. Po znamienku rovná sa prvky sa počíta (operandy, napríklad čísla alebo odkazy na bunky), ktoré sú oddelené výpočtových operátorov (ako napríklad +, -, *, alebo /). Program Excel počíta vzorec zľava doprava, podľa konkrétnej objednávky pre každého operátora vo vzorci.

Priorita operátora

Ak v jednom vzorci skombinujete niekoľko operátorov, program Excel vykoná operácie v poradí zobrazenom v nasledujúcej tabuľke. Ak vzorec obsahuje operátory s rovnakou prioritou, napríklad operátor násobenia spolu s operátorom delenia, tieto operácie sa vykonajú zľava doprava.

Operátor

Popis

: (dvojbodka)

  (jednoduchá medzera)

; (bodkočiarka)

Odkazové operátory

Negácia (napríklad –1)

%

Percento

^

Umocnenia (zvýšenie výkonu)

* a /

Násobenie a delenie

+ a –

Sčítanie a odčítanie

&

Spája dva textové reťazce (reťazenie)

=
< >
<=
>=
<>

Porovnávanie

Použitie zátvoriek

Ak chcete zmeniť poradie operácií, vložte časť vzorca, ktorá sa má vypočítať ako prvá, do zátvoriek. Nasledovný vzorec napríklad dáva výsledok 11, pretože program Excel vypočíta násobenie pred sčítaním. Vzorec vynásobí číslo 2 číslom 3 a potom k výsledku pripočíta číslo 5.

=5+2*3

Ak však zmeníte syntax použitím zátvoriek, program Excel najskôr sčíta čísla 5 a 2 a potom vynásobí výsledok číslom 3, čo dáva výslednú hodnotu 21.

=(5+2)*3

V nasledujúcom príklade vynútiť zátvorky v prvú časť vzorca Excel najprv vypočíta súčet B4 + 25 a potom výsledok vydelíme číslom súčet hodnôt v bunkách D5, E5 a F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×