Výpočet mediánu skupiny čísel

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Povedzme, že chcete zistiť aké je stredné rozloženie ročníkov študentov alebo kontroly kvality vzorky údajov. Na výpočet strednej hodnoty skupiny čísel použite funkciu MEDIAN.

Funkcia MEDIAN vyjadruje strednú hodnotu, ktorou je poloha v strede zoskupenia čísiel v štatistickom rozdelení. Tri najpoužívanejšie ukazovatele strednej hodnoty sú:

 • Priemer     je aritmetickým priemerom a vypočíta sa súčtom skupiny čísel a vydelením ich počtom. Napríklad, priemer čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 (súčet) delené 6 (počet), tj. výsledkom je 5.

 • Medián     je strednou hodnotou skupiny čísel, čo znamená, že polovica čísiel má hodnotu menšiu ako medián a polovica čísiel má hodnotu väčšiu ako medián. Napríklad medián čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Modus     je najčastejšie sa vyskytujúcou hodnotou v skupine čísiel. Napríklad modus čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

Pri symetrickom rozdelení skupiny čísel sa tieto tri ukazovatele strednej hodnoty rovnajú. Pri asymetrickom rozdelení skupiny čísel sa môžu líšiť.

Snímky obrazovky v tomto článku boli vytvorené v Exceli 2016. Pri inej verzii sa môže zobrazenie líšiť, no ak nie je uvedené inak, funkcie zostávajú rovnaké.

Príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho pracovného hárka.

 1. Otvorte prázdny zošit alebo hárok.

 2. Postup pri kopírovaní príkladu

  Vyberte nižšie uvedený príklad.

  Poznámka: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Výber príkladu z Pomocníka

  Výber príkladu z Pomocníka

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+C.

 4. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.

 5. Kliknite do prázdnej bunky.

 6. Kliknite na kartu vzorec, a potom kliknite na tlačidlo Automatický súčet > viac funkcií.

 7. Zadajte MEDIÁN v vyhľadajte funkciu: pole, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Do poľa číslo 1 zadajte a1: A7.

  V tomto príklade odpoveď, ktorá sa zobrazí v bunke by mala byť 8.

Tip: Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk) alebo na karte Vzorce kliknite v skupine Kontrola vzorca na tlačidlo Zobraziť vzorce.

Príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho pracovného hárka.

 1. Otvorte prázdny zošit alebo hárok.

 2. Postup pri kopírovaní príkladu

  Vyberte nižšie uvedený príklad.

  Poznámka: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A

  10

  7

  9

  27

  0

  4

  Výber príkladu z Pomocníka

  Výber príkladu z Pomocníka

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+C.

 4. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.

 5. Kliknite do prázdnej bunky.

 6. Kliknite na kartu vzorec, a potom kliknite na tlačidlo Automatický súčet > viac funkcií.

 7. Na table Zostavovač vzorecMEDIÁN zadajte do poľa Hľadať a potom kliknite na položku Vložiť funkciu.

 8. Skontrolujte, či rozsah buniek v poli Číslo1 vhodná pre vaše údaje (v tomto prípade a1: A7 ).

  V tomto príklade odpoveď, ktorá sa zobrazí v bunke by mala byť 8.

Tip: Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk) alebo na karte Vzorce kliknite v skupine Kontrola vzorca na tlačidlo Zobraziť vzorce.

Funkcia – podrobnosti

MEDIAN (funkcia)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×